Forum Familjehem - Känsliga rummet
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Vet någon vet hur man får hem sitt LVU placerade barn?

  Fre 21 dec 2012 21:32 Läst 59746 gånger Totalt 235 svar
  kalie6­7
  Visa endast
  Fre 21 dec 2012 21:32

  Jag och min man fick en son år 2008 som bodde hos oss i 1 år. När han föddes fick jag en förlossningsdepression/psykos och soc tog vårt barn och placerade det i familjehem.
  Vi har gjort allt för att få hem honom men det har inte räckt. Nu vet vi inte vad vi ska ta oss till och hoppas någon vet vad man ska ta sig till. Har gjort 2 st hemtagningsutredningar, köpt hus, gått i terapi, jag har utbildat mig till barnskötare och arbetar deltid som det, kommit på alla umgängen och möten  m m 

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2013-06-29 21:20
  Vi har vunnit i Kammarrätten och kommer att få hem vår son i höst 2013...

 • Anonym (dx)
  Visa endast
  Sön 13 apr 2014 11:38 #221

  Någon som tror allt detta borde fått förklarat för sig på ett lättförståeligt sätt varför barn omhändertas. tror man att ensamstående föräldrar jagas av soc, att soc. i brist på barn som far illa hittar på saker så att de får lite barn att placera, att lagar som inte finns i Sverige används mot föräldrar för att ta deras barn så är det tveksamt om föräldraförmåga finns.

  "En som är ensam och har barn och har barn ser socialen här i Umeå lika alvarligt som en familj som dom som har drogproblem och allt som stämplas som kriminelt ovasett vad polisens utredning säger. domstolbeslut för hämting av barn existrerar inte.

  Det är så socialen jobbar idag dom jagar ensamstående med barn tills dom bryter ihop totalt och låter socialen ta barn och placera dom i familjehem, och sen inte får ha någon som helst kontakt med sitt barn nå mer.

   
  Socialen hittar på en massa ursäkter för att kunna placera så många barn som möjligt i familjehem. har en förälder en sjukdom som inte är alvarlig enligt en läkare, så ser socialen alla sjukdomar som alvarliga och anser att barn uppfostras i en olämplig miljö. 

  Det har också get att socialen med hjälp av en EU lag kan omyndigförklara en som lever ensam med barn, eftersom vi har en lag i vårt land som gör att man inte kan omyndigförklara nån. Men i EU finns det en lag som gör att man kan bli omyndigförklarad, ovasett om man, är skötsam eller inte. 

  Socialen i Umeå på står att det inte finns några familjer med droger och spritproblem. Så dom ger sej på familjer som är skötsamma i ställe och försöker få dom bli problemfamiljer.

 • Anonym (Vann i FR)
  Visa endast
  Sön 13 apr 2014 16:13 #222
  Anonym (dx) skrev 2014-04-13 11:38:06 följande:
  Någon som tror allt detta borde fått förklarat för sig på ett lättförståeligt sätt varför barn omhändertas. tror man att ensamstående föräldrar jagas av soc, att soc. i brist på barn som far illa hittar på saker så att de får lite barn att placera, att lagar som inte finns i Sverige används mot föräldrar för att ta deras barn så är det tveksamt om föräldraförmåga finns.
  Det jag läser i mastress inlägg är främst en djup frustration och ilska över hur socialen behandlar människor. Nu tycker jag också att uttalanden likt dem som du citerat saknar nyanser och sänker trovärdigheten hos den som uttalar dem, men steget därifrån till att dra slutsatsen att "det är tveksamt om föräldraförmåga finns" är långt. Det är helt enkelt ett avfärdande (och insinuerande) som jag tycker är fult.

  Sedan kan man ju också tänka efter en smula. Hur många av dem som "hamnar hos socialen" är välbärgade och/eller höginkomsttagare? Att missförhållanden såsom missbruk och misshandel förekommer i alla samhällsklasser, bland alla religioner, etniciteter, yrken o.s.v. vet man. Vad är det då som gör att så få av de "högre" klasserna får sina barn LVU:ade? Nu har jag ingen statistik, och om någon har sådan som motsäger mitt påstående att det är långt vanligare att låginkomsttagare, ensamstående och andra socialt och ekonomiskt utsatta människor "hamnar hos socialen" så tar jag tacksamt emot rättelsen.

  Då måste man fråga sig varför det är så. En förklaring kan vara ekonomi. Har man pengar har man råd att anlita ett riktigt bra ombud och behöver inte "nöja sig" med vad man blir tilldelad, och ett sådant ombud har ett namn som inger respekt och får dessutom ordentligt betalt för att kunna ägna sig ordentligt år målet.  Har man dessutom vissa kontakter bland beslutsfattarna (socialchefer, lagmän, politiker o.s.v.) spelar det (tyvärr) in.

  En annan förklaring är omgivningen. Människor blir konstant bedömda av andra, medvetet som omedvetet. Även personer med anmälningsplikt och socialsekreterare bildar sig uppfattningar om människor de möter, ofta omedvetet. Det ligger säkerligen närmare till hands att misstänka att en lågutbildad, ensamstående rökare misshandlar sitt barn än att tro att en välutbildad, socialt kompetent familjefar gör detsamma. En orosanmälan kan i högsta grad vara godtycklig och bygga enbart på "känsla", och jag har sett tillräckligt många utredningar för att veta att även socialsekreterares "magkänsla" används som enda grund för en åtgärd.

  Denna typen av förutfattade meningar finns även i högsta grad hos socialsekreterarna själva. För några år sedan var det en tråd här på FL där TS jobbade som just det och hade fått en anmälan på sig. TS oroade sig över vad hennes kollegor skulle tycka och tro om henne, för både TS och hennes kollegors inställning var att det var ju bara en viss typ av människor som blev anmälda.

  En annan förklaring är den psykiska orken och även kunskapen hos den anmälda föräldern. Är man ensamstående och lågutbildad kanske man helt enkelt saknar styrka och kunskap nog att kämpa emot utredarna "på deras egna arena". Jag vet att det är meningen att det juridiska ombudet ska sköta den saken, men rent krasst är det så att detta ombud ofta inte har tid (eller vilja) att verkligen lägga ned sig i ärendet (se ovan om privata ombud) och föräldern behöver i vilket fall som helst vara aktiv i processen. Man får heller inte glömma hur psykiskt nedbrytande en insats från socialen kan vara om den sköts illa. Även föräldrar som var friska och sunda och som i början kämpade för sitt barn har en gräns där de bryts ned av upprepade kränkningar av sina och barnets rättigheter. Jag, min man och våra barn kämpar fortfarande flera år efter LVU:ets avslutande med PTSD. PTSD är ingenting man drabbas av för att man "blir lite ledsen" eller "har det lite jobbigt", utan det krävs traumatiska upplevelser, och det var socialen och ingen annan som utsatte oss för dessa upprepade kränkningar.

  Mastress har faktiskt många poänger i sina inlägg, även om de uttrycks på ett onyanserat sätt (och en del är rent nonsens). Som resonerat ovan så är socialt utsatta människor mer sårbara för socialen, och inte heller är det ovanligt att socialen ignorerar läkarintyg och andra expertutlåtanden som säger emot deras bedömning. Socialens utredningar och bedömningar är ofta också godtyckliga och socialens inblandning kan också förvärra en situation istället för att förbättra den.
 • Sön 13 apr 2014 17:11 #223

  Den EU lag som finns om omyndighetsförklaring, får inte tas i bruk här i Sverige eftersom vi har en lag som förbjuder att omyndigförklara en person är myndig, använder socialen en lag som inte är godkänd av svensk lag, bryter socialen mot lagen. Lagen att omyndigförklara nån som finns i EU gäller inte eftersom svensk lag inte godkänt den. Skogsdungen där en vän till mej är som har två barn, blev lovad att hon skulle få komma hem till påsk, men hon får åka till Sorsele med sina barn och hälsa på sin mamma, men sen måste hon tillbaka till Skogsdungen där hon ska testas hur hon regerar mot sina barns känslor, det verkar som pedagogerna ska utsätta barnen  för något som gör att dom behöver se hur hon reagera när barnen kommer i en känslig sitaviation. Så hon är tvungen stå ut med att vara på Skogsdungen i 8 veckor innan hon får åka hem med barnen, och nu vill dom att det ska vara mer än en stödfamilj också till barnen, för att socialen ska få olika syn från olika stödfamiljer anser hur hon tar hand om barnen. Socialen bryter mot lagen och verkar inte sluta med det. Slutar inte socialen bryta mot svensk lag och använder sej av en lag som inte är godkänd enligt svensk lagstiftning, så finns det bara en väg att gå att komunerna  inte får besluta i familjefrågor längre utan att det blir en lag som gör att staten fattar beslut om barn ska placeras i familjehem eller inte, genom domstol som är godkänd av staten, det innebär att nämndedomstolen kan upphöra, att alla beslut som socialen vill ha igenom ska gå via kammarrätten, tingsrätten eller högsta domstolen. När det gäller min vän så får inte socialen gå via nämndedomstolen för att hennes advokat har gjort så att hon tillsammans med barnen måste gå via tingsrätten, där hela socialens utredning ska gås igenom, vilket innehåller en massa lögner om henne som socialen har hittat på och gjort en psykisk sjukdom som inte bedöms som farlig av en läkare, men som socialen anser vara livsfarlig för hennes sätt att ta hand om barn. Ashberger är ingen alvarlig sjukdom, det är en dold sjukdom som alla har, den finns till och med hos barn. Så att säga att den är farlig som socialen säger att den är kommer aldrig hålla i en domstol. Min vän är utbildad undersköterska också och är själv väldigt kunning när det gäller sjukdomar och psykiska sjukdomar så hon kan ställa socialen mot väggen om dom försöker ställa felaktiga diagnoser på henne och hennes sätt att ta hand om barn.

 • Anonym (dx)
  Visa endast
  Sön 13 apr 2014 17:43 #224
  mastress skrev 2014-04-13 17:11:38 följande:
  Den EU lag som finns om omyndighetsförklaring, får inte tas i bruk här i Sverige eftersom vi har en lag som förbjuder att omyndigförklara en person är myndig, använder socialen en lag som inte är godkänd av svensk lag, bryter socialen mot lagen. Lagen att omyndigförklara nån som finns i EU gäller inte eftersom svensk lag inte godkänt den. Skogsdungen där en vän till mej är som har två barn, blev lovad att hon skulle få komma hem till påsk, men hon får åka till Sorsele med sina barn och hälsa på sin mamma, men sen måste hon tillbaka till Skogsdungen där hon ska testas hur hon regerar mot sina barns känslor, det verkar som pedagogerna ska utsätta barnen  för något som gör att dom behöver se hur hon reagera när barnen kommer i en känslig sitaviation. Så hon är tvungen stå ut med att vara på Skogsdungen i 8 veckor innan hon får åka hem med barnen, och nu vill dom att det ska vara mer än en stödfamilj också till barnen, för att socialen ska få olika syn från olika stödfamiljer anser hur hon tar hand om barnen. Socialen bryter mot lagen och verkar inte sluta med det. Slutar inte socialen bryta mot svensk lag och använder sej av en lag som inte är godkänd enligt svensk lagstiftning, så finns det bara en väg att gå att komunerna  inte får besluta i familjefrågor längre utan att det blir en lag som gör att staten fattar beslut om barn ska placeras i familjehem eller inte, genom domstol som är godkänd av staten, det innebär att nämndedomstolen kan upphöra, att alla beslut som socialen vill ha igenom ska gå via kammarrätten, tingsrätten eller högsta domstolen. När det gäller min vän så får inte socialen gå via nämndedomstolen för att hennes advokat har gjort så att hon tillsammans med barnen måste gå via tingsrätten, där hela socialens utredning ska gås igenom, vilket innehåller en massa lögner om henne som socialen har hittat på och gjort en psykisk sjukdom som inte bedöms som farlig av en läkare, men som socialen anser vara livsfarlig för hennes sätt att ta hand om barn. Ashberger är ingen alvarlig sjukdom, det är en dold sjukdom som alla har, den finns till och med hos barn. Så att säga att den är farlig som socialen säger att den är kommer aldrig hålla i en domstol. Min vän är utbildad undersköterska också och är själv väldigt kunning när det gäller sjukdomar och psykiska sjukdomar så hon kan ställa socialen mot väggen om dom försöker ställa felaktiga diagnoser på henne och hennes sätt att ta hand om barn.
  Du har missat totalt vad som menas med "reagerar mot sina barns känslor" det innebär inte att barnen ska utsättas för något utan det innebär att samspelet mellan barn och föräldrar skall bedömas, funktionshinder inom autismspektrat kan göra att förälder faktiskt inte klarar av att var förälder.
 • Sön 13 apr 2014 23:03 #225

  Gör socialen något mot hennes barn  som får dom att bli sårade, för att efter det bedöma att min vän inte klarar av att ta hand om barnen. så begår socialen ett lagbrott. Man får inte utsätta barn för någonting för att framkalla känslor mellan föräldrar och barn. För att se hur föräldrar klarar känsliga sitaviationer, det är ett lagbrott som socialen gör. Man får inte med tvång framkalla känslor hos ett barn för att se hur en förälder reagerar, om socialen har det som anledning att föra bort barnen, för att framkalla känslor hos en förälder och säga att barnen blivit om hände tagna med föräldern har varit borta utan orsak, bryter socialen mot lagen. Min väns barn är en äggs tvillingar, kommer det en känslig sitaviation så skyddar en äggs tvillingar varandra och sin mamma. En äggs tvillingar har en telepatisk länk mellan sej som gör att dom kan känna av om det händer den ena nånting, det gör att dom söker upp varandra och tröstar varandra, dom kan även känna av om deras mamma mår dåligt och tröstar henne.  Telepatisk förmåga vet man väldigt lite om och varför den är som starkast mellan en äggs tvillingar och deras mamma. Socialen kommer inte lyckas med att framkalla en känslig sitaviation som gör att deras mamma måste ingripa, eftersom en äggs tvillingar tröstar varandra om någon av dom blir lessen.

 • Anonym (dx)
  Visa endast
  Sön 13 apr 2014 23:24 #226
  mastress skrev 2014-04-13 23:03:49 följande:
  Gör socialen något mot hennes barn  som får dom att bli sårade, för att efter det bedöma att min vän inte klarar av att ta hand om barnen. så begår socialen ett lagbrott. Man får inte utsätta barn för någonting för att framkalla känslor mellan föräldrar och barn. För att se hur föräldrar klarar känsliga sitaviationer, det är ett lagbrott som socialen gör. Man får inte med tvång framkalla känslor hos ett barn för att se hur en förälder reagerar, om socialen har det som anledning att föra bort barnen, för att framkalla känslor hos en förälder och säga att barnen blivit om hände tagna med föräldern har varit borta utan orsak, bryter socialen mot lagen. Min väns barn är en äggs tvillingar, kommer det en känslig sitaviation så skyddar en äggs tvillingar varandra och sin mamma. En äggs tvillingar har en telepatisk länk mellan sej som gör att dom kan känna av om det händer den ena nånting, det gör att dom söker upp varandra och tröstar varandra, dom kan även känna av om deras mamma mår dåligt och tröstar henne.  Telepatisk förmåga vet man väldigt lite om och varför den är som starkast mellan en äggs tvillingar och deras mamma. Socialen kommer inte lyckas med att framkalla en känslig sitaviation som gör att deras mamma måste ingripa, eftersom en äggs tvillingar tröstar varandra om någon av dom blir lessen.
  Du tror på fullt allvar att enäggstvillingar har telepatisk förmåga och att utredare på utredningshemmet utsätter barn för saker för att se om mamman kan trösta dem?
  Är det din vän som inbillar sig dessa saker så förstår jag att samspelet mellan förälder och barn behöver undersökas.
 • Mån 14 apr 2014 00:51 #227 +1

  Hur kan du påstå att telepatisk förmåga är en inbildning, du verkar inte kunna nånting, klart en förälder tröstar e sina en äggs tvillingar. vad jag menar är om en äggs tvillingar är åt skilda kan dom känna om det händer nån av dom nånting och bli lessen och mamma ser det. Om du du påstår att dom med telepatisk förmåga är allvarlig sjuka kan du spärra i alla som har förmågan att läsa andras tankar, som magiker  med mera. Jag har själv upp levt saker som inte går förklara, känt av när mina närmaste vänner råkat ut för olyckor med mera, fast jag inte varit i närheten av mina vänner. Människan har normalt sex sinnen men det finns dom som har sju sinnen, där av är telepatisk förmåga som man kan räkna till ett sjunde sinne, det finns även dom som kan se spöken, som är andar som inte fått ro, som vi kallar för spöken. Jag kan inte se spöken men jag känner kyla i ett hus dom säger att det spökar i. Finns flera sätt kola om det spökar i hus, hundar och katter är känsligast, släpper du in en hund och en katt i hus det spökar springer dom ut, och sen kan du inte få dom att gå in i det huset mera. det med att en äggs tvillingar har en slags telepatisk länk med varandra är med fött, frågar du en läkare så har dom ingen förklaring till det. Du kan som förälder känna om det händer ditt barn nånting fast ditt barn inte finns i din närhet, det är också en telepatisk länk som man skapar till sitt barn, läkare har ingen förklaring till det, och dom säger att det inte är en inbildning, utan att det är naturligt. Telepati går under parapsykologi som inte är en sjukdom, vem som helst kan utveckla sitt sjunde sinne, har man telepatisk förmåga kan man lätt utveckla det sjunde sinnet. Jag har stött på människor som är duktig på att ljuga, som man inte kan se på om dom ljuger eller inte, en som ljuger avger kyla, med telepatisk förmåga kan man känna den kylan, från en person som ljuger. Jag läser inte andras tankar, för det kan ofta leda till att man sårar den som man läser tankarna på, om man hittar känsliga saker som kan såra den man läser tankarna på. Jag har försökt att ta reda på vad min väns barn tänker, men inte lyckas, jag vet att min väns barn har telepatisk förmåga och dom vet att jag har det, och det leder automatisk att jag blockera mej själv och dom blockerar sej så ingen av oss kan känna vad vi tänker, kan inte ens lista ut vad deras mamma tänker på. men jag kan känna om det skulle hända dom nånting var än dom är  och komunisera med dom fast dom är långt bort från mej, för att ta reda på om det hänt nånting, för det händer ofta att min vän stänker av ljudet på sin mobil och glömmer att hon gjort det och inte sätter på det igen. Att socialen blev inkopplad när det gäller min vän, var att rektorn på skolan gjorde fel och ringde socialen när hennes barn gick hem till en vän innan skolan var slut, jag kände att dom gjort det, men kunde inte åka ditt och se till att dom gick tillbaka till skolan eftersom jag inte visste var deras vän bodde. Hade jag varit där dom bor och sett dom gå hem innan skolan slutade hade jag sagt till dom att gå tillbaka till skolan och vara där tills dom slutade och sen gå till fritidsgården till deras mamma hämta dom. Jag är inte deras pappa, men dom har respekt för mej och det händer att dom tittar på mej när deras mamma säger nånting som dom inte får göra och tror dom får göra det för mej. Jag vet att dom testar mej men jag er inte vika för deras test. även fast jag bara är vän deras mamma så vet dom att det kommer gå längre än vänskap mellan mej och deras mamma. 

 • Anonym (tveks­am)
  Visa endast
  Mån 14 apr 2014 00:57 #228 -1
  mastress skrev 2014-04-13 09:37:16 följande:
  Jag jobbar inte som socialsekreterare, har aldrig gjort, kommer aldrig göra.
  Jag avskyr socialen, dom gjorde så jag hamnade i familjehem när jag var 16 år med sitt maktmissbruk, LVU existerar inte i socialens arbete, dom skapa egna lagar som dom följer, för att hitta fel hos familjer med barn, dom låter inte en läkares diagnos om man är sjuk eller inte bedöma det, utan socialen själva ska efter diagnos från läkare bedöma om man är sjuk, enligt socialen är alla sjukdomar farliga även dolda sjukdomar och handikapp, en förälder får inte ha nån typ sjukdom, handikapp, dolda sjukdomar eller dolda handikapp. Socialen sätter sej över läkare, domstolar, polis och advokater med mera som har med rättsliga rättigheter att göra. Verkar som socialen inte var med när Genev avtalet skrevs under, missade det när vårt land skrev under det.  Socialen drar alla religoner under samma streck och anser att alla religoner är olämpliga för barn att växa upp i. Dom anser också att tv, lek, datorer, spel och andra akviteter är skadliga för barn. Ett barn enligt social ska inte göra nånting mer än att lyda och sitta still. När dom börjar skolan ska dom lära sej allt i skolan hur samhället fungerar, och sen gå hem och äta och lägga sej. Socialen tror att den utbildning dom får om familjer och barn är en utbildning hur barn ska uppfostras. Sen sitter det höga socialchefer och tar fosterbarn också om det inte finns något familjehem vilket enligt lag kallas för jäv, när en socialchef gör saker som dom inte får göra. Ända sättet är att låta staten ta över socialen så att en statlig myndighet kan granska socialens arbete varje år, och kolla om  dom följer lagarna som dom ska följa när dom ska placera barn i familjehem. Som det är nu placeras barn i familjehem för vinstsyfte för socialen och då bryr dom sej om om det är en problemfamilj eller inte. Dom låter privata företag ta fram familjehem som inte är godkända som familjehem, där det förekommer droger  och brottslig verksamhet med mera.
  Herre Gud vad du generaliserar kring socialtjänsten. Antar att du känner till att alla tvångsåtgärder som soc vill genomdriva (vare sig det gäller missbrukare eller olämpliga föräldrar) MÅSTE prövas i domstol!!?? Fö saknas källa till alla dina oväderhäftiga påståenden!
 • Mån 14 apr 2014 08:51 #229 -1

  Ok jag förstår socialen är en domstol har större makt än regeringen och även dom som sitter i komunalfullmäktige. Då kan vi lagga ner alla domstolar och låta socialen döma all som begår brott och även låta socialen vara läkare. Läs svensk lag innan du yttrar dej, där står det vad socialen får göra och inte göra, ingen myndighet får använda sej av tvångsmetoder. Står klart och tydligt att socialen måste gå via nämndedomstol för att få tillstånd att ta barn från en familj. LVU lagen ger inte socialen tillstånd att ta till tvång för att ta hand om barn och dom får inte använda sej av EU:s lagar om dom inte är godkänd av regeringen att lägga till i svensk lag. Men du tror nog att socialen står över svensk lag och regering och dom som styr i en kommun.

 • Queeni­e70
  Visa endast
  Mån 14 apr 2014 08:57 #230
  mastress skrev 2014-04-14 08:51:39 följande:
  Ok jag förstår socialen är en domstol har större makt än regeringen och även dom som sitter i komunalfullmäktige. Då kan vi lagga ner alla domstolar och låta socialen döma all som begår brott och även låta socialen vara läkare. Läs svensk lag innan du yttrar dej, där står det vad socialen får göra och inte göra, ingen myndighet får använda sej av tvångsmetoder. Står klart och tydligt att socialen måste gå via nämndedomstol för att få tillstånd att ta barn från en familj. LVU lagen ger inte socialen tillstånd att ta till tvång för att ta hand om barn och dom får inte använda sej av EU:s lagar om dom inte är godkänd av regeringen att lägga till i svensk lag. Men du tror nog att socialen står över svensk lag och regering och dom som styr i en kommun.  Nu var det ju DU som påstod att socialen fattade massa olagliga beslut och vederbörande rättade dig.
 • Mån 14 apr 2014 09:43 #231 +1

  Hon jag hjälper har inte sett något domslut på att hon är tvungen bo i en lägenhet som socialen har för att utreda familjer med barn. Om du har barn och socialen kommer och ska ta dina barn har du rätt att kräva se papper från en förvaltingsdomstol eller nämndedomstol. För att du ska lämna ifrån dej barnen, har dom inte det får dom inte ta dina barn, och dom måste även visa dom papperna för polisen när dom tar dom till hjälp. Aftonbladets uppdrag granskning har skrivit om flera fall där socialen har brutit mot lagar när det gäller om hände tagande av barn. Flera fall har även gått till JO, och även till socialnämnder som finns i alla kommuner. Socialnämnden i en kommun, ska granska socialen varje år om dom följer lagar även JO ska göra det. Finns brister i LVU lagen som
  är svåra att rätta till för att en del av LVU lagen är  inbakad i grundlagen, för att ändra nått som är inbakad i grundlagen måste det vara ett val innan det går göra en grundlagsändring. Omyndighetsförklaring avskaffades 1 januari 1989 och ersattes av förvaltarskap. Om du vill kolla upp fall där socialen brutit mot lagar sök då på internet och skriv socialen bryter mot lagen, så kommer det upp en hel del sker om att socialen bryter mot lagen.

 • Anonym (dx)
  Visa endast
  Mån 14 apr 2014 09:49 #232
  mastress skrev 2014-04-14 09:43:51 följande:
  Hon jag hjälper har inte sett något domslut på att hon är tvungen bo i en lägenhet som socialen har för att utreda familjer med barn. Om du har barn och socialen kommer och ska ta dina barn har du rätt att kräva se papper från en förvaltingsdomstol eller nämndedomstol. För att du ska lämna ifrån dej barnen, har dom inte det får dom inte ta dina barn, och dom måste även visa dom papperna för polisen när dom tar dom till hjälp. Aftonbladets uppdrag granskning har skrivit om flera fall där socialen har brutit mot lagar när det gäller om hände tagande av barn. Flera fall har även gått till JO, och även till socialnämnder som finns i alla kommuner. Socialnämnden i en kommun, ska granska socialen varje år om dom följer lagar även JO ska göra det. Finns brister i LVU lagen som
  är svåra att rätta till för att en del av LVU lagen är  inbakad i grundlagen, för att ändra nått som är inbakad i grundlagen måste det vara ett val innan det går göra en grundlagsändring. Omyndighetsförklaring avskaffades 1 januari 1989 och ersattes av förvaltarskap. Om du vill kolla upp fall där socialen brutit mot lagar sök då på internet och skriv socialen bryter mot lagen, så kommer det upp en hel del sker om att socialen bryter mot lagen.
  Behövs inga domstolsbeslut för att utredas, utredningen ska ju visa om det behövs några insatser.
 • Queeni­e70
  Visa endast
  Mån 14 apr 2014 11:13 #233 -1
  mastress skrev 2014-04-14 09:43:51 följande:
  Hon jag hjälper har inte sett något domslut på att hon är tvungen bo i en lägenhet som socialen har för att utreda familjer med barn. Om du har barn och socialen kommer och ska ta dina barn har du rätt att kräva se papper från en förvaltingsdomstol eller nämndedomstol. För att du ska lämna ifrån dej barnen, har dom inte det får dom inte ta dina barn, och dom måste även visa dom papperna för polisen när dom tar dom till hjälp. Aftonbladets uppdrag granskning har skrivit om flera fall där socialen har brutit mot lagar när det gäller om hände tagande av barn. Flera fall har även gått till JO, och även till socialnämnder som finns i alla kommuner. Socialnämnden i en kommun, ska granska socialen varje år om dom följer lagar även JO ska göra det. Finns brister i LVU lagen som
  är svåra att rätta till för att en del av LVU lagen är  inbakad i grundlagen, för att ändra nått som är inbakad i grundlagen måste det vara ett val innan det går göra en grundlagsändring. Omyndighetsförklaring avskaffades 1 januari 1989 och ersattes av förvaltarskap. Om du vill kolla upp fall där socialen brutit mot lagar sök då på internet och skriv socialen bryter mot lagen, så kommer det upp en hel del sker om att socialen bryter mot lagen.
  Jag förstår överhuvudtaget inte vad omyndigförklaring och förvaltarskap har med en barn utredning att göra. Du blandar ihop koncepten här. Det behövs inte nåt domstolsbeslut för att göra en utredning.
 • Tis 28 apr 2015 18:22 #234 +1

  Omyndighetsförklaring går inte genomföra vårt land idag, ovasett om du är psykisk sjuk eller är handikappad. När det gäller hon som jag hjälpte la socialen ner ärendet, på grund av dom insåg att dom inte kunde få ett omhände tagande av hennes barn godkänd i en domstol.

 • Anonym (Gratt­is)
  Visa endast
  Lör 21 apr 2018 16:59 #235 +1

  Grattis grattiskram????????????.

  Härligt att ni vann över soc, de kan hålla på att djävlas med bristande utredningar och väsentliga felaktigheter hur lång tid som helst.

  Grattis, roligt att läsa att soc fått sin största käftsmäll från domstol.

  Puffar tråden.

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll