• Äldre 25 jan 22:50
  492603 visningar
  6350 svar
  +1
  6350
  492603

  Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?

  Vad anser exempelvis FDFMGA om att SVT titt som tätt fälls i Granskningsnämnden för att inte leva upp till kravet på opartiskhet?

  Beror det i första hand på att enskilda journalister har felat och att deras partiska rapportering slunkit igenom kontrollen eller tror du att det är ledningen som beordrat opartisk rapportering och att journalisterna uppgivet följer order?

  Av ditt argumenterande i tråden att döma låter det som att du tror på det senare alternativet.

 • Äldre 25 jan 22:55

  "beordrat partisk rapportering" skulle det stå så klart.

 • Äldre 26 jan 12:41
  FDFMGA skrev 2016-01-26 08:49:26 följande:
  Mig veterligt fälldes vart tionde anmält program förra året. SVT fälldes ett tiotal gånger, av dessa var det något inslag som ansågs ha varit partiskt i politisk bemärkelse.

  Det är väl bra att Granskningsnämnden så tydligt visar att SR och SVT klarar av att leva upp till kravet på opartiskhet samt att vi har en kontrollfunktion i Granskningsnämnden.

  En lustig detalj i sammanhanget är alltså att det finns en nämnd som har till uppgift att bedriva ett arbete som FL:s främsta konspirationsteoretiker menar att endast FL:s spjutspetsdebattörer förmår att tränga igenom och genomlysa.

  Så jag menar nog att Granskningsnämnden med all önskvärd tydlighet visar att svenska folkets förtroende för SR och SVT vilar på en mycket stabil grund.

  Att resultatet av omröstningen i den här tråden blir ett helt annat beror enligt min uppfattning på att såväl skrikhögern som SD-krigarna är så roade av omröstningar.
  Gick in och läste på Granskningsnämndens hemsida. Så sent som igår fälldes ett program från SR för att inte leva upp till kravet om opartiskhet. Beslutet kan läsas här:

  www.radioochtv.se/casedecisions/218039.pdf

  Programmet handlade om ett klädföretag som det kampanjats en del mot de senaste åren. I beslutet finns ett utdrag av hur en av programledarna beskriver företaget:

  - Alltså, jag är inte alls förvånad över att det blir konkurs. Det är ganska fula kläder av dålig kvalitet. Det står jag för.

  - Men det säger jag som konsument för jag tycker att de har också haft en i många fall lite dålig personalpolitik. Och ibland kommer ett resultat av detta.

  Någon representant för företaget fick inte bemöta dessa uttalanden i programmet. Granskningsnämnden skriver så här i sitt beslut:

  Granskningsnämnden konstaterar att Nordegren & Epstein är ett lättare underhållningsprogram där programledarna bland annat kommenterar aktuella händelser. Programledarskapets personliga ton som får anses vara känd för lyssnarna ger ett visst utrymme för värderande omdömen.

  Även med beaktande av detta anser dock nämnden att den ena programledarens uttalanden om klädföretagets kläder och personalpolitik var alltför värderande och gick utöver vad som kan anses förenligt med kravet på opartiskhet. Inslaget strider därför mot kravet på opartiskhet. Att SR erbjöd en representant för klädmärket att uttala sig dagen efter sändningen ändrar inte den bedömningen.

  ----------

  Vilken roll anser du att programledaren respektive SR:s ledning har i att det här partiska inslaget sändes?
 • Äldre 26 jan 23:47
  +1

  Svar till FDFMGA som skrivit följande:

  Tvärtom visar ju Granskningsnämndens arbete att det är möjligt att bedöma  huruvida ett publicistiskt innehåll är opartiskt eller inte - något trådens konspirationsteoretiker menar bara är möjligt för FL:s vassaste tänkare att göra.

  Själv hävdar jag att de som kan branschen och dess förutsättningar som chefer och ägare utan problem kan bedöma om innehållet i deras medier är tendentiöst eller inte.

  ---------------

  Hur förklarar du då att SR i det fallet vi diskuterar ändå sände ett program som stred mot kravet på opartiskhet? Jag ser tre möjliga förklaringar:

  1. SR:s ledning delar inte Granskningsnämndens uppfattning om vad som är opartiskt.

  2. SR:s ledning godkände programmet trots att det stred mot kravet på opartiskhet.

  3. (Det rimligaste svaret): SR:s ledning har inte järnkoll på exakt vad deras medarbetare kommer att säga i programmen. Det var den enskilde medarbetaren som bröt mot kravet på opartiskhet och det slank igenom.

  Vilket alternativ tror du på? Du kan ju även ta med ytterligare alternativ om du nu skulle komma på något sådant.

 • Äldre 27 jan 19:05
  +1

  Vi kan titta vidare på vad Granskningsnämnden har att säga. Här är ett intressant ärende:

  www.radioochtv.se/casedecisions/216367.pdf

  I beslut 14/02861 fann granskningsnämnden att SVT inte hade visat tillräcklig grund för beskrivningarna av UKIP som ett invandringsfientligt respektive högerextremt parti och att inslaget därför var osakligt.

  I offentliggörandet av nämndens beslut upprepade SVT beskrivningen av UKIP som ett invandringsfientligt parti. I SVT:s förklaring till detta har SVT argumenterat mot granskningsnämndens beslut.

  Nämnden, som konstaterar att SVT efter granskningsnämndens beslut inte har begärt en ändring av beslutet mot bakgrund av nya uppgifter, finner SVT:s agerande i samband med offentliggörandet anmärkningsvärt.

  Offentliggörandet uppfyller inte kravet i 17 kap. 10 § radio- och tv-lagen att på lämpligt sätt offentliggöra nämnden beslut.

  -------------------

  SVT fälldes alltså först för att utan någon närmare motivering använt mindre smickrande epitet på ett politiskt parti. Det var osakligt och inte en opartisk rapportering.

  När SVT så ska offentliggöra att de blivit fällda i Granskningsnämnden kan de inte bara göra det och läsa innantill på papperet med nämndens beslut utan börjar argumentera mot beslutet. Det leder till att även SVT:s offentliggörande av beslutet fälls av Granskningsnämnden Glad

 • Äldre 27 jan 22:00
  FDFMGA skrev 2016-01-27 21:35:23 följande:
  Här har du annars den senaste årsredovisningen från Granskningsnämnden. I huvudsak anser man att SR och SVT uppfyllt de krav som ställs på dem som public servicebolag.

  Generellt är det lämpligare att göra en bedömning från helheten än att ta ett enstaka exempel och generalisera utifrån detta.

  Granskningsnämnden är möjligen tveksam om SVT klarat av att leva upp till kravet på jämställdhet.

  www.radioochtv.se/Documents/Beslut/Granskning...
  I den rapporten tittar man dock på andra saker som t.ex. om SVT slösar med licenspengarna och om man har program för syn- eller hörselskadade samt på minoritetsspråk. Även när det gäller de aspekterna riktas kritik mot UR, SR och SVT. Exempel:

  * SR, SVT och UR har inte uppfyllt kravet avseende en sammantagen betydande ökning av det samlade programutbudet på finska, samiska, meänkieli, romani chib och teckenspråk.

  * SR och SVT har endast delvis visat att bolagen har uppfyllt kravet på att ha en decentraliserad organisation som skapar goda förutsättningar för självständigt beslutsfattande på regional och lokal nivå.

  * UR har inte uppfyllt kravet på att redovisa hur uppdraget har fullgjorts med avseende på nyckeltal som visar på effektivitet. Mot bakgrund av att UR inte har redovisat nyckeltal för effektivitet går det inte att närmare avgöra om UR har uppfyllt kravet i punkt 1 i anslagsvillkoren att kontinuerligt vidta åtgärder som syftar till att öka den. UR har inte heller visat att de vidtagit åtgärder som syftar till ökad produktivitet.

  När det gäller kravet på opartiskhet är förfarandet att den som anser att public service-bolagen brutit mot det gör en anmälan och sedan utreds det av Granskningsnämnden.
 • Äldre 27 jan 22:36
  FDFMGA skrev 2016-01-27 22:24:24 följande:
  Ja, man gör en generell bedömning utifrån det uppdrag public service har. Menar du att saklighet inte ingår i uppdraget?
  Jag menar att det står i rapporten du länkade till vilka områden man granskat.

  Saklighet kan man bara bedöma om man tittar närmare på ett visst program eller inslag. Ska man göra en generell bedömning av sakligheten måste man granska ett stort antal program och det har man inte resurser till. Istället är det upp till tittarna och lyssnarna att anmäla om de uppfattar att något inslag inte är sakligt och då tittar Granskningsnämnden på just det inslaget.

 • Äldre 2 feb 16:09
  -1 +1
  KillBill skrev 2016-02-02 15:31:13 följande:

  Tittar man på vilka som talade på arrangemanget så blir det tydligt att det handlade om en främlingsfientlig manifestation:


  Jan Sjunnesson (FD chefredaktör på  SD publikationen Samtiden. Numera medarbetare på den främlingsfientliga tidningen Avpixlat) 


  Jennifer Black (Aktiv Sverigedemokrat)


  Ingrid Carlqvist (Chefredaktör på den främlingsfientliga och islamofobiska tidskriften Dispatch International)


  Barbara Trusz  främlingsfientlig debattör


  Hans Erling Jensen (Utesluten Sverigedemokrat)


  Stefan Torssell (Tidigare krönikör på den främlingsfientliga tidningen Avpixlat).


  Lite anmärkningsvärt att även en centerpartist var där och talade:

  nt.se/nyheter/soderkoping/c-politiker-talade-bland-hogerextremister-om4006237.aspx

  Centerpartiets Annelie Sjöberg, även lärare på Nyströmska skolan, var en av talarna vid det uppmärksammade evenemanget "Folkets demonstration" i helgen.

  - Invandring är inte en av mina käpphästar och jag anser heller inte att jag är rasist. Men jag är orolig över den polarisering som vi ser i Sverige just nu, säger Annelie Sjöberg.

  ----------------------

  Centern är väl annars det parti som tydligast markerat mot regeringen Löfvens stängda gränser-politik. Ingen tungviktare inom C dock, men ändå.
 • Äldre 3 feb 10:35
  +2
  KillBill skrev 2016-02-02 15:45:35 följande:
  Så här skriver den annars så SD vänlige Tino Sanandaji på FB:
  Här finns en längre kommentar från Tino om demonstrationen och en efterföljande intressant diskussion:

  www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153375136508231

  Så här skriver han bland annat:

  Folkets Demonstration bär inte skulden till bråket. Men det är provocerande av arrangörerna att inte fördöma våld i kontext av händelserna kvällen innan. När extremister försöker delta förväntas arrangörer ta avstånd, en regel som gäller alla. Om en demonstration mot Israel låtit ett tiotal ISIS-anhängare delta utan att markera hade de också fått räkna med kritik.
 • Äldre 4 feb 14:32

  Opartiska Sveriges Radio har nu censurerat komikern Özz Nujen. Anledningen var att han på en bild som de skulle publicera bar en tröja där han visade att han tog ställning mot IS, något som tydligen väckte ont blod hos SR:s ledning. De målade därför över budskapet på tröjan.

  Som motivering för censureringen uppger SR:s representant att de anser att hans budskap var att betrakta som ett varumärke (!) och att det därför skulle ses som otillbörlig reklam att låta honom föra fram sitt budskap.

  www.svd.se/sveriges-radio-manipulerade-bild/i/senaste

Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
Logga in
Bli medlem