Forum Politik - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Har du förtroende för regeringen?

  Lör 21 mar 2015 14:27 Läst 414185 gånger Totalt 18942 svar
  Lör 21 mar 2015 14:27 -16 +23

  Den rödgröna minoritetsregeringen var ganska ifrågasatt redan från början. Sedan har svikna vallöften och skandaler bara rullat på, både från S och Mp. Personligen tycker jag att denna regeringen är den bedrövligaste Sverige har haft i modern tid.

  Spännande att se vad ni tycker här inne, brukar ju vara en överrepresentation av vänsterradikaler här så förväntar mig ändå ett starkt försvar för denna flumregering...

  Omröstning
  Du måste logga in för att rösta eller se resultatet av omröstningen.
 • Tis 26 okt 19:23 #18662
  KN75 skrev 2021-10-26 19:13:18 följande:
  Ok, du tycker att mängden våldsbrott är ok så länge det finns något enda exempel som är ännu värre.
  Ja, det får väl stå för dig då.

  Undrar hur brottsoffren känner sig när du tycker det är ok att de blivit drabbade eftersom det finns fler människor i Finland som drabbas?

  F ö tvivlar jag mycket starkt på att din jämförelse stämmer i verkligheten, men det är ju en annan historia och inte ens värd att diskutera.
  Researrangörer i flera stater i USA varnar för att resa till Sverige, pga antalet dödsskjutningar och annan statistik,
  men de varnar inte för att resa till Finland.
  Men självfallet kan du inbilla dig själv att du har bättre info än vad de har...
  Nej, du tolkar andras påståenden utifrån dina egna underförstådda uppfattningar. Dina uppfattningar är dina och mina uppfattningar är mina.

  I Sverige sticker dödligt våld mellan kriminella personer ut - vanligt folk utsätts generellt sett för mindre våld än i många andra länder. Att idioterna dödar varandra ser jag personligen som i sig ett mindre problem. 

  Det är synd att du anser att verkliga fakta inte är värda att diskutera - eller synd är fel ord. Det är kanske symptomatiskt för de som inte har fakta utan andra agendor som utgångspunkt för uppfattningar och diskussioner.

  www.hbl.fi/artikel/finland-har-farre-dodsskjutningar-an-sverige-men-fler-mord/

  "HEIDI HAKALA/SPT

  Rekordmånga skjuts till döds i gängrelaterat våld i Sverige, som är det svarta fåret i en europeisk jämförelse. I Finland är dödsskjutningar ovanliga, men morden fortfarande fler än i Sverige.


  Dödsskjutningarna i Sverige fortsätter öka. Hittills i år har det skett 132 skjutningar, varav 21 dödsskjutningar, i hela landet. Senast det small var i söndags, då två män sköts ihjäl i Stockholm. Skjutningarna började förekomma för ungefär tio år sedan.


  – Det intressanta är att problemet med skjutningar och sprängningar är unikt för Sverige, trots att de förhållanden som genererar den här typen av problem inte är det.

  ...


  Rapporten visar att det ofta är personer med invandrarbakgrund som utsätts och utsätter andra för skjutvapenvåld. Det är inte den invandring som skett under de senaste åren som kan kopplas till problemet, utan den invandring som skedde på 1990-talet.


  – Det handlar om människor som bott i Sverige en längre tid eller till och med är födda här, men inte har sugits in i det svenska samhället, säger Sarnecki.


  Fler mord i Finland


  Orsakerna till det ökade skjutvåldet är fler illegala vapen och större narkotikahandel, enligt kriminologen Sven Granath som SPT tidigare intervjuat. Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har det blivit lättare att ta in illegala vapen till Sverige.


  Sarnecki tycker att den förklaringen brister. Vapnen kunde lika lätt nå och användas i till exempel Tyskland och Danmark, men gör det inte. Även i Finland finns mycket jaktvapen.


  I Finland är dödskjutningar ovanliga, däremot sker det fortfarande fler mord per capita i Finland än i Sverige. I Finland är mordvapnet oftast en kniv i samband med att förövaren är alkoholpåverkad.


  – Dråp och mord med skjutvapen är ett alldeles marginellt fenomen i Finland, säger Pekka Heikkinen vid Polisstyrelsen i Finland.


  I Finland användes skjutvapen bara i femton procent av dråp- och mordfallen åren 2010–2015, visar statistik från Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet. Motsvarande siffra i Sverige var 40 procent år 2018. Även i Finland finns problem med utsatta områden och organiserad brottslighet, men inte med skjutningar, säger Heikkinen."


   
 • Tis 26 okt 19:51 #18663 +1

  Ja, ja Padirac,
  ingen kan slingra sig som du och framförallt kan ingen på ett mera envist sätt sträva efter att flytta fokus som du.
  Du förnekar dig aldrig.

  Jag släpper det där,
  du tycker mord är ok bara det är personer som du har bestämt att det är "rätt" personer som mördar varandra.
  Återigen, det får stå för dig.

  Jag tycker att mord är ett allvarligt brott oavsett vem som begår det och oavsett vem offret är. 
  Och i sammanhanget bör vi väl ändå beakta att det faktiskt finns oskyldiga som drabbas, även om det skulle vara bara en enda människa så tycker jag att det är en för mycket.
  Men du försöker väl förneka det också?


  Du verkar inte bry dig särskilt mycket om att mord är ett allvarligt brott,
  oskyldiga brottsoffer verkar du inte bry dig om,
  eftersom du kan hitta något ännu värre exempel någonstans i världen.

  Men trots dina försök att slingra dig och flytta fokus anser jag fortfarande att det väsentliga i detta sammanhanget är att du för första gången erkänner det viktiga och jag skriver återigen att det finns anledning berömma dig för och notera att:


  PADIRAC HAR KOMMIT TILL INSIKT OCH ERKÄNNER ATT SVERIGE HAR EN STOR MÄNGD VÅLDSBROTT!!!

 • Tis 26 okt 19:56 #18664
  KN75 skrev 2021-10-26 19:51:59 följande:

  Ja, ja Padirac,
  ingen kan slingra sig som du och framförallt kan ingen på ett mera envist sätt sträva efter att flytta fokus som du.
  Du förnekar dig aldrig.

  Jag släpper det där,
  du tycker mord är ok bara det är personer som du har bestämt att det är "rätt" personer som mördar varandra.
  Återigen, det får stå för dig.

  Jag tycker att mord är ett allvarligt brott oavsett vem som begår det och oavsett vem offret är. 
  Och i sammanhanget bör vi väl ändå beakta att det faktiskt finns oskyldiga som drabbas, även om det skulle vara bara en enda människa så tycker jag att det är en för mycket.
  Men du försöker väl förneka det också?


  Du verkar inte bry dig särskilt mycket om att mord är ett allvarligt brott,
  oskyldiga brottsoffer verkar du inte bry dig om,
  eftersom du kan hitta något ännu värre exempel någonstans i världen.

  Men trots dina försök att slingra dig och flytta fokus anser jag fortfarande att det väsentliga i detta sammanhanget är att du för första gången erkänner det viktiga och jag skriver återigen att det finns anledning berömma dig för och notera att:


  PADIRAC HAR KOMMIT TILL INSIKT OCH ERKÄNNER ATT SVERIGE HAR EN STOR MÄNGD VÅLDSBROTT!!!


  Åter igen - du tolkar andras påståenden utifrån dina egna underförstådda uppfattningar. Dina uppfattningar är dina och mina uppfattningar är mina.
 • Tis 26 okt 20:03 #18665
  KN75 skrev 2021-10-26 19:51:59 följande:

  Ja, ja Padirac,
  ingen kan slingra sig som du och framförallt kan ingen på ett mera envist sätt sträva efter att flytta fokus som du.
  Du förnekar dig aldrig.

  Jag släpper det där,
  du tycker mord är ok bara det är personer som du har bestämt att det är "rätt" personer som mördar varandra.
  Återigen, det får stå för dig.

  Jag tycker att mord är ett allvarligt brott oavsett vem som begår det och oavsett vem offret är. 
  Och i sammanhanget bör vi väl ändå beakta att det faktiskt finns oskyldiga som drabbas, även om det skulle vara bara en enda människa så tycker jag att det är en för mycket.
  Men du försöker väl förneka det också?


  Du verkar inte bry dig särskilt mycket om att mord är ett allvarligt brott,
  oskyldiga brottsoffer verkar du inte bry dig om,
  eftersom du kan hitta något ännu värre exempel någonstans i världen.

  Men trots dina försök att slingra dig och flytta fokus anser jag fortfarande att det väsentliga i detta sammanhanget är att du för första gången erkänner det viktiga och jag skriver återigen att det finns anledning berömma dig för och notera att:


  PADIRAC HAR KOMMIT TILL INSIKT OCH ERKÄNNER ATT SVERIGE HAR EN STOR MÄNGD VÅLDSBROTT!!!


  Här finns väl de fakta du inte anser är värda att ta upp/diskutera

  bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-05-26-dodligt-skjutvapenvald-i-sverige-och-andra-europeiska-lander.html

  "Fram till för några år sedan tillhörde Sverige de länder i Europa som hade relativt låga nivåer av dödligt våld. Under den studerade perioden har den svenska nivån dock stigit och ligger nu högre än i många andra länder. Uppgången i Sverige gäller framförallt dödligt våld med skjutvapen som började öka redan under mitten av 00-talet. Till en början doldes de ökande dödsskjutningarna i statistiken bakom en fortsatt minskning i dödligt våld med andra våldsmetoder, men från och med 2013 har de kommit att bidra till en generell ökning av den totala nivån av dödligt våld i landet. Ingen motsvarande ökning i skjutvapenfall i övriga Europa

  I frågan om dödligt våld med skjutvapen ligger Sverige idag mycket högt i den europeiska rangordningen, med omkring 4 avlidna per miljon invånare. Europas genomsnitt motsvarar cirka 1,5 avlidna per miljon invånare. Inget annat land i studien uppvisar ökningar jämförbara med den i Sverige. I de flesta andra studerade länder observeras istället fortsatt minskande nivåer av såväl dödligt våld totalt som dödligt våld med skjutvapen.

  ...

  Den största skillnaden mellan Sverige och övriga Europa avser dödligt våld med skjutvapen mot 20–29 åringar; det är i princip enbart inom denna åldersgrupp som den svenska ökningen har ägt rum. I slutet av perioden utmärker sig Sverige med drygt 18 avlidna per miljon invånare i denna åldersgrupp, jämfört med 0–4 avlidna i de flesta andra länder. På betydligt lägre nivå än i Sverige – men ändå högre än i andra länder och utan någon minskande trend – ligger även dödligt våld med skjutvapen mot 20–29 åringar i Nederländerna (runt 6 avlidna per miljon invånare). Kroatien är det enda landet förutom Sverige där en viss ökning observeras i dödsskjutningar mot personer i denna åldersgrupp, men uppgången är inte så omfattande att den påverkar nivå och trend i dödligt skjutvapenvåld totalt.

  ...


  Forskning visar att ökningen i det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige är starkt förknippat med kriminella miljöer i utsatta områden. Särskilt insamlade data från European Homicide Monitor har därför analyserats för att undersöka om det skett någon kvalitativ förändring inom kategorin av dödligt skjutvapenvåld i Sverige och ytterligare två länder – Finland och Nederländerna.


  Resultaten visar att mellan 2008 och 2014 observeras en nästan identisk nivå och uppgång i dödsskjutningar i kriminell miljö i Nederländerna respektive i Sverige. Därefter sker en minskning i Nederländerna medan ökningen i Sverige fortsätter. I dag sker åtta av tio händelser av dödligt skjutvapenvåld i Sverige inom kriminell miljö, vilket kan jämföras med mellan tre och fem av tio under 00-talet. För Finlands del har det under hela den studerade perioden (2001–2018) varit mycket sällsynt med dödsskjutningar i kriminell miljö; där sker det dödliga skjutvapenvåldet istället oftare i en familjerelaterad eller annan kontext.


  Det som närmast kan liknas vid den svenska trenden är en uppgång i dödligt våld med kniv i England och Wales mellan 2015 och 2018. Trots skillnaden i våldsmetod skedde dessa händelser i kontexter som liknar de ökande dödsskjutningarna i Sverige, nämligen bland unga män i kriminella miljöer inom utsatta områden, med kopplingar till den illegala drogmarknaden."


  Hela rapporten här:

  bra.se/download/18.1f8c9903175f8b2aa70c9a1/1629181100220/2021_8_Dodligt_skjutvapenvald_i_Sverige_och_andra_europeiska_lander.pdf
 • Tis 26 okt 20:59 #18666

  Padirac, du får försöka flytta fokus hur mycket du vill.
  Det väsentliga är:

  Du skrev, citat:
  "...den stora mängden våldsbrott"

  Det är första gången jag ser dig erkänna, första gången som du inte strävar efter att dölja och förneka, det faktum att det faktiskt förekommer en stor mängd våldsbrott.

  Jag berömmer dig för att du kommit till insikt och skriver återigen att det finns anledning berömma dig för och notera att:
  PADIRAC HAR KOMMIT TILL INSIKT OCH ERKÄNNER ATT SVERIGE HAR EN STOR MÄNGD VÅLDSBROTT!!!

 • Tis 26 okt 21:20 #18667
  KN75 skrev 2021-10-26 20:59:23 följande:
  Padirac, du får försöka flytta fokus hur mycket du vill.
  Det väsentliga är:

  Du skrev, citat:
  "...den stora mängden våldsbrott"

  Det är första gången jag ser dig erkänna, första gången som du inte strävar efter att dölja och förneka, det faktum att det faktiskt förekommer en stor mängd våldsbrott.

  Jag berömmer dig för att du kommit till insikt och skriver återigen att det finns anledning berömma dig för och notera att:
  PADIRAC HAR KOMMIT TILL INSIKT OCH ERKÄNNER ATT SVERIGE HAR EN STOR MÄNGD VÅLDSBROTT!!!
  Om du läst vad jag skrivit så säger jag att vanligt folk löper väldigt liten risk att utsättas för grovt dödligt våld, inräknad det dödliga våld som de kriminella utsätter varandra för så är det dödliga våldet fortfarande lägre i Sverige än i Finland.

   Visst är det en stor mängd våld - men det är i mer än huvudsak de kriminella som utsätter varandra för det och det är en mycket liten risk att de som inte har beröringar med dessa råkar illa ut. 
 • Tis 26 okt 22:14 #18668
  Padirac skrev 2021-10-26 21:20:23 följande:

  Om du läst vad jag skrivit så säger jag att vanligt folk löper väldigt liten risk att utsättas för grovt dödligt våld, inräknad det dödliga våld som de kriminella utsätter varandra för så är det dödliga våldet fortfarande lägre i Sverige än i Finland.

   Visst är det en stor mängd våld - men det är i mer än huvudsak de kriminella som utsätter varandra för det och det är en mycket liten risk att de som inte har beröringar med dessa råkar illa ut. 


  Awe fint. Håller med!
  Du sökte en kvinna och fann en stjärt - du är besviken / P
 • Ons 27 okt 07:24 #18669 +1
  FnoskigStrålkärring skrev 2021-10-26 22:14:52 följande:
  Awe fint. Håller med!
  Padirac skrev 2021-10-26 21:20:23 följande:
  Om du läst vad jag skrivit så säger jag att vanligt folk löper väldigt liten risk att utsättas för grovt dödligt våld, inräknad det dödliga våld som de kriminella utsätter varandra för så är det dödliga våldet fortfarande lägre i Sverige än i Finland.

   Visst är det en stor mängd våld - men det är i mer än huvudsak de kriminella som utsätter varandra för det och det är en mycket liten risk att de som inte har beröringar med dessa råkar illa ut. 
  Nu är det officiellt. tyskarna anser nu att Sverige är det farligaste landet i Europa. Men ni vänstervridna idioter fortsätter att stoppa huvudet i sanden. Ni vägra erkänna er skuld i våldet som nu eskalerar bortom alla anständiga gränser.

  www.bild.de/news/ausland/news-ausland/schweden-ist-gefaehrlichstes-land-europas-78054592.bild.html

  Och att vanligt folk inte drabbas är en stor fet lögn!

  marcusoscarsson.se/ranare-hotade-att-skjuta-3-aring-riktade-pistol-mot-hans-haka/


 • Ons 27 okt 10:01 #18670
  Padirac skrev 2021-10-26 21:20:23 följande:
  Om du läst vad jag skrivit 

   Visst är det en stor mängd våld 
  Ja, jag har absolut läst vad du har skrivit.

  Min åsikt är att det allra mest väsentliga,
  den dramatiska skillnaden mot dina tidigare inlägg,
  är att du äntligen har kommit till insikt
  Eller åtminstone att du glömde dig för ett litet ögonblick, du glömde dölja och förneka det uppenbara, du missade för att kort ögonblick att lägga ut dina dimridåer.
  Sanningen kom fram även för dig, om än uppenbarligen bara för ett kort ögonblick. Nu är du återigen tillbaka till att förneka Sveriges fruktansvärda samhällsproblem.
  Är du rädd för att strafffas av dina kompisar bland de högljudda extrema få, den lilla minoriteten på 9%, för att du under ett kort ögonblick glömde att förneka den uppenbara sanningen?

  Trots att du nu återfallit i förnekelse kommer jag försöka komma ihåg att även du, om än för ett kort ögonblick, inte klarade av att helt blunda och förneka sanningen. Jag hoppas att det kanske finns en lite strimma hopp även för dig?

  Du skrev, citat:
  "...den stora mängden våldsbrott"
  och
  "Visst är det en stor mängd våldsbrott"

  Så trots att du nu verkar ha blivit rädd och kanske blivit utsatt för påtryckningar från dina extrema vänner?
  Och trots att du försöker vända tillbaka till dina gamla invanda hjulspår av total förnekelse,
  vidhåller jag att det ändå finns en liten anledning berömma dig för och notera att:


  PADIRAC HAR KOMMIT TILL INSIKT OCH ERKÄNNER ATT SVERIGE HAR EN STOR MÄNGD VÅLDSBROTT!!!

 • Ons 27 okt 23:45 #18671
  KN75 skrev 2021-10-27 10:01:37 följande:
  Ja, jag har absolut läst vad du har skrivit.

  Min åsikt är att det allra mest väsentliga,
  den dramatiska skillnaden mot dina tidigare inlägg,
  är att du äntligen har kommit till insikt
  Eller åtminstone att du glömde dig för ett litet ögonblick, du glömde dölja och förneka det uppenbara, du missade för att kort ögonblick att lägga ut dina dimridåer.
  Sanningen kom fram även för dig, om än uppenbarligen bara för ett kort ögonblick. Nu är du återigen tillbaka till att förneka Sveriges fruktansvärda samhällsproblem.
  Är du rädd för att strafffas av dina kompisar bland de högljudda extrema få, den lilla minoriteten på 9%, för att du under ett kort ögonblick glömde att förneka den uppenbara sanningen?

  Trots att du nu återfallit i förnekelse kommer jag försöka komma ihåg att även du, om än för ett kort ögonblick, inte klarade av att helt blunda och förneka sanningen. Jag hoppas att det kanske finns en lite strimma hopp även för dig?

  Du skrev, citat:
  "...den stora mängden våldsbrott"
  och
  "Visst är det en stor mängd våldsbrott"

  Så trots att du nu verkar ha blivit rädd och kanske blivit utsatt för påtryckningar från dina extrema vänner?
  Och trots att du försöker vända tillbaka till dina gamla invanda hjulspår av total förnekelse,
  vidhåller jag att det ändå finns en liten anledning berömma dig för och notera att:


  PADIRAC HAR KOMMIT TILL INSIKT OCH ERKÄNNER ATT SVERIGE HAR EN STOR MÄNGD VÅLDSBROTT!!!


  Åter igen - du tolkar andras påståenden utifrån dina egna underförstådda uppfattningar. Dina uppfattningar är dina och mina uppfattningar är mina.

  Om du läst vad jag skrivit så säger jag att vanligt folk löper väldigt liten risk att utsättas för grovt dödligt våld, inräknad det dödliga våld som de kriminella utsätter varandra för så är det dödliga våldet fortfarande lägre i Sverige än i Finland.

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll