Forum Jämställdhet/Genus - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Mäns utanförskap är ett stort samhällsproblem

  Mån 14 jan 2019 02:15 Läst 0 gånger Totalt 177 svar
  Mån 14 jan 2019 02:15 -3 +3

  Välutbildade kvinnor är samhällets vinnare, medan unga män med bristande skolgång hamnar allt mer i utanförskap. I Emma Leijnses nya bok "Fördel kvinna" skriver hon om den tysta utbildningsrevolutionen.


  https://www.svd.se/mans-utanforskap-ar-ett-stort-samhallsproblem


  Min undran är om kvinnor är nöjda kanske rent av skadeglada att det går dåligt för deras bröder, makar, pappor, söner etc. ?


  Det är ett enormt fokus på kvinnors rättigheter men att det går åt h-vete för männen vill tydligen ingen kännas vid? Ju mer rapporter som skrivs och böcker som skrivs i ämnet desto mer kör man ner huvudet i sanden.

 • Tis 15 jan 2019 09:46 #31
  annabellelee skrev 2019-01-14 22:06:47 följande:

  Jag tycker absolut att detta är en viktig fråga. Jag jobbar inom skola, och detta är min erfarenhet: Många flickor pluggar hårt och sliter, och får ofta problem med stress och prestationsångest. I motsats är pojkarna lite för lata, pluggar inte och får inte de betyg de skulle kunna få.

  I pojkgruppen "ska" man inte plugga, utan skryter med hur lite man förberett sig. Det är okej att få bra resultat, men man får inte ha jobbat för dem. Man ska vara smart i sig själv, att plugga är töntigt och absolut inget man vill erkänna.

  Min (och andras) tolkning är att det handlar om mansnormen. Pojkar vill inte identifiera dig med eller se upp till den ofta kvinnliga läraren, och visar sin manlighet genom att ta avstånd för de ideal hon står för.

  Man har gjort framgångsrika projekt med "pappa-son-läsning", alltså där pappor läser böcker med sina söner för att visa att man kan läsa som man, och att det är "manligt" att läsa.

  Min tolkning är alltså att två saker måste ändras 1. Mansidealet 2. Skolan. Att ändra mansidealet är förstås långsiktigt viktigt, men tar tid och motarbetas avlånga som tycker att "män ska få vara män". Skolan bör förstås också ändras, genom att ta hänsyn till att pojkar mognar långsammare rent biologiskt (kanske ska pojkar börja skolan ett år senare, eller undervisningen läggas om så att mer fysisk rörelse och aktivitet läggs in) och genom att ha fler manliga lärare som kan vara akademiska förebilder för pojkarna. Här stöter vi dock på moment 22, för vi kan bara locka fler män att bli lärare om mansbild ändras.

  Nåja, dags att ändra mansnormen alltså! Heja feminismen!


  Mansnormem som du pekar emot är konstruerad av dig själv. Finns ingen mansnorm.

  Feminism löser inget mer än att det hela tiden pekar på att allt män gör är fel.

  Förstår inte varför killars studieresultat skulle bli bättre av att se upp till en kvinnlig lärare. De ska väl lyssna på en lärare oavsett kön. Jag förstår om killar i din omgivning inte vill ta dig på allvar som du uttrycker dig.
 • Tis 15 jan 2019 09:48 #32
  KlunsSmurfen skrev 2019-01-15 09:28:10 följande:

  Inom pedagogisk forskning vet man att pojkar lyckas bättre i skolan om de haft manliga dagisfröknar. Det spekuleras i att det kan bero på att män behandlar barnen olika.

  ka.se/2018/06/04/battre-skolresultat-med-man-i-forskolan/

  Mindre feminism och fler män verkar ju vara något som funkar.

  Är antipluggkultur och maskulinitetsnormer är något kvinnliga dagisfröknar & lärare skyller på när de inte vill erkänna att de inte förstår hur killar fungerar?


  Instämmer. Det verkar så.
 • Tis 15 jan 2019 09:53 #33 -1
  Nicke Ahlberg skrev 2019-01-15 09:42:50 följande:

  Män äger på något underligt sätt alltid problemet när man pratar med de mer aktiva kvinnliga medlemmarna på FL?


  Ja det är fascinerande. Det är inte konstigt om samhället faller sönder mer och mer. Det finns inte mycket till samsyn nuförtiden. Solidaritet är ett bortglömt ord.
 • KlunsS­murfen
  Visa endast
  Tis 15 jan 2019 10:42 #34
  Postman skrev 2019-01-15 09:46:46 följande:

  Mansnormem som du pekar emot är konstruerad av dig själv. Finns ingen mansnorm.

  Feminism löser inget mer än att det hela tiden pekar på att allt män gör är fel.

  Förstår inte varför killars studieresultat skulle bli bättre av att se upp till en kvinnlig lärare. De ska väl lyssna på en lärare oavsett kön. Jag förstår om killar i din omgivning inte vill ta dig på allvar som du uttrycker dig.


  Det har alltid varit störst skillnader inom gruppen män, allt från lille Svante som röstar på F! till aggressiva nazister med anabolamissbruk så det är väldigt ovetenskapligt att prata om män som om det bara fanns en norm att försöka leva upp till.

  Man skulle ju kunna tro att män är biologiskt olika varandra men det är väl bara socialt konstruerat efter samma norm.

  Barns studieresultat ökar garranterat om läraren lyckas bygga upp en bra relation med barnen, könet på läraren är inte relevant men vi har ju en förmåga att förstå vårat eget kön bättre, eller rättare sagt svårare att förstå det andra.
 • KlunsS­murfen
  Visa endast
  Tor 17 jan 2019 13:19 #35 +1
  Ny dansk studie| pojkar vantrivs i förskolan | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/ny-dansk-studie-pojkar-vantrivs-i-forskolan/
  Förskolebarn i Danmark delas upp efter kön | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/forskolebarn-i-danmark-delas-upp-efter-kon/
  Lösningen är mindre barngrupper | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/losningen-ar-mindre-barngrupper/

  Färre får stöd trots ökat behov | Pedagogiska Magasinet
  pedagogiskamagasinet.se/farre-far-stod-trots-okat-behov/

  Lär lärarstudenter sätta gränser för eleverna | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/lar-lararstudenter-satta-granser-for-eleverna/
  Hur hanterar vi "bråkiga" barn?  | Specialpedagogik
  specialpedagogik.se/hur-hanterar-vi-brakiga-barn/

  Pedagogiska metoder räcker inte | Lärarnas tidning
  lararnastidning.se/pedagogiska-metoder-racker-inte/
  Studenterna: "Lärarna är dåliga" | SVT Nyheter
  www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/studenter-lararna-ar-daliga
  Kränkningar, personangrepp och dålig pedagogik | SVT Nyheter
  www.svt.se/kultur/krankningar-personangrepp-och-dalig-pedagogik


  Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat - regeringen.se (2010)
  www.regeringen.se/49b719/contentassets/01904bc2d1aa46d5b9412f8eb66a4b41/biologiska-faktorer-och-konsskillnader-i-skolresultat-sou-201052
  Boys' Literacy Teacher Inquiry (2005-2008)
  www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/boysliteracy.html  Kvinnor och män offras på feminismens altare | steigan.no

  Det är exempelvis märkligt att pojkars sämre skolresultat inte beskrivs och förklaras med en tidstypisk formulering som strukturell sexism. För första och enda gången ses en erkänt missgynnad grupp i stället som ansvarig för sina misslyckanden på grund av egna destruktiva normer, trots att det handlar om barn och ungdomar. Ingen reser krav på att skolan ska förändras så att den passar också pojkar som grupp, eftersom de som barn och vuxna ensidigt ses som både samhällets problem och makthavare.

  steigan.no/2018/03/kvinnor-och-man-offras-pa-feminismens-altare/
 • Fre 18 jan 2019 12:19 #36 +2

  I alla tider har män blivit läkare, ingenjörer, jurister mm mm. Dvs högutbildade män! Den antiplugg-kultur som påstås finnas, gäller främst arbetarklassen. Många typiska mansyrken där, har flyttat till låglöneländer. Detta leder till ett ökat utanförskap. Stor import av lågutbildade - till stor del manliga - flyktingar, förvärrar problemet. Vi får fler män som ratas både på arbetsmarknaden och på partnermarknaden, men denna grupp har alltid funnits. Men det klart att den växer, när arbetsmarknaden och samhället ser ut som det gör. Och nej, jag är absolut inte skadeglad, tvärtom, eftersom denna utveckling leder till ett otryggare samhälle för alla, både kvinnor och män. Fler män i utanförskap = mer kriminalitet, extremism mm. Men det är inte ett generellt mansproblem.

 • Fre 18 jan 2019 12:24 #37

  Sen stöttar jag sjävklart män i min omgivning, men de har inte det problemet. De flesta är högutbildade och har bra jobb. De som inte har högre utbildning har i alla fall jobb. En är sjukskriven, men det har andra orsaker. Som sagt, detta är inte ett generellt mansproblem. Det är främst killar som misslyckas i skolan, eller aldrig kommer in i samhället öht, som hamnar i utanförskap.

 • Fre 18 jan 2019 13:40 #38
  fornminne skrev 2019-01-18 12:19:11 följande:

  I alla tider har män blivit läkare, ingenjörer, jurister mm mm. Dvs högutbildade män! Den antiplugg-kultur som påstås finnas, gäller främst arbetarklassen. Många typiska mansyrken där, har flyttat till låglöneländer. Detta leder till ett ökat utanförskap. Stor import av lågutbildade - till stor del manliga - flyktingar, förvärrar problemet. Vi får fler män som ratas både på arbetsmarknaden och på partnermarknaden, men denna grupp har alltid funnits. Men det klart att den växer, när arbetsmarknaden och samhället ser ut som det gör. Och nej, jag är absolut inte skadeglad, tvärtom, eftersom denna utveckling leder till ett otryggare samhälle för alla, både kvinnor och män. Fler män i utanförskap = mer kriminalitet, extremism mm. Men det är inte ett generellt mansproblem.


  Med tillägget att svenska kvinnor till största del föredrar svenska män.
 • Fre 18 jan 2019 13:46 #39
  K Kalle skrev 2019-01-18 13:40:15 följande:
  Med tillägget att svenska kvinnor till största del föredrar svenska män.

  De flesta föredrar en partner från sin egen kultur eller liknande kultur. Eftersom mansöverskottet är som störst bland invandrarmän, är det också ett större problem där. Men även en del svenska män i glesbygd "blir över".
 • Tis 29 jan 2019 06:58 #40

  Könsnormer är skittrist, något som jag lidit av under hela min uppväxt. Att pojkar inte vågar plugga är givetvis problematiskt.

  Men nyfiken som jag är, vad säger svrriges statistik om detta?

  Ungdomsarbetslösheten hos män ligger på 7% och 6% hos kvinnor. Medellönen i denna grupp är högre hos männen.

  Arbetslösheten hos män i åldrarna 25-35 år är 7%, hos kvinnor 6,7%. Medellönen i denna grupp är högre hos männen.

  Så har vi egentligen ett problem här? Trots att kvinnor studerar mer är bara marginellt fler i arbete. Samtidigt som deras lön fortfarande är sämre.

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll