• Lör 15 dec 2018 18:26
  407558 visningar
  6025 svar
  6025
  407558

  Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?

  Crash Man skrev 2018-12-15 11:20:04 följande:
  Ni som anser att SVT är opartiska, kan ni visa ett inslag som fällts av granskningsnämneden för att vara partisk mot högern. Det finns en hen del gånger de fällts för inslag som är partiska mot vänstern.
  Oavsett vad du menar med partisk mot är det lämpligt att ge exempel på det du menar är fallet för att förtydliga dels vad du menar med högern och vänstern och vad du menar med 'partisk mot'

  'Partisk för' har en enligt SAOB klar betydelse, det är att föredra det man är 'partisk för' - 'partisk mot' betyder rimligen det omvända, dvs att ogilla det man är 'partisk mot'

  www.saob.se/artikel/

  "a) (†) i uttr. partisk för ngn l. ngt, som har förkärlek l. är svag för l. föredrar ngn l. ngt. Denna stränga, för sin yngre son partiska mor. Geijer I. 2: 107 (1832)För öfrigt blir jag allt mer partisk för de aldra enklaste nöjen. Geijer Brev 349 (1840)."

  Detta säger en programdirektör på SR i frågan om 'partisk mot' - i detta fall partisk mot nazistiska Svenskarnas Parti

  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx&artikel=5785859

  "I SVT Debatt i torsdags deltog Ehsan Fadakar tillsammans med Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Han pratade där bland annat om hur Sveriges Radios medarbetare fick förhålla sig till nynazistiska Svenskarnas Parti. Under fredagen skrev Fadakar på Twitter riktat till mig: 

  ”Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti? Kanske kan @MJSverigesRadio slutligen svara på den frågan?”


  Jag svarade Ehsan Fadakar via mejl:


  ” Hej, Du har ställt en fråga som jag inte känner att det går att besvara tillräckligt tydligt på 140 tecken på Twitter. Därför svarar jag via mejl.


  ”Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti?”


  Mitt svar är:


  Sveriges Radio ska, enligt den så kallade demokratiparagrafen,  ta avstånd från rasism, våld, brutalitet och diskriminering. I våra sändningar innebär detta att vi ska påtala och bemöta uttalanden i sådan riktning.


  Det omfattar självklart också nazism, som är en icke-demokratisk ideologi.


  Tillämpat på våra riktlinjer inför valen är det lika självklart att ett ställningstagande mot ett nazistiskt parti inte förhindrar medarbetaren att framträda i program, som programledare, producent eller med liknande arbetsuppgifter som påverkar innehållet i programmet.


  Det är dock viktigt att betona att riktlinjerna är just riktlinjer. Sedan är det alltid upp till respektive chef/ansvarig utgivare att fatta beslut kopplade till bemanningen under valet. Vi har ett decentraliserat utgivarskap och olika utgivare kan göra olika bedömningar. Det kan finnas olika faktorer som påverkar en helhetsbedömning.


  Du kan ta detta som ett svar från Sveriges Radios ledning. Vi har fördelat rollerna så att Cilla Benkö och Björn Löfdahl besvarar frågor av tidningar/etermedier och jag i sociala medier, i den mån det går att hinna med”.


  På lördagen kom ett svar, där Fadakar sade att han ville fokusera på just Svenskarnas Parti och inte nazister i bred mening. Han skrev: 

  ”Nynazistiska Svenskarnas Parti har ett mandat i Grästorp. De har fått det mandatet via demokratiska val. Ger riktlinjerna en programledare i Sveriges Radio rätten att vara partisk mot SvP i sändning? ” "


  "

  Den första punkten förtydligas så här:


  "Kravet på opartiskhet innebär alltså bl.a. att olika åsikter ska komma fram i


  programmen och att varje ämne ska behandlas så mångsidigt som möjligt.


  Det behöver inte alltid ske i varje enskilt program men kravet måste uppfyllas


  över tiden. I den löpande nyhetsförmedlingen t.ex. är det naturligt att olika


  åsikter och uppgifter inte kan balanseras i varje enskilt inslag. Även ett


  enstaka program eller inslag som sänds under samma återkommande


  programrubrik kan vara ensidigt under förutsättning att helhetsbilden blir


  opartisk när lyssnaren har tagit del av alla delar."


  Den andra punkten förtydligas så här:


  "I program eller inslag om kontroversiella ämnen ligger ett särskilt ansvar


  på programledaren eller andra som av lyssnarna kan uppfattas som


  företrädare för SR, t.ex. reportrar eller kommentatorer eller t.o.m.


  medverkande som i andra program är programledare eller reportrar och där


  har en roll som företrädare för SR. Opartiskhetskravet innebär att programledaren/


  reportern inte får styras av eller låta sin personliga uppfattning eller


  värdering komma fram. Programledaren/reportern behöver dock inte inta en


  passiv hållning. Tvärtom är det programledarens/reporterns uppgift att genom


  att genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst."


   


  När det gäller yttrandefriheten står det bl a så här:


  "Den yttrandefrihet som det handlar om i bestämmelsen är främst


  utomståendes yttrandefrihet, d.v.s. att medverkande — intervjuade, debattdeltagare


  och andra — fritt kan tala i radion. För SR:s anställda eller andra som


  uppfattas som företrädare för företaget gäller att deras yttrandefrihet i radio är


  underordnad kravet på opartiskhet och saklighet. Denna princip är av stor vikt


  för SR:s trovärdighet och integritet."


   


  Att förstå allt detta är helt avgörande för att förstå begreppet opartiskhet inom public service.


  Undantaget från detta ryms i den så kallade demokratiparagrafen. Där står:


  "Vi ska ta ställning för det demokratiska statsskickets grundidéer, varmed


  avses fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och fria och hemliga val. Vi


  måste därför ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa


  idéer. Demokratin bygger på det välinformerade offentliga samtalet (prop.


  2000/01:94 sid. 34). Radio och tv kan på ett väsentligt sätt bidra till den


  kunskap och den gemensamma värdebas som är en förutsättning för den


  demokratiska processen.


  Att hävda principen om alla människors lika värde innebär att bl.a. verka för


  jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi ska också ta avstånd från rasism,


  våld och brutalitet. I dessa sammanhang ska vi alltså vara partiska.


  Observera dock att vi inte med hänvisning till demokratibestämmelsen fritt


  kan kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras


  åsikters skull. Däremot kan och ska vi bemöta eventuella odemokratiska


  uttalanden som de gör i radion."


  Här börjar vi närma oss det som kan rymmas inom din kryptiska formulering ”vara partisk mot”. Det innebär att en programledare/intervjuare etc inte ska låta rasistiska uttalanden – t ex från ett parti som SvP, eller från något annat – stå oemotsagda. Men, som det står i texten: vi kan inte fritt kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras åsikters skull, ens om de är rasistiska.


  Men, som jag skrev tidigare: det är programledaren/reporterns uppgift att ”genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst”.


  "
 • Sön 16 dec 2018 09:05
  +1
  Anton Chigurh skrev 2018-12-16 08:57:35 följande:

  Härligt med hyfsat kortfattade skribenter....


  Kanske Twitter passar herrn bättre.

  Glöm inte att det fortfarande är förbjudet att skjuta folk Anton.
 • Sön 16 dec 2018 09:09
  Anton Chigurh skrev 2018-12-16 09:03:21 följande:

  En del skribenter citerar kilometervis med text för att dom inbillar sig att dom framstår som mer seriösa.

  Och nog fan för att SVT, SR å likn analer är partiska. Bara att kolla på debatterna innan valet. Dom fick tom en del anmärkningar....


  Alla har inte inbillade föreställningar om sig själva

  Det är lite lustigt att ett inlägg med referens till att allt inte låter sig förklaras på 140 tecken kritiseras för att vara för långt.

 • Sön 16 dec 2018 12:05
  gabi1969 skrev 2018-12-16 09:19:38 följande:
  [quote=76164281][quote-nick]moaz skrev 2015-12-28 18:13:19 följande:[/quote-nick]Frågan är alltså om du uppfattar public service som opartiska. Opartisk är att man inte tar ställning för eller emot en vissa sida eller ett visst politiskt parti.[/

  All etablerad media fyller en agenda dvs de följer nutidens politiska agenda. Det gäller även miljöfrågor HBTQ migration. Det finns inget tvivel om detta.

  Man kan läsa mellan raderna. Man ser det på kroppsspråket under intervjuerna och man saknar vissa frågor som aldrig ställs.
  Vilka frågor är det som inte ställs?
 • Sön 16 dec 2018 23:00
  den ende demokraten skrev 2018-12-16 19:43:16 följande:
  Men det är fortfarande tillåtet att försvara de som skjuter samt förminska offren.
  Om DU försvarar förövarna och förminskar vanligt folk som utsätts tycker jag att du tänka över vilka värderingar och lojaliteter du har?

  Själv anser jag att förövarna borde låsas in, precis som jag anser att praktiserande nazister och fascister borde låsas in. 
 • Sön 16 dec 2018 23:09
  gabi1969 skrev 2018-12-16 14:02:18 följande:
  [quote=79291165][quote-nick]Padirac skrev 2018-12-16 12:05:34 följande:[/quote-nick]Vilka frågor är det som inte ställs?[/

  Politiker som ställer sig bakom dagens invandringspolitik borde få många frågor som inte ställs.

  Sverige är ett samhälle där det krävs två inkomster i familjen för att klara sig ekonomiskt. Hur har du tänkt att invandrare som kommer till Sverige från kulturer där kvinnor inte arbetar, inte har någon utbildning ska integreras i arbetslivet? Vilken arbetsgivare vill anställa en kvinna med burqa? Kommer männen att tillåta dessa kvinnor att lämna hemmet för att arbeta?

  Var ska alla invandrare bo?

  Vem ska betala för alla kostnader?
  Hur många nya läkare sjuksköterskor tandläkare tandhygienister lärare poliser lärare osv osv måste anställas nu när antalet medborgare ökar med en medelstor kommun per år?
  Vad kommer detta att kosta?
  Hur många år tar det att utbilda alla dessa yrkesgrupper?
  Vad gör du privat för att integrationen ska fungera?
  Tar du emot ensamkommande i ditt privata hem, du har ju vid flera tillfällen uttalat dig om att detta borde alla göra?

  Du har kritiserat skattesänkningarna har du skänkt motsvarande belopp du har tjänat på skattesänkningarna?

  Det finns 1000 frågor till..,.

  Du borde själv förstå vilka frågor som inte ställs. Du borde rimligtvis förstå hur sjukt samhället blivit.
  Nu undrade jag inte vad jag tycker är lämpliga frågor, utan vilka frågor du tycker skulle ställas. 

  Och jag har nu fått en liten del av de frågor du tycker public service borde ställa till någon politiker för att de ska vara opartiska,

  En hel del av de frågorna är ställda och redovisade för.  Så du får lov att förklara dig mer vad du menar.

  3 sekunders googling ger en massa resultat från public service på frågor du radat upp 

  Migration och Integration tar inte dagar eller år, det tar en generation eller två, sen är de efterkommande 
 • Mån 17 dec 2018 07:01
  gabi1969 skrev 2018-12-17 03:29:15 följande:

  [quote=79292668][quote-nick]Padirac skrev 2018-12-16 23:09:50 följande:[/quote-nick]Nu undrade jag inte vad jag tycker är lämpliga frågor, utan vilka frågor du tycker skulle ställas. 

  Och jag har nu fått en liten del av de frågor du tycker public service borde ställa till någon politiker för att de ska vara opartiska,

  En hel del av de frågorna är ställda och redovisade för.  Så du får lov att förklara dig mer vad du menar.

  3 sekunders googling ger en massa resultat från public service på frågor du radat upp 

  Migration och Integration tar inte dagar eller år, det tar en generation eller två, sen är de efterkommande [/

  Arbetskraftsinvandringen på 50-60-talen fungerade bättre. Juggar greker polacker finnar anpassade sig snabbt. Deras barn som föddes i Sverige blev svenskar pratade utan brytning och fick svenska värderingar.

  I min skola fanns aldrig några problem mellan oss svenskar och barn med invandrarbakgrund. När jag sedan började arbeta fanns det inga problem mellan invandrare och oss svenskar på arbetsplatserna.

  Det var en annan tid och det kom mest européer. Något senare på 70-talet kom flyktingar och sedan dess har media och politiker försvarat denna politik. Detta har fortsatt att utvecklas och idag är det omöjligt att vara kritisk till migrationspolitiken.


  Menar du att public service inte är opartiska för att de inte är kritiska till flyktingmottagning?
 • Mån 17 dec 2018 17:57
  +1
  Rataxes skrev 2018-12-17 11:12:34 följande:

  Aha, politiska fångar, vänsterns paradgren de sista 100 åren. Inte särskilt förvåñad att du tycker så. Lite förvånande att du är så öppen med det.

  Rött, det nya bruna?


  Ser du kommunister I varje buske nu igen?

  Ja, antidemokratiska rörelser som vill störta demokratier ser jag inga problem med att bura in.

  Demokratin måste försvaras. Är det vänster tycker du?
 • Mån 17 dec 2018 20:21
  Rataxes skrev 2018-12-17 20:09:06 följande:
  Du vill försvara demokratin genom att skapa politiska fångar. Ja jisses.
  Man behöver inte "se kommunister i varenda buske ", det räcker att läsa vad du skriver. Det ligger väl i tiden antar jag. Såssarnas samarbetsparti har utsett en fd TV meterolog som vill avskaffa fria val, och såssarnas andra polare, det nödtorftigt reformerade kommunistpartiet huserar en annan person som vill avskaffa demokratin (Tännsjö).
  Vad annat är att vänta från dumvänstern...
  En tror att freden försvars bäst med vapen. En del tror till och med att man försvarar sig bäst mot 'buset' genom att ge alla rätten till att försvara sig med vapen  - i alla fall på den egna tomten.

  På samma sätt som 'RAF/Bader Meinhof/IRA/ETA/Röda Brigaderna/PLO/ISIS m-fl, ingen glömd ska fängslas för terrorbrott så kan praktiserande nazister och fascister som sprider terror låsas in -  vill du ha dessa springande på stan med vapen och bomber för att sprida politiskt våld?

  Om du anser att praktiserande Nazister och Fascister är oskyldiga lamm så är det lämpligt att du talar ur skägget och förklarar varför deras terror inte ska bedömas vara lika allvarlig som andra antidemokratiska, organisationer som använder våld och terror.

  Om du nu tror att 'det räcker med att se mig' så vill jag veta vad du har för fog för att använda mig som ett exempel på det du kallar vänster..
 • Mån 17 dec 2018 20:43
  Rataxes skrev 2018-12-17 20:34:55 följande:
  Nu talar du om något helt annat. De som springer på gator och hotar med vapen och bomber är kriminella och skall dömas som sådana.


  Det här är vad du skrev igår. Inte ett ord om vapen och bomber.

  Men då du pratar om såssar så är det inte något annat då - det är lite 'Hmmm , var var den där bjälken nu då, jag ser bara en sticka här'  Solig 
  Padirac skrev 2018-12-16 23:00:05 följande:
  ....
  Själv anser jag att förövarna borde låsas in, precis som jag anser att praktiserande nazister och fascister borde låsas in. 
  Som du ser skrev jag praktiserande nazister och fascister, detta då dessa politiska ideologier förespråkar  bl.a statsterrorism som jag förstår det.

  sv.wikipedia.org/wiki/Statsterrorism

  "NazitysklandMussolinis Italien och Stalins Sovjetunionen är några stater om vilka regimernas aktioner mot dess medborgare ofta benämns som statsterrorism, liksom militärdiktaturerna i ArgentinaGrekland och Chile och andra stater i Latinamerika (exempel: Operation Condor) och flera andra stater under efterkrigstidenMassakern i Indonesien 1965–1966 är ett annat exempel."
Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
Logga in
Bli medlem