• Äldre 28 jan 20:23
  6748 visningar
  157 svar
  157
  6748

  Genusteorin - en kort sammanfattning

  Kvinnor har historiskt varit förtryckta, och är det fortfarande i många primitiva samhällen. Feminister kämpar för kvinnors jämlikhet. Målet för feministerna är en fullständig jämställdhet. Resultatet måste mätas, och målet är exakt jämn fördelning av kvinnor och män på alla positioner i samhället, i alla yrken, och exakt lika stora inkomster. Så länge inte ett 50/50 resultat i könsfördelning och exakt lika inkomster är uppnått, är jämställdheten ofullkomlig. Här är också underförstått att kvinnor är förtryckta, så länge inte målet är nått.


  Det kan konstateras att dom nordiska länderna är dom mest jämställda i hela världen, med Sverige som nummer ett. I vårt land finns ingen som helst formell diskriminering mot kvinnor i lagstiftning, i utbildningsväsende eller i yrkesliv. Således borde jämlikheten anses som fullständig och målet vara uppnått.


  Dessvärre finns fortfarande många områden, där resultatet är långt ifrån det önskade. Exempelvis yrken som gruvarbetare, pilot och sopkörare är totalt dominerade av män, till mer än 95 procent. Å andra sidan är yrken som förskollärare och undersköterskor dominerade av kvinnor till mer än 95 procent. Även andra områden är starkt köns-polariserade, det finns till exempel inte en enda kvinnlig världsmästare i schack. Inom starkt konkurrens-motiverade områden är skillnaden speciellt tydlig, i företagsstyrelser och andra maktpositioner.


  I detta läge kan man tänka sig att observerade skillnader i nämnda yrkesval och annat helt enkelt är naturliga skillnader mellan kvinnor och män. Men detta kan vissa feminister inte acceptera, därför att det betyder att den absoluta, numerära jämställdheten aldrig kan uppnås. Den fullständiga, absoluta jämställdheten måste nås! Eventuella naturliga skillnader kolliderar med målet.


  Här är på sin plats att konstatera att dom flesta feminister är humanister och socionomer. För en socionom är alla problem sociala problem. Det finns inget problem som inte har en social orsak. Och varje problem har en social lösning. Alltså är naturligtvis också en ofullständig jämställdhet ett socialt problem. Med en social lösning. Orsaken till kvinnors och mäns olika yrkesval är social – att dom socialiseras in i en könsroll, som sedan begränsar och styr deras yrkesval. Härav följer den kraftiga könspolarisering som finns i många positioner i samhället.


  Lösningen på problemet är då social – att motverka socialisering i könsroller. Eftersom könsroller kan observeras i låg ålder, är tydligen denna socialisering mycket stark. Barn i låg förskoleålder uppvisar könsroller. Som, enligt genus-teorin, inte kan vara medfödd. Således måste den sociala ingenjörskonsten ingripa mycket tidigt, för att kunna förhindra denna starka, sociala könsrollspåverkan. Härav följer att alla barn mycket tidigt måste underkastas en motverkande, social påverkan för att undvika att socialiseras in i en könsroll. En könsroll som långt senare i livet kommer att styra deras val av utbildning, yrke och karriär. Och därmed också befästa traditionella könsroller.


  Detta är nödvändigt för att uppnå en fullständig jämställdhet. Om det verkligen är så att inga skillnader finns mellan könen. Om det finns skillnader, då faller naturligtvis hela genus-teorin platt.

 • Svar på tråden Genusteorin - en kort sammanfattning
 • power
  Äldre 28 jan 20:28
  #1

  Det är inte alls målet. Vem har sagt det?

 • Äldre 28 jan 20:31
  #2
  Fagerlund skrev 2013-01-28 20:23:38 följande:

   Om det finns skillnader, då faller naturligtvis hela genus-teorin platt.


  Nej, det gör den inte.
 • power
  Äldre 28 jan 20:32
  #3

  Du har ju inte fattat nånting. Va jobbigt för dig att skriva allt det där i onödan.

 • power
  Äldre 28 jan 20:32
  #4

  Pallas
  Nej verkligen inte.

 • Äldre 28 jan 20:55
  #5

  Tycker det var en ganska träffande beskrivning av genusfeminismen.

  Den definitionen är från Stanford Encyclopedia of philosophy använder och bygger på den definition som feministen Christina Hoff Sommers använder i sin bok "Who stole feminism". Samma definition använder senare av bl.a. Harvardprofessorn Steven Pinker i sin bok "The Blank Slate". Definitionen är från den boken.


  Genusfeminismen däremot hävdar att kvinnor även idag är underordnade de manliga strukturer som genomsyrar hela samhället, könsmaktsordningen. Denna lära tar avstånd från den klassiska liberala traditionen och ser i stället ett släktskap med marxistiskt tankegods, postmodernism, social konstruktivism och vänsterradikala vetenskapliga grupperingar.
  Genusteorin har 3 grundantaganden:
  Skillnaderna mellan män och kvinnor har ingen biologisk grund utan är enbart ett uttryck för den rådande samhällsordningen. Den överskuggande sociala drivkraften heter makt och det är endast utifrån ett maktperspektiv vi kan ge en sann tolkning av samhällets strukturer. Det är inte enskilda individers motiv som är avgörande för våra mänskliga interaktioner utan de handlar om olika grupper som ställs mot varandra. I det här fallet män som förtrycker kvinnor. Den genusfeministiska synen är Sveriges officiella hållning i frågan där bland annat Nationella Sekretariatet för Genusforskning skriver: ”...det är en grundläggande premiss i genusforskning att skillnader mellan män och kvinnor i egenskaper, beteenden, sysselsättning, etc. inte kan förklaras biologiskt”.
  Så Pallas och Power kan ju börja fundera lite på hur bra ni känner till detta begrepp.
 • Äldre 28 jan 21:53
  #6
  power skrev 2013-01-28 20:28:38 följande:
  Det är inte alls målet. Vem har sagt det?


  Vilket är målet för feminismen?

   
 • Äldre 28 jan 21:59
  #7
  Elit skrev 2013-01-28 20:55:41 följande:
  Så Pallas och Power kan ju börja fundera lite på hur bra ni känner till detta begrepp.
  Nja, det har jag inte tid med, jag håller på och renoverar vevhusventilationen på mitt ök till bil. Däremot skulle du kunna fundera lite på varför effekterna av tex den genuspedagogik, som ju de facto bedrivs på våra förskolor sedan tjugotalet år tillbaka, skulle falla om det nu funnes statistiskt säkertställda biologiska skillnader mellan flickor som grupp och pojkar som grupp medan jag renoverar färdigt. Eftersom jag är kvinna, och därmed såklart inte har det här med bilar i blodet, så måste jag nämligen läsa på en hel del om sånt jag ska laga, och är därmed för tillfället förhindrad att fördjupa mig i varför inte en enda genusförespråkare eller -feminist jag känner överensstämmer med de fakta du presenterar.
 • SallyS­pectra
  Äldre 28 jan 22:04
  #8

  Apropå maktpositioner och företagsstyrelser - tror du TS verkligen på allvar att bristen på kvinnor inom dessa områden beror på bristande ambition eller vilja? Hört talas om glastak?

 • Äldre 28 jan 22:09
  #9
  Pallas skrev 2013-01-28 21:59:56 följande:
  Nja, det har jag inte tid med, jag håller på och renoverar vevhusventilationen på mitt ök till bil. Däremot skulle du kunna fundera lite på varför effekterna av tex den genuspedagogik, som ju de facto bedrivs på våra förskolor sedan tjugotalet år tillbaka, skulle falla om det nu funnes statistiskt säkertställda biologiska skillnader mellan flickor som grupp och pojkar som grupp medan jag renoverar färdigt. Eftersom jag är kvinna, och därmed såklart inte har det här med bilar i blodet, så måste jag nämligen läsa på en hel del om sånt jag ska laga, och är därmed för tillfället förhindrad att fördjupa mig i varför inte en enda genusförespråkare eller -feminist jag känner överensstämmer med de fakta du presenterar.

  Jag är helt säker på att inte en enda feminist håller med mig, och att alla säger emot. Och som du säger, effekten av genus-pedagogiken är obefintlig trots tjugo års statsbudget-finansierade ansträngningar.

  Ett tips - kolla PCV-ventilen!

    
 • Äldre 28 jan 22:25
  #10
  Fagerlund skrev 2013-01-28 22:09:26 följande:

  Ett tips - kolla PCV-ventilen!

    
  Den här motorn har ingen strypt ventil, men jag tror jag fixar det ändå. Tack för tipset annars. Ska bada oljefällan nu.
Svar på tråden Genusteorin - en kort sammanfattning
Logga in
Bli medlem