Forum Jämställdhet/Genus - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Mäns utanförskap är ett stort samhällsproblem

  Tis 15 jan 2019 08:19 Läst 0 gånger Totalt 177 svar
  Visar endast inlägg av KlunsSmurfen - Visa alla inlägg
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Tis 15 jan 2019 08:19 #24
  annabellelee skrev 2019-01-14 22:06:47 följande:

  Jag tycker absolut att detta är en viktig fråga. Jag jobbar inom skola, och detta är min erfarenhet: Många flickor pluggar hårt och sliter, och får ofta problem med stress och prestationsångest. I motsats är pojkarna lite för lata, pluggar inte och får inte de betyg de skulle kunna få.

  I pojkgruppen "ska" man inte plugga, utan skryter med hur lite man förberett sig. Det är okej att få bra resultat, men man får inte ha jobbat för dem. Man ska vara smart i sig själv, att plugga är töntigt och absolut inget man vill erkänna.

  Min (och andras) tolkning är att det handlar om mansnormen. Pojkar vill inte identifiera dig med eller se upp till den ofta kvinnliga läraren, och visar sin manlighet genom att ta avstånd för de ideal hon står för.

  Man har gjort framgångsrika projekt med "pappa-son-läsning", alltså där pappor läser böcker med sina söner för att visa att man kan läsa som man, och att det är "manligt" att läsa.

  Min tolkning är alltså att två saker måste ändras 1. Mansidealet 2. Skolan. Att ändra mansidealet är förstås långsiktigt viktigt, men tar tid och motarbetas avlånga som tycker att "män ska få vara män". Skolan bör förstås också ändras, genom att ta hänsyn till att pojkar mognar långsammare rent biologiskt (kanske ska pojkar börja skolan ett år senare, eller undervisningen läggas om så att mer fysisk rörelse och aktivitet läggs in) och genom att ha fler manliga lärare som kan vara akademiska förebilder för pojkarna. Här stöter vi dock på moment 22, för vi kan bara locka fler män att bli lärare om mansbild ändras.

  Nåja, dags att ändra mansnormen alltså! Heja feminismen!


  www.expressen.se/debatt/tank-om-lat-pojkar-uppfostras-som-pojkar/
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Tis 15 jan 2019 09:28 #28
  annabellelee skrev 2019-01-14 22:14:03 följande:

  Det är väl en fråga som debatteras väldigt lite inom samhället i stort.

  Men ja, inom pedagogisk forskning har det varit känt länge att pojkar får sämre resultat än flickor, och det är en trend inom hela västerlandet, inte bara Sverige, så ja, det är lite märkligt att man inte jobbar mer på vad man kan göra åt saken. Man konstaterar att det är så och sen verkar orken ta slut.


  Inom pedagogisk forskning vet man att pojkar lyckas bättre i skolan om de haft manliga dagisfröknar. Det spekuleras i att det kan bero på att män behandlar barnen olika.

  ka.se/2018/06/04/battre-skolresultat-med-man-i-forskolan/

  Mindre feminism och fler män verkar ju vara något som funkar.

  Är antipluggkultur och maskulinitetsnormer är något kvinnliga dagisfröknar & lärare skyller på när de inte vill erkänna att de inte förstår hur killar fungerar?
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Tis 15 jan 2019 10:42 #34
  Postman skrev 2019-01-15 09:46:46 följande:

  Mansnormem som du pekar emot är konstruerad av dig själv. Finns ingen mansnorm.

  Feminism löser inget mer än att det hela tiden pekar på att allt män gör är fel.

  Förstår inte varför killars studieresultat skulle bli bättre av att se upp till en kvinnlig lärare. De ska väl lyssna på en lärare oavsett kön. Jag förstår om killar i din omgivning inte vill ta dig på allvar som du uttrycker dig.


  Det har alltid varit störst skillnader inom gruppen män, allt från lille Svante som röstar på F! till aggressiva nazister med anabolamissbruk så det är väldigt ovetenskapligt att prata om män som om det bara fanns en norm att försöka leva upp till.

  Man skulle ju kunna tro att män är biologiskt olika varandra men det är väl bara socialt konstruerat efter samma norm.

  Barns studieresultat ökar garranterat om läraren lyckas bygga upp en bra relation med barnen, könet på läraren är inte relevant men vi har ju en förmåga att förstå vårat eget kön bättre, eller rättare sagt svårare att förstå det andra.
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Tor 17 jan 2019 13:19 #35 +1
  Ny dansk studie| pojkar vantrivs i förskolan | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/ny-dansk-studie-pojkar-vantrivs-i-forskolan/
  Förskolebarn i Danmark delas upp efter kön | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/forskolebarn-i-danmark-delas-upp-efter-kon/
  Lösningen är mindre barngrupper | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/losningen-ar-mindre-barngrupper/

  Färre får stöd trots ökat behov | Pedagogiska Magasinet
  pedagogiskamagasinet.se/farre-far-stod-trots-okat-behov/

  Lär lärarstudenter sätta gränser för eleverna | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/lar-lararstudenter-satta-granser-for-eleverna/
  Hur hanterar vi "bråkiga" barn?  | Specialpedagogik
  specialpedagogik.se/hur-hanterar-vi-brakiga-barn/

  Pedagogiska metoder räcker inte | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/pedagogiska-metoder-racker-inte/
  Studenterna: "Lärarna är dåliga" | SVT Nyheter
  www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/studenter-lararna-ar-daliga
  Kränkningar, personangrepp och dålig pedagogik | SVT Nyheter
  www.svt.se/kultur/krankningar-personangrepp-och-dalig-pedagogik


  Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat - regeringen.se (2010)
  www.regeringen.se/49b719/contentassets/01904bc2d1aa46d5b9412f8eb66a4b41/biologiska-faktorer-och-konsskillnader-i-skolresultat-sou-201052
  Boys' Literacy Teacher Inquiry (2005-2008)
  www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/boysliteracy.html  Kvinnor och män offras på feminismens altare | steigan.no

  Det är exempelvis märkligt att pojkars sämre skolresultat inte beskrivs och förklaras med en tidstypisk formulering som strukturell sexism. För första och enda gången ses en erkänt missgynnad grupp i stället som ansvarig för sina misslyckanden på grund av egna destruktiva normer, trots att det handlar om barn och ungdomar. Ingen reser krav på att skolan ska förändras så att den passar också pojkar som grupp, eftersom de som barn och vuxna ensidigt ses som både samhällets problem och makthavare.

  steigan.no/2018/03/kvinnor-och-man-offras-pa-feminismens-altare/
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Tor 31 jan 2019 09:27 #121
  annabellelee skrev 2019-01-29 10:24:10 följande:
  1.Jag frågade om han (som jag citerade) inte förstod eftersom han uttryckte att han inte förstod mitt inlägg. Visst kunde jag uttryckt frågan lite mer inlindat för att inte trampa någon på tårna, men han verkade medvetet missförstå så jag blev irriterad.

  2.Normer är oskrivna regler som finns i samhället. Det är en norm att vi har kläder på och inte går nakna till affären trots att det är varmt ute. Det är en norm att man inte pratar högt för sig själv. Skulle man göra det tror folk man är galen. Det är en norm att vi hälsar på varandra genom att skaka hand. Det är en norm att män har kortklippt (oftast), trots att de lika gärna kunde ha håret långt och lockat eller tjocka flätor. Det är en norm att pojkar ska bära byxor, inte kjol. Det finns alltså normer, det är inget som feminister hittat på, utan de finns. Däremot anser feminister att normerna för hur män och kvinnor bör ändras, och det kan man hålla med om eller tycka annorlunda om. Vissa normer är gemensamma för alla ( vi går inte nakna hur varmt det än är), vissa gäller bara kvinnor (en kvinna ska inte ha yvigt hår under armarna) andra bara män (män bär byxor, inte kjol, och inte alltför färgglada mönster).

  3. En förklaring som forskare brukar ge till varför pojkar presterar dåligt i skolan handlar om att pojkar inte kan/vill identifiera sig med kvinnliga lärare, och därför inte vill ta till sig av den kunskap de representerar.

  Detta fenomen är även känt från andra områden, tex litteraturen, där flickor gärna läser böcker om och identifierar sig med manliga huvudpersoner, medan pojkar inte läser böcker med kvinnliga huvudpersoner. Det handlar alltså inte om att kvinnorna saknar självförtroende, utan att pojkar inte vill se upp till kvinnor.

  Återigen vill jag påpeka att jag inte vill skuldbelägga pojkarna för detta. De följer den norm som finns i samhället, och det är inte deras fel, utan både kvinnor och män upprätthåller normerna.

  Frågan är bara vad man gör åt det. Fler manliga lärare? Försöka ändra normer så att kvinnligt inte anses som mindre värt? Har du egna förslag?
  3. "En förklaring som forskare brukar ge till varför pojkar presterar dåligt i skolan handlar om att pojkar inte kan/vill identifiera sig med kvinnliga lärare, och därför inte vill ta till sig av den kunskap de representerar."

  En förklaring kan ju vara att män har lättare att förstå pojkar och att män kan vara mer bestämd så att pojkarna lyssnar bättre.

  Ska vi verkligen försöka bryta en "mansnorm" med fler manliga lärare?
  Varför inte fler kvinnliga lärare som spelar bandy och fotboll med grabbarna på rasterna? Pojkarna kanske lyssnar bättre efter en glidtackling av fröken Skrattande

  En annan bidragande orsak ju vara det jag skrev i det inlägget.
  www.familjeliv.se/forum/thread/79397980-tank-om-lat-pojkar-uppfostras-som-pojkar/27

  2. "Det är en norm att vi har kläder på och inte går nakna till affären trots att det är varmt ute"
  både och, det är egentligen inte är så konstigt att vi har kläder när det är varmt eftersom vi har vant oss vid det när det är kallt.
  (länkarna funkar inte längre men jag är för lat för att leta något nytt)
  Nakna folk är också blyga | Illvet.se

  Medan vår närmaste släkting, schimpansen, mer än gärna visar fram sina könsdelar, har forskarna hos människan inte upptäckt en enda kultur som inte känner blygsel. Det finns visserligen naturfolk som går helt eller nästan nakna.
  Som den österrikiske beteendeforskaren Irenäus Eibl-Eibesfeldt på sin tid påpekade, bar kvinnorna hos de sydamerikanska yanomami-indianerna bara ett tunt snöre runt midjan. Var de tvungna att ta av snöret, reagerade de lika blygt som en västerländsk kvinna som ombads att klä av sig. Några av männen i yanomami-stammen binder fortfarande upp penis i förhuden, men om snöret glider ned, blir de mycket förlägna.

  Nakenhet döljs bakom tabu

  Medlemmarna av kwoma-stammen på Nya Guinea går runt helt nakna, men de har utvecklat ett ?titt-tabu?, då de döljer nakenheten bakom ett slags fantomdräkt. Från det att pojkarna är riktigt små lär de sig att aldrig titta på kvinnornas könsdelar och bröst, och när män och kvinnor stöter på varandra, pratar de ofta rygg mot rygg.

  Eibl-Eibesfeldt anser att blygsel och skam har haft vissa helt specifika funktioner i Homo sapiens evolution. Den som blygt dolde sina könsorgan såg till att gruppen kunde leva i harmoni, då man undvek rivalisering. Att ha sex i det fördolda gav också ett visst skydd. Under samlag ger en människa sig så mycket hän åt sin partner att man inte längre är uppmärksam på sin omgivning och därmed är sårbar, anser beteendeforskaren.

  Den tyske etnologen Hans Peter Duerr är inne på samma linje. För honom är det en entydigt sexuell signal att blotta sina köndelar. Därför skyddar vår blyghet parrelationen som fundament för vårt samhälle. Det monogama förhållandet hotas nämligen om parterna genom att visa sina kroppar offentligt också lockar andra än varandra och därmed uppmanar till sex utanför förhållandet.

