• Sön 14 jul 2019 15:24
  3804 visningar
  102 svar
  -2
  Inlägg från Drottningen1970 Visa alla inlägg
  102
  3804

  Pappa i vårdnadstvist

  Tycker inte att det stämmer längre att papporna är i underläge vid en tvist. Förut var det absolut så men de senaste 5 åren har läget drastiskt förändrats. Det finns snarare än enorm ängslighet hos rätten nuförtiden att deras beslut eventuellt kan komma att tolkas som att man ger kvinnan ett försprång så att det gått till överdrift åt andra håller iställe.

  Om båda föräldrarna i grunden är normalfungerande vid en tvist skulle jag våga påstå att det är pappan som har en fördel i dagens läge just för att rätten är såååå mån om att bevisa att mammor inte har en fördel.

 • Sön 14 jul 2019 15:50
  #9
  -2
  Giftskåneman skrev 2019-07-14 15:38:00 följande:

  Om föräldrarna är lika bra fäller barnens vilja utslag.


  Nej så funkar det inte. Det är alltid barnens BÄSTA som ska vara avgörande inte barns VILJA. Stor skillnad. Och stor skillnad på om barnet är 3 eller 14.

  Hänsyn tas till barns önskan beroende på ålder och mognad.

  De flesta barn varken vill kan eller bör tvingas att välja mellan mamma och pappa.
 • Sön 14 jul 2019 19:56
  #14
  -1
  Giftskåneman skrev 2019-07-14 19:20:11 följande:

  Jag skrev om båda föräldrarna är lika bra


  Jag såg det. Och mitt svar kvarstår.
 • Mån 15 jul 2019 07:52
  #18
  +2
  sysop skrev 2019-07-15 00:16:37 följande:

  Från och med årsskiftet blir det förhoppningsvis lite lättare då barnkonventionen i sin helhet blir egen lag, även om det förutsätter att de som arbetar inom socialtjänst/familjerätt mm faktiskt lär sig att lagstiftningen även gäller dessa yrkeskategorier.

  Tyvärr så är det många socionomer och andra som lever efter att barnets bästa har likhetstecken med deras för stunden egna subjektiva uppfattning i en för stunden valfri fråga.

  Barnets bästa har tyvärr många gånger använts för att på felaktiga grunder driva en utveckling åt ett håll som man av andra kanske inte helt sunda skäl vill.

  Vad som menas med barnets bästa återfinns i 3:e artikeln och det är det som återspeglas i lagstiftningen men tyvärr så finns det allt för många hemsnickrade förklaringar på vad det är som är just barnets bästa.


  Barnkonventionen kommer inte att göra nån skillnad. Den larvigaste lagstiftning som nånsin genomförts. Totalt tandlös. Den innebär inte att man faktiskt MÅSTE göra någonting, utan endast att man ska visa att man BEAKTAT den. Störtlöjligt.
 • Mån 15 jul 2019 09:56
  #20
  sysop skrev 2019-07-15 09:47:39 följande:

  Det blir intressant att se vad som kommer att hända, har du läst förarbetena?

  Sverige ratificerade barnkonventionen för 30 år sedan och införde den i olika lagar, man kan hoppas att det blir tydligare med en helt egen lag.

  Framtiden får utvisa om barnens rätt kommer att stärkas eller ej 


  Mig veterligen har de juridiska instanserna som uttalat sig avrått från att barnkonventionen ska bli lag just utifrån att det inte fyller nån praktisk funktion och blir omöjligt att praktisera i sin nuvarande form. Utbildningen jag fick i barnkonventionen betonar just det att det fortfarande är fritt fram att fatta beslut som inte är till det enskilda barnets bästa så länge man dokumenterar och visar att man BEAKTAT barnets bästa i enlighet med barnkonventionen. Således totalt meningslöst.
 • Sön 16 feb 2020 17:49
  #36
  sysop skrev 2020-02-16 09:29:33 följande:

  Om du är pappa är det bara att gratulera att du blivet en av de få i Sverige som fått en saklig och opartisk utredning via familjerätten, det vanligaste är att man som pappa blir behandlad på ett motsatt sätt när man använder sig av Familjerätten som utredare i frågan om vårdnad, boende och umgänge.

  Det brukar vara så att den enda chansen för en saklig och opartisk utredning är att låta en fristående oberoende privat aktör göra denna, vilket är fullt möjligt enligt föräldrabalken. Det som krävs är att man begär detta i Tingsrätten


  Familjerätten är ju en fristående och oberoende aktör även om den inte är privat.

  Jag har aldrig hört talas om att sådan utredningar som ju är myndighetsutövning kan göras av privata aktörer. Vem står för kostnaden?
 • Sön 16 feb 2020 21:13
  #42
  sysop skrev 2020-02-16 20:41:24 följande:

  Kostnaden hamnar på domstolen/staten


  Så du menar att domstolen betalar en privat aktör för att göra en utredning som är myndighetsutövning?

  Låter helt osannolikt.
 • Sön 16 feb 2020 21:14
  #43
  -1
  sysop skrev 2020-02-16 20:40:20 följande:

  Nej det är den inte, det är en del av socialtjänsten


  Ja och socialtjänsten/familjerätten är ju oberoende och inte anlitad av någon av föräldrarna.

  Vad lägger du i begreppet?
 • Mån 17 feb 2020 10:22
  #65
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 08:07:22 följande:

  Spännande att du är så kategoriskt säker i ditt ifrågasättande. Jag hoppas att du har på fötterna när du misskrediterar.

  Socialtjänsterna i vårt land har nu såpass dåligt fungerande handläggning avseende resurser och kompetens att utsatta barn och föräldrar inte får det stöd som lagarna anger. Fristående aktörer har används i flera fall ofta med resursbrist som skäl.

  Varför tror du att det är helt osannolikt? Har du en välgrundad uppfattning att samhällsfunktionerna med socialtjänst och familjerätt fungerar bra - jämställt, rättssäkert, evidensbaserat och med barnens bästa i centrum? Vad grundar du ditt starka tvivel på? All forskning och media jag ser pekar på motsatsen. Myndigheterna själva visar aldrig på någon sorts offentlig resultatanalys som pekar på goda insatser. Har du sådana?


  Vad yrar du om?

  Jag har aldrig någonsin hört talas om att en VBU utredning enligt 6:19 kan utföras av någon annan än familjerätten och hittar varken lagstöd eller någon annan källa som kan bekräfta att så kan ske. Jag finner det osannolikt och efterfrågar därför källa på den informationen.
 • Mån 17 feb 2020 12:44
  #74
  -1
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 11:03:04 följande:
  Jag yrar inte, hur kan du ställa sådan diagnos nu igen? Är det så du bemöter dina medmänniskor rent allmänt i din vardag? Du använder förminskande ord i onödan vilket misskrediterar dig själv rejält, varje gång. Jag hoppas att du inser det. Har du läst de svar i din fråga som framkommit ovan. Så man kan undra över verm som yrar. Det är beklämmande att se sjävsäkra och anklagande inlägg helt i onödan. Kunskap är verkligen makt. 
  Det är så jag bemöter personer som försöker göra mig till en halmgubbe. Orka gå i svaromål när personer helt sitter och fabulerar ihop saker som de inbillar sig eller vill få andra att tro att jag tycker. Låg diskussionsteknik. Om du har problem med läsförståelsen så är det ett problem som du äger.
 • Mån 17 feb 2020 12:45
  #75
  -1
  sysop skrev 2020-02-17 11:25:47 följande:

  En intressant fråga till Drottningen1970, är du verksam inom socialtjänst / familjerätt?

  Det är nämligen en etablerad "sanning" inom socialtjänst / familjerätten att de har monopol på såväl utredningar som medling i vårdnadstvister.

  Så även om det nu faktiskt bevisligen förhåller sig så att när det gäller dessa områden så är socialtjänsten/familjerätten en part men inte den enda part som kan användas.


  Familjerätten är inte part. Det är det som är hela grejen...
 • Mån 17 feb 2020 18:48
  #80
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 15:01:22 följande:
  Ja, det är hela grejen. Hur kan du ha så lite på fötterna när du skriver?

  De agerar part i stort sätt alltid och ofta har de idéer om att sanningen ligger nånstans mittemellan och att det inte är ens fel att två träter vilket inte precis förenklar det hela för föräldrar med en part som hatar och begår umgängesabotage år efter år genom att sprida förtal och hålla barnen gisslan.

  Det är som om bankrånare och bankkassör eller torterare och fånge skulle helst frivilligt få söka sig till en instituition där rånaren/torterare ofta får stöd och hjälp att fortsätta eller så förmanas de att frivlligt komma överens om samverkan som sedan rånaren/torteraren omedelbart efteråt bryter utan någon sorts påföljd.

  Familjerätten är tuvärr faktiskt korrumperad, saknar metoder för falsifiering och systematisk kvalitetsäkring avseende jämställdhet och barnens bästa utifrån evidensbaserad forskning. De borde läggas ner helt och hållet. De ger falskt intryck att vara en sorts rätt och att bry sig om familjer. Det gör de verkligen inte. Du hittar ingen resultatredovisning som visar på att de gör samhällsnytta, tyvärr.

  Det är det som är hela grejen. 

  www.expressen.se/nyheter/asa-vilback-barn-berovas-sin-pappa-for-enkelt/
  Nej hela grejen är att de inte ska utreda till förmån för pappa eller mamma utan enbart se till barnets bästa. De får sin lön oavsett vilken slutsats de kommer fram till, de har ingen personlig vinning, de arbetar på uppdrag av tingsrätten, de fattar inga beslut. De är inte anlitade av någon av parterna.

  Det är det som det innebär att inte vara part.
 • Mån 17 feb 2020 18:52
  #81
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 15:06:57 följande:
  Det blir närapå komiskt när du använder förminskande inlägg - så vi som försöker få dig att visa på underlag och fakta - vi försöker göra dig till halmgubbe? Och du menar att vi som ser det här samhällsprpblemer och vi som värnar barnen och försöker föra dialog, vi fabulerar ihop saker som vi inbillar oss? Trots alla våra erfarenheter och länkar till artiklar/underlag som pekar på myndigheter som inte gör sitt jobb? 

