Svar på tråden Namn på städer, orter och byar i Sverige ! Del 2