• Äldre 21 mar 14:27
  789192 visningar
  22930 svar
  -17 +24
  22930
  789192

  Har du förtroende för regeringen?

  Den rödgröna minoritetsregeringen var ganska ifrågasatt redan från början. Sedan har svikna vallöften och skandaler bara rullat på, både från S och Mp. Personligen tycker jag att denna regeringen är den bedrövligaste Sverige har haft i modern tid.

  Spännande att se vad ni tycker här inne, brukar ju vara en överrepresentation av vänsterradikaler här så förväntar mig ändå ett starkt försvar för denna flumregering...

  Omröstning
  Du måste logga in för att rösta eller se resultatet av omröstningen.
 • Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?
 • Mån 15 aug 11:52
  Digestive skrev 2022-08-15 00:52:10 följande:
  Jag har svårt att se vad felmedicinering har med förslaget att göra. Förklara gärna.

  Behovet av stöd är väldigt individuellt och dylika insatser krävs vilket som då besvären inte uppstod först efter en screening. Tror du att en människa med besvärliga ADHD-symptom för omgivningen belastar sin omgivning mer under behandling än utan behandling?

  Visst behövs det mer resurser på det här området, det är sedan gammalt. Om vi dock inte kan få tillräckligt med resurser så är frågan hur vi bäst löser problemet tills dess.
  Varken screening eller en officiell diagnos tar bort skolans ansvar att kartlägga vilka behov enskilda elever har - anpassningar ska inte baseras på screening eller diagnoser utan barnens faktiska behov och förmågor,

  Mer resurser till skola och andra funktioner är en förutsättning för att Ms förslag inte bara skall vara symbolpolitk som i bästa fall inte leder till någonting men i sämsta fall leder till försämringar.
 • Mån 15 aug 15:11
  KillBill skrev 2022-08-14 16:01:47 följande:
  Du missförstår mig. jag är helt enig med Villaägarna. Självklart är Fastighetsavgiften en skatt. Det som diskuteras alldeles för lite är att ett småhusägare  i Vilhelmina, med den moderata fastighetsskatten,  som äger en fastighet som är värderad till ett par hundra tusen får betala lika mycket skatt som  Villaägaren på Lidingö med en fastighet som värderas till 50 miljoner.  Där har du moderat rättvisa i praktiken.
  En fastighet som man bor i genererar normalt ingen inkomst. Tvärt om så innebär en bostad, givet att man inte bedriver någon form av kommersiell verksamhet, bara utgifter. Det oavsett vad fastigheten värderas till.

  Att man skall tvingas betala skatt på en tillgång som bara kostar pengar är svårt försvara på ett intellektuellt hederligt och moraliskt sätt. Kvar blir då bara gammal hederlig avundsjuka.
 • Mån 15 aug 15:19
  nattuw skrev 2022-08-15 15:11:22 följande:
  En fastighet som man bor i genererar normalt ingen inkomst. Tvärt om så innebär en bostad, givet att man inte bedriver någon form av kommersiell verksamhet, bara utgifter. Det oavsett vad fastigheten värderas till.

  Att man skall tvingas betala skatt på en tillgång som bara kostar pengar är svårt försvara på ett intellektuellt hederligt och moraliskt sätt. Kvar blir då bara gammal hederlig avundsjuka.
  Inte alls, då den är KÄND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  En central del av populismens livsnerv att generalisera utifrån ett eller några enstaka exempel.
 • Mån 15 aug 15:55
  nattuw skrev 2022-08-15 15:11:22 följande:
  En fastighet som man bor i genererar normalt ingen inkomst. Tvärt om så innebär en bostad, givet att man inte bedriver någon form av kommersiell verksamhet, bara utgifter. Det oavsett vad fastigheten värderas till.

  Att man skall tvingas betala skatt på en tillgång som bara kostar pengar är svårt försvara på ett intellektuellt hederligt och moraliskt sätt. Kvar blir då bara gammal hederlig avundsjuka.
  Den svenska gamla hederliga avundsjukan är kanske det mest exporterade till resten av världen då

  Den har däremot inte spridit sig till Alaska, grönland, Färöarna, Malta, Kuwait, Mauretanien och mindre än en handfull nationer i Söderhavet.

  Jävlar vilken avundsjuka och intellektuell och moralisk ohederlighet som är spridd i världen. 
 • Mån 15 aug 16:15
  Padirac skrev 2022-08-15 15:55:28 följande:
  Den svenska gamla hederliga avundsjukan är kanske det mest exporterade till resten av världen då smile5.gif

  Den har däremot inte spridit sig till Alaska, grönland, Färöarna, Malta, Kuwait, Mauretanien och mindre än en handfull nationer i Söderhavet.

  Jävlar vilken avundsjuka och intellektuell och moralisk ohederlighet som är spridd i världen.  smile2.gif

  Och en annan sak, det är inte heller en överraskning eller en ny "överraskning".
  Men kanske dessa som argumenterar berättar att ekonomisköversikt för ens fastighetsköp inte existerar.
  Och det låter MYCKET oklokt beteende.


  En central del av populismens livsnerv att generalisera utifrån ett eller några enstaka exempel.
 • Mån 15 aug 16:33

  Sverige har i alla fall lägre arbetslöshet än Grekland, Italien och Spanien, enligt EU.

  Det var här som Stefan Löfven lovade EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Det kanske vi hade och har ramlat ned igen till nu?  Blå och gul
 • Mån 15 aug 16:43
  Skillnaden mellan Liberalernas "rasism" och Socialdemokraternas klokheter är alltså ett år. Tolv månader.

  L: obligatorisk förskola från två år för att hjälpa invandrarnas barn med språket.

  S: Obligatorisk förskola från tre år för att hjälpa invandrarnas barn med språket..

  (S kallar dem "barn som bott i Sverige kort tid")

  twitter.com/Maax747/status/1559180552388878336

  via.tt.se/apressmeddelande/segregationen-i-sverige-maste-brytas&releaseId=3328101

  Det går fort ibland.
  Blå och gul
 • Mån 15 aug 16:54
  KillBill skrev 2022-08-15 08:50:10 följande:
  Om du har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så vet du att sådana inte alltid kan diagnostiseras så tidigt som i femårs-åldern. 

  Moderaterna har kraftigt försämrat barnpsykiatrin i Stockholm d.v.s. och minskat de mottagningar som är till för att hjälpa barn under hela deras uppväxt. I stället lägger M förslag på att Barnavårdscentralerna (som saknar kompetens/auktorisation att diagnostisera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ska diagnostisera barn vid en ålder så detta är svårt. Hör du inte hur ihålligt Moderaternas förslag är?

  Dessutom kan man fråga sig hur smart det är att moderaterna så tydligt kopplar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till kriminalitet. Som jag ser det så är det kontraproduktivt att stigmatisera barn på det här viset. Det risker bara batt leda till att föräldrar blir mindre benägna att godkänna att barnen får genomföra de utredningar som krävs för att verkligen kunna ställa en neuropsykiatriska diagnoser.
  Det är inte enbart 5-åringar som förslaget berör.

  Så ser det inte ut. Det som M och MP har gjort är att flytta delar av BUP till allmänvården som är mer tillgänglig. BUP är i praktiken specialistvård och det är bara för riktigt unga patienter som specialistvård kan vara nödvändigt även vid mildare fall, utredningar et cetera.

  Det här med att styret i Stockholm Region skulle skära ner på aktuell vård (de satsar snarare 100 miljoner extra på den) samt lägga ner BUP-enheter stämmer inte. Vården organiseras om för att bli mer tillgänglig och billigare med större gemensamma lokaler vilket även bidrar till effektivare kommunikation.

  Sandra Ivanovic Rubin (gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Stockholm, för MP) skriver om det här:

  https://www.mitti.se/debatt/replik-vi-skar-inte-ner-pa-bup-vi-satsar-pa-att-ge-tidig-hjalp/repujs!u0eaiQ8c4ndXVvxKO3cBZg/

  Det är i detta ljus som M-förslaget ska ses i och inte i chimären av att aktuell vård skärs ner.

  Den som kopplar sambandet på det viset är ingen att bry sig om. Sambandet är att kriminella har en överrepresentation av ADHD-diagnoser, inte tvärt om. Politik ska inte anpassas med hänsyn till dåligt informerade människor, då får vi en lika nonchalant politik som resultat.
 • Mån 15 aug 16:57
  Padirac skrev 2022-08-15 00:59:17 följande:
  Då vet du mycket väl hur skolans kartläggning går till och kanske vet du också hur övrig utredning och stöd hanteras.

  Redan idag är det svårt med resurser för att göra kartläggning, utredning och annat stöd. Där behövs det mer resurser .

  Jag vet inte varför du tror att det jag säger om att det behövs mer resurser i dina öron låter som att belastning skulle uppstå efter screening då jag uttryckligen skriver att enbart screening hjälper inte om inte resten av de åtgärder som behövs har fått de resurser som krävs.  

  Det är märkligt hur du vänder på ett påstående. Var det så obegripligt?

  Hur ska min åsikt om att mer resurser krävs för detta leda till att pressen ökar på befintlig personal? Vet du inte vad mer resurser betyder?  Vad menar du med mer resurser eftersom du tror att mer resurser betyder att befintlig personal ska få mer press på sig? Hur kan det vara mer resurser?

  Du verkar vända på detta resonemang också?

  Förklara gärna hur du får ihop allt som jag menar du vänt på.
  Padirac skrev 2022-08-15 01:10:49 följande:
  Ja, mer resurser behövs och det är vad jag skrivit från början. Utan dessa resurser kommer det inte screening att ge några rikigt meningsfulla resultat i rimlig tid. 

  Varför tror du att jag påstår att besvär uppstår enbart efter screening? 

  Varför tror du att jag påstår att en person med NPF-problematik påverkar sin omgivning mer under behandling? Jag skriver att fel behandling inte minskar påverkan på sig själv och omgivningen?

  Jag skriver att det inte är så lätt som att screena, ge standard medicin och sen är allt bra av sig själv utan andra åtgärder. 

  Du upprepar en hel del av det jag skrivit utan att förstå att jag skrivit det som kritik mot ett ogrundat och onyanserat Mförslag.
  Padirac skrev 2022-08-15 11:52:07 följande:
  Varken screening eller en officiell diagnos tar bort skolans ansvar att kartlägga vilka behov enskilda elever har - anpassningar ska inte baseras på screening eller diagnoser utan barnens faktiska behov och förmågor,

  Mer resurser till skola och andra funktioner är en förutsättning för att Ms förslag inte bara skall vara symbolpolitk som i bästa fall inte leder till någonting men i sämsta fall leder till försämringar.
  Se ovan.


 • Tis 16 aug 06:30

  Vad socialdemokraterna faktiskt lovar, angående bostäder:

  Skapa statliga bostadsbolag

  Ökade bidrag (med skattemedel) till bostadsbolag för att på konstgjord väg skapa "bostäder folk har råd med"

  Utökade möjligheter för kommuner (och stat?) att tvångsinlösa folks bostäder, sk "förköpsrätt"

  Öka möjligheten att i detaljplan styra mot "blandade områden" - en möjlighet som redan finns så vad som avses är oklart. Möjligen avses lag kring att förbjuda folk att ändra ägandeform för den fastighet man äger.


  Blå och gul
Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?
Logga in
Bli medlem