Forum Samhälle - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Hur många flyktingar bör/klarar vi av att ta emot?

  Fre 4 sep 2015 09:19 Läst 215984 gånger Totalt 4943 svar
  Fre 4 sep 2015 09:19 -1 +1

  EU upplever sin värsta flyktingkris sedan krigen i Balkan och till Sverige och Tyskland har nästan alla kompasen inställd på. Men finns det en gräns och var går den isf? Att övriga EU inte ställer upp solidariskt hur mycket Melker och Löfven så önskar gör inte situationen lättare heller precis. Så hur solidarisk känner du dig när kostnaderna skenar och vår välfärd hotas?

  Omröstning
  Du måste logga in för att rösta eller se resultatet av omröstningen.
 • Lör 12 okt 2019 05:29 #4806
  Flash Gordon skrev 2019-10-12 00:25:29 följande:

  Gud, giv oss styrka!

  "Ensamkommande barn" kan kvittera ut efterlevandepension från föräldrar som påstås ha dött i hemlandet, utan att i praktiken ens behöva bevisa något dödsfall. Man bara fyller i en blankett och lovar på heder och samvete

  Gratis pengar för alla som bara tar sig hit och söker. Det handlar om hundratals miljoner i utbetalade pensioner under de senaste åren.

  Rebecca Uwell och Jan Ericson avslöjar:


  Rebecca Uvell? Det var ju hon som publicerade "autentiska" bilder från ett sovjetiskt gulagläger där bilderna senare visade sig komma från filmen Muppets Most Wanted med grodan Kermit i huvudrollen..


  Om du tittar närmare på de siffror som Rebecca Uvell redovisar så var statens kostnader för utbetalningarna av efterlevandepension till samtliga barn som är födda utanför Sverige (här ingår även barn till danskar, finnar, norrmän, polacker osv)  ca 62 miljoner kronor högre år 2018 än år 2014.  Jämfört med 2009 är ökningen ca 96 miljoner kronor.


  Du pratar om gratis pengar för ensamkommande men pensionen betalas inte ut till barnet utan till vårdnadshavaren (när en sådan saknas tex när det gäller ensamkommande går ersättningen till den särskilt förordnade vårdnadshavaren). Som Padirac konstaterar så minskas bidrag från exempelvis kommuner och försäkringskassan med samma belopp ett barn får i efterlevandepension. Att prata om gratis pengar är således en vilseledande beskrivning. 


   


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Lör 12 okt 2019 11:52 #4807

  PM Nilsson var inne på detta redan 2015, även om han aldrig tog fram siffrorna på det sätt som gjorts nu:

  https://www.di.se/opinion/grymt-bedrageri-att-locka-ensamkommande/

  Åren fram till hösten 2015 kunde man resa till Sverige och vara helt säker på att få permanent uppehållstillstånd om man uppgav att man var under 18 och utan föräldrar. Man behövde inte visa några papper eller identitetsbevis. Ingen kontrollerade åldern. Man fick plats på kommun-Sveriges dyraste boendeform, erbjöds plats i gymnasiet och kunde kvittera ut en hygglig dagpenning. Om man uppgav att en eller båda föräldrarna var avlidna kunde man dessutom få ut en retroaktiv efterlevandepension på 50 000 kronor.

  Vi skattebetalare kan bara hoppas att det snabbt kommer till ett stopp för detta i och med att Jan Ericson (M), som fått siffrorna via RUT, säger att han skall ta upp det i riksdagen.


 • Lör 12 okt 2019 12:33 #4808
  Flash Gordon skrev 2019-10-12 11:52:01 följande:
  PM Nilsson var inne på detta redan 2015, även om han aldrig tog fram siffrorna på det sätt som gjorts nu:

  www.di.se/opinion/grymt-bedrageri-att-locka-e.../

  Åren fram till hösten 2015 kunde man resa till Sverige och vara helt säker på att få permanent uppehållstillstånd om man uppgav att man var under 18 och utan föräldrar. Man behövde inte visa några papper eller identitetsbevis. Ingen kontrollerade åldern. Man fick plats på kommun-Sveriges dyraste boendeform, erbjöds plats i gymnasiet och kunde kvittera ut en hygglig dagpenning. Om man uppgav att en eller båda föräldrarna var avlidna kunde man dessutom få ut en retroaktiv efterlevandepension på 50 000 kronor.

  Vi skattebetalare kan bara hoppas att det snabbt kommer till ett stopp för detta i och med att Jan Ericson (M), som fått siffrorna via RUT, säger att han skall ta upp det i riksdagen.
  PM Nilssons kritik mor regeringen FRs + MPs invandringsolitik är inte nådig.

  Och hur var det nu med efterlevandepensionen ....

  https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/stammer-det-att-ensamkommande-barn-far-pengar/

  " Senast ändrad 8 February 2019

  Endast barn som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och antas komma att vistas här i mer än ett år har rätt till ekonomiskt stöd om föräldrarna inte kan bidra till deras försörjning. Efter införandet av de tidsbegränsade uppehållstillstånden för skyddsbehövande nekas många barn rätten till efterlevandestöd även om föräldrarna är avlidna.


  Läs mer om den tillfälliga lagen


  De barn som beviljats permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd på mer än ett år har rätt till efterlevandestöd. Barnet kan få 1 550 kronor per månad om en förälder är avliden. Om båda föräldrarna är avlidna kan beloppet bli 3 100 kronor per månad. Detta betalas ut av Pensionsmyndigheten. Detta belopp justeras mot bidraget som barnet får från kommunen. Detta innebär att om efterlevandestöd betalas ut så kommer barnets stöd från kommunen att minskas med motsvarande belopp. Detsamma gäller underhållsstöd från Försäkringskassan. Efterlevandestödet betalas som längst ut till det att barnet är 20 år."


  Det verkar som att såväl PM Nilsson och skribenten kommer med osakliga påståenden. Det är genomgående att halvsanningar basuneras ut utan att hela bilden ges.

  Det likar propaganda helt enkelt - eller en kunskapslucka som är för svår att lappa över

  Om det nu  inte är en beklagan över att pengar kommer från statens konton istället för kommunernas - eftersom  att om efterlevandestöd betalas ut så kommer barnets stöd från kommunen att minskas med motsvarande belopp
 • Lör 12 okt 2019 12:48 #4809
  Flash Gordon skrev 2019-10-12 11:52:01 följande:
  PM Nilsson var inne på detta redan 2015, även om han aldrig tog fram siffrorna på det sätt som gjorts nu:

  www.di.se/opinion/grymt-bedrageri-att-locka-e.../

  Åren fram till hösten 2015 kunde man resa till Sverige och vara helt säker på att få permanent uppehållstillstånd om man uppgav att man var under 18 och utan föräldrar. Man behövde inte visa några papper eller identitetsbevis. Ingen kontrollerade åldern. Man fick plats på kommun-Sveriges dyraste boendeform, erbjöds plats i gymnasiet och kunde kvittera ut en hygglig dagpenning. Om man uppgav att en eller båda föräldrarna var avlidna kunde man dessutom få ut en retroaktiv efterlevandepension på 50 000 kronor.

  Vi skattebetalare kan bara hoppas att det snabbt kommer till ett stopp för detta i och med att Jan Ericson (M), som fått siffrorna via RUT, säger att han skall ta upp det i riksdagen.
  vidare skrivs det på migrationsinfo

  "När det gäller retroaktiv ersättning gäller följande: Ersättning betalas endast ut från den dagen barnet fått uppehållstillstånd. Föräldern kan ansöka om ersättning från Pensionsmyndigheten först när uppehållstillståndet beviljats och barnet och föräldern har fått sina personnummer. Detta tar i dagsläget mellan 9 och 19 månader.1 För ensamkommande barn tar det ännu längre tid eftersom dessa barn måste tilldelas en särskild förordnad vårdnadshavare innan ansökan om förmåner kan påbörjas. Handläggningstiden för att tilldela särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn varierar från kommun till kommun. Förut kunde efterlevandestöd betalas ut upp till två år retroaktivt. Efter en lagändring 2018 har detta nu begränsats till högst sex månader före ansökningsmånaden.2  Efterlevandestöd för personer under 18 år betalas alltid ut till den särskilt förordnade vårdnadshavaren.3"
 • Lör 12 okt 2019 12:54 #4810
  Flash Gordon skrev 2019-10-12 11:52:01 följande:

  PM Nilsson var inne på detta redan 2015, även om han aldrig tog fram siffrorna på det sätt som gjorts nu:

  https://www.di.se/opinion/grymt-bedrageri-att-locka-ensamkommande/

  Åren fram till hösten 2015 kunde man resa till Sverige och vara helt säker på att få permanent uppehållstillstånd om man uppgav att man var under 18 och utan föräldrar. Man behövde inte visa några papper eller identitetsbevis. Ingen kontrollerade åldern. Man fick plats på kommun-Sveriges dyraste boendeform, erbjöds plats i gymnasiet och kunde kvittera ut en hygglig dagpenning. Om man uppgav att en eller båda föräldrarna var avlidna kunde man dessutom få ut en retroaktiv efterlevandepension på 50 000 kronor.

  Vi skattebetalare kan bara hoppas att det snabbt kommer till ett stopp för detta i och med att Jan Ericson (M), som fått siffrorna via RUT, säger att han skall ta upp det i riksdagen.


  PM Nilssons uppgift är fel.

  Har föräldern aldrig arbetat eller bott i Sverige  kan barnet inte få annat än efterlevandestöd 
  och när efterlevandestöd betalas ut så minskas andra bidrag med motsvarande belopp. Retroaktiva ersättning betalas bara ut för tidsperioder då den sökande befunnits sig i Sverige. Retroaktiv errsättning minskas med andra ersättningar som den sökande erhållit från försäkringskasdsan eller kommunen.

  PM Nilsson, Rebecca Uwell och Jan Ericson vilseleder när de lyfter fram efterlevandestöd som stor intäkt för den sökande/stor kostnad för samhället utan att nämna att andra ersättningar samtidigt minskar när sådan ersättning betalas ut.


  Jag skulle tro att anledningen till att moderaterna inte brydde sig om utbetalningar av efterlevandestöd  under de åtta år som de  tillsammans med KD och övriga allianspartier regerade Sverige är att utbetalningar av efterlevandestöd  har liten påverkan på samhällets sammanlagda kostnad för transfereringar.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Lör 12 okt 2019 12:58 #4811
  Padirac skrev 2019-10-12 12:48:19 följande:
  vidare skrivs det på migrationsinfo

  "När det gäller retroaktiv ersättning gäller följande: Ersättning betalas endast ut från den dagen barnet fått uppehållstillstånd. Föräldern kan ansöka om ersättning från Pensionsmyndigheten först när uppehållstillståndet beviljats och barnet och föräldern har fått sina personnummer. Detta tar i dagsläget mellan 9 och 19 månader.1 För ensamkommande barn tar det ännu längre tid eftersom dessa barn måste tilldelas en särskild förordnad vårdnadshavare innan ansökan om förmåner kan påbörjas. Handläggningstiden för att tilldela särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn varierar från kommun till kommun. Förut kunde efterlevandestöd betalas ut upp till två år retroaktivt. Efter en lagändring 2018 har detta nu begränsats till högst sex månader före ansökningsmånaden.2  Efterlevandestöd för personer under 18 år betalas alltid ut till den särskilt förordnade vårdnadshavaren.3"

  Tack Padirac för  har uppdatering om vad som gäller idag.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Lör 12 okt 2019 13:22 #4812
  KillBill skrev 2019-10-12 12:58:30 följande:

  Tack Padirac för  har uppdatering om vad som gäller idag.


  Jag skulle säga att det är PM Nilsson, Rebecca Uwell, Jan Ericson och Flash Gordon som medvetet vilseleder om detta. Vilka deras motiv är kan man bara gissa.

 • Lena19­79
  Visa endast
  Lör 12 okt 2019 13:32 #4813
  Flash Gordon skrev 2019-10-12 00:25:29 följande:

  Gud, giv oss styrka!

  "Ensamkommande barn" kan kvittera ut efterlevandepension från föräldrar som påstås ha dött i hemlandet, utan att i praktiken ens behöva bevisa något dödsfall. Man bara fyller i en blankett och lovar på heder och samvete

  Gratis pengar för alla som bara tar sig hit och söker. Det handlar om hundratals miljoner i utbetalade pensioner under de senaste åren.

  Rebecca Uwell och Jan Ericson avslöjar:

  https://uvell.se/2019/10/11/dod-eller-inte-dod/

  http://www.ericsoniubbhult.se/ 

  "Det finns två stora problem med hanteringen av efterlevandepension till utrikes födda ungdomar: 

  1. För det första att det är så lättvindigt att kvittera ut efterlevandepension utan att någon som helst kontroll görs av om dödsfall verkligen inträffat. En svensk medborgare skulle aldrig få ut efterlevandepension utan att styrka dödsfallet. 

  2. För det andra att en ung människa kan åka till Sverige och mer eller mindre direkt få utbetalt efterlevandepension för påstått avlidna föräldrar i hemlandet. Det är, alldeles oavsett möjligheten till kontroll, givetvis fullständigt orimligt. Detta har självklart aldrig varit syftet med vårt svenska system med efterlevandepensioner. Ensamkommande barn eller ungdomar från Somalia eller Afghanistan är inte beroende av föräldrarna i hemlandet för sin försörjning, utan försörjs redan av de svenska skattebetalarna. Det betyder rimligen att det också är helt oskäligt att betala ut efterlevandepension utöver alla andra ersättningar."


  M h t trådrubriken och dagens debatt om tak för antal är en annan intressant (skrämmande?) omständighet att så många s k flyktingar får juridisk hjälp för att söka olika typer av bidrag, och liknande stödåtgärder, tolkar och annat, t ex juridisk hjälp att överklaga svenska myndigheters beslut, allt betalt med de svenska skattebetalarnas pengar.

  Skattebetalarnas kostnader för advokatbyråer, jurister, tolkar, etc, är i en lavinartad ökning. Flera advokatbyråer och juristfirmor sätter nya vinstrekord och tjänar pengar som aldrig förr.
  Journalistkåren och skrikvänstern för en livlig debatt om vinster i vården, medan det om dessa vinster inom juridiken hörs ingen debatt alls?

  Man kan nog med fog misstänka att s k ensamkommande "barn" som får ut en massa skattepengar på det sätt som avslöjas av Uwell/Ericson har fått juridisk hjälp och hjälp av tolkar för att få ut dessa pengar från naiva myndigheter och skattebetalare i Sverige,
  och att även denna juridiska hjälp är betald med svenskarnas skattepengar?

  Skulle detta vara möjligt i något annat land i världen?
  Det nya Sverige är ett fantastiskt land på många sätt och vis ...
 • Lör 12 okt 2019 13:56 #4814
  Lena1979 skrev 2019-10-12 13:32:04 följande:
  M h t trådrubriken och dagens debatt om tak för antal är en annan intressant (skrämmande?) omständighet att så många s k flyktingar får juridisk hjälp för att söka olika typer av bidrag, och liknande stödåtgärder, tolkar och annat, t ex juridisk hjälp att överklaga svenska myndigheters beslut, allt betalt med de svenska skattebetalarnas pengar.

  Skattebetalarnas kostnader för advokatbyråer, jurister, tolkar, etc, är i en lavinartad ökning. Flera advokatbyråer och juristfirmor sätter nya vinstrekord och tjänar pengar som aldrig förr.
  Journalistkåren och skrikvänstern för en livlig debatt om vinster i vården, medan det om dessa vinster inom juridiken hörs ingen debatt alls?

  Man kan nog med fog misstänka att s k ensamkommande "barn" som får ut en massa skattepengar på det sätt som avslöjas av Uwell/Ericson har fått juridisk hjälp och hjälp av tolkar för att få ut dessa pengar från naiva myndigheter och skattebetalare i Sverige,
  och att även denna juridiska hjälp är betald med svenskarnas skattepengar?

  Skulle detta vara möjligt i något annat land i världen?
  Det nya Sverige är ett fantastiskt land på många sätt och vis ...
  Obekräftade spekulationer - backa upp med data som stödjer dessa 'underförstådda' påståenden
 • Lör 12 okt 2019 14:01 #4815
  Lena1979 skrev 2019-10-12 13:32:04 följande:
  M h t trådrubriken och dagens debatt om tak för antal är en annan intressant (skrämmande?) omständighet att så många s k flyktingar får juridisk hjälp för att söka olika typer av bidrag, och liknande stödåtgärder, tolkar och annat, t ex juridisk hjälp att överklaga svenska myndigheters beslut, allt betalt med de svenska skattebetalarnas pengar.

  Skattebetalarnas kostnader för advokatbyråer, jurister, tolkar, etc, är i en lavinartad ökning. Flera advokatbyråer och juristfirmor sätter nya vinstrekord och tjänar pengar som aldrig förr.
  Journalistkåren och skrikvänstern för en livlig debatt om vinster i vården, medan det om dessa vinster inom juridiken hörs ingen debatt alls?

  Man kan nog med fog misstänka att s k ensamkommande "barn" som får ut en massa skattepengar på det sätt som avslöjas av Uwell/Ericson har fått juridisk hjälp och hjälp av tolkar för att få ut dessa pengar från naiva myndigheter och skattebetalare i Sverige,
  och att även denna juridiska hjälp är betald med svenskarnas skattepengar?

  Skulle detta vara möjligt i något annat land i världen?
  Det nya Sverige är ett fantastiskt land på många sätt och vis ...
  Du har byggt en jättestor hamngubbe. Grattis! Här kommer facklan:

  https://www.google.com/search?q=juridisk+hj%C3%A4lp+f%C3%B6r+asyls%C3%B6kande&rlz=1CACLSF_enSE860&oq=juridisk+hj%C3%A4lp+till+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.8947j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  Om du vill få tillbaka min röst Kristersson, får du ge SD foten!
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll