• bastar­dized
  Äldre 25 Feb 01:53
  831578 visningar
  33291 svar
  33291
  831578

  Det första du tänker på

  Sorg.

 • bastar­dized
  Äldre 25 Feb 19:35

  Oenighet.

 • bastar­dized
  Äldre 25 Feb 23:33

  Slumområde.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 00:47

  Dagstidning.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 01:14

  Svek.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 01:23

  Omoraliskt.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 01:29

  Poliskontroll.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 01:33

  Hotrod.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 01:36

  Vana.

 • bastar­dized
  Äldre 26 Feb 01:42

  Hagelgevär.

Svar på tråden Det första du tänker på
Logga in
Bli medlem