• Äldre 16 Apr 11:14
  307872 visningar
  5805 svar
  5805
  307872

  En käftsmäll till undergångsprofeterna

  Ascendere skrev 2016-04-15 11:47:12 följande:
  Där tror jag du fått huvudet på spiken faktiskt. 
  Det går relativt bra för ekonomin, men välfärden och grundläggande trygghet och säkerhet krackelerar oroväckande.

  Inget som varken Löfven eller Andersson förmår att ta in, än mindre agera utifrån dock. 
  För övrigt intressant hur Andersson och regeringen nu kommer bemöta det parti, SD till exempel, som inför valet 2018 lovar att satsa, säg 30-40 miljarder, på försvaret, polisen, äldreomsorgen eller vad som helst annat. 

  Argumentet "det finns inga pengar" har ju Andersson själv visat att det inte gäller. 
  SD kommer säkert inte att låta ett sånt gyllene tillfälle gå förbi.

  Detta är utdrag från SDs budget för perioden 2016-2019. Beloppen nedan är i miljoner kronor och minustecken innebär försämringar. Som du ser så föreslår SD att Sveriges kommuner ska få 87 miljarder mindre i statligt stöd under 3 år. SD föreslår även försämringar när det gäller barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd, assistansersättning mindre pengar till samhällsplanering etc. 

  Tror du på allvar att pensionärerna kommer att få bättre äldreomsorg om SD under 3 år skulle plocka 87 miljarder från kommunerna?  Vad tror du händer när SD har sänkt barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd, studiestödet?

  Alla belopp nedan är i miljoner kronor och kolumnerna avser skillnader mellan regeringens budget och SDs budget för 2016, 2017, 2018 och 2019.


  www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bygg-Sverige-En-Sverigedemokr_H302761/
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 16 Apr 11:16
  KillBill skrev 2016-04-16 11:14:20 följande:

  Detta är utdrag från SDs budget för perioden 2016-2019. Beloppen nedan är i miljoner kronor och minustecken innebär försämringar. Som du ser så föreslår SD att Sveriges kommuner ska få 87 miljarder mindre i statligt stöd under 3 år. SD föreslår även försämringar när det gäller barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd, assistansersättning mindre pengar till samhällsplanering etc. 

  Tror du på allvar att pensionärerna kommer att få bättre äldreomsorg om SD under 3 år skulle plocka 87 miljarder från kommunerna?  Vad tror du händer när SD har sänkt barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd, studiestödet?

  Alla belopp nedan är i miljoner kronor och kolumnerna avser skillnader mellan regeringens budget och SDs budget för 2016, 2017, 2018 och 2019.


  www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bygg-Sverige-En-Sverigedemokr_H302761/
  Sorry, 87 miljarder är självklart skillnaden under 4 år.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 17 Apr 10:12

  Flash Gordon skrev 2016-04-16 19:54:39 följande:

  Sverige går alltså bättre än på decennier påstås det.

  Samtidigt prognostiserar regeringen för att nästan en miljon "helårsekvivalenter"(*) kommer att leva på bidrag år 2020.
  https://twitter.com/ToviEdward/status/720133095052197888

  (*) = Helårsekvivalent är detsamma som alla bidragstagare och deras procentandel som de går på bidrag, översatt till "heltidsbidrag". Dvs om 2 miljoner människor har bidrag på 50% så blir dessa två miljoner till en miljon helårsekvivalenter.

  Eftersom många människor har bidrag på deltid så innebär det att det faktiska antal personer som regeringen räknar med kommer att ha bidrag år 2020 är mycket större än denna en miljon helårsekvivalenter. 


  Jag tittar på tabellen som du länkar till och där ser jag att det 2008 fanns 878 000 helårsekvivalenter som levde på bidrag. 2008 hade Sverige en befolkning på 9,25 miljoner innevånare vilket innebar att 9,5 % av befolkningen levde på bidrag.  


  År 2020 räknar Regeringen med att 980 000 Helårsekvivalenter kommer leva på bidrag men samtidigt att befolkningen enligt SCBs senaste prognos (vad jag förstår så utgår Regeringen från SCBs prognos) ökat till 10,58 miljoner människor.


  Jag får det till att det är färre innevånare på bidrag år 2020 än 2008.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 17 Apr 12:00
  Flash Gordon skrev 2016-04-17 11:14:33 följande:
  Nä, 980000 kan aldrig vara mindre än 878000.

  Men vi förstår vad du försöker framföra.

  Du menar att ANDELEN av befolkningen som får bidrag sjunker.

  Låt oss se efter:
  http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
  (sid 237)

  2008: 878000 helårsekvivalenter på en befolkning av 9256300 ger 9,485% helårsekvivalenter i bidrag. 

  2014: 886000 helårsekvivalenter på en befolkning av 9747400 ger 9,090% helårsekvivalenter i bidrag. 

  2020: 980000 helårsekvivalenter på en befolkning av 10509800 ger 9,325% helårsekvivalenter i bidrag.

  En liten minskning på 0,166 procent-enheter sedan 2008 men en ökning på 0,235 procent-enheter sedan regeringsskiftet 2014.

  .

  För att vara en situation där "Sverige går bättre än på decennier" känns det ändå lite ... sådär ... att såväl andel av befolkningen som de-facto antal som går på bidrag ökar.

  Vi? Vem gör du dig till tals för? Det är självklart så att många av dem som kom till Sverige 2015 under ett flertal år kommer vara beroende av bidrag (den bedömningen gör alla partier). Jag tycker att det mest intressanta är att siffran över antal i befolkningen som lever på bidrag är relativt konstant. Det handlar ju bara om tiondels procent i skillnad mellan högsta och lägsta värde under perioden 2008 och 2020 och regeringen räknar ju att en mindre del av befolkningen lever på bidrag 2020 än 2008 (och sett till den stora invandringen 2015 kan det inte räknas som en katastrofsiffra).


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 17 Apr 22:31
  +1
  Flash Gordon skrev 2016-04-17 11:14:33 följande:
  Nä, 980000 kan aldrig vara mindre än 878000.

  Men vi förstår vad du försöker framföra.

  Du menar att ANDELEN av befolkningen som får bidrag sjunker.

  Låt oss se efter:
  http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
  (sid 237)

  2008: 878000 helårsekvivalenter på en befolkning av 9256300 ger 9,485% helårsekvivalenter i bidrag. 

  2014: 886000 helårsekvivalenter på en befolkning av 9747400 ger 9,090% helårsekvivalenter i bidrag. 

  2020: 980000 helårsekvivalenter på en befolkning av 10509800 ger 9,325% helårsekvivalenter i bidrag.

  En liten minskning på 0,166 procent-enheter sedan 2008 men en ökning på 0,235 procent-enheter sedan regeringsskiftet 2014.

  .

  För att vara en situation där "Sverige går bättre än på decennier" känns det ändå lite ... sådär ... att såväl andel av befolkningen som de-facto antal som går på bidrag ökar.
  Jag menar att du har utgått ifrån fel SCB prognos. Din prognos är publicerad i maj 2015 dvs innan den stora flyktingvågen. Om du utgår från aktuell SCB prognos så är förändringen inte så stor mellan 2014 och 2020. Detta är vad jag menar är korrekta tal:  www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273426/

  Jag tycker att det är slående att det är ganska små skillnader mellan åren. Det handlar om tiondels procent och jämför man regeringens prognos för år 2020 med år 2013 så är det i princip samma siffra. Skulle vi sätta upp siffrorna i ett diagram med en skala från 0 till 100% så skulle vi i diagramet se ett rakt streck.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 18 Apr 07:58
  Flash Gordon skrev 2016-04-18 07:02:33 följande:
  Det gjorde ju ingen skillnad. Resultatet blev ju samma lika.

  Det går åt fel håll.

  Trots att det påstås att "Sverige går bättre än på decennier".

  Jo det blir skillnad. Minskning sedan 2008 är större och ökningen sedan 2014 är mindre. Som du ser i diagrammet nedan så handlar det om ganska små avvikelser över tid. Om Regeringens prognos skulle infrias så är det fantastiskt bra. Det skulle i så fall innebära att andelen av befolkningen som är beroende av bidrag knappt ökar trots det stora antal invandrare som Sverige har tagit emot de senaste 10 åren.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 18 Apr 16:16
  +1
  Flash Gordon skrev 2016-04-18 10:03:25 följande:
  Blir ju ingen skillnad i praktiken.

  Det går fortfarande utför från 2014 när det samtidigt påstås att Sverige "går bättre än på decennier".

  Går Sverige "bättre än på decennier" kan man åtminstone förvänta sig en förbättring, tycker jag.
  Du borde hänga med i vad det är som går bra. Det som brukar lyftas fram är att den svenska exporten går bra, inhemsk efterfrågan är hög, sysselsättningsgraden ökar, arbetslösheten minskar, BNP ökar (liksom BNP/capita).

  Att Sverige inom några år står inför en del utmaningar med att få nyanlända i arbete är känt av de flesta. Jag tycker att det mest intressanta är att den del av befolkningen som är beroende av bidrag bedöms hållas på en relativt stabil nivå fram till 2020 trots alla nyanlända som kommit till Sverige det senaste året.
 • Äldre 19 Apr 00:25
  Gung Ho skrev 2016-04-18 22:01:48 följande:

  Det är uppblåsta siffror...
  En käftsmäll till TS!!

  www.expressen.se/debatt/svensk-ekonomin-visar-pa-dodsandning/


  Artikelförfattarna oroar sig för att Sveriges statsbudget kommer visa 0,5% i underskott. Ok jag håller med om att det inte är bra med underskott men med tanke på att Sveriges befolkning ökat så kraftigt under förra året så tycker jag att det är försvarbart. Alternativet är offentliga besparingar (som kommer drabba de svagaste i samhället eller vård, skola, polisen, försvaret etc.) eller skattehöjningar och det tycker jag just nu är sämre alternativ.

  Jag läste också att moderaternas skuggbudget som presenterades i förra veckan beräknas visa underskott så en alliansregering skulle inte leda till någon större skillnad sett till budgetunderskott.


  Det är märkligt att artikelförfattarna inte kritiserar alliansregeringen för deras jobbskatteavdrag som varje år kostade staten 70 miljarder samtidigt som statens budget visade underskott år 2009, 2011, 2012, 2013 och 2014. Jag menar att om det nu är så viktigt med att statens budget visar går i balans eller visar överskott så borde alliansens oansvariga agerande lyftas fram i ljuset?


  Artikelförfattarna påstår att Sverige sett till befolkningsökningen går mot nolltillväxt avseende BNP per person. Det stämmer inte. Enligt Konjunkturinstitutet beräknas Sverige ha positiv utveckling av BNP per capita varje år under perioden 2014-2020. Däremot har Sverige haft negativ utveckling av BNP per capita under den förra alliansregeringen (2008,2009 och 2012)


  Det är löjligt att försöka skrämmas med att påstå att många personer som kommer att leva på bidrag i någon form år 2020. Faktum är att Sveriges befolkning har ökat med mer än en miljon de senaste 10 åren och sett till storleken på befolkningen så är andelen personer som lever på någon typ av bidrag relativt kontant. 2010 levde 9,75% av befolkningen på någon typ av bidrag. 10 år senare, år 2020, beräknas 9,25 av befolkningen att leva på någon typ av bidrag.


  Artikelförfattarna är oroliga för att jobb försvinner från Sverige men faktum är att enligt konjunkturinstitutet så beräknas sysselsättningsgraden vara högre år 2020 än vad den var år 2014 och arbetslösheten beräknas vara lägre år 2020 än vad den var år 2014.


  Avslutningsvis så pekar artikelförfattarna på att SCB har redovisar statistik som visar på en minskad orderingång i februari men artikelförfattarna har tydligen missat att den svenska industrin får allt fler order och optimismen stiger. Det visar inköpschefsindex för mars månad.


   


  Behöver jag påpeka att avsändaren är Timbro?


   


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 19 Apr 10:27

  "Visst finns det orosmoln, men de hindrar inte solen från att skina på svensk ekonomi. Den slutsatsen drar kreditvärderingsinstitutet Moody's, som också ser ljust på Nordens företagsobligationsmarknad.


  Svenskarna verkar ha svårt att njuta av sin avundsvärda sits, med låg statsskuld och Europas högsta tillväxt efter Irland, konstaterar Michel Madelain global operativ chef på kreditvärderingsinstitutet Moody's Investor Services.


   Jag förvånas av den skepsis och oro jag möter när jag pratar med media och andra i Sverige. Sverige har lyckats med något ganska anmärkningsvärt, i termer av motståndskraft och tillväxtdynamik, säger han. Efter regeringens vårbudget bedömer Moody?s dessutom att Sveriges statsskuld sjunker snabbare än tidigare beräknat. Från 41,7 procent av BNP i år till 40,5 procent 2017. Många länder i Europa och världen skulle glädjas åt en tillväxt i nivå med Sveriges. Tillväxten har drivits av inhemsk konsumtion och investeringar, och vi ser inte att det avtar, fortsätter Michel Madelain. Sveriges tillväxttakt på dryga 4 procent i fjol väntas bli nästan lika hög i år, enligt finansdepartementet. Statsminister Stefan Löfven uttryckte nyligen sin frustration i Financial Times över att svenska väljare inte verkar att tiderna är goda och arbetslösheten sjunker. Euroländerna väntas som jämförelse växa med 1,5 procent, enligt IMF. Bara i Norden utklassar Sverige både Norge och Finland, som väntas växa med omkring 1 procent i år på grund av oljeprisfall respektive en tungrodd strukturkris. Rader av svenska kritiker varnar dock att svensk ekonomi tillfälligt dopats av rekordlåga räntor och förhöjda offentliga migrationsutgifter. Dopningspreparaten har samtidigt bieffekter: accelererande hushållsskulder respektive krympande krismarginaler i statsfinanserna. Det finns så klart risker. Husmarknaden oroar och hushållens skulder är höga, men det är de också i flera andra av grannländerna. I mindre grad kan också immigrationen vara en risk, om den hotar det politiska klimatet, säger Michel Madelain. Riskerna förtar inte Moody?s mycket positiva syn på svensk ekonomi, betonar han. Svensk ekonomi är spänstig och diversifierad. Sverige har också visat varsamhet med de offentliga finanserna. Vid sidan av stater sätter Moody?s kreditbetyg även på företag, som vill hitta finansiärer via företagsobligationer. I dagarna öppnar institutet sitt första nordiska kontor i Stockholm. Vi ville ha en bättre plattform i Norden. Världen över vill vi som företag flytta geografiskt lite närmare obligationsutgivare och investerare. Men tajmingen är inte den bästa. Utgivningen av nya företagsobligationer krympte med dryga 60 procent under första kvartalet i år, jämfört med ett år tidigare. Investeringsras i Norges oljesektor, generellt svalare intresse från investerare och massiva volymer av återfinansiering under de senaste åren förklarar utvecklingen enligt Moody?s egen analys. Men mycket av den här utvecklingen är cyklisk. Finansieringsbehoven kommer tillbaka med förbättrad ekonomi och det är därför vi vill vara mer aktiva i Norden, säger Michel Madelain."

  Källa: Dagens industri: 
  www.di.se/artiklar/2016/4/18/moodys-svenskarnas-oro-forvanar-1/


   


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Äldre 21 Apr 17:44
  Flash Gordon skrev 2016-04-21 14:15:03 följande:
  Ja, det är väl lite intressant.

  Att det inte antas blir någon förbättring utan tvärtom en försämring trots vad som påstås om hur bra det går.
  Vi pratar tiondelar av en procent. Sett till det historiskt stora flyktingmottagandet är det en bra siffra som möjliggjorts av den högkonjunktur som Sverige befinner sig i.
Svar på tråden En käftsmäll till undergångsprofeterna
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.