Forum Samhälle - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Hur många flyktingar bör/klarar vi av att ta emot?

  Tis 5 jul 2016 14:23 Läst 215984 gånger Totalt 4943 svar
  Visar endast inlägg av Tom Araya - Visa alla inlägg
 • Tis 5 jul 2016 14:23 #2293
  FDFMGA skrev 2016-07-05 01:52:36 följande:
  Nej, han menar nog den försäkran man får göra där man bland annat intygar att man inte har några inkomster från USA.

  Testa att öppna ett nytt bankkonto om du tvivlar.
  Jag tänker mer på detta:
  Världsmedborgare skrev 2016-07-04 21:36:56 följande:
  ...
  Men fortsätter det så här och vi låter USA alltmer bestämma över våra beskattade pengar, så kan vi nog se fram emot ett liv i framtiden, där vi istället för pengar, blir tilldelade ransoner och kuponger som ska täcka våra behov.

  Senast idag fick jag fylla i ännu ett krav från en av mina banker, som USA ligger bakom...


 • Tis 5 jul 2016 19:53 #2296
  Världsmedborgare skrev 2016-07-05 19:02:32 följande:
  Helt perfekt om den gör det...
  Vad är helt perfekt, om det kommer fler än vi behöver?
  Världsmedborgare skrev 2016-07-05 19:02:32 följande:
  Helt perfekt om den gör det,men så vitt jag kan komma ihåg så behövs ca 60.000 nya/år, så det gäller att vi nu fixar till de problem som den på tok för snabba invandringen vi råkade ut för i slutet förra året, orsakat.
  Så att vi kan snabbt komma igång med den invandring vi behöver för att inte hamna fel i demografin.
  Du får gärna presentera den uträkningen och vad den är baserad på. De jag har säger runt 10 000.
  Världsmedborgare skrev 2016-07-05 19:02:32 följande:
  Sysselsättning hos invandrare kommer alltid att vara längre, eller rättare sagt, det är naturligt att det tar tid att skapa förutsättningar för vissa grupper av invandrare, om det inte är uppköpt invandring, men den möjligheten att köpa in folk blir alltmer begränsad och allt mer kostsam.
  Då fler och fler länder behöver folk av samma orsak som Sverige, och då går det givetvis inte att dränera andra länder på sin utbildade arbetskraft utan att dom kommer att agera för att stoppa utflödet.
  Sysselsättningsgraden hos invandrare har inte alltid varit låg, men hos den som kommit under 2000-talet är den väldigt låg, för låg för att inte bli en ren förlustaffär (om man nu ska se det så).
  Världsmedborgare skrev 2016-07-05 19:02:32 följande:
  Och jag ser det inte som nåt problem att förfära sig över, det tar ju ca 20 år för en infödd svensk att börja lev till vårt samhälle, så nog fan klarar vi några år med att hjälpa invandrarna in i svenska samhället.

  Det är bara att ta emot flyktingar eller annan "frivillig" invandring, och vi får då ta de initialkostnader det medför.
  Vi har gjort det förr, och även drabbats av det omvända, så det är bara att kvala upp ärmarna och jobba med problemet, för det löser sig inte av sig självt, men det är långt ifrån nån omöjlig uppgift.
  Det här har vi pratat om förut, du hade fel då med och du har inget nytt att tillföra...

  Under de 20 år det tar för svenska barn att komma ut i arbete är de i huvudsak försörjda av sina föräldrar som dessutom är med och bidrar till samhällets kostnader via skattesedeln samt att tillräckligt många sysselsätts så att de sedan betalar sig själva, vilket dagens flyktingar inte gör och aldrig kommer att göra.
 • Ons 6 jul 2016 00:12 #2298 +1
  Världsmedborgare skrev 2016-07-05 20:22:30 följande:
  Helt perfekt, för att ditt påstående är fel om att vi tar emot fler än vi behöver, det gäller enbart fjolårets topp.

  Siffran 60.000 finns på nån annan sida här: http://www.migrationsinfo.se/befolkning/befolkningstillvaxt/ men det skadar nog inte om du även läser det där.
  Möjligen är sidan borta och har istället uppdaterats med den där, och den säger i stort sett samma sak, så just siffran 60.000 är eg inte av nån större betydelse.

  Och jag tar för givet att du förstår vad en ev minskad befolkning resulterar i, med det ekonomiska system vi alla över hela Världen använder oss av idag,, så det låter jag bli att skriva nåt om.
  Att kommentera invandring och befolkning kräver att man hjälpligt förstår det ekonomiska systemet.
  Tvärt emot vad du påstår så finns ingen uträkning om hur stor invandring vi behöver på den sidan du länkar till, enbart spekulationer i konsekvenser av låg/ingen invandring och där har man heller inte tagit med de så viktiga ekonomiska aspekterna.

  Det finns dock de som räknat på detta och man talar då om ca 20-40 personer per dygn, vilket blir runt 7-15 000 per år. För min goda viljas skull kan vi räkna på 15 000 personer.

