• Äldre 29 maj 10:43
  188581 visningar
  7397 svar
  7397
  188581

  Hur mycket kan Socialdemokraterna minska?

  Socialdemokraterna har spelat ut sin roll men inte förstått det. När det begav sig, före 2:a Världskriget, fungerade man ju på en ideologisk basis och rekryterade i stort sett hela Sveriges arbetarklass. Den utgjorde ju majoriteten av befolkningen i dåtidens samhälle.

  (S) infiltrerade under 40 år alla aspekter i samhället, Konsum ( Coop ), HSB, kyrkan, naturligtvis fackföreningsrörelsen ( LO ) men också media, ja i stort sett hela samhället. Tanken var nog god från ideologerna, att man skulle få det goda samhällets inflytande i "allt".

  Ofta tillsattes tjänstemän av politiska skäl snarare än kompetensskäl, och tillsättningen blev en toppstyrd politisk process, så att inte den inplacerade personen enkelt kunde bytas ut mot någon annan med bättre kompetens men kanske "fel" politisk uppfattning.

  Nu har samhället utvecklats, och med ökande välstånd måste den krympande arbetarklassen ( några % ) inte längre slåss för statlig skola och sjukvård m.fl. reformer. Stora grupper medborgare känner pga. välstånd och förändrade yrkesroller sig inte längre som "exploaterade arbetare".

  Dessutom så korrumperades många politiskt tillsatta tjänstemän, (människans ego rår inte ens (S) på ) och i och med att dessa inte byttes ut på normalt vis har vi också fått läsa om olika skandaler i statliga företag och organisationer. Många försök att föra över HELA näringslivet i statlig regi har gjorts, område efter område.
  (ex. Elkraft, Öl, Vin Sprit, prostitution har diskuterats, Telekom, Television osv)

  I och med globaliseringan, och tack vare att vi inte haft förbud att resa utomlands har dock folket i Sverige fått ett annat perspektiv på demokrati, frihet och vad som är normalt. Vi har haft mycket all lära av vår omvärld, och man kan inte "outbilda" människor så lätt.

  Socialdemokratin behövdes kanske för att omvandla ett halv-feodalt samhälle till en modern stat, och gjorde sig själv redundant när samhället utvecklades. Det finns helt enkelt inte väljare som är villiga att slåss för en "socialistisk revoultion" längre, utan medborgarna verkar snarare vilja delta i den globala världen, och den är INTE socialdemokratisk. När staten växte in i alla områden räckte det inte längre att beskatta de rika, utan även de fattiga blev tvungna att skjuta till majoriteten av sina inkomster, för att försörja socialdemokt?atins alla övervakare och tjänstemän, snarare än att betala för folkets behov av sjukvård, skola och annat som vi gemensamt beslutat skall vara allmänfinansierat.

  Lite ironiskt är det kanske att just alla de som gynnats av att vara chefer och beslutsfattare i den stora samhällsorganisationen inte själva längre har solidariteten med de som tillsatt dem och givit dem privilegierna.

  Därför behöver (S) också ett tillskott av underpriviligierade människor, valboskap när den ordinarie gamla befolkningen "vuxit ur" socialismens tagelskjorta.

  Om vår befolkning inte ökar alltför drastiskt kommer inte kloka välutbildade arbetande människor att vilja rösta på (S), eftersom de inte har något att vinna på att organisera samhället som en stor kolchos, och föda upp politruker.

  Därför kan (S) sjunka långt under 20%, dock kommer tillförseln av människor från sämre förhållanden och med lägre utbildning att sätta en grundnivå, och (S) kommer hela tiden att ha ett tillskott som vill ha det "andra" har.

 • Äldre 29 maj 11:09
  #24

  Jag såg igår idrottsministern berätta att man med hjälp av "trainee-job" skulle fylla på de ideella idrottsföreningarna med nyanlända. Dessutom skulle man tillskjuta 262 MSEK öronmärkta kronor, istället för 325 MSEK i sänkta arbetsgivareavgifter.

  Samtidigt skulle man påföra idrottsföreningarna förhöjd arbetsgivaravgift, så att de ungdomar som är anställda inte skulle få vara kvar / nya inte skulle få jobb.

  Genom att istället placera in de som MAN VILL, så har man tagit kontrollen även över idrotten. Man behöver i detta fall inte ha en (S)-märkt idrottsledare, det går lika bara med pengastyrning.

Svar på tråden Hur mycket kan Socialdemokraterna minska?
Logga in
Bli medlem