  Blygsel handlar alltså om att undvika att hetsa upp andra sexuellt. Här verkar den kvinnliga blygseln ha störst betydelse, för när kvinnor döljer sina könsdelar, begränsar de den sexuella rivaliteten bland männen och skyddar samtidigt parförhållandet och familjen.

  illvet.se/manniskan/sex/nakna-folk-ar-ocksa-blyga

  ------------------

  Vi är genetiskt kodade för skam | Illvet.se

  Det stämmer väl överens med iakttagelser, som ursprungligen gjordes av Irenäus Eibl-Eibesfeldt, nämligen att blyghet uppstår hos barn, även om de uppfostras till motsatsen. Små barn är sällan blyga, men det ändrar sig senast när de kommer i skolåldern ? även för barn från familjer där man hyllar den naturliga nakenheten. Först börjar pojkarna och senare även flickorna att vägra visa sig nakna inför andra.

  illvet.se/manniskan/kroppen/vi-ar-genetiskt-kodade-for-skam
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Tor 31 jan 2019 09:38 #122
  Mimosa86 skrev 2019-01-29 11:38:31 följande:
  Det beror på hur man ser på skuldbördan. Ska de vars släkt var aktiva nazister få ett sämre liv för det deras förfäder gjorde? Absolut inte. Ska de minnas och känna skam inför dess vidriga handlingar? Absolut.

  Säg den normala människa som inte lever med skuld
    Bebisar?
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Lör 2 feb 2019 10:20 #156
  misil skrev 2019-02-02 08:25:17 följande:
  Margareta Winberg har helt rätt när hon sa att vi har statsfeminism i Sverige och har så haft dom senaste 20åren,den tongivande feminismen idag bygger på identitetspolitik där man utsett den vita heterosexuella mannen till fiende,om du tänker efter tycker du då att Sverige har utvecklats åt rätt håll dom senaste 20åren och hur tror du Sverige kommer bli dom närmaste 20åren med samma sorts politik?
  Hon kan ha medverkat.
  9:42-20:12, 22:45-22:33, 38:22-50:20  Extremfeministerna körde över Winberg | Debatt | Expressen
  www.expressen.se/debatt/extremfeministerna-korde-over-winberg/

  "den tongivande feminismen idag bygger på identitetspolitik där man utsett den vita heterosexuella mannen till fiende"
  intersektionalitets feminism
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Sön 3 feb 2019 09:29 #160 -1
  Postman skrev 2019-02-02 21:35:53 följande:
  Ja om man vill ha en bra lön måste man delvis vara pengafixerad. Män är mer fixerade vid pengar än kvinnor, därför tjänar män bland annat också mer än kvinnor.
  Stämmer det verkligen?
  Män är mer fixerade att tjäna pengar men eftersom kvinnor har en tendens att välja lika eller uppåt bland män i den ekonomiska hierarkin så väljer de ju också mannen efter hans pengar.

  Om man tittar på hur föräldrar delar upp föräldraledigheten, att ha så pass bra ekonomi att man kan klara sig på mindre pengar räcker inte för att föräldraledigheten ska delas lika, när mannen och kvinnan tjänar lika mycket så delas det mer lika. Det kan ju bero på att mannens pengar bidrar till en högre levnadsstandard tills man tjänar lika mycket. En annan faktor kan vara att högavlönade kvinnor prioriterar olika, de verkar ju själva vara fixerade vid egna pengar och karriär.

  Det påminner lite om Cassie Jaye, f.d. radikalfeminist som kände sig som missgynnad i förhållandet för att hon fick göra mer hushållssysslor men när hon lyckades konstatera att hon hade ju valt att jobba med något hon trivdes med så hon tjänade mindre, hon hade inte heller lust att jobba lika mycket som sin man som tog ett större ekonomiskt ansvar så började hon känna sej som den mer  privilegierade i förhållandet Skrattande
  KlunsSmurfen skrev 2019-01-20 18:45:25 följande:
  [...]
  De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? (2013)
  www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8ec6c929-6f18-4e81-831f-cd4dbbaca98e/socialforsakringsrapport_2013_08.pdf

  Läs under sammanfattning:
  Till att börja med är det en klassfråga.
  Ju lägre lön man ju mer beroende är man av den högre lönen för att få ekonomin att gå runt. Det är också en fråga om ekonomi & utbildning, de par som har mer lika lön är mer benägna att dela lika på ledigheten, samma sak gäller utbildning.  Ju högre lön pappan har ju mer föräldraledighet tar han ut.
  Svenskfödda delar också mer lika.

  Kvinnor väljer oftast lika eller uppåt i den ekonomiska hierarkin och män väljer oftast tvärt om, men det påverkar inte hur man sen delar upp föräldraledigheten?

  Det förklarar inte allt men det är några faktorer som genusfolket inte är kapabla att räkna med eftersom de redan har bestämt att patriarkatet (osynliga strukturer som enbart går att förklara med hypoteser i feministiska teorier) är orsaken när det inte är lika utfall, eller rättare sagt inte motsvarar vänsterfeministiska värderingar eftersom man inte är konsekvent med lika utfall.

  Snickra ihop en tinderapp som matchar folk efter utbildning och lön så kommer det att bli mer "jämlikt", om lågutbildade kan ge fan i att skaffa barn.

  Ålder spelar också roll.
  Så gjordes undersökningen om föräldraledighet | SVT Nyheter (2015)
  www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-gjordes-undersokningen-om-foraldraledighet

  "Han får alltså en större ekonomisk makt i relationen, eftersom hans resurser är större."
  Det stämmer kanske på lågavlönade i övrigt beror det ju på hur pengakåt man är om man låter någon annans lön ha makt över en.

  "Som tack för det får kvinnan en sämre löneutveckling och en betydligt sämre pension än mannen"
  jepp, det stämmer också för både kvinnor och män som inte kämpar uppåt ekonomiska hierarkin trotts att de har möjligheten, de har andra prioriteringar.
  Det påverkar mer ekonomiskt att inte satsa på karriären än att ta ut mer föräldraledighet.

  "Sen är det ju bara att kolla på vilket kön det är som tar ut föräldraledighet i störst utsträckning, vem som tar ansvar och vem som glider undan ansvar. "
  Det är väldigt vanligt att vänsterfeminister inte räknar att gå på jobbet och tjäna  pengar som ansvar (när det är mannen som gör det) men skulle det vara ombytta roller...

  Det här är också något som genusfolket inte verkar kunna vara kapabla att ta med i tankeprocessen SkrattandeVi skulle aldrig dela lika på föräldraledigheten
  www.expressen.se/debatt/vi-skulle-aldrig-dela-lika-pa-foraldraledigheten/
  When I Became A Mother, Feminism Let Me Down | HuffPost Australia
  www.huffingtonpost.com.au/samantha-johnson/when-i-became-a-mother-feminism-let-me-down_a_21708319/
  Is motherhood the unfinished work of feminism? | The Guardian
  www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/26/is-motherhood-the-unfinished-work-of-feminism

  www.familjeliv.se/forum/thread/79355118-feminist-skulle-du-saga-att-du-hatar-man/31
 • KlunsS­murfen
  Återställ
  Mån 4 feb 2019 11:39 #169 +1
  Postman skrev 2019-02-04 07:15:54 följande:
  Om det stämmer vet jag inte men det är min upplevelse efter 35 år i arbetslivet. Män är långt mer fixerade vid att tjäna bra. Tjänar de inte bra så letar många vidare eller ligger i och försöker att få upp lönen. Kvinnor är inte lika fanatiska plus att de hellre jobbar mindre än mer. Men som sagt, min upplevelse.

  Det är det många män som har kostsamma hobbies eller andra dyra matriella ting men att det är för att ha någon form av dragningskraft på kvinnor har jag aldrig hört.
  Ja män har ju en större förmåga att fastna i saker och sina hobbies även om de inte är så meningsfulla, WOW är en av dem, andra fastnar i dyra saker.

  En fin jänkare eller ett stort fint hus har ju en viss dragningskraft på vissa kvinnor.
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll