• Äldre 29 Dec 10:18
  626381 visningar
  6881 svar
  6881
  626381

  Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?

  Finns väl inget som vi svenskar har så stort förtroende för som SR och SVT.

  Opartiska, ja hyfsat - men då utifrån en västerländsk värdegrund.

  Ju mer extrem man själv är i sina åsikter desto mer partisk lär man väl också anse att public service är.


  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 29 Dec 11:18
  #15
  KillBill skrev 2015-12-29 11:04:15 följande:

  Jag skulle tro att det handlar om att FL har raderat inlägg som har länkat till/innehåller länkar till främlingsfientliga sidor. Det är inte tillåtet enligt FLs regler att länka till sådana sidor så därför ser jag inget konstigt med att inläggen plockats bort.

  "Rasistiska eller främlingsfientliga inlägg eller länkar till sajter där sådant förekommer accepteras inte"

  gamla.familjeliv.se/Forum/regler.php


   


  Jag undrar om hen tror att FL är en del av public service, annars förstår jag inte riktigt relevansen för trådens frågeställning.
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 24 Jan 10:20
  #83
  Mentat skrev 2016-01-19 14:15:32 följande:
  Det är möjligt att bevakningen av (sd) och (v) extra tydligt åskådliggör att public service definitivt inte är opartiska men vad jag tänkte på var nog snarare hur borgerliga väljare i allmänhet och rödgröna i allmänhet ser på det hela.

  Även om man räknar bort (sd)-sympatisörer känner jag mig rätt övertygad om att det vore en klar vänsterövervikt bland dem som anser att SR/SVT är opartiska. Synd att det inte finns någon opinionsundersökning som kan ge klart besked - eller gör det det?
  Fast är det inte din politiska position som lite gammeldags moderatväljare som färgar ditt omdöme.

  Enligt Förtroendebarometern finns det inget som vi svenskar har så stort förtroende för som SR, därefter kommer universitet/högskolor med SVT på tredje plats.

  Det är bra av två skäl, dels är det bra att misstron inte är så utbredd och dels är det skönt att det inte är så många som anammat den naiva tolkningen att journalister är vänstervridna och att medierna därför också är vänstervridna.
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 24 Jan 13:53
  #85
  Mentat skrev 2016-01-24 13:32:59 följande:
  Det är ingen motsägelse. SR/SVT påstår sig vra opartiska och många, särskilt de som inte är så väldigt politiskt intresserade, vill gärna tro på det.

  Att journalister står långt till vänster relativt allmän opinion och så har gjort i åtminstone 40 år nu är ingen åsikt eller tolkning utan ett faktum. Givetvis påverkar det mediarapporteringen.
  Jag kan säkert ha fel - men jag har fått uppfattningen att du är lärare i samhällsorienterade ämnen. Hursomhelst - vare sig detta stämmer eller inte, anser du att du som moderat väljare skulle vara ,kapabel att undervisa utan at dina politiska sympatier kom att styra din undervisning?

  Det skulle inte förvåna mig om journalister, med undantag för nöjes. och kändisjournalister, ofta ligger till vänster, precis som andra som är intresserade av samhällsfrågor, men det innebär inte att jag köper konspirationsteorin att medias rapportering är tendentiöst vänstervriden.

  Jag får uppfattningen att de som hävdar detta antingen har mycket begränsad erfarenhet av arbetslivet eller också har befunnit sig i någon form av skyddad sektor. Det är inte de anställda på ett företag som avgör hur företagets produkter utformas, det är ledningen. De flesta medier är privatägda, som t ex Familjeliv. I en annan tråd var de någon som beskrev FL:s ägare Stampen som vänsterextremistisk. Säker då med utgångspunkt från att journalister är vänstervridna.

  Åtminstone förr var arbetarna på Volvo ofta vänstersympatisörer, det innebar inte att bilarna drog år vänster :)

  Det finns som sagt inget vi svenskar har så stort förtroende för som SR, en rimlig gissning är att detta beror på att vi betraktar SR som pålitligt och opartiskt.
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 24 Jan 14:13
  #88
  KillBill skrev 2016-01-24 13:58:36 följande:
  Word!
  Ja, konspirationsteorier ter sig alltid märkliga för oss som inte tror på dem.

  Men statistiken göms för att gynna dig och polisens beslut om "kod 291" är en del av konspirationenSkrattande

  Gudasänd har många epigoner på samhällsforumet.
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 24 Jan 16:57
  #91
  +1
  Rutgers skrev 2016-01-24 16:05:30 följande:
  Menar du att kod 291 är en konspiration och inte finns?
  Nej, jag menar att polisen inte tillhör medievärldenSkrattande
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 25 Jan 08:26
  #93
  Mentat skrev 2016-01-24 19:57:00 följande:
  Fel på samtliga punkter: Jag är inte lärare men har lång erfarenhet av arbetslivet. Jämförelser med fysiska produkter är inte relevanta vs journalistiskt arbete då det senare handlar om att beskriva verkligheten så som journalisten uppfattar den.

  I ett sådant yrke, lika väl som samhällslärarens för all del med undantag för att läraren har en lärobok som den inte har skrivit själv att förhålla sig till, har man oerhört mycket större möjlighet att påverka vilken bild som mottagaren får. Inte bara vilken bild av verkligheten man presenterar utan också på vilket sätt det presenteras. Trevligt att du i alla fall inser att ens egen samhälsssyn påverkar ett sådant arbete. Nu skall du bara göra kopplingen till journalisternas vänstersympatier också så är du snart i mål!
  nattuv skrev 2016-01-24 23:39:38 följande:
  Det är skillnader på fysiska produkter och idésystem. Ledningen för en tidning kan bestämma den fysiska utformningen, priser för annonser och tidningar, vilka delar tidningen skall innehålla o.s.v.

  Men ledningens påverkan på det journalistiska innehållet är inte lika lätt att styra då det går vinkla en skriven text på många sätt. Den som inte förstå det hamnar utanför diskussionen redan från början. Sen spelar det ingen roll hur mycket hen än försöker utöva härskarteknik.

  Härligt!

  En tidnings publicistiska innehåll är en så komplex produkt att den vara sig låter sig överblickas eller styras av de som har som yrke att styra och överblicka produkten.

  Det är endast de skarpaste av hjärnor som kan genomskåda journalistkårens vänstervridna agenda.

  Haha, ni slår ju Gudasänd med hästlängder, inte i fråga om skarpsinne, men väl i fråga om tyckmyckenhet eller självförhärligande pösmunkeri.
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 25 Jan 08:51
  #97
  Mentat skrev 2016-01-25 08:39:00 följande:
  Naturligtvis styrs den och överblickas av dem som har till yrke att göra det. Det är ju det vi säger: Att den vänstervridna journalistkårens egna åsikter påverkar slutresultatet. Tack för att du illustrerar varför detta är fullkomligt naturligt.

  Personangreppen på slutet tar jag mest som ett bevis på en avsaknad av sakliga argument.
  Aha, så ägarna och cheferna är en del av konspirationen.

  Du är något stort på spåren där :)

  Finns det någon koppling till chemtrails, månne?
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 25 Jan 10:02
  #99
  Mentat skrev 2016-01-25 09:24:10 följande:
  Som sagt...
  Noll argumentation i sakfrågan, 100% personangrepp. Övriga läsare av tråden kan dra sina slutsatser av detta.
  Javisst.

  Du anser att de som har till upplift att styra över en tidnings publicistiska innehåll, det vill säga ägare och chefer inte kan göra detta på grund av att det är för svårt att överblicka produktens innehåll.

  Däremot har du inga problem att göra detta :)

  Och så vill jag återigen poängtera att det finns inget som svenska folket har så stort förtroende för som Sveriges Radio. Men enligt dig beror detta på att folket inte har din förmåga att känna igen vänstervridna budskap.
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
 • Äldre 25 Jan 11:43
  Mentat skrev 2016-01-25 10:59:05 följande:
  Vad jag anser är det jag har framfört, inte det du framför.
  Inte desto mindre är konsekvensen av dina påståenden att du antingen tror att det är journalisterna som styr en tidning, alternativt att du misstänker att chefer och ägare, exempelvis Bonniers, är en del av den vänstervridna konspirationen.

  Själv tror jag att många som anar en vänsterkonspiration har en mycket begränsad erfarenhet av arbetslivet i allmänhet och medievärlden i synnerhet.

  Det är inte så många inlägg sedan jag hade en dispyt med en annan konspirationsteoretiker som ansåg att det var svårt för honom att debattera på ett så vänsterextremistiskt styrt forum som FL :)

  Och som jag skrev tidigare. Det finns inget som vi svenskar har så stort förtroende för som Sveriges Radio. Det visar Förtroendebarometern år efter år. Det är möjligt att resultatet av omröstningen i den här tråden visar något helt annat - men så utgör ju också FL en oemotståndlig lockelse för såväl skrikhögern som SD-aktivisterna.
  Alla måste böja sina huvuden inför Åkessons briljans vid roulettebordet
Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
Logga in
Bli medlem