• bastar­dized
  Äldre 26 Feb 22:47
  873428 visningar
  34557 svar
  34557
  873428

  Det första du tänker på

  Lego.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 22:59

  Militärtjänstgöring.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:04

  Stolt.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:12

  Pappa.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:14

  Resultat.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:17

  Ytlighet.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:19

  Måste.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:23

  Obefintligt.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:39

  Mumbo jumbo.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 23:42

  Berikande.

Svar på tråden Det första du tänker på