  Så det är vi som håller låg diskussionteknik? Och det är jag som har problem med läsförståelse?

  Förstår du att du i samtliga inläss ovan inte har kunnat grunda ditt inlägg på fakta eller underlag? Du har inte utvecklat dina ståndpunkter? Vem är det som har prroblem då och som äger det?

  I rest my case. Vet du hur fenomenen förnekelse och projektion fungerar?
  Vet det fan vad för samhällsproblem du diskuterar, men det enda JAG pratar om här är om en privat aktör kan göra 6:19 utredningar. Det har jag svårt att tro att ?andra organ? avser. Jag tänker snarare att det som avses i vissa fall kan vara när man behöver ta hjälp av ambassader etc.
 • Mån 17 feb 2020 21:17
  #87
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 19:58:30 följande:

  Ja, vi förstår alla att det är tänkt att fungera så. Men den massiva kritik som framkommer precis överallt sedan åratal tillbaka och så även i den här tråden pekar på att den verkliga ärendehandläggningen är ojämställd, ojämlik, partisk, att de försämrar för barnen... hur har du missat detta?

  De får sin lön oavsett om de följer lagarna, har systematiskt kvalitetsarbete med riskanalyser, egenkontroller och avvikelsehantering. De bryr sig inte om falsifiering eller evidensbaserad forskning. De arbetar för tingsrätterna men gör undermåligt arbete som tingsrätterna tror är välgjort..

  Har du någon undersökning som stöttar din åsikt om att dessa myndighetsfunktioner fungerar väl och hjälper barn och utsatta vuxna? Jag har letat efter sådana i många år utan att kunna hitta något som styrker det du fromt tror på.


  När du frågar om jag missat det så antyder det att du framför en fakta. Jag anser att du propagerar för en åsikt. Jag håller inte med om att det fungerar på det sättet som du påstår. Således har jag inte missat något utan har helt enkelt en annan åsikt. Åsikter är inte fakta.
 • Mån 17 feb 2020 21:25
  #88
  sysop skrev 2020-02-17 20:29:16 följande:

  Du är ute och cyklar, ta till dig den information som du fått i denna fråga.

  Socialnämnden har inte monopol på att göra utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

  Har du problem att förstå lagtexten, ring närmaste tingsrätt


  Självklart tar jag inte till mig såkallad information av nån random person på nätet. Jag är källkritisk. Jag ska däremot göra exakt det du säger nämligen ställa frågan direkt till tingsrätten där jag har ett möte om några veckor. Jag anser att påståendet är mycket intressant eftersom jag aldrig någonsin hört att detta skett eller att möjligheten finns. Jag säger inte att det inte stämmer, men jag behöver definitivt mer fakta på fötterna för något som låter så otippat.
 • Mån 17 feb 2020 22:44
  #92
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 22:00:50 följande:

  Det är mycket tydligt att du framför svartvita åsikter om hur väl socialtjänsten och familjerätten fungerar och att andra inte kan läsa eller är dumma bara rakt av. Det är enkla och ytliga åsikter som inte bidrar till en djupare förståelse eller åtgärd för att lösa problem, förstår du skillnaden?

  Jag förstår mycket väl att åsikter kan vara olika. Och visst har även enkla ogrundade åsikter rätt att få framföras. Det blir däremot underligt om du inte på något sätt kan förklara din åsikt utan då rackar du ner på oss och säger att vi yrar osv. Jag är ledsen om du är ovan att möta motargument. I verkligheten skulle nog aldrig våra olika samhällsgrupper mötas och diskutera.


  Jag både förstår och ser att du avser att hänga massa åsikter på mig som jag aldrig gett uttryck för i ett försök att irra bort från sakfrågan och sätta mig i en position där jag behöver försvara mig för de åsikter som du pådyvlar mig. Tyvärr tänker jag inte nappa. Jag känner till din debatteknik. Ohederlig.
 • Tis 18 feb 2020 06:08
  #96
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 23:09:36 följande:

  Varför skulle jag det? Jag vet mycket väl att du inte biter. Det här är ett debatt-forum där du framför din sorts åsikter och inte gillar att behöva utveckla dem. Jag tycker att du behöver läsa på dina ämnen mer och sedan undvika att skriva nedsättande epitet till de andra som debatterar. Det vore kanske bra nu om du själv gav dig?


  Konstaterar bara att det är oerhört underhållande att du anser att jag behöver utveckla mina åsikter om att jag vill veta mer om att privata aktörer kan utföra en 6:19...

  Nästan som om vi talar olika språk här ..
 • Tis 18 feb 2020 12:37
  -1

  Oerhört låg diskussionsteknik att gå till personangrepp och göra enormt stretchade omdömen om en människa efter några få rader.

  Går inte att föra en relevant diskussion på den låga nivån. Typiskt rättshaveristiskt tänkande, där minsta motstånd resulterar i värsta konspirationsteorierna.

Svar på tråden Pappa i vårdnadstvist
Logga in
Bli medlem