• moaz
  Äldre 28 dec 18:13
  334764 visningar
  6007 svar
  -3 +8
  6007
  334764

  Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?

  Frågan är alltså om du uppfattar public service som opartiska. Opartisk är att man inte tar ställning för eller emot en vissa sida eller ett visst politiskt parti.

  Omröstning
  Du måste logga in för att rösta eller se resultatet av omröstningen.
 • Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
 • hobbe inte kalle
  Lör 15 dec 2018 17:19
  Crash Man skrev 2018-12-15 11:20:04 följande:

  Ni som anser att SVT är opartiska, kan ni visa ett inslag som fällts av granskningsnämneden för att vara partisk mot högern. Det finns en hen del gånger de fällts för inslag som är partiska mot vänstern.


  Noterar att ditt inlägg kommer förbli obesvarat av vänsterextremisterna.

  Senaste övertrampet från SVT är att de kallar M-KD's budgettillägg för en "servett-budget". Skriftligt på en skylt i ett inslag. Bara ett i en lång rad amakalösa övertramp.

  Det måste bli slut på SVT's vänsterpropaganda. Skattemoralen är hotad på riktigt när pengarna går till vänsterpropaganda.

  Kommer naturligtvis begära avdrag för det vidriga tilltaget av SVT.
 • Lör 15 dec 2018 18:26
  Crash Man skrev 2018-12-15 11:20:04 följande:
  Ni som anser att SVT är opartiska, kan ni visa ett inslag som fällts av granskningsnämneden för att vara partisk mot högern. Det finns en hen del gånger de fällts för inslag som är partiska mot vänstern.
  Oavsett vad du menar med partisk mot är det lämpligt att ge exempel på det du menar är fallet för att förtydliga dels vad du menar med högern och vänstern och vad du menar med 'partisk mot'

  'Partisk för' har en enligt SAOB klar betydelse, det är att föredra det man är 'partisk för' - 'partisk mot' betyder rimligen det omvända, dvs att ogilla det man är 'partisk mot'

  www.saob.se/artikel/

  "a) (†) i uttr. partisk för ngn l. ngt, som har förkärlek l. är svag för l. föredrar ngn l. ngt. Denna stränga, för sin yngre son partiska mor. Geijer I. 2: 107 (1832)För öfrigt blir jag allt mer partisk för de aldra enklaste nöjen. Geijer Brev 349 (1840)."

  Detta säger en programdirektör på SR i frågan om 'partisk mot' - i detta fall partisk mot nazistiska Svenskarnas Parti

  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx&artikel=5785859

  "I SVT Debatt i torsdags deltog Ehsan Fadakar tillsammans med Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Han pratade där bland annat om hur Sveriges Radios medarbetare fick förhålla sig till nynazistiska Svenskarnas Parti. Under fredagen skrev Fadakar på Twitter riktat till mig: 

  ”Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti? Kanske kan @MJSverigesRadio slutligen svara på den frågan?”


  Jag svarade Ehsan Fadakar via mejl:


  ” Hej, Du har ställt en fråga som jag inte känner att det går att besvara tillräckligt tydligt på 140 tecken på Twitter. Därför svarar jag via mejl.


  ”Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti?”


  Mitt svar är:


  Sveriges Radio ska, enligt den så kallade demokratiparagrafen,  ta avstånd från rasism, våld, brutalitet och diskriminering. I våra sändningar innebär detta att vi ska påtala och bemöta uttalanden i sådan riktning.


  Det omfattar självklart också nazism, som är en icke-demokratisk ideologi.


  Tillämpat på våra riktlinjer inför valen är det lika självklart att ett ställningstagande mot ett nazistiskt parti inte förhindrar medarbetaren att framträda i program, som programledare, producent eller med liknande arbetsuppgifter som påverkar innehållet i programmet.


  Det är dock viktigt att betona att riktlinjerna är just riktlinjer. Sedan är det alltid upp till respektive chef/ansvarig utgivare att fatta beslut kopplade till bemanningen under valet. Vi har ett decentraliserat utgivarskap och olika utgivare kan göra olika bedömningar. Det kan finnas olika faktorer som påverkar en helhetsbedömning.


  Du kan ta detta som ett svar från Sveriges Radios ledning. Vi har fördelat rollerna så att Cilla Benkö och Björn Löfdahl besvarar frågor av tidningar/etermedier och jag i sociala medier, i den mån det går att hinna med”.


  På lördagen kom ett svar, där Fadakar sade att han ville fokusera på just Svenskarnas Parti och inte nazister i bred mening. Han skrev: 

  ”Nynazistiska Svenskarnas Parti har ett mandat i Grästorp. De har fått det mandatet via demokratiska val. Ger riktlinjerna en programledare i Sveriges Radio rätten att vara partisk mot SvP i sändning? ” "


  "

  Den första punkten förtydligas så här:


  "Kravet på opartiskhet innebär alltså bl.a. att olika åsikter ska komma fram i


  programmen och att varje ämne ska behandlas så mångsidigt som möjligt.


  Det behöver inte alltid ske i varje enskilt program men kravet måste uppfyllas


  över tiden. I den löpande nyhetsförmedlingen t.ex. är det naturligt att olika


  åsikter och uppgifter inte kan balanseras i varje enskilt inslag. Även ett


  enstaka program eller inslag som sänds under samma återkommande


  programrubrik kan vara ensidigt under förutsättning att helhetsbilden blir


  opartisk när lyssnaren har tagit del av alla delar."


  Den andra punkten förtydligas så här:


  "I program eller inslag om kontroversiella ämnen ligger ett särskilt ansvar


  på programledaren eller andra som av lyssnarna kan uppfattas som


  företrädare för SR, t.ex. reportrar eller kommentatorer eller t.o.m.


  medverkande som i andra program är programledare eller reportrar och där


  har en roll som företrädare för SR. Opartiskhetskravet innebär att programledaren/


  reportern inte får styras av eller låta sin personliga uppfattning eller


  värdering komma fram. Programledaren/reportern behöver dock inte inta en


  passiv hållning. Tvärtom är det programledarens/reporterns uppgift att genom


  att genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst."


   


  När det gäller yttrandefriheten står det bl a så här:


  "Den yttrandefrihet som det handlar om i bestämmelsen är främst


  utomståendes yttrandefrihet, d.v.s. att medverkande — intervjuade, debattdeltagare


  och andra — fritt kan tala i radion. För SR:s anställda eller andra som


  uppfattas som företrädare för företaget gäller att deras yttrandefrihet i radio är


  underordnad kravet på opartiskhet och saklighet. Denna princip är av stor vikt


  för SR:s trovärdighet och integritet."


   


  Att förstå allt detta är helt avgörande för att förstå begreppet opartiskhet inom public service.


  Undantaget från detta ryms i den så kallade demokratiparagrafen. Där står:


  "Vi ska ta ställning för det demokratiska statsskickets grundidéer, varmed


  avses fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och fria och hemliga val. Vi


  måste därför ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa


  idéer. Demokratin bygger på det välinformerade offentliga samtalet (prop.


  2000/01:94 sid. 34). Radio och tv kan på ett väsentligt sätt bidra till den


  kunskap och den gemensamma värdebas som är en förutsättning för den


  demokratiska processen.


  Att hävda principen om alla människors lika värde innebär att bl.a. verka för


  jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi ska också ta avstånd från rasism,


  våld och brutalitet. I dessa sammanhang ska vi alltså vara partiska.


  Observera dock att vi inte med hänvisning till demokratibestämmelsen fritt


  kan kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras


  åsikters skull. Däremot kan och ska vi bemöta eventuella odemokratiska


  uttalanden som de gör i radion."


  Här börjar vi närma oss det som kan rymmas inom din kryptiska formulering ”vara partisk mot”. Det innebär att en programledare/intervjuare etc inte ska låta rasistiska uttalanden – t ex från ett parti som SvP, eller från något annat – stå oemotsagda. Men, som det står i texten: vi kan inte fritt kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras åsikters skull, ens om de är rasistiska.


  Men, som jag skrev tidigare: det är programledaren/reporterns uppgift att ”genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst”.


  "
 • Sön 16 dec 2018 08:57
  Padirac skrev 2018-12-15 18:26:28 följande:

  Oavsett vad du menar med partisk mot är det lämpligt att ge exempel på det du menar är fallet för att förtydliga dels vad du menar med högern och vänstern och vad du menar med 'partisk mot'

  'Partisk för' har en enligt SAOB klar betydelse, det är att föredra det man är 'partisk för' - 'partisk mot' betyder rimligen det omvända, dvs att ogilla det man är 'partisk mot'

  www.saob.se/artikel/

  "a) (?) i uttr. partisk för ngn l. ngt, som har förkärlek l. är svag för l. föredrar ngn l. ngt. Denna stränga, för sin yngre son partiska mor. Geijer I. 2: 107 (1832). För öfrigt blir jag allt mer partisk för de aldra enklaste nöjen. Geijer Brev 349 (1840)."

  Detta säger en programdirektör på SR i frågan om 'partisk mot' - i detta fall partisk mot nazistiska Svenskarnas Parti

  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx&artikel=5785859

  "I SVT Debatt i torsdags deltog Ehsan Fadakar tillsammans med Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Han pratade där bland annat om hur Sveriges Radios medarbetare fick förhålla sig till nynazistiska Svenskarnas Parti. Under fredagen skrev Fadakar på Twitter riktat till mig: ?Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti? Kanske kan @MJSverigesRadio slutligen svara på den frågan??

  Jag svarade Ehsan Fadakar via mejl:

  ? Hej, Du har ställt en fråga som jag inte känner att det går att besvara tillräckligt tydligt på 140 tecken på Twitter. Därför svarar jag via mejl.

  ?Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti??

  Mitt svar är:

  Sveriges Radio ska, enligt den så kallade demokratiparagrafen,  ta avstånd från rasism, våld, brutalitet och diskriminering. I våra sändningar innebär detta att vi ska påtala och bemöta uttalanden i sådan riktning.

  Det omfattar självklart också nazism, som är en icke-demokratisk ideologi.

  Tillämpat på våra riktlinjer inför valen är det lika självklart att ett ställningstagande mot ett nazistiskt parti inte förhindrar medarbetaren att framträda i program, som programledare, producent eller med liknande arbetsuppgifter som påverkar innehållet i programmet.

  Det är dock viktigt att betona att riktlinjerna är just riktlinjer. Sedan är det alltid upp till respektive chef/ansvarig utgivare att fatta beslut kopplade till bemanningen under valet. Vi har ett decentraliserat utgivarskap och olika utgivare kan göra olika bedömningar. Det kan finnas olika faktorer som påverkar en helhetsbedömning.

  Du kan ta detta som ett svar från Sveriges Radios ledning. Vi har fördelat rollerna så att Cilla Benkö och Björn Löfdahl besvarar frågor av tidningar/etermedier och jag i sociala medier, i den mån det går att hinna med?.

  På lördagen kom ett svar, där Fadakar sade att han ville fokusera på just Svenskarnas Parti och inte nazister i bred mening. Han skrev: 

  ?Nynazistiska Svenskarnas Parti har ett mandat i Grästorp. De har fått det mandatet via demokratiska val. Ger riktlinjerna en programledare i Sveriges Radio rätten att vara partisk mot SvP i sändning? ? "

  "Den första punkten förtydligas så här:

  "Kravet på opartiskhet innebär alltså bl.a. att olika åsikter ska komma fram i

  programmen och att varje ämne ska behandlas så mångsidigt som möjligt.

  Det behöver inte alltid ske i varje enskilt program men kravet måste uppfyllas

  över tiden. I den löpande nyhetsförmedlingen t.ex. är det naturligt att olika

  åsikter och uppgifter inte kan balanseras i varje enskilt inslag. Även ett

  enstaka program eller inslag som sänds under samma återkommande

  programrubrik kan vara ensidigt under förutsättning att helhetsbilden blir

  opartisk när lyssnaren har tagit del av alla delar."

  Den andra punkten förtydligas så här:

  "I program eller inslag om kontroversiella ämnen ligger ett särskilt ansvar

  på programledaren eller andra som av lyssnarna kan uppfattas som

  företrädare för SR, t.ex. reportrar eller kommentatorer eller t.o.m.

  medverkande som i andra program är programledare eller reportrar och där

  har en roll som företrädare för SR. Opartiskhetskravet innebär att programledaren/

  reportern inte får styras av eller låta sin personliga uppfattning eller

  värdering komma fram. Programledaren/reportern behöver dock inte inta en

  passiv hållning. Tvärtom är det programledarens/reporterns uppgift att genom

  att genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst."

   

  När det gäller yttrandefriheten står det bl a så här:

  "Den yttrandefrihet som det handlar om i bestämmelsen är främst

  utomståendes yttrandefrihet, d.v.s. att medverkande ? intervjuade, debattdeltagare

  och andra ? fritt kan tala i radion. För SR:s anställda eller andra som

  uppfattas som företrädare för företaget gäller att deras yttrandefrihet i radio är

  underordnad kravet på opartiskhet och saklighet. Denna princip är av stor vikt

  för SR:s trovärdighet och integritet."

   

  Att förstå allt detta är helt avgörande för att förstå begreppet opartiskhet inom public service.

  Undantaget från detta ryms i den så kallade demokratiparagrafen. Där står:

  "Vi ska ta ställning för det demokratiska statsskickets grundidéer, varmed

  avses fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och fria och hemliga val. Vi

  måste därför ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa

  idéer. Demokratin bygger på det välinformerade offentliga samtalet (prop.

  2000/01:94 sid. 34). Radio och tv kan på ett väsentligt sätt bidra till den

  kunskap och den gemensamma värdebas som är en förutsättning för den

  demokratiska processen.

  Att hävda principen om alla människors lika värde innebär att bl.a. verka för

  jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi ska också ta avstånd från rasism,

  våld och brutalitet. I dessa sammanhang ska vi alltså vara partiska.

  Observera dock att vi inte med hänvisning till demokratibestämmelsen fritt

  kan kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras

  åsikters skull. Däremot kan och ska vi bemöta eventuella odemokratiska

  uttalanden som de gör i radion."

  Här börjar vi närma oss det som kan rymmas inom din kryptiska formulering ?vara partisk mot?. Det innebär att en programledare/intervjuare etc inte ska låta rasistiska uttalanden ? t ex från ett parti som SvP, eller från något annat ? stå oemotsagda. Men, som det står i texten: vi kan inte fritt kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras åsikters skull, ens om de är rasistiska.

  Men, som jag skrev tidigare: det är programledaren/reporterns uppgift att ?genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst?.

  "


  Härligt med hyfsat kortfattade skribenter....
  Most people are only alive because it is illegal to shoot them.
 • Sön 16 dec 2018 09:03
  Padirac skrev 2018-12-15 18:26:28 följande:

  Oavsett vad du menar med partisk mot är det lämpligt att ge exempel på det du menar är fallet för att förtydliga dels vad du menar med högern och vänstern och vad du menar med 'partisk mot'

  'Partisk för' har en enligt SAOB klar betydelse, det är att föredra det man är 'partisk för' - 'partisk mot' betyder rimligen det omvända, dvs att ogilla det man är 'partisk mot'

  www.saob.se/artikel/

  "a) (?) i uttr. partisk för ngn l. ngt, som har förkärlek l. är svag för l. föredrar ngn l. ngt. Denna stränga, för sin yngre son partiska mor. Geijer I. 2: 107 (1832). För öfrigt blir jag allt mer partisk för de aldra enklaste nöjen. Geijer Brev 349 (1840)."

  Detta säger en programdirektör på SR i frågan om 'partisk mot' - i detta fall partisk mot nazistiska Svenskarnas Parti

  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx&artikel=5785859

  "I SVT Debatt i torsdags deltog Ehsan Fadakar tillsammans med Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Han pratade där bland annat om hur Sveriges Radios medarbetare fick förhålla sig till nynazistiska Svenskarnas Parti. Under fredagen skrev Fadakar på Twitter riktat till mig: ?Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti? Kanske kan @MJSverigesRadio slutligen svara på den frågan??

  Jag svarade Ehsan Fadakar via mejl:

  ? Hej, Du har ställt en fråga som jag inte känner att det går att besvara tillräckligt tydligt på 140 tecken på Twitter. Därför svarar jag via mejl.

  ?Får SR-medarbetare ta ställning mot nynazistiska Svenskarnas Parti??

  Mitt svar är:

  Sveriges Radio ska, enligt den så kallade demokratiparagrafen,  ta avstånd från rasism, våld, brutalitet och diskriminering. I våra sändningar innebär detta att vi ska påtala och bemöta uttalanden i sådan riktning.

  Det omfattar självklart också nazism, som är en icke-demokratisk ideologi.

  Tillämpat på våra riktlinjer inför valen är det lika självklart att ett ställningstagande mot ett nazistiskt parti inte förhindrar medarbetaren att framträda i program, som programledare, producent eller med liknande arbetsuppgifter som påverkar innehållet i programmet.

  Det är dock viktigt att betona att riktlinjerna är just riktlinjer. Sedan är det alltid upp till respektive chef/ansvarig utgivare att fatta beslut kopplade till bemanningen under valet. Vi har ett decentraliserat utgivarskap och olika utgivare kan göra olika bedömningar. Det kan finnas olika faktorer som påverkar en helhetsbedömning.

  Du kan ta detta som ett svar från Sveriges Radios ledning. Vi har fördelat rollerna så att Cilla Benkö och Björn Löfdahl besvarar frågor av tidningar/etermedier och jag i sociala medier, i den mån det går att hinna med?.

  På lördagen kom ett svar, där Fadakar sade att han ville fokusera på just Svenskarnas Parti och inte nazister i bred mening. Han skrev: 

  ?Nynazistiska Svenskarnas Parti har ett mandat i Grästorp. De har fått det mandatet via demokratiska val. Ger riktlinjerna en programledare i Sveriges Radio rätten att vara partisk mot SvP i sändning? ? "

  "Den första punkten förtydligas så här:

  "Kravet på opartiskhet innebär alltså bl.a. att olika åsikter ska komma fram i

  programmen och att varje ämne ska behandlas så mångsidigt som möjligt.

  Det behöver inte alltid ske i varje enskilt program men kravet måste uppfyllas

  över tiden. I den löpande nyhetsförmedlingen t.ex. är det naturligt att olika

  åsikter och uppgifter inte kan balanseras i varje enskilt inslag. Även ett

  enstaka program eller inslag som sänds under samma återkommande

  programrubrik kan vara ensidigt under förutsättning att helhetsbilden blir

  opartisk när lyssnaren har tagit del av alla delar."

  Den andra punkten förtydligas så här:

  "I program eller inslag om kontroversiella ämnen ligger ett särskilt ansvar

  på programledaren eller andra som av lyssnarna kan uppfattas som

  företrädare för SR, t.ex. reportrar eller kommentatorer eller t.o.m.

  medverkande som i andra program är programledare eller reportrar och där

  har en roll som företrädare för SR. Opartiskhetskravet innebär att programledaren/

  reportern inte får styras av eller låta sin personliga uppfattning eller

  värdering komma fram. Programledaren/reportern behöver dock inte inta en

  passiv hållning. Tvärtom är det programledarens/reporterns uppgift att genom

  att genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst."

   

  När det gäller yttrandefriheten står det bl a så här:

  "Den yttrandefrihet som det handlar om i bestämmelsen är främst

  utomståendes yttrandefrihet, d.v.s. att medverkande ? intervjuade, debattdeltagare

  och andra ? fritt kan tala i radion. För SR:s anställda eller andra som

  uppfattas som företrädare för företaget gäller att deras yttrandefrihet i radio är

  underordnad kravet på opartiskhet och saklighet. Denna princip är av stor vikt

  för SR:s trovärdighet och integritet."

   

  Att förstå allt detta är helt avgörande för att förstå begreppet opartiskhet inom public service.

  Undantaget från detta ryms i den så kallade demokratiparagrafen. Där står:

  "Vi ska ta ställning för det demokratiska statsskickets grundidéer, varmed

  avses fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och fria och hemliga val. Vi

  måste därför ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa

  idéer. Demokratin bygger på det välinformerade offentliga samtalet (prop.

  2000/01:94 sid. 34). Radio och tv kan på ett väsentligt sätt bidra till den

  kunskap och den gemensamma värdebas som är en förutsättning för den

  demokratiska processen.

  Att hävda principen om alla människors lika värde innebär att bl.a. verka för

  jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi ska också ta avstånd från rasism,

  våld och brutalitet. I dessa sammanhang ska vi alltså vara partiska.

  Observera dock att vi inte med hänvisning till demokratibestämmelsen fritt

  kan kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras

  åsikters skull. Däremot kan och ska vi bemöta eventuella odemokratiska

  uttalanden som de gör i radion."

  Här börjar vi närma oss det som kan rymmas inom din kryptiska formulering ?vara partisk mot?. Det innebär att en programledare/intervjuare etc inte ska låta rasistiska uttalanden ? t ex från ett parti som SvP, eller från något annat ? stå oemotsagda. Men, som det står i texten: vi kan inte fritt kritisera eller gå till angrepp mot enskilda personer eller grupper för deras åsikters skull, ens om de är rasistiska.

  Men, som jag skrev tidigare: det är programledaren/reporterns uppgift att ?genom kritiska frågor se till att ett ämne blir tydligt och allsidigt belyst?.

  "


  En del skribenter citerar kilometervis med text för att dom inbillar sig att dom framstår som mer seriösa.

  Och nog fan för att SVT, SR å likn analer är partiska. Bara att kolla på debatterna innan valet. Dom fick tom en del anmärkningar....
  Most people are only alive because it is illegal to shoot them.
 • Sön 16 dec 2018 09:05
  +1
  Anton Chigurh skrev 2018-12-16 08:57:35 följande:

  Härligt med hyfsat kortfattade skribenter....


  Kanske Twitter passar herrn bättre.

  Glöm inte att det fortfarande är förbjudet att skjuta folk Anton.
 • Sön 16 dec 2018 09:09
  Anton Chigurh skrev 2018-12-16 09:03:21 följande:

  En del skribenter citerar kilometervis med text för att dom inbillar sig att dom framstår som mer seriösa.

  Och nog fan för att SVT, SR å likn analer är partiska. Bara att kolla på debatterna innan valet. Dom fick tom en del anmärkningar....


  Alla har inte inbillade föreställningar om sig själva

  Det är lite lustigt att ett inlägg med referens till att allt inte låter sig förklaras på 140 tecken kritiseras för att vara för långt.

 • Sön 16 dec 2018 09:19

  [quote=76164281][quote-nick]moaz skrev 2015-12-28 18:13:19 följande:[/quote-nick]Frågan är alltså om du uppfattar public service som opartiska. Opartisk är att man inte tar ställning för eller emot en vissa sida eller ett visst politiskt parti.[/

  All etablerad media fyller en agenda dvs de följer nutidens politiska agenda. Det gäller även miljöfrågor HBTQ migration. Det finns inget tvivel om detta.

  Man kan läsa mellan raderna. Man ser det på kroppsspråket under intervjuerna och man saknar vissa frågor som aldrig ställs.

 • Sön 16 dec 2018 12:05
  gabi1969 skrev 2018-12-16 09:19:38 följande:
  [quote=76164281][quote-nick]moaz skrev 2015-12-28 18:13:19 följande:[/quote-nick]Frågan är alltså om du uppfattar public service som opartiska. Opartisk är att man inte tar ställning för eller emot en vissa sida eller ett visst politiskt parti.[/

  All etablerad media fyller en agenda dvs de följer nutidens politiska agenda. Det gäller även miljöfrågor HBTQ migration. Det finns inget tvivel om detta.

  Man kan läsa mellan raderna. Man ser det på kroppsspråket under intervjuerna och man saknar vissa frågor som aldrig ställs.
  Vilka frågor är det som inte ställs?
 • Sön 16 dec 2018 14:02

  [quote=79291165][quote-nick]Padirac skrev 2018-12-16 12:05:34 följande:[/quote-nick]Vilka frågor är det som inte ställs?[/

  Politiker som ställer sig bakom dagens invandringspolitik borde få många frågor som inte ställs.

  Sverige är ett samhälle där det krävs två inkomster i familjen för att klara sig ekonomiskt. Hur har du tänkt att invandrare som kommer till Sverige från kulturer där kvinnor inte arbetar, inte har någon utbildning ska integreras i arbetslivet? Vilken arbetsgivare vill anställa en kvinna med burqa? Kommer männen att tillåta dessa kvinnor att lämna hemmet för att arbeta?

  Var ska alla invandrare bo?

  Vem ska betala för alla kostnader?

  Hur många nya läkare sjuksköterskor tandläkare tandhygienister lärare poliser lärare osv osv måste anställas nu när antalet medborgare ökar med en medelstor kommun per år?

  Vad kommer detta att kosta?

  Hur många år tar det att utbilda alla dessa yrkesgrupper?

  Vad gör du privat för att integrationen ska fungera?

  Tar du emot ensamkommande i ditt privata hem, du har ju vid flera tillfällen uttalat dig om att detta borde alla göra?

  Du har kritiserat skattesänkningarna har du skänkt motsvarande belopp du har tjänat på skattesänkningarna?

  Det finns 1000 frågor till..,.

  Du borde själv förstå vilka frågor som inte ställs. Du borde rimligtvis förstå hur sjukt samhället blivit.

 • den ende demokr­aten
  Sön 16 dec 2018 19:43
  Padirac skrev 2018-12-16 09:05:35 följande:
  Kanske Twitter passar herrn bättre.

  Glöm inte att det fortfarande är förbjudet att skjuta folk Anton.
  Men det är fortfarande tillåtet att försvara de som skjuter samt förminska offren.
Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
Logga in
Bli medlem