• Äldre 6 Dec 10:53
  292107 visningar
  5735 svar
  5735
  292107

  En käftsmäll till undergångsprofeterna

  KingOfKings skrev 2015-12-06 10:06:03 följande:

  Hahaha ja du tar kris-åren 1992-1993 och jämför med icke-krisår som idag och får enbart 3,5 % ökad inkomst.

  Det är manipulation av siffror. Undersök istället då 1985 till idag så ser du en klar nedgång, lägg där till justering för LÅN (kapital MINUS LÅN) så ser du att Svenne-bananers ekonomi har gått käpprätt åthelvete.


  Jag sitter på telefon och kan inte kolla själv. Kan du inte slänga upp grafen som visar att Sveriges BNP per capita har minskat sedan 1985?

  När det gäller lån så tror jag bestämt att statsskulden har minskat kraftigt sedan 80-talet. Kan du inte slänga upp en graf på det också, så att det blir tydligt hur utvecklingen sett ut?
 • Äldre 6 Dec 12:51
  #12
  Kung Markatta skrev 2015-12-06 12:07:20 följande:
  BNP per capita kan inte, som illustreras i Rataxes exempel, direkt översättas till "välståndet per person".

  Eftersom premissen är fel faller hela Peter Wolodarskis argument.

  Det finns flera trådar här på FL som pekar på att det är löjligt att stirra sig blind på BNP med förklaringen att man alltid måste ställa BNP i relation till folkmängden.

  När det nu visar sig att även BNP per capita har utvecklats bra i Sverige då är det även fel på nyckeltalet BNP per capita. 

  Frågan är då vad som är ett bättre mått på ett lands välståndsutveckling? Har du något bra svar på det? 


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 6 Dec 13:09
  #13
  KingOfKings skrev 2015-12-06 10:06:03 följande:
  Hahaha ja du tar kris-åren 1992-1993 och jämför med icke-krisår som idag och får enbart 3,5 % ökad inkomst.

  Det är manipulation av siffror. Undersök istället då 1985 till idag så ser du en klar nedgång, lägg där till justering för LÅN (kapital MINUS LÅN) så ser du att Svenne-bananers ekonomi har gått käpprätt åthelvete.
  Du verkar ha noll koll!

  Nu har jag kollat upp utvecklingen sedan 1985 och det har gått relativt bra för Sverige!

  BNP per capita (fasta US $ 2000)
  Källa: www.google.se/publicdata/explore&met_y=ny_gdp_pcap_cd&idim=country:SWE:NOR:DNK&hl=sv&dl=sv#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:SWE:DNK&idim=region:NAC:ECS&ifdim=region&tstart=502671600000&tend=1417820400000&hl=sv&dl=sv&ind=false
  Eftersom det kan vara svårt att läsa diagramet har jag även lagt in siffrorna i en tabell:  Om vi tittar på hur Sveriges statsskuld har förändrats över tid så kan vi konstatera att även den är relativt låg idag jämfört med 1985.


  Källa: www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Sveriges-statsskuld-oversikt/Historik-i-diagram/

  Om vi ser till hur Sveriges statsskuld har förändrats i förhållande till andra länder så tillhör Sverige idag ett av de länder som har lägst statsskuld.

  Offentliga sektorns skuld i procent av BNP
  Källa: ttps://www.google.se/publicdata/explore&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se:no:fi&hl=sv&dl=sv#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=gd_pc_gdp&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country_group:eu&idim=country:se:fi:dk&ifdim=country_group&hl=sv&dl=sv&ind=false
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 6 Dec 23:14
  #18
  +2
  Kung Markatta skrev 2015-12-06 22:28:52 följande:
  Jag vet inget bra mått. Det jag vet är i alla fall att avsaknad av bra mått inte gör att dåliga mått automatiskt förvandlas till bra mått. Slutsatsen är fortfarande att Peter Wolodarskis argument faller eftersom hans premisser är fel.
  BNP per capita är det vedertagna måttet för länders välstånd bland nationalekonomer och Sveriges aktuella BNP tillväxt visar att snacket om nationens undergång är svamligt och felaktigt.

  Sett till Sveriges stora invandring de senaste 15 åren och det faktum att Sveriges BNP per capita har utvecklats minst lika bra som vår omvärld indikerar att invandringen inte är ett sådant stort problem för Sveriges ekonomi som vissa vill påskina.
 • Äldre 7 Dec 07:58
  #23
  JohanKL skrev 2015-12-07 05:23:45 följande:
  KillBill skrev 2015-12-06 23:14:18 följande:BNP per capita är det vedertagna måttet för länders välstånd bland nationalekonomer och Sveriges aktuella BNP tillväxt visar att snacket om nationens undergång är svamligt och felaktigt.

  Sett till Sveriges stora invandring de senaste 15 åren och det faktum att Sveriges BNP per capita har utvecklats minst lika bra som vår omvärld indikerar att invandringen inte är ett sådant stort problem för Sveriges ekonomi som vissa vill påskina.

  Tjena,
  Att titta på en period från 1985 blir missvisande eftersom samhället på 80- och 90-talet såg helt annorlunda ut, med en relativt väl fungerande industri som snabbare kunde erbjuda arbete åt nyanlända. Idag ser det annorlunda ut, och därför bör man hellre beakta statistik som samlats in under de senaste åren. I en undersökning som gjorts av OECD länderna perioden 2008-2014 hamnade Sverige på 20e plats av 34. (Tabeller kan hämtas på stats.oecd.org/Index.aspx)

  Poland         3.5%
  Sydkorea     2.9%
  Slovak R.     2.8%
  Chile            2.7%
  Israel           2.1%
  Turkey         2.1%
  Australia      1.0%
  Germany     1.0%
  Estonia         0.9%
  Switzerland   0.9%
  Mexico          0.8%
  New Zealand 0.7%
  Czech R.     0.6%
  Austria         0.5%
  Canada       0.5%
  Iceland        0.5%
  OECD         0.5%
  USA            0.5%
  Japan          0.4%
  Hungary      0.4%
  Sweden      0.3%
  Belgium       0.1%
  Holland        0.1%
  France         0.1%
  UK               0.0%
  Slovenia      0.0%
  Norway        -0.1%
  Luxembourg -0.4%
  Finland        -0.5%
  Portugal      -0.5%
  Ireland         -0.6%
  Spain           -0.8%
  Denmark      -0.8%
  Italy              -1.5%
  Greece         -3.1% 

  Tyvärr finns det inte någon direkt koppling mellan statistik och verklighet. Det beror helt på vilka nyckeltal man tittar på , under vilken period och hur man tolkar den.  Hade det varit så att statistik vore den absoluta sanningen så skulle nationalekonomerna inte spendera timmar med att argumentera och debattera konsekvenserna av exakt samma nyckeltal.
  BNP per capita som vi använt oss av här säger just vad det säger men det ensamt kan inte beskriva verkligheten. Kanske skulle det bli än mer intressant om vi vägde in andra parametrar som till exempel hur hushållens skulder ökat etc. Men då blir det snabbt för komplicerat, och slutsatserna som kan dras blir fler. Ju mer data vi väger in desto mer närmar vi oss just verkligheten och verkligheten är oändligt komplex.

  Många upplever idag att vårdköerna blivit längre, att skolan blivit stökigare och att klyftorna mellan rika och fattiga ökat. Det hjälper inte att visa att BNP ökar eller minskar. Verkligheten är vad den är alldeles oavsett.
  Jag antar arr talen i tabellen nedan representerar utvecklingen av BNP/capita?

  Det är intressant att notera hur mycket bättre det har gått för Sverige som har haft en öppen invandring jämfört med Finland, Danmark och Norge som alla fört en mycket restriktiv flyktingpolitik.
 • Äldre 7 Dec 11:05
  #25
  K Kalle skrev 2015-12-07 10:47:10 följande:
  Fast det enorma inflöde av migranter som många är emot har ju skett de senaste månaderna, alltså slutet av 2015 och inte 1993-2014. De ekonomiska effekterna av det som sker nu får i facit på om ett år.
  Det är sant att effekten av de som flytt till Sverige det senaste året saknas i statistiken däremot ingår den miljon (1000 000) flyktingar som har kommit till Sverige sedan 90-talet i statistiken.
 • Äldre 7 Dec 13:00
  #32
  Yellow Cross skrev 2015-12-07 12:16:34 följande:
  Så om Finland fört Sveriges invandringspolitik och vice versa så hade tillväxten i Finland Ökat och den i Sverige minskat?
  Det är ditt påstående som får stå för dig.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 7 Dec 17:16
  #38
  -1
  familjenstyg skrev 2015-12-07 16:31:32 följande:
  Jag skulle gärna vilja att de gick bra för Sverige men det är inte riktigt den bilden man får. Besparingar i vård, skola, deltidsbrandkår, polis, försvar, skapande av utanförskapsområden, kris för skogsbranschen, en gruvindustri som bromsat in, bostadsbrist, varningar om en bostadsbubbla och kommuner som sänder ut nödrop om att de håller på att gå på knäna ger en bild av ett samhälle i förfall snarare än av en blomstrande, dynamisk välfärdsstat.
  Jag förstår och respekterar att du har en annan bild av hur det står till med Sverige men ser man till Sveriges produktivitet och ekonomiska utveckling eller till Sveriges relativt sett låga statsskuld så går det bra för landet.

  Att du upplever att att det blir mer och mer nedskärningar kan ju bero på att det finns partier som hellre ser skattesänkningar än satsningar på den offentliga sektorn. Så har det exempelvis varit i år när regeringen har regerat på den budget som Alliansen och SD röstade fram förra hösten och som prioriterade lägre skatter framför satsningar på välfärden.

  För 2016 år så aviserar regeringen i sin budget bl.a mer pengar till skola, vård och försvar.
 • Äldre 7 Dec 19:54
  #40
  Yellow Cross skrev 2015-12-07 19:42:16 följande:
  Det var en fråga och inte ett påstående,vilket innebär att jag efterlyser svar från dig.
  Din fråga innehöll ett påstående.

  Jag har inte tillräckligt mycket kunskap om Finlands situation för att bedöma om ditt påstående är korrekt men jag har noterat att det finns en hel del ekonomer som anser att Finlands ekonomi skulle må bra av en högre invandring.

  na.se/asikt/ledarkronika/larsstroman/1.2934301-finland-behover-mer-invandring
 • Äldre 7 Dec 20:50
  #43
  Yellow Cross skrev 2015-12-07 20:05:23 följande:
  Min kommentar innehöll två frågor och inga påståenden,nämligen:
  "Så om Finland fört Sveriges invandringspolitik och vice versa så hade tillväxten i Finland Ökat och den i Sverige minskat?"

  samt

  "Du inser väl att det inte bara är inflödet av Afghanska analfabeter som påverkar ett lands ekonomi?"

  Och du har ännu inte svarat på någon utav dem.
  KillBill skrev 2015-12-07 19:54:51 följande:Jag har inte tillräckligt mycket kunskap om Finlands situation för att bedöma om ditt påstående är korrekt men jag har noterat att det finns en hel del ekonomer som anser att Finlands ekonomi skulle må bra av en högre invandring.

  na.se/asikt/ledarkronika/larsstroman/1.2934301-finland-behover-mer-invandring
  Så Finland skulle gynnas om de tog över Sveriges asyl-Afghaner?
  Jag misstänker nämligen att den Finska ekonomin inte skulle gynnas av att de försökte kopiera Sveriges ambitioner om att bli en "humanitär stormakt".

  Jag tycker att du ska läsa artikeln som jag har länkat till där det framgår att många ekonomer anser att Finlands ekonomi skulle må bra av invandring. Därefter kan du fundera på de faktum att Sveriges Bruttonationalprodukt har ökat de senaste åren medan Finlands har minskat.
Svar på tråden En käftsmäll till undergångsprofeterna
Logga in
Bli medlem