Svar på tråden Varför är historia ett viktigt ämne?
 • tjoppa­loppan
  Ons 24 aug 2005 15:48
  2159 visningar
  11 svar
  Inlägg från tjoppaloppan Visa alla inlägg
  11
  2159

  Varför är historia ett viktigt ämne?

  Såhär skriver Skolverket om Historieämnet:

  Ämnets syfte och roll i utbildningen
  Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur.

  Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta skall utveckla förståelse av nutiden och vara en grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation.

Svar på tråden Varför är historia ett viktigt ämne?
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...