• Mån 11 nov 2019 21:34
  294362 visningar
  5968 svar
  +1
  Inlägg från Padirac Visa alla inlägg
  5968
  294362

  Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?

  Xelol skrev 2019-11-11 21:22:48 följande:
  Stämmer inte, Regeringen utnämmer chefer på SVT enligt wikipedia, sv.m.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Television

  Sveriges Television Aktiebolag (förkortat SVT) är ett svenskt stiftelseägt[3] och skattefinansierat företag. Stiftelsens ledamöter utses av Sveriges regering och licensmedlen tilldelas SVT av svenska staten.

  Konstigt nog så när Sossar styrde så blev Jan Helin chef på SVT. Undra om de hade sett på samma sätt om SD låter Björn Söder vara chef på SVT efter nästa val.
  läser vi vidare i det du citerat så kommer detta fram

  http://forvaltningsstiftelsen.se/omstiftelsen.html

  "OM STIFTELSEN
   
   
  Förvaltningsstiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakten och programföretagen Sveriges Radio, SVT och UR. Stiftelsen skapades för att - genom att äga och förvalta samtliga aktier i programföretagen - främja oberoendet för radio och tv i allmänhetens tjänst, public service.  Detta ger programbolagen en självständig ställning eftersom de inte ägs av vare sig staten eller kommersiella intressen.  En av de viktigaste uppgifterna för stiftelsen är att utse ledamöter i de tre programföretagens styrelser. 
   
  Stiftelsen har inte något inflytande över programmen eller dess innehåll. Det har inte heller programbolagens styrelser utan enbart respektive bolags företagsledning.  Riksdagen beslutar om tv-avgiftens storlek och om tilldelning av medel till programbolagen. 
   
  Verksamheten leds av en styrelse med tretton ledamöter (se STIFTELSENS STYRELSE)."

  "Stiftelsens styrelse och dagliga drift
   
  Förvaltningsstiftelsens verksamhet leds av en styrelse.  Denna består av en ordförande och tolv andra ledamöter.  Ordföranden utses av regeringen utifrån kompetens, integritet och lämplighet på samma sätt som gäller för andra regerings-utnämningar.  De övriga ledamöterna utses av regeringen efter förslag av de poltiska partierna i riksdagen. Sedan 2007 gäller att alla riksdagspartier skall vara representerade i styrelsen.  Eftersom stiftelsen arbetar långsiktigt bör dess samman-sättning inte påverkas direkt av valresultat eller regeringsskiften. Ledamöternas mandatperioder är därför relaterade till riksdagens så att ordförande och hälften av övriga ledamöter utses året efter ordinarie riksdagsval. Ordförande utses på fyra år och övriga ledamöter på åtta år. Stiftelsens nuvarande sammansättning framgår av STIFTELSENS STYRELSE."

  "Hur stiftelsen fullgör sin uppgift
   
  En viktig del av den övergripande uppgiften - att främja självständigheten hos programföretagen Sveriges Radio, SVT och UR - är att utse styrelserna i företagen. Detta är tidskrävande eftersom uppgiften kräver mycket noggranna överväganden.
   
  Som ägare av samtliga aktier i programföretagen har stiftelsen skyldighet att genom sina företrädare vid årsstämmorna i programbolagen ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna i programföretagen. Stiftelsens bedömning grundar sig i första hand på företagens årsredovisningar och revisions-berättelserna rörande dessa. Eftersom stiftelsen utgör moderföretag i en koncern, där program-företagen är dotterföretag, är stiftelsen skyldig att varje år upprätta en koncernredovisning. För att dessa uppgifter skall kunna fullgöras krävs omfattande kontakter med stiftelsens revisorer av ordföranden, vice ordföranden och kanslichefen. 
   
  Förvaltningsstiftelsens styrelse har årligen ett möte med vart och ett av programbolagens styrelser. Vid dessa möten informeras Förvaltningsstiftelsen om programbolagens arbete och utveckling samt diskuterar styrelsernas arbete. Förvaltningsstiftelsen tar också del av utvärderingarna av programbolagens styrelsearbete."

  Det finns alltså representanter för alla riksdagspartier i styrelsen

  http://forvaltningsstiftelsen.se/stiftelsestyrelsen.html

  Som vanligt förstår inte alla att vi varken har ministerstyre eller en auktoritär totalitär styrelseform i Sverige
 • Tis 12 nov 2019 23:23
  miljömupp skrev 2019-11-12 23:21:24 följande:
  Stöder man kommunisterna så är man kommunist.
  Stödjer man SD så är man alltså nyssnazist? Eller vad menar du?
 • Ons 13 nov 2019 00:54
  Xelol skrev 2019-11-12 23:43:07 följande:
  Fortfarande 66 % av SVTs stiftelse som står bakom regeringspolitik även om du försöker förminska faktan.
  Eftersom styrelsen tillsätts på en tidsperiod som inte sammanfaller med val till riksdagen och regeringsbildning är det normalt att ledamöternas politiska tillhörighet inte helt speglar valresultat. På detta sätt kan inte en sittande regering direkt styra ledamöternas sammansättning i fråga om politisk tillhörighet.

  http://www.forvaltningsstiftelsen.se/stiftelsestyrelsen.html

  "Stiftelsen har en styrelse med tretton ledamöter. Efter förslag av de politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet är viktigt vid valet av ledamöter och att ett omedelbart genomslag av politiska val inte bör ske.  Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex  ledamöter.  Ordföranden utses för fyra år och ledamöterna för åtta år."
 • Tor 21 nov 2019 19:59
  KillBill skrev 2019-11-21 13:16:01 följande:

  SD ledarenm Jimmie Åkesson säger i intervju i P1 nu på morgonen att en av public service främsta uppgifter ska vara att "förmedla gemensamma normer och värderingar".


  Är det bara jag som tycker att det börjar bli läskigt? Hur tusan kan partier som M och KD tänka sig att samarbeta med parti som hyser fascistoida idéer?


  Ungern - Orban
  Sverige - Åkesson
 • Fre 6 dec 2019 14:14
  ErikaMor skrev 2019-12-06 13:13:55 följande:

  Var du KillBill en av dem som försökte dölja och förneka att SVT använder effektskapande bakgrundsmusik för att påverka tittarna? Var du en av dem som hade fel men som trots det valde att uttrycka sig hånfullt, raljerande och nedsättande?

  Du har helt missförstått.

  Fakta är att SVT upprepat använder effektskapande bakgrundsmusik i sina nyhetsinslag för att påverka och styra hur tittarna ska uppleva och ta emot budskapet.

  Du får säga precis vad du vill men det är inte att vara opartiskt.

  Jag har inte missförstått inslaget. Vidare är min åsikt att reportern och inslaget tydligt tog ställning mot Trump. Man gick tom så långt i sitt ställningstagande att inslaget kunde uppfattas som att reportern och programmet talade FÖR kolkraft om detta faktum ställdes i relation till att programmet och reportern var så tydligt MOT Trump.

  Jag stödjer inte Trump men min åsikt är ändå att det är helt fel av Public service, SVT, Aktuellt och av reportern att så tydligt ta ställning mot någon demokratiskt vald politisk ledare, oavsett om det är Trump eller någon annan,

  och det är fel att använda sig av effektskapande bakgrundsmusik .

  Detta strider mot deras s k opartiskhet och det strider mot deras uppdrag och regler.

  Du får fortsätta leva i förnekelse och fortsätta försöka dölja och förminska sanningen, om du gillar det. Det är dock bara konstatera att du tillhör en krympande skala.

  79% anser att Public service INTE är opartiska.


  Det var ingen som kunde eller ville ge en länk till ett inslag med effektskspande musik förra gången detta diskuterades. Det som då refererades till var helt enkelt falska uppgifter.

  Nu har det kommit ett inslag som går att kontrollera och där fanns faktiskt musik i bakgrunden på den inledande delen av inslaget. Vilken effekt på känslorna musiken hade kan man säkert debattera, mest av allt verkar den ha rört upp Skrikhögerns känslor. Så...

  Ja... Om det var opartiskt vetefan, du får förklara hur detta var partiskt.
 • Mån 6 jan 2020 21:44
  källkritikens ABC skrev 2020-01-06 20:41:36 följande:
  Rättelsen kom efter påpekanden från alternativ media. Ibland har de rätt ok pk-maffian fel.

  Klart de ljög. Man kallar inte någon för toppdiplomat av misstag.

  Ska vi ta exempel:
  Toppdiplomaten Nils Höglander gjorde mål för Sverige i JVM
  Nu ska toppdiplomaten Annika ge er väderleksrapporten

  Vad tror du SVT eller deras personal försökte få ut för budskap om SVT som du påstår ljög?

   
 • Mån 6 jan 2020 22:12
  källkritikens ABC skrev 2020-01-06 22:00:07 följande:
  Jag springer inte omkring och tror en massa saker.
  Så vad påstår du dig ha för belägg för att SVT ljög?
 • Lör 18 jan 2020 00:31
  K Markatta skrev 2020-01-17 16:11:07 följande:
  Det behövs nog en obligatorisk grundkurs i källkritik för journalisterna inom niomiljardersbygget public service:

  dagensopinion.se/artikel/chang-frick-blaste-s.../

  Chang Frick blåste SR om Rossana Dinamarcas kandidatur

  P4 Väst fick på kvällen svar på ett sms till vad kanalen trodde var Rossana Dinamarca. I svaret stod att hon kandiderade och ville sätta press på regeringens ekonomiska politik. P4 Väst gick ut med nyheten och flera andra medier hängde på.

  Bluffen uppdagades dock av Rossana Dinamarca och medierna dementerade nyheten. Dock var det inte känt att själva meddelandet hade komponerats av Chang Frick på Nyheter Idag. Detta efter att han hade kommit i kontakt med Blekinge-bon som har tagit över Rossana Dinamarca tidigare nummer och vars telefon svämmade över av förfrågningar under gårdagen.

  "Åh fan", säger P4 Västs kanalchef Peter Sundblad, när han får höra att det var Chang Frick som låg bakom meddelandet.
  Att SDmedia  trollar är inget nytt - vilket CF nu bekräftat Tomte
 • Lör 18 jan 2020 15:58
  K Markatta skrev 2020-01-18 13:07:33 följande:
  SVT har rapporterat mer neutralt utan epitet:

  www.svt.se/nyheter/inrikes/nyheter-idags-chef...

  ---

  Nyheter Idags chefredaktör bakom bluff-sms från falsk Dinamarca

  ... Nu berättar Chang Frick, chefredaktör för sajten Nyheter Idag, att han hjälpte till att lura P4 Väst, som fick det falska sms:et.

  ... Peter Sundblad, kanalchef och ansvarig utgivare för P4 Väst, tycker att det är anmärkningsvärt att Chang Frick som journalist medvetet sprider falska uppgifter.

  ... Chang Frick ser inte att han har något ansvar som journalist att inte lura andra medier.

  ---

  En journalist och chefredaktör på en sajt, alltså.

  Det hela kan också komma att leda till att det andra public service-boalget, SR, skärper sig:

  P4 Väst kommer nu att se över sina rutiner inför publiceringar, i synnerhet när de får svar via sms, och kontrollera att det är rätt person, helst via telefon.
  Att SDmedia inte anser att de behöver vara sanningsenliga utan kan sprida falska uppgifter utan att ha något ansvar för detta är inget nytt - vilket CF nu bekräftat.

  Var ställer det SDmedias påståenden om PS? Kan någon överhuvudtaget tro att SDmedia har någon trovärdighet alls?
   
   
 • Mån 20 jan 2020 19:48
  nattuw skrev 2020-01-20 18:57:35 följande:

  Den problematiska biten var inte att någon tyckte det var kul att sprida falska rykten. Sånt förekommer dagligen. Problemet var med vilket beredvillighet media lät sig duperas. Sättet som Dinamarca och V skildes åt på borde fått varningsklockorna att ringa. Nu hände inte det. Antingen det berodde på inkompetens eller oviljan att granska en bra story så är det beklagansvärt att det är så lätt att plantera falska uppgifter i de medier som försöker framställa sig själva som lite pålitligare än obskyra nätpublikationer. Att jag dessutom, genom skatten, måste betala för spridningen av "fakenews" gör inte saken bättre.


  Ja, det är precis som du beskriver - att obskyra nätbaserade SDmedia dagligen sprider falska rykten, nyheter och fakta.

  Rykten, nyheter och fakta som dagligen basuneras ut av SDsvansen och hedershögern m.fl utan källkritik, utan kontroll av relevans eller rimlighet. Svansen och vurmare som försöker framställa sig som lite pålitligare än MSM då det är de som duperar och inte duperas.

  Kräks
Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
Logga in
Bli medlem