  Sedan måste man fråga sig varför vi behöver invandring, är det för att kompensera för den egna befolkningens låga födelsetal och varför måste man i så fall kompensera för det? Är det ekonomi så duger ju inte 15 000 peroner av vilka som helst utan det måste vara 15 000 som är tillräckligt produktiva under sin livstid (och skattar för sin inkomst i Sverige), annars blir de ju ändå en förlust...m.a.o. är det en form av arbetskraftinvandring i storleksordning 15 000 personer om året (helst ung men ändå färdigutbildad sådan) som kan ge positiva effekter för Sverige, inte random flyktingmottagning. Även om siffran vore 50, 60, 80 eller 100 tusen så måste man räkna med de ekonomiska effekterna av kostnaden att ta emot dessa och få de i arbete samt kostnaden för de som inte kommer i arbete samt de som pensioneras. Blir dessa kostnader för höga så kan de aldrig kompensera ens för sina egna kostnader, än mindre för svenska barn, pensionärer, sjuka och arbetslösa.

  tino.us/2015/04/trams-fran-ams/

  tino.us/2015/01/invandrare-byggde-inte-sverige/
 • Ons 6 jul 2016 16:30 #2305
  Världsmedborgare skrev 2016-07-06 10:58:26 följande:
  Här får du en sida där AF säger 64000: http://www.di.se/artiklar/2015/4/10/af-sverige-behover-64000-invandrare-per-ar/

  Och om du använt de siffror som finns på sidan så kan du själv räkna ut ett ungefärligt antal.

  Nedan från sidan jag länkade till bör räcka för att de flesta att förstå, det bygger på de siffror som finns tillgängliga, alltså ingen exakt sanning, men långt mer tillförlitliga än rena gissningar och antaganden.

  "Med prognosen från 2010 kommer det att från och med 2010 fram till 2050 komma 3,15 miljoner invandrare till Sverige. Utan dessa skulle befolkningen minska från ungefär 9,42 miljoner 2010 till 7,58 miljoner 2050 om utvandring och födelseöverskott förblev desamma som under huvudscenariot.

  Och som jag skrev tidigare, för att förstå vad det innebär, så måste man ha hjälpliga kunskaper om det ekonomiska system nästan alla länder sig av idag.
  Att ens debattera befolkning, befolkningstillväxt och invandring går inte utan den kunskapen.

  Det är ett måste att vi sköter vår demografi, och ser till att alltid har en befolkningsökning, det är en förutsättning med det ekonomiska system vi använder oss av.
  Snedvrids den då kommer vi att bli påminda på ett hårdhänt sätt varje gång världsekonomin stagnerar, eftersom om vi har en låg köpkraft inom de svenska gränserna, så har vi inget som motverkar en global lågkonjunktur.

  I viss mån kan den motverkas genom medlemskapet i EU, men långt ifrån allt.

  Sen kan man tycka vad man vill om det ekonomiska systemet, ett system inte är nåt annat än ett gigiantiskt pyramidspel, som inte kan överleva i längden, det kan inga pyramidspel, men det är en helt annan fråga.
  Arbetsförmedlingens rapport har kritiserats för att vara dåligt vetenskapligt underbyggd, den syftar nog främst till att skapa sysselsättning till den egna organisationen.
  Exempelvis saknas helt en ekonomisk analys av behovet och huruvida det uppfylls av en viss kvot invandring eller hur många av de påstått 64 000 invandrarna som måste komma i jobb och inom vilken tid för att AF's teori ska stämma samt hur de ska lyckas få så många i jobb. Detta tar dock Tino Sanandji upp i sina artiklar och räknar på resultat baserat på den statistik som finns.
  Läser du överhuvudtaget något av det jag eller andra meningsmotståndare länkar till? Du verkar vara en smula resistent mot fakta.
 • Tor 7 jul 2016 11:21 #2308
  Världsmedborgare skrev 2016-07-07 10:24:21 följande:
  Ja det kan väl i så fall sägas vara gå åt båda hållen.

  Och som jag sagt flera ggr tidigare, så är det det ekonomiska systemet som vi använder, som styr idag.
  Sätter vi det ur spel, som en snedvriden demografi gör, då får vi problem som inte kan lösas på annat sätt än att återställa den.
  Vi har alltså ett krav på oss att hålla befolkningstillväxten konstant, och föder vi inte egna barn, ja då återstår bar att plocka in folk utifrån, billigast och billigare kommer det att bli i framtiden, är at ta emot flyktingar och frivillig invandring, istället för att köpa in allt dyrare utbildat folk.

  Ja, det betyder att vi kommer att få se arbetslösa i större utsträckning i dessa grupper, det är ofrånkomligt, och vi kommer att ha problem med integration, och alla andra problem som frivillig invandring och flyktingmotagande ger.
  Men det är små problem, i jmf med vad ett havererat ekonomiskt system ställer till med.
  Fortfarande måste du räkna på de ekonomiska konsekvenserna och det har inte Arbetsförmedlingen gjort. Det är inte billigt att ta emot folk som kräver så mycket resurser för att komma i arbete.
 • Tor 7 jul 2016 23:53 #2325
  FDFMGA skrev 2016-07-07 12:05:41 följande:
  Har du ens en aning om hur många flyktingar som kommit till Sverige i år?

  Och anser du i så fall att det är många - för många?
  Fram till juni i år har 30 203 personer beviljats uppehållstillstånd (troligen har de kommit under 2015) och 15 488 personer har kommit hit hittills under året och sökt asyl. Dock ligger ju stora kostnader kvar efter tidigare års mottagning och kommer att göra det under många år till.

  Nuvarande siffror är rimliga, tidigare siffror är på tok för många.

  Jag skulle säga att ett genomsnitt på ca 10-15 000 flyktingar per år är rimligt, ej över 20 000. Men om man räknar över längre perioder och man kanske ligger i underkant i normalfallet, låt oss säga 9000 per år, då har man under tre år sparat ihop till en kvot på 18-33 000 flyktingar extra som man kan ta emot under en period då behovet är extra stort (räknat på ett godkänt genomsnitt på 15 000/år).
 • Fre 8 jul 2016 00:02 #2326
  FDFMGA skrev 2016-07-07 18:34:38 följande:
  Jorden som system, bland annat klimatet, känner inte till att somliga har delat in klotet i tårtbitar och tror att den egna bakelsens existens är oberoende av de andra.

  Det är möjligt att Sverige inte behöver fler invånare - men det är mer relevant att se det som att jorden inte behöver fler människor.

  Att jobben kommer att försvinna på grund av rationalisering och industrialisering har vissa trott ända sedan industrialismens början.

  Du känner väl till ursprunget till ordet sabotör?
  Ska man se det krasst ur perspektiv som jordens befolkningstillväxt och människans överlevnad så är det vansinne att folk i andra delar av världen som har det betydligt sämre flyttar till betydligt rikare, fredligare och mer utvecklade länder och därmed kommer att leva längre och föröka sig i högre takt.
  Detta nämner jag bara för att du tog upp ämnet, det är inte ett synsätt på människor och mänskligheten jag anammar.
 • Fre 8 jul 2016 00:49 #2327
  Rutgers skrev 2016-07-07 23:26:46 följande:
  Jag tycker vi skall ha fri invandring, jag pratade dock om flyktingar.
  Flyktingar borde räknas till underkategorier av invandrare. Vilken invandring vill du ha fri?
 • Lör 9 jul 2016 01:58 #2344
  FDFMGA skrev 2016-07-08 10:02:53 följande:
  Nu är ju klotet en enhet.

  Vad gäller befolkningstillväxt så finns det ett mycket tydligt samband mellan ökat välstånd och sjunkande födelsetal.
  Är sambandet lika tydligt om man tittar på folk som flyttar från ett lägre till ett högre välstånd?

  Det finns fler viktiga aspekter att ta med i en sådan beräkning när det handlar om imigration/emigration.
  Exempel:
  -Hur det ökade välståndet påverkar livslängd och dödlighet i olika åldrar.
  -Hur födelsetal påverkas av välstånd hos invandrade folkgrupper i första, andra och tredje generation jämfört med födelsetal i de länder de kommit ifrån.
  FDFMGA skrev 2016-07-08 10:02:53 följande:
  Låt mig gissa att nästan ingen skulle tycka att lösningen på problemen ligger i att enskilda nationer sluter sig mot resten av världen i tron att de utgör egna små suveräna klot.
  Även om man ogärna vill se det så kan lösningen vara just att isolera vad som lever framgångsrikt och offra de som inte lyckats lika väl om det skulle krisa sig rejält och det handlar om människans överlevnad som art.

 • Lör 9 jul 2016 02:06 #2345
  Världsmedborgare skrev 2016-07-08 10:06:51 följande:
  Jag vet inte hur det ska gå til att ta fram att hållbart underlag, och det verkar ingen annan veta heller, för då hade vi haft ett.

  Det som ställer till det är att förutsättningarna inte är statiska, så jag är mer inne på att skapa möjligheter som tillåter snabba förändringar och som mer riktar sig till individ än helheten.

  Snabbspåren t.ex, dom tycker jag är en alldeles utmärkt idé, nåt jag efterfrågat länge, fast aldrig kallat det snabbspår.

  Vi behöver mycket mer av liknande möjligheter, då kan vi sortera ut åtgärder och insatser efter behov för de som kommer hit, och så glädjer det företag och andra som behöver arbetskraft.
  Det finns i alla fall mycket kompetenta personer som gjort goda försök. Även om det bara är beräkningar och till viss del antaganden grundade på relevant fakta så får man ju mer av en sanolik bild att gå på än de rena dömspekulatioiner AF gör.

  Eftersom invandring ökar mängden arbetstillfällen är det inte alls säkert att invandringen kompenserar både för det och det behov av arbetskraft som hade funnits utan invandringens påverkan.


Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll