Forum Jämställdhet/Genus - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Sonesson: De barnlösa singelmännen blir allt fler i Sverige

  Ons 29 maj 2019 19:35 Läst 0 gånger Totalt 59 svar
  Ons 29 maj 2019 19:35 +1
  Fler män blir inte blir pappor och tvingas leva utan partner. Detta är något som borde sysselsätta landets nya Jämställdhetsmyndighet snarare än menscertifiering. De ensamstående männens frustration kan bli grogrund för kriminalitet, missbruk eller politisk extremism. Det är obegripligt att så många feminister fortfarande vänder bort blicken från problemet.

  Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.


  Vad händer i ett samhälle där allt fler män inte blir pappor? Den växande gruppen barnlösa män förtjänar mer uppmärksamhet i jämställdhetsdebatten skriver två forskare verksamma vid Stockholms universitet i en aktuell artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt (nr 4 2018). 


  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se
  Bli prenumerant här

  Nationalekonomen Anne Boschini och Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap, pekar i studien på att utbildning och inkomst spelar en avgörande roll för mäns möjligheter att bli fäder. Plånbokens tjocklek blir allt viktigare för mäns utsikter att reproducera sig. På 1970-talet hade 28 procent av de 45-åriga männen med låg inkomst inte fått vare sig söner eller döttrar. På 2010-talet har andelen vuxit till 41 procent. 


  Män som inte lyckas på arbetsmarknaden går helt enkelt inte hem hos kvinnorna konstaterar professor Sundström. Forskarkollegan Boschini befarar  i en färsk intervju med tidningen Forskning & Framsteg  att utveckling fortsätter i negativ riktning då kvinnor utbildar sig mer än män.


  För kvinnor finns ingen motsvarande koppling till ställningen i arbetslivet och barnafödande. Högutbildade kvinnor i Sverige får numera lika många barn som de med kortare utbildning. Män tenderar att däremot att få fler barn ju fler utbildningsår de har. Barnlösheten i hela befolkningen är högst bland de lågutbildade männen. Den främsta orsaken är att de har svårt att hitta en partner.


  Tyvärr ser prognosen dyster ut. Allt för många pojkar misslyckas med sina grundläggande studier och det är inget nytt fenomen. När det gäller betygen i grundskolan klarar sig pojkar som grupp sämre än flickor. Statistik från Skolverket avslöjar att nästan 21 procent av pojkarna som gick ut nian 2017 inte blev behöriga till gymnasiet, bland flickor är siffran runt 13 procent. Färska data från myndigheten visar glädjande nog att bland pojkarna ökade behörigheten med drygt 3 procentenheter i år men det är fortfarande oroande siffror och osäkert om vändningen håller i sig. 


  Att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg har avgörande betydelse för chanserna att etablera sig på arbetsmarknaden och få en inkomst. Barn till högutbildade föräldrar är i större utsträckning behöriga till gymnasiet än vad barn till lågutbildade föräldrar är. Det är även stora skillnader vad gäller skolprestationer mellan barn som är födda i Sverige och utrikesfödda. Trenden att flickor lyckas bättre i skolan och pojkar sämre gäller även elever med invandrarbakgrund.


  Enligt EU-kommissionens utbildningsöversikt för Sverige 2017 var hälften av ungdomarna som invandrat efter 7 års ålder i slutet av årskurs 9 (vid 16 års ålder) inte behöriga till något nationellt program på gymnasiet. EU-kommissionen skriver att det är en mycket hög andel jämfört med inrikes födda, där siffran är mindre än 10 procent. Elever som är födda i Afrika och ensamkommande minderåriga löper störst risk att misslyckas i skolan enligt rapporten. 


  Ledarsidan har tidigare uppmärksammat att Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet som avled förra året, varnade för att Sverige närmade sig samma sneda könsfördelning bland ungdomar som Kina. Orsaken är det omfattande flyktingmottagandet med stor övervikt av pojkar och unga män. Ledarsidan pläderade för att Sverige måste inspireras av Kanadas liberala regering som har som uttalat mål att bevara en jämn balans mellan kvinnor och män i samhället vilket ger avtryck i landets migrationspolitik som vill minimera mottagandet av singelmän (GP 23/4).


  Att tro att anhöriginvandring jämnar ut mansöverskottet är naivt. De flesta av dessa killar har inga fruar eller sambos i hemlandet. Om de ska ta hit sina familjer kan man knappast, med nuvarande regler, bara tillåta deras ogifta systrar att komma till Sverige. 


  Vad händer i ett samhälle som har överskott på män som har sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden? Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som forskat om parbildning, lyfter fram att män som förlorar på arbetsmarknaden förlora även på partnermarknaden. Det kan leda till förlorad social respekt. Frustrationen kan bli grogrund för kriminalitet, missbruk eller politisk extremism. Annan forskning pekar på att mansöverskott leder till mer våld mot kvinnor oavsett var man tittar i världen (GP debatt 28/1 2016). 


  De flesta människor vill leva i parförhållanden och bli föräldrar. Det gäller även män. Ofrivillig barnlöshet är en sorg för de flesta som drabbas. Vilka blir konsekvenserna när de barnlösa singelmännen blir fler i Sverige?  Detta problem borde sysselsätta landets nya Jämställdhetsmyndighet i Angered, snarare än att "menscertifiera? arbetsplatser. De barnlösa männen är en brännande fråga som behöver debatteras utan skygglappar i ett samhälle som har ambitionen att vara ett av världens mest jämställda länder. Det är obegripligt att så många feminister fortfarande vänder bort blicken.  


   


 • Ons 29 maj 2019 19:38 #1

  Tänk vilket ramaskri det hade varit på forumet om det vore kvinnor som drabbades?


  Nu är det som tur är bara bröder, söner och andra pojkar/män som drabbas så då är det inte så viktigt. 

 • Ons 29 maj 2019 21:24 #2

  "Det är obegripligt att så många feminister fortfarande vänder bort blicken.  "


  Tänk att det även gäller feministerna på forumet som ignorerar tråden :)

  Jenny verkar ha hittat en vit fläck i feminsiternas blickfång. 

 • Ons 29 maj 2019 21:26 #3

  Importerar du 250k singelmän så påverkar det statistiken ja ?

 • Sveden­borg
  Visa endast
  Ons 29 maj 2019 21:41 #4 +1

  Det gäller män. Inte så viktigt. Värre om det hade gällt kvinnor.

 • Ons 29 maj 2019 22:00 #5 -2 +1

  I alla såna här trådar framställs det som att feministerna har makten, och så är det ju inte.

  Min fråga blir istället: Vad gör ni, alla anti-feminist, mäninister, jämställdister?

 • Ons 29 maj 2019 22:02 #6 +1
  Fiona M skrev 2019-05-29 22:00:56 följande:

  I alla såna här trådar framställs det som att feministerna har makten, och så är det ju inte.

  Min fråga blir istället: Vad gör ni, alla anti-feminist, mäninister, jämställdister?


  Nu säger vår statsminister att han är feminist och även övriga delar av den sittande regeringen.
 • Ons 29 maj 2019 22:58 #7 +2

  det finns såklart massor att göra på mansfronten. Inget snack om saken. Men lösningen kan aldrig vara att sätta krokben för kvinnorna när det gäller deras utbildningsambitioner elller deras rätt att välja en bra partner att skaffa barn med.

  Att kvinnor väljer bort vissa män beror på att de idag har den ekonomiska friheten att kunna vara just selektiva med möjlighet att välja bort destruktiva relationer, vilket inte gick förr. Vilket också ställer helt andra krav på män Idag då kvinnan inte är lika finansiellt låst vid honom som tidigare.

  Och när vi pratar om feminismens bristande insatser för män så glömmer du att det var feminismen som bidrog till att män idag har möjlighet att vara pappalediga, fått bättre relation med sina barn, numera räknas som en fullskalig förälder och inte den ensamma familjeförsörjaren.

  Tycker det också verkar vara främst feminister som bollar de viktiga frågorna om att bryta matchokulturen och göra det möjligt för pojkar och män att få vara just mänskliga.

  Att införa porrfilter i förskola och skola för att främst skydda pojkarna och kräver bättre sexualundervisning för att killarna inte ska få uteslutande missvisande information från porren.

  Tycker det är öronbedövande tyst från manssidan när det gäller jämställdhetsarbete och kamp för mäns psykiska hälsa. Vore ju bra med ett gemensamt krafttag?

 • Ons 29 maj 2019 23:18 #8

  Jag tycker att det är ett problem att unga pojkar misslyckas i skolan, ja. Det är dock inte bara feministerna som ska ta tag i detta, utan hela samhället. Trådens syfte verkar mest vara att anklaga feminister, inte diskutera sakfrågan, men vill du diskutera själva grundproblemet är jag öppet för det.

 • Ons 29 maj 2019 23:31 #9 -1 +1

  Män bör börja med att vara tydliga med att de önskar barn och familj. Varför startas det mer trådar av män om sex än om att de längtar så efter barn. En tråd här inne på forumet läste jag att en kvinna önskade en donator personligt. INGEN svarade. Inte ett enda svar. Men om tillfälligt sex tjatas det om i trådar av män. Börja med att klaga på att ni inte har barn. Det är ju den här personen som skrivit som klagar på att ANDRA män är barnlösa. Dessa män får gärna träda fram själva och uttrycka sin barnlängtan. Vi kvinnor kan inte trolla vet ni, allt kan inte feministerna göra, även om denna tro verkar finnas. Vilka är ni män som har denna ofrivilliga barnlöshet och längtan efter barn? Speak up!

 • Tor 30 maj 2019 07:59 #11

  Det är inte direkt någon nyhet och det pratades om detta för 2-3 år sedan.

  Däremot så med snällare lagar för anhöriga invandring så ökar importfruar drastiskt.

  Tror inte ens personen behöver ha ett jobb ens för att släpa hit någon, så en viss reglering blir det.

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll