• Äldre 25 Apr 18:59
  307542 visningar
  5800 svar
  5800
  307542

  En käftsmäll till undergångsprofeterna

  Ascendere skrev 2016-04-25 18:45:24 följande:

  ...och samtidigt i Härnösand igår var 25000 (!) bakåtsträvare och kverulanter ute och protesterade mot de massiva satsningar på välfärden i regionen som nu genomförs eftersom Sverige som bekant går bättre än nykrockad Drabant eller vad det nu var...

  www.aftonbladet.se/nyheter/article22692571.ab

  PS: De 260 miljoner kronor som besparingarna ovan handlar om är alltså mindre än 1% av 30 miljarder. Och 30 miljarder är som bekant inga problem att hastigt och lustigt låna upp när det gäller andra och viktigare utgiftsposter. Det gäller ju att prioritera uppenbarligen. DS 


  Det blir märkligt när du blandar ihop statens och landstingets budget. Du känner väl till att de har separata budgetar?

  Läs inlägg #495. Skulle SDs politik gå igenom då kommer du få se på riktigt stora demonstrationer!
 • Äldre 26 Apr 00:38
  Ascendere skrev 2016-04-25 23:09:57 följande:
  Nej, men även många av de som får avslag kommer att stanna här eftersom de ändå inte har bättre möjligheter någon annanstans. Och vår utvisningslapacitet, dvs hur många vi kan avvisa rent fysiskt, handlar om Max 5000 pers/år. De som stannar kan vi sedan välja att ge bidrag ändå eller låta dem försörja sig bäst de vill, gissningsvis kommer många att bli kriminella eftersom de saknar andra utvägar. Oavsett kommer kostnaderna bli väldigt höga under lång tid framöver.

  Vi kommer under de närmaste åren få se mängder med fall av desperata människor som fått avslag och tar till desperata handlingar, upplopp, blockad av flyktingboenden etc. Kom ihåg var du läste det först! :)
  Historisk så har jag för mig att mer än hälften av alla flyktingar som får avslag på en asylansökan återvänder hem frivilligt. Om vi antar att ca 45% av de som söker asyl får avslag så skulle det innebära att minst 20 000 flyktingar lämnar landet.

  Regeringen har väl också beslutat att dra in alla bidrag för dem som har fått avslag i samtliga instanser?
 • Äldre 26 Apr 08:14
  Ascendere skrev 2016-04-26 08:08:01 följande:
  20.000 lämnar landet, med andra ord 150.000 kvar, jamen då så, då är det bara att bygga ett nytt Uppsala eller Linköping så är saken klar! 

  Ja, det finns ett sånt beslut. Men frågan är vad som händer om personerna helt enkelt struntar i att flytta, blir kvar och försörjer sig som svart arbetskraft och/eller kriminalitet istället. 
  Vi har redan nu problem att avvisa folk, och det kommer knappast bli lättare. 
  Snurrade till det, det skulle självklart stå att ca 40 000 lämnar landet frivilligt och att kanske 5000 blir tvångsutvisade. Nu är det emellertid så att regeringen begränsar bidragen för dem som får avslag på sin asylansökan och det kan leda till att ännu fler än tidigare väljer att återvända till sitt hemland frivilligt.
 • Äldre 26 Apr 08:53
  Ascendere skrev 2016-04-26 08:23:20 följande:
  Är det fortfarande automatisk PUT för alla som uppger sig vara syrier? 
  Regeringen har lämnat en lagrådsremiss på att alla som har sökt asyl efter den 24 november 2015 ska beviljas tillfälliga uppehållstillstånd.

  www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
 • Äldre 26 Apr 08:54
  Kung Markatta skrev 2016-04-26 08:21:43 följande:
  Flyktingar brukar inte få avslag på sin asylansökan. Det är företrädesvis personer som inte bedöms vara flyktingar som får avslag.
  Ok, ca 45% av alla som söker asyl i Sverige har de senaste åren fått avslag.
 • Äldre 26 Apr 17:07
  Ascendere skrev 2016-04-26 12:20:06 följande:
  Javisst är det så, alla tre (stat, kommun, landsting) har dock samma inkomstkälla: skatt från arbetande medborgare.

  Om antalet icke-arbetande kraftigt ökar exempelvis via migrationoch antalet arbetande är konstant betyder det sämre ekonomi på grund av större utgifter men oförändrade intäkter. Det är väl inte så konstigt?
  Sysselsättningen ökar i Sverige och om du dividerar Sveriges bruttonationalprodukt med antalet medborgare (inkl asylsökande) så får du också ett värde som ökar över tid.
 • Äldre 30 Apr 08:48
  Flash Gordon skrev 2016-04-30 08:41:00 följande:
  Alla är vi nöjda med olika.

  Att Sverige de facto går bakåt när vi samtidigt påstås ha "bättre ekonomi än på decennier" kan man ju vara nöjd med. Om man vill.

  Sanningen är ju den att trots att det går "bättre än på decennier" så äter invandringens kostnader upp allt detta - och mer därtill.
  KillBill skrev 2016-04-23 10:34:12 följande:Det kanske inte intresserar dig men svaret är mer pengar till landets kommuner, skola, vård och omsorg. Pengar som bl.a. kommer skapa nya arbetstillfällen. 
  Till de ökade kostnaderna för invandring.

  .

  Om vi bara kan komma förbi det här motståndet mot att erkänna invandringens kostnader så kan vi sedan föra en nyktrare och nödvändig debatt.
  Jag påstår inte att invandringen är gratis. Däremot påstår jag att Sverige kan bära kostnader för invandring. Det har historien visat.
 • Äldre 2 May 15:06
  K Kalle skrev 2016-05-02 10:41:10 följande:
  Har historien visat att vi kan hantera att det kommer 160 000 människor på kort tid? det var intressant med tanke på att det aldrig hänt tidigare.

  Under perioden 2006-2014 när Alliansens regerade tog Sverige emot drygt 900 000 invandrare (framförallt asylsökande och anhöriginvandring). År 2014 registrerade SCB 126 000 nya invandrare och 2015 registrerade SCB 134 000 invandrare (De som sökte asyl 2015 kommer inte att registreras förrän de har beviljats uppehållstillstånd och det sker tidigast 2016. Det är bara drygt hälften som beräknas få asyl).


  Eftersom antalet asylsökande till Sverige har minskat 2016 och eftersom Sverige har skärp anhöriginvandringen så är det inte säkert att det blir någon stor ökning av invandringen till Sverige år 2016/2017.


  Jag menar att det faktum att Sverige har tagit emot 1 miljon invandrare på 10 år samtidigt som Sverige har sunda statsfinanser och ligger i topp i välfärdsligan visar att Sverige kan hantera kostnaderna för invandringen.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 2 May 15:16
  Green Cross skrev 2016-05-02 11:32:52 följande:
  Har Sverige en världsunik demografi?
  Om inte,varför för (eller förde) Sverige en närmast världsunik invandringspolitik?
  KillBill skrev 2016-04-30 08:48:49 följande:
  Jag påstår inte att invandringen är gratis. Däremot påstår jag att Sverige kan bära kostnader för invandring. Det har historien visat.
  Så vad är syftet med att föra en politik som en ekonomiskt missgynnsam för Sverige?

  Sverige beviljar asyl till flyktingar som flyr från krig och förföljelse dvs det är humanitära skäl och inte ekonomiska skäl som gör att Sverige tar emot flyktingar.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 2 May 17:05
  Green Cross skrev 2016-05-02 15:49:57 följande:
  Budskapet från de som förespråkar hög asylinvandring är minst sagt ambivalent;

  Å ena sidan så är asylinvandringen inte bara bra utan en ren nödvändighet för att lösa de påstådda problemet med Sveriges upp-och-ner vända befolkningspyramid och klara framtidens välfärd,men å andra sidan så är asylinvandringen samtidigt en samhällsekonomisk nettoförlust på både kort och lång sikt ,men jag antar att vi är överens om att det är det sistnämnda påståendet som är korrekt.


  Du pratar om dem som förespråkar hög asylinvandring. Av de som jag har mött och som förespråkar att Sverige ska erbjuda människor på flykt från krig eller förföljelse asyl så har alla varit av den uppfattningen att ju färre som behöver söka asyl i Sverige desto bättre (det indikerar mindre krig och mindre förföljelse). Kan du nämna någon som förespråkar en hög invandring som företeelse (och inte pga. av främst humanitära skäl)?


  När det gäller Sveriges upp-och-ner vända befolkningspyramid så anser de flesta att det är problematiskt att Sverige har allt fler äldre som måste försörjas av allt färre i arbetsför ålder. Att invandringen förbättrar befolkningspyramidens utseende är positivt. När det gäller samhällsekonomin så är det framförallt på kort sikt som invandringen kostar. På lång sikt är de ekonomiska effekterna för samhällsekonomin marginella. 


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
Svar på tråden En käftsmäll till undergångsprofeterna
Logga in
Bli medlem