• moaz
  Äldre 28 dec 18:13
  299479 visningar
  5971 svar
  -3 +8
  5971
  299479

  Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?

  Frågan är alltså om du uppfattar public service som opartiska. Opartisk är att man inte tar ställning för eller emot en vissa sida eller ett visst politiskt parti.

  Omröstning
  Du måste logga in för att rösta eller se resultatet av omröstningen.
 • Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
 • Hemsk fascis­t
  Äldre 1 jan 06:14
  #50
  -1 +1
  boomstar skrev 2015-12-29 19:18:38 följande:

  Du får gärna länka till "undersökningarna". Hittade inget på SIFO.

  Användaren "konservativ" här ovan är som vanligt konservativt tvärsäker utan belägg.

  En filosof (Bertrand Russel) sa en gång att "problemet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de visa så osäkra". Citatet passar förvånansvärt ofta...

  Den här avhandlingen www.familjeliv.se/forum/thread/76164281-anser-du-att-public-service-svt-sr-ur-ar-opartiska/2 visar t ex att SVT (som vi ju pratar om här) är något HÖGERVRIDEN år 2010. Tillexempel analyserades totalt 82 min Rapport sändning (s25) där högern fick 16 min och vänstern 13 min. Dvs SVT har enligt den analysen en lätt högervridning.

  I den här mycket omfattande studien analyseras en stor del av hela rapporteringen inför valet 2006 när alliansen/högern vann. www.gu.se/digitalAssets/1284/1284256_nr42.pdf En intressant tabell på s43 visar att SVT år 2002 hade en kraftigt HÖGERVRIDEN politisk rapportering. Inför valet 2006 lyckades SVT dock bättre med att blir mer neutral än HÖGERVRIDET. I samma tabell ser man hur totalsumman av all media är HÖGERVRIDEN: DN är värst högervriden med en mycket kraftig pro-höger rapportering. På s44 ser man hur kraftig högervridningen var i media i form av rapportering som framställde Renfeldt positivare än partiledarna mer till vänster. Diagrammet s70 visar hur ALL media - inklusive SVT - var högervriden i nyhetsrapporteringen, utom Aftonbladet. (det jag påstod om AB i ett tidigare inlägg stämmer alltså inte för 2006)

  Så här sammanfattar författarna till studien själv:

  "Den borgerliga alliansen fick som aktörer en mer gynnsam uppmärksamhet än socialdemokraterna och de två samverkanspartierna. Den mest gynnsamma behandlingen fick alliansen i Dagens Nyheter och Expressen. Samverkanspartiernafick den mest gynnsamma uppmärksamheten i Ekot och Aktuellt. Den mest balanserande bevakningen fanns i Göteborgs-Posten, Aftonbladet och i Sveriges Televisions nyhetsprogram (Rapport och Aktuellt tillsammans). För SVT:s nyhetsprogram innebar det en mycket kraftig förändring jämfört med valet 2002. I valet 2002 fick det borgerliga regeringsalternativet den mest gynnsamma behandlingen i Rapport och Aktuellt.

  I samtliga medier gavs en bild av alliansen som i betydligt högre grad var präglad av samarbete än splittring. Den bild medierna gav av alliansen och sammanhållningen inom alliansen var starkt gynnsam för det borgerliga regeringsalternativet."

  För en motsvarande analys av rapporteringen 2010 från Göteborgs Universitet, som jag bara läst ett sammandrag av, hävdar författarna att nyhetsrapporteringen blivit mer nautral 2010 - dvs mindre högervriden än 2006. Fortfarande högervriden, men bättre. Värst högervridning hade Expressen.

  En studie från 2015 www.diva-portal.org/smash/record.jsf%3A826621&dswid=webkitendfullscreen visar att de fyra största tidningarna inför valet 2014 återigen var kraftigt PRO-ALLIANSEN dvs HÖGERVRIDNA. Värst var återigen Expressen och DN som visade sig vara ganska extremt HÖGERVRIDNA i sin rapportering. Mer neutral var SVD.

  Expressen och DN återkommer alltså som de värst HÖGERVRIDNA mainstream-medierna i Sverige. Både Bonnierägda. Så det är väl inte så svårt att lista ut vilket regeringsalernativ Bonnierfamiljen föredrar..

  Sammantaget verkar det vara rätt uppenbart för envar som är någorlunda instresserad av forskning och kvantitativ analys, att i stort sett all mainstream media i Sverige är HÖGERVRIDEN (utom Aftonbladet). Public Service lyckas bättre med sin opartiskhet och är bara lite högervridet.

  Nu skulle det inte förvåna mig om ni konservativa högerskrikare, fascister och sd-flocken skriver att universiteten som gjort studierna är vänstervridna kulturmarxister som det inte går att lita på. Till det har jag redan förberett en djup suck.


  Jasså, nu förstår jag! SVT är svagt Pro-Alliansen om man jämför behandlingen av Alliansen och RG. SVT är ändå fortfarande extremt anti-SD, dock inte lika extremt som DN och AB. Till och med i valvakor fokuseras det på att håna SD från början till slutej.
 • Äldre 7 jan 03:58
  #51
  grind skrev 2015-12-30 18:32:35 följande:
  Sverige är extremt i många avseenden framförallt i värdekonservativa frågor där även Alliansen är vänster ja. Sedan är de mer höger i ekonomiska frågor.

  Jo, jag instämmer i att vi ska hålla oss till forskning och om jag förstår dina forskningsresultst korrekt så är SVT svagt proalliansen och Bonnier starkt proAlliansen. Jag ifrågasätter inte detta.

  Däremot finns det inte belägg för att påstå att svensk media är högervriden av de skäl som jag tidigare nämnde. Är personligen av uppfattningen att svensk media är vänstervriden framförallt för att man är så extremt vänster i värdekonservativa frågor.
  Jo man kan ju hävda, som någon här gjort tror jag att kulturprogram är "vänster", till skillnad från nyhetsprogrammen som är neutrala.
  Men det viktigaste, och det enda som egentligen går att mäta statistiskt är väl nyheter och politisk rapportering. Är ett kulturreportage om folkmusiker från Dalarna "vänster"? Folkmusik är ju en gammal svensk tradition alltså borde det vara nationalromantiskt, alltså höger. Men om folkmusikern pratar om "hen-dagis", blir plötsligt inslaget vänster då? Eller en dokumentär om ruggby, är det "vänster", det är ju ingen gammal svensk sport konservativt sett? Så är ett inslag om vasaloppet mer höger och inslaget om rugby mer vänster?

  En intressant dimension av nyhetsrapporteringen som studierna jag länkade till inte tar upp, tycker jag är USA-vänligheten. Ofta köper man nyhter från stora, ofta Amerikanska nyhetsbyråer som CNN och sänder som det verkar ofta ganska okiritskt vidare nyheten på Aktuellt och Rapport, som ofta vinklar nyheten pro-Amerikanskt, när det handlar om utrikespolitik där USA är inblandade. Alltså ett annat sätt att vara högervriden i nyhetsrapporteringen.

  Och denna högervridning är antagliigen inte ens är avsiktlig. Nyheterna kanske bara saknar resurser att göra egna inslag och köper inlag från nyhetsbyråer istället. Men dessa besparingsåtgärder kan då alltså bli ett demokrati och neutralitetsproblem istället.
 • Äldre 7 jan 04:08
  #52
  Sobel skrev 2015-12-30 20:10:38 följande:
  Exakt.

  Jag är inte någon vän av V t.ex.. Men jag skulle ändå finna det upprörande, om varje rapportering om framgångar för V på nyheterna, skulle levereras med bekymrade miner och i en ton av "det här var väldigt tråkigt, och nu måste vi ta reda på vad det är som har gått snett, så att vi får svenska folket att inte rösta på V nästa gång".
  Är det inte precis så det är? :) Så fort det är snack om att V på något sätt skulle få det minsta lilla inflytande i politiken, t ex stoppa vinster i välfärden blir det ett jävla liv på etablissemanget och deras ledhundsmedia, "allt går åt helvete om inte vårdföretagen får plocka ut sina jättevinster" bla bla

  SD utgör ju inget hot mot etablissemanget eftersom SD röstar med moderaterna och alliansen i alla principiella frågor som har något reellt inflytande över ekonomi, arbete, välfärd, jämlikhet etc.
 • Äldre 7 jan 11:15
  #53
  boomstar skrev 2015-12-29 19:18:38 följande:
  Du får gärna länka till "undersökningarna". Hittade inget på SIFO.

  Användaren "konservativ" här ovan är som vanligt konservativt tvärsäker utan belägg.
  En filosof (Bertrand Russel) sa en gång att "problemet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de visa så osäkra". Citatet passar förvånansvärt ofta...

  Den här avhandlingen www.familjeliv.se/forum/thread/76164281-anser... visar t ex att SVT (som vi ju pratar om här) är något HÖGERVRIDEN år 2010. Tillexempel analyserades totalt 82 min Rapport sändning (s25) där högern fick 16 min och vänstern 13 min. Dvs SVT har enligt den analysen en lätt högervridning.

  I den här mycket omfattande studien analyseras en stor del av hela rapporteringen inför valet 2006 när alliansen/högern vann. www.gu.se/digitalAssets/1284/1284256_nr42.pdf En intressant tabell på s43 visar att SVT år 2002 hade en kraftigt HÖGERVRIDEN politisk rapportering. Inför valet 2006 lyckades SVT dock bättre med att blir mer neutral än HÖGERVRIDET. I samma tabell ser man hur totalsumman av all media är HÖGERVRIDEN: DN är värst högervriden med en mycket kraftig pro-höger rapportering. På s44 ser man hur kraftig högervridningen var i media i form av rapportering som framställde Renfeldt positivare än partiledarna mer till vänster. Diagrammet s70 visar hur ALL media - inklusive SVT - var högervriden i nyhetsrapporteringen, utom Aftonbladet. (det jag påstod om AB i ett tidigare inlägg stämmer alltså inte för 2006)
  Så här sammanfattar författarna till studien själv:

  "Den borgerliga alliansen fick som aktörer en mer gynnsam uppmärksamhet än socialdemokraterna och de två samverkanspartierna. Den mest gynnsamma behandlingen fick alliansen i Dagens Nyheter och Expressen. Samverkanspartiernafick den mest gynnsamma uppmärksamheten i Ekot och Aktuellt. Den mest balanserande bevakningen fanns i Göteborgs-Posten, Aftonbladet och i Sveriges Televisions nyhetsprogram (Rapport och Aktuellt tillsammans). För SVT:s nyhetsprogram innebar det en mycket kraftig förändring jämfört med valet 2002. I valet 2002 fick det borgerliga regeringsalternativet den mest gynnsamma behandlingen i Rapport och Aktuellt.
  I samtliga medier gavs en bild av alliansen som i betydligt högre grad var präglad av samarbete än splittring. Den bild medierna gav av alliansen och sammanhållningen inom alliansen var starkt gynnsam för det borgerliga regeringsalternativet."

  För en motsvarande analys av rapporteringen 2010 från Göteborgs Universitet, som jag bara läst ett sammandrag av, hävdar författarna att nyhetsrapporteringen blivit mer nautral 2010 - dvs mindre högervriden än 2006. Fortfarande högervriden, men bättre. Värst högervridning hade Expressen.

  En studie från 2015 www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva... visar att de fyra största tidningarna inför valet 2014 återigen var kraftigt PRO-ALLIANSEN dvs HÖGERVRIDNA. Värst var återigen Expressen och DN som visade sig vara ganska extremt HÖGERVRIDNA i sin rapportering. Mer neutral var SVD.

  Expressen och DN återkommer alltså som de värst HÖGERVRIDNA mainstream-medierna i Sverige. Både Bonnierägda. Så det är väl inte så svårt att lista ut vilket regeringsalernativ Bonnierfamiljen föredrar..

  Sammantaget verkar det vara rätt uppenbart för envar som är någorlunda instresserad av forskning och kvantitativ analys, att i stort sett all mainstream media i Sverige är HÖGERVRIDEN (utom Aftonbladet). Public Service lyckas bättre med sin opartiskhet och är bara lite högervridet.

  Nu skulle det inte förvåna mig om ni konservativa högerskrikare, fascister och sd-flocken skriver att universiteten som gjort studierna är vänstervridna kulturmarxister som det inte går att lita på. Till det har jag redan förberett en djup suck.

  Du inser inte att det du länkat visar att Public Service (SR och SVT) var vänstervridna i valet 2006?

  Frågan var om public service är opartiska. Att DN håller på alliansen och att Aftonbladet håller på sossarna är det knappast någon som betvivlar.

  Din länk till rapporten om 82 minuter i rapport där Alliansen fick tre minuter mer tid än vänstern leder ju fel, så det går inte att läsa.

  Public service är inte mer högervridet än att Belinda Olsson i direktsändning tillåts anklagande fråga Åkesson varför han inte planerade bättre i tid när hans barn skulle födas.


   


  Public Service är inte mer högervridet än att den aktive socialdemokratiske politikern Ulf Bjereld bjuds in ”oberoende expert” för att analysera politik i SVT.


   


  Public Service är inte mer högervridet än att tydliga vänsterprofiler ges uppdrag och positioner som inte ges till motsvarande högerprofiler.

 • Äldre 7 jan 11:20
  #54
  boomstar skrev 2016-01-07 03:58:54 följande:
  En intressant dimension av nyhetsrapporteringen som studierna jag länkade till inte tar upp, tycker jag är USA-vänligheten. Ofta köper man nyhter från stora, ofta Amerikanska nyhetsbyråer som CNN och sänder som det verkar ofta ganska okiritskt vidare nyheten på Aktuellt och Rapport, som ofta vinklar nyheten pro-Amerikanskt, när det handlar om utrikespolitik där USA är inblandade. Alltså ett annat sätt att vara högervriden i nyhetsrapporteringen.

  Och denna högervridning är antagliigen inte ens är avsiktlig. Nyheterna kanske bara saknar resurser att göra egna inslag och köper inlag från nyhetsbyråer istället. Men dessa besparingsåtgärder kan då alltså bli ett demokrati och neutralitetsproblem istället.
  Ett typiskt exempel på vänstervridning. Och inte bara i public service.

  Exempelvis Hillary Clinton, Obama och debatten om vapenlagarna framställs i Sverige med en mycket tydligare vänstervinkel än hur debatten faktiskt går i USA.
 • Äldre 7 jan 11:33
  #55
  moaz skrev 2015-12-28 18:13:19 följande:
  Frågan är alltså om du uppfattar public service som opartiska. Opartisk är att man inte tar ställning för eller emot en vissa sida eller ett visst politiskt parti.
  Sedan hör det till saken att public service (åtminstone SVT) är öppna med att de tar politisk ställning i vissa frågor och värderingar. Så om du har en annan åsikt om detta än vad public service står för så kan du givetvis inte räkna med att bli "opartiskt" behandlad.
 • Fjonke­n
  Äldre 7 jan 16:47
  #56
  -1

  SR och SVT har ett tydligt vänster-perspektiv i sin rapportering. Ser man inte det så är man blind. Bara en vänster-sympatisör som delar SR/SVT:s världsbild tycker att det är neutralt. 

  Och nej, det handlar verkligen inte enbart om flyktingfrågan. 

 • Äldre 9 jan 21:12
  #57
  Rutgers skrev 2015-12-30 18:48:42 följande:
  Nej.
  Hahahaha, så vad är alliansen då om inte höger?
 • Äldre 9 jan 21:55
  #58
  boomstar skrev 2016-01-09 21:12:44 följande:
  Hahahaha, så vad är alliansen då om inte höger?
  Väldigt blandat. Ibland till höger, ibland till vänster, ibland i mitten. Hela iden med skalan har spelat ut sin roll. Den hade någon form av betydelse när det fanns få partier som mest pratar om ideologi. Idag med alla ziljoner små sakfrågor som kan dras åt vilket håll som helst så säger den rätt lite. C är verkligen inte ett typiskt höger parti. L som säger sig vara liberala har en massa typiska vänster åsikter i överflöd och ett fåtal till höger. M har t.ex. nermonterad Försvaret till nästan ingenting och taget udden av polisen.

  Men visst, till höger ifrån mitten, men betydligt närmare mitten än vad t.ex. Demokratiska partiet i USA är.
 • Äldre 9 jan 22:18
  #59
  Flash Gordon skrev 2016-01-07 11:15:29 följande:
  Du inser inte att det du länkat visar att Public Service (SR och SVT) var vänstervridna i valet 2006?

  Frågan var om public service är opartiska. Att DN håller på alliansen och att Aftonbladet håller på sossarna är det knappast någon som betvivlar.

  Din länk till rapporten om 82 minuter i rapport där Alliansen fick tre minuter mer tid än vänstern leder ju fel, så det går inte att läsa.

  Public service är inte mer högervridet än att Belinda Olsson i direktsändning tillåts anklagande fråga Åkesson varför han inte planerade bättre i tid när hans barn skulle födas.


   


  Public Service är inte mer högervridet än att den aktive socialdemokratiske politikern Ulf Bjereld bjuds in ?oberoende expert? för att analysera politik i SVT.


   


  Public Service är inte mer högervridet än att tydliga vänsterprofiler ges uppdrag och positioner som inte ges till motsvarande högerprofiler.


  -Nej, det inser jag inte. Förklara gärna vad i statistiken du anser visar det.

  -3/82=lite mindre än 4% skillnad till fördel för alliansen dvs höger. Dvs precis som jag skrev; någorlunda neutralt, men lätt högervridet.

  -De exempel du sedan tar upp är varken vetenskap eller statistik. Det är saker du slumpmässigt fiskar fram för att bevisa en åsikt som statistiken alltså motbevisar.
  Jag kan också slumpmässigt fiska fram saker som att Arne Weise, som öppet berättar om sitt höger-röstande, varit programledare på julen 27 gånger (dvs i 27 år). Men jag kan utifrån den godtyckilga saken inte påstå att SVT är högervridet. Däremot skulle jag kunna göra det om det fanns en studie som visade att 70% av samtliga SVT-programledare röstade höger.

  Vad har jul-programledaren att göra med höger-vänster-vridning kanske du säger och jag håller isåfall med dig. Men Expressen håller inte med oss, för dom hetsar i vanlig ordning om att SVT är vänstervridna. Denna gång om att julsändningarna var vänstervridna (dom är för roliga)

  Expressen och DN håller konstant på med en ledarsidekampanj som går ut på att SVT är vänstervridet. De gör det för att Bonnierfamiljen är pro-alliansen/pro-höger så det stänker om det och för att de på det sättet påverkar den svenska opinionen att TRO att SVT faktiskt är det. På det sättet skapar man påtryckning på SVT att bli MER höger, vilket leder till att Bonnierfamiljen får igenom mer av den politik de gillar.
  Bonnierfamiljen visar dessutom politikerna sina muskler, så att de informellt tvingar poliker att inhämta Bonnierfamiljens samtycke för vissa viktiga politiska beslut. För att slippa bli halshuggna i Bonniermedia om de tar "fel" beslut.

  Eftersom ni SD'are och högermänniskor aldrig skulle kunna tänka er läsa Aftonbladet som kvällstidning läser ni expressen och blir för varje ny ledare säkrare på att SVT är "vänstervridet". Precis som Bonnierfamiljen vill att ni ska tro.

  Men jag antar att det bara är bortkastat att försöka diskutera därför att allt som inte är pro sverige demokraterna är vänster i din värld.

  Det är precis som med tiggar-debatten. Ni SD'are är blint övertygade om att tiggeriet är organiserat i Sverige, att det finns en slags tiggar-maffia. Det spelar ingen roll att Stadsmissionen (som om någon har koll på hur det verkligen ser ut på gatan bland uteliggare, tiggare och missbrukare) säger: "Det finns inget organiserat tiggeri". Det spelar ingen roll att polisen (som också borde ha bäst koll) säger: "Det finns inget organiserat tiggeri". Det spelar ingen roll att det görs omfattande studier och grävande journalistiska reportage som säger: "Det finns inget organiserat tiggeri". Ni har bestämt er för att tiggeriet är organiserat och vägrar sen se något annat.

  Antar att det är precis samma sak med SVTs eventuella vridning. Du (och några andra här med dig) har bestämt er för att SVT är vänster. Sen spelar det ingen roll hur många forskarrapporter, hur mycket statistik, hur många bevis som än läggs fram för motsatsen.

  (och ingen är gladare att ni så envist tror det än Bonnierfamiljen, Wallenbergfamiljen och resten av landets rikaste höjdare)
Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
Logga in
Bli medlem