Forum Relationsproblem - Känsliga rummet
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Vikigaste jämställdhetsfrågan

  Lör 24 aug 2019 00:04 Läst 0 gånger Totalt 486 svar
  Anonym (Vålde­t)
  Visa endast
  Lör 24 aug 2019 00:04

  Om ni bara får välja EN.

 • Bikers­teffe
  Visa endast
  Fre 30 aug 2019 00:46 #111
  KlantSmurfen skrev 2019-08-29 23:56:31 följande:

  Om det existerar en antipluggkultur p.p.g.a traditionell mansnorm som säger att det är tjejigt att plugga så existerar också samma norm bland vuxna män i samhället.

  Finns det några belägg för att det existerar någon sådan norm?


  Nä, det är bara trams. Bra inlägg ovan också.
 • Fre 30 aug 2019 02:28 #112
  pyssel skrev 2019-08-29 19:39:28 följande: #107
  Skola i praktiken är oerhört konservativ, i meningen gammaldags när det gäller att adressera svåra frågor. Man håller sig i många skolor till gamla föreställningar om vad som är individuell frihet, istället för nyare riktlinjer och råd från Skolverket OM hedersförtryck. Kulturrelativismen har inte sitt ursprung i viss feminism. Viss feminism, jämte andra ideologier, anammar de föreställningarna.

  Vad har du emot normkritiskt förhållningssätt i skolan? Ur ett elevhälsoperspektiv kan jag inte se vad det är för trams du menar. Förklara gärna utan en länkorgie - jag undrar över din åsikt.
  "...istället för nyare riktlinjer och råd från Skolverket OM hedersförtryck"
  dec 2018.

  "Kulturrelativismen har inte sitt ursprung i viss feminism. Viss feminism, jämte andra ideologier, anammar de föreställningarna."
  Det handlar inte om kulturrelativism, det är något som har sitt ursprung i en viss feminism.
  KOLLEKTIVA PÅTRYCKNINGAR
  Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är etablerat men har diskuterats. Även om det i många sammanhang beskrivs på ett likartat sätt, saknas en enhetlig definition. Utgångspunkten i det här stödmaterialet är regeringens beskrivning från 2007:

  "Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld, våld och dödligt våld".
  [...]
  Begreppet hedersrelaterat våld har varit föremål för diskussion sedan slutet av 1990-talet. Det är inte själva våldet eller dess former som är omtvistat, utan framför allt förklaringarna till våldet. Diskussionen är polariserad mellan å ena sidan de som betonar kulturella särdrag och å andra sidan de som har ett universellt perspektiv och menar att hedersvåld inte är något annat än mäns våld mot kvinnor. I det offentliga samtalet diskuteras frågan ur olika perspektiv. Ett perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck är att det i Sverige, liksom i många andra länder, finns ett generellt patriarkalt våld och förtryck och att det hedersrelaterade våldet är en del av den problematiken. Ett annat perspektiv innebär att skilja på partnervåld och hedersrelaterat våld. Det partnervåld som en man utövar mot en  ofta närstående kvinna genomförs av en enskild person. Inga familje- eller släktmedlemmar medverkar aktivt i våldet eller tvingar mannen att döda eller misshandla kvinnan. Det hedersrelaterade våldet backas däremot upp av ett kollektiv, av familj och släkt. Genom våld eller hot om våld återställs äran för hela kollektivet, inte bara för individen. För att skolans personal ska kunna stödja de elever som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är det viktigt att förstå styrkan  i de kollektiva påtryckningarna. Hedersrelaterat våld blev inledningsvis nära knutet till vissa etniciteter och vissa kulturella särdrag, vilket ledde till att både ungdomar och vuxna kunde känna sig utpekade - som om alla familjer från en viss kultur bar på dessa värderingar eller att alla ungdomar från ett visst land var utsatta. Erfarenheter och forskning visar att det är lätt att tillskriva olika grupper bestämda egenskaper även om variationen inom gruppen är stora. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan se olika ut inom olika grupper och för olika personer. Strukturella maktordningar samverkar också med varandra utifrån kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Bilden är komplex och hedersbegreppet kan därför ge skilda associationer för olika individer. Det är viktigt att förstå denna komplexitet både för att skolan ska kunna arbeta med det främjande uppdraget och för att kunna stödja elever som är utsatta. Detta är även viktigt för att skolan varken ska bidra till en generalisering eller stigmatisering av enskilda etniska, religiösa eller kulturella särdrag.
  [...]
  www.skolverket.se/getFile
  KlantSmurfen skrev 2019-05-13 19:52:58 följande: #43
  "Varför står inte feministerna upp mot Islam ?"

  Det jag skrev i förra inlägget är en bidragande orsak
  Linda påstår precis som Svante att det inte är någon skillnad på män i hederskulturer och svenska män.

  2:24-
  www.wikiwand.com/en/Ayaan_Hirsi_Ali
  KlantSmurfen skrev 2019-05-13 19:53:13 följande: #44
  "Hon är ingen talesperson för feministiska frågor"
  men du är?

  "Feminism är och förblir dock en ideologi som anser att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter! "
  feminism är flera ideologier
  14:18

  "... istället för att göra en enkel googling på vad feminism betyder."
  på Wikipedia?

  "...de tror att kvinnor som pratar om våldtäkter/våld i hemmet menar ALLA män och dessa killar skriker "inte alla" när det aldrig varit tal om att någon tror "alla""

  Hur låter det när feminismen blir kritiserad? halvpsykopatiska flickor på sociala medier = "inte alla feminister"

  Linda Westerlund Snecker: (förnekar kulturella skillnader) och därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän...struktuellt problem

  Svante Tidholm: (förnekar kulturella skillnader) jag ställer frågan till dej som politiker, på vilket sätt tycker du att vi kan komma åt de här problemen som alla män i Sverige delar...det kanske finns kulturella skillnader, dom är viktiga att prata om men det viktigaste att prata om är de gemensamma problemen som vi män har med att inte kunna låta bli att slå kvinnor eller utöva sexuellt våld...sexuellt våld är en del av mäns destruktiva liksom norm som vi växer upp med..vi fostras till att bli våldtäktsmän till exempel...

  Linda Westerlund Snecker: handlar varken om religion eller kultur om religion...det beror på bristande integration...för få bostäder...
  www.expressen.se/tv/nyheter/brottscentralen/linda-westerlund-snecker-handlar-inte-om-religion/

  Linda påstår precis som Svante att det inte är någon skillnad på män i hederskulturer och svenska män.

  "Vissa unga killar (och jag betonar en en gång VISSA för unga killar och en del män är så känsliga och lättkränkta i dagens läge att de tror att kvinnor som pratar om våldtäkter/våld i hemmet menar ALLA män och dessa killar skriker "inte alla" "

  lyssna på de två första minuterna...

  Vissa unga killar och lättkränkta känsliga män?

 • Fre 30 aug 2019 02:35 #113 -1
  APA issues first-ever guidelines for practice with men and boys (2019)
  www.apa.org/monitor/2019/01/ce-corner
  Twelve Scholars Respond to the APA's Guidance for Treating Men and Boys - Quillette
  quillette.com/2019/02/04/psychologists-respond-to-the-apas-guidance-for-treating-men-and-boys/
  KlunsSmurfen skrev 2019-04-11 11:27:54 följande: #158
  [...]
  "Kvinnor har satt sig in i problematik som rör män (herregud vi har en hel kvinnorörelse som just nu arbetar aktivt med att förändra synen på mannen och manligheten så att våra söner ska få växa upp under mer humanare förhållanden och få vara sig själva utan att behöva tryckas på en trång matcho kostym)."

  Det brukar låta så, kvinnorörelsen (vänsterfeminister och soyboys) har gnällt i åraltal om "mansplaining" sen femsplainar de för män vad som är fel på män och jobbar med att förändra män och det påstås ska rädda dem från en skadlig mansnorm. Deras syn på hur män ska vara har kommit med i
  APA GUIDELINES for Psychological Practice with Boys and Men www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf

  Jag "frågar" en psykolog vad han tycker om det.
  9:28-17:06
  Geoffrey Miller

  Vad "svarar" de här då? (de pratar i flera minuter om vad som är fel med APA:s riktlinjer)

  "Men var är stödet från männen?"
  Det finns en möjlig förklaring ovan varför stödet från männen i den frågan är ganska lågt.
 • Fre 30 aug 2019 07:16 #114

  @klantsmurfen

  Vad har dina länkar om VISS feminism med mitt inlägg att göra? Det finns viss feminism, och andra strömningar, som ägnar sig åt att problematisera hedersbegreppet med hjälp av kulturrelativistuska förklaringar OCH, ja det stämmer, packa in det i ett övergripande våldsbegrepp parat med en ovilja att också skilja ut och specificera det. Det är ANDRA feminister som drivit frågan om HRV som ett eget begrepp men som överlappar med flera som VINR, våld mot hbtq-personer, patriarkala strukturer, kollektivt våld mot kvinnor, barn och senare år även specificerat män som offer för HRV.

  Det är helt riktigt att Skolverket var sist på bollen - ja jag påstod ju att skola är gammaldags och konservativ i dessa avseenden. Det var något av ett "Äntligen!" när de kunde klämma ur sig en längre skrift. Du ska inte tro att folk kastade sig över den och att det poppade upp en massa föreläsningar som det gjort med andra nyheter. Formuleringarna du citerar har jag förstås vissa åsikter om men den största personalgruppen i utbildningsväsendet är inte utbildad i socialt arbete så dessa är möjligen på sin plats. Personer i skolan som arbetar med HRV sedan länge har förstås använt sig av annat nationellt material som specifikt riktar sig till skolan och inte skräder orden och är ett resultat av beslut på högsta ort. Med varierat motstånd, medhåll eller ignorerande från chefer och kollegiet.

  Det går utmärkt att svara på inlägg utan Youtubelänkar en masse. Jag frågade om din åsikt om normkritik i skolan och du plockar fram en massa förskolelänkar. Jag kommer efterfråga källa om du påstår något jag undrar över. Nu hade du iofs ingen källa på ditt påstående om hur kvinnliga och dåliga pedagoger tar till patriarkatet som förklaring. Det är ett tillfälle när källa behövs. .

  Men jag kan bli specifik då med exempel på norm kritik på gymnasienivå. Vad har du emot följande exempel som alla bygger på ett norm kritiskt tänk?

  -Att även ha samkönade fallbeskrivningar.

  -Att inte utgå från att alla har någon ur "den äldre generationen" att intervjua.

  -Att bygga upp ett förtroende och använda ett språk som lärare på mansdominerade program som uttalat bjuder in tjejer och killar att berätta hur det står till på deras APL-platser ifråga om sexualiserat språk, homofobi och rasism.

  -Att ta hjälp att granska sitt undervisningsmaterial om man osynliggör grupper eller själv är så obetänksam i att man utsätter elever med t.ex en annan sexuell läggning eller funktionsnedsättning. ((Har genom åren stött på ett antal uppgifter där elever får debattuppgifter som skulle innebära att de kränker varandra).

  -Att ta hjälp att granska material som går hem till vårdnadshavare. Att formuleringar är korrekta ("vårdnadshavare" istället för "förälder" eller "Mamma" "Pappa" som förekommer i grundskolan).

  -Att ledningen ser vikten av att formalisera dessa frågor om man förväntar sig informella processer i den riktningen. (Likabehandling kan inte bestå av öar av skickliga lärare som arbetar som ovan och resten kör på som vanligt utan frågetecken).


  Alla hästar hemma
 • Fre 30 aug 2019 09:54 #115
  pyssel skrev 2019-08-30 07:16:20 följande: #114

  @klantsmurfen

  Vad har dina länkar om VISS feminism med mitt inlägg att göra? Det finns viss feminism, och andra strömningar, som ägnar sig åt att problematisera hedersbegreppet med hjälp av kulturrelativistuska förklaringar OCH, ja det stämmer, packa in det i ett övergripande våldsbegrepp parat med en ovilja att också skilja ut och specificera det. Det är ANDRA feminister som drivit frågan om HRV som ett eget begrepp men som överlappar med flera som VINR, våld mot hbtq-personer, patriarkala strukturer, kollektivt våld mot kvinnor, barn och senare år även specificerat män som offer för HRV.

  Det är helt riktigt att Skolverket var sist på bollen - ja jag påstod ju att skola är gammaldags och konservativ i dessa avseenden. Det var något av ett "Äntligen!" när de kunde klämma ur sig en längre skrift. Du ska inte tro att folk kastade sig över den och att det poppade upp en massa föreläsningar som det gjort med andra nyheter. Formuleringarna du citerar har jag förstås vissa åsikter om men den största personalgruppen i utbildningsväsendet är inte utbildad i socialt arbete så dessa är möjligen på sin plats. Personer i skolan som arbetar med HRV sedan länge har förstås använt sig av annat nationellt material som specifikt riktar sig till skolan och inte skräder orden och är ett resultat av beslut på högsta ort. Med varierat motstånd, medhåll eller ignorerande från chefer och kollegiet.

  Det går utmärkt att svara på inlägg utan Youtubelänkar en masse. Jag frågade om din åsikt om normkritik i skolan och du plockar fram en massa förskolelänkar. Jag kommer efterfråga källa om du påstår något jag undrar över. Nu hade du iofs ingen källa på ditt påstående om hur kvinnliga och dåliga pedagoger tar till patriarkatet som förklaring. Det är ett tillfälle när källa behövs. .

  Men jag kan bli specifik då med exempel på norm kritik på gymnasienivå. Vad har du emot följande exempel som alla bygger på ett norm kritiskt tänk?

  1. -Att även ha samkönade fallbeskrivningar.

  2. -Att inte utgå från att alla har någon ur "den äldre generationen" att intervjua.

  3. -Att bygga upp ett förtroende och använda ett språk som lärare på mansdominerade program som uttalat bjuder in tjejer och killar att berätta hur det står till på deras APL-platser ifråga om sexualiserat språk, homofobi och rasism.

  4. -Att ta hjälp att granska sitt undervisningsmaterial om man osynliggör grupper eller själv är så obetänksam i att man utsätter elever med t.ex en annan sexuell läggning eller funktionsnedsättning. ((Har genom åren stött på ett antal uppgifter där elever får debattuppgifter som skulle innebära att de kränker varandra).

  5. -Att ta hjälp att granska material som går hem till vårdnadshavare. Att formuleringar är korrekta ("vårdnadshavare" istället för "förälder" eller "Mamma" "Pappa" som förekommer i grundskolan).

  6. -Att ledningen ser vikten av att formalisera dessa frågor om man förväntar sig informella processer i den riktningen. (Likabehandling kan inte bestå av öar av skickliga lärare som arbetar som ovan och resten kör på som vanligt utan frågetecken).


  1, 3, 4. Utan exempel eller definition går det att tolka som man vill.


 • Fre 30 aug 2019 10:24 #116
  pyssel skrev 2019-08-30 07:16:20 följande: #114

  @klantsmurfen

  Vad har dina länkar om VISS feminism med mitt inlägg att göra? Det finns viss feminism, och andra strömningar, som ägnar sig åt att problematisera hedersbegreppet med hjälp av kulturrelativistuska förklaringar OCH, ja det stämmer, packa in det i ett övergripande våldsbegrepp parat med en ovilja att också skilja ut och specificera det. Det är ANDRA feminister som drivit frågan om HRV som ett eget begrepp men som överlappar med flera som VINR, våld mot hbtq-personer, patriarkala strukturer, kollektivt våld mot kvinnor, barn och senare år även specificerat män som offer för HRV.

  Det är helt riktigt att Skolverket var sist på bollen - ja jag påstod ju att skola är gammaldags och konservativ i dessa avseenden. Det var något av ett "Äntligen!" när de kunde klämma ur sig en längre skrift. Du ska inte tro att folk kastade sig över den och att det poppade upp en massa föreläsningar som det gjort med andra nyheter. Formuleringarna du citerar har jag förstås vissa åsikter om men den största personalgruppen i utbildningsväsendet är inte utbildad i socialt arbete så dessa är möjligen på sin plats. Personer i skolan som arbetar med HRV sedan länge har förstås använt sig av annat nationellt material som specifikt riktar sig till skolan och inte skräder orden och är ett resultat av beslut på högsta ort. Med varierat motstånd, medhåll eller ignorerande från chefer och kollegiet.

  Det går utmärkt att svara på inlägg utan Youtubelänkar en masse. Jag frågade om din åsikt om normkritik i skolan och du plockar fram en massa förskolelänkar. Jag kommer efterfråga källa om du påstår något jag undrar över. Nu hade du iofs ingen källa på ditt påstående om hur kvinnliga och dåliga pedagoger tar till patriarkatet som förklaring. Det är ett tillfälle när källa behövs. .

  Men jag kan bli specifik då med exempel på norm kritik på gymnasienivå. Vad har du emot följande exempel som alla bygger på ett norm kritiskt tänk?

  -Att även ha samkönade fallbeskrivningar.

  -Att inte utgå från att alla har någon ur "den äldre generationen" att intervjua.

  -Att bygga upp ett förtroende och använda ett språk som lärare på mansdominerade program som uttalat bjuder in tjejer och killar att berätta hur det står till på deras APL-platser ifråga om sexualiserat språk, homofobi och rasism.

  -Att ta hjälp att granska sitt undervisningsmaterial om man osynliggör grupper eller själv är så obetänksam i att man utsätter elever med t.ex en annan sexuell läggning eller funktionsnedsättning. ((Har genom åren stött på ett antal uppgifter där elever får debattuppgifter som skulle innebära att de kränker varandra).

  -Att ta hjälp att granska material som går hem till vårdnadshavare. Att formuleringar är korrekta ("vårdnadshavare" istället för "förälder" eller "Mamma" "Pappa" som förekommer i grundskolan).

  -Att ledningen ser vikten av att formalisera dessa frågor om man förväntar sig informella processer i den riktningen. (Likabehandling kan inte bestå av öar av skickliga lärare som arbetar som ovan och resten kör på som vanligt utan frågetecken).


  "Vad har dina länkar om VISS feminism med mitt inlägg att göra?"
  Kulturrelativismen har inte sitt ursprung i viss feminism
  ->
  Viss kulturrelativism har sitt ursprung i viss feminism

  "Det är ANDRA feminister som drivit frågan om HRV som ett eget begrepp..."
  de har ju haft ett visst inflytande och eftersom det saknas forskning om hedersvåld är båda "begreppen" med så man kan liksom välja det man känner för.

  ANDRA feminister...Brukar jag kritisera alla feminister eller är det en viss feminism jag brukar kritisera? Hur blir det när folk kritiserar en viss feminism och andra försvarar all feminism, eller med definitionen av feminism, eller med #inteallafeminister eller bemöter kritiken med
  ren okunskap eller missuppfattningar. Det kommer framför allt från antifeministiska, nationalistiska och värdekonservativa grupper
  #Mansbebis
  #Lättkränkt
  och något som jag tog upp nyligen med en person som gav kritikerna ett kön (män) efter jag spammat tråden med feminister som kritiserat en viss feminism, det är ett väldigt manipulativt sätt att avfärda kritiken på.
  Vi ser att det är en grupp där ute, till övervägande delen män som när ett enormt hat mot genusforskare och feminister. Vissa män upplever att de drabbats negativt av jämställdhetspolitiken och har problem i sina liv som de projicerar på genusforskare
  olika ideologier med olika värderingar klumpas ihop till en och feminism får dåligt rykte.

  "Det var något av ett "Äntligen!" när de kunde klämma ur sig en längre skrift"
  med båda "begreppen"

  "Nu hade du iofs ingen källa på ditt påstående om hur kvinnliga och dåliga pedagoger tar till patriarkatet som förklaring. Det är ett tillfälle när källa behövs."
  Man behöver inte någon källa för en hypotes men man behöver källa för att bekräfta den.
 • Fre 30 aug 2019 13:39 #117
  KlantSmurfen skrev 2019-08-30 09:54:33 följande:

  1, 3, 4. Utan exempel eller definition går det att tolka som man vill.


  Så stort tolkningsutrymme finns det väl inte för den som är lite bevandrad i skolsystemet men okej då, vad anser du själv om följande

  1. Att ha fallbeskrivningar i t.ex juridikkurser och vård och omsorgskurser som innefattar även samkönade äktenskap eller samboskap.

  3. Exempelvis att använda och uppmärksamma Byggnads kampanj. Att se över sin egen verkstadsjargong. Att med det både skapa ett klimat och tydligt verbalisera att elever ska göra skolan uppmärksam på de saker jag skrev kan inträffa på deras APL(praktik), och hur väl hanterat det kommer bli av skolan om eleven själv är utsatt eller upplever att andra blir det, eller bara reagerar på ett klimat som inte är jämställt och jämlikt.

  4. Att inte ge skoluppgifter där man sätter elever i en position att de utsätter eller blir utsatta för homofobi. T.ex att sluta ge uppgifter att i en konstruerad debatt verbalt ge sig på homosexuellas rättigheter, redan vunna sådana dessutom. Ska homosexuella få gifta sig/adoptera/annat? Eller sluta med att några får i uppgift att ge sig på abort och försvara pro-life, andra tvärtom.

  Har du något emot att ett normkritiskt arbete förs som ställer frågetecken vid de personliga värderingarna, ens omdöme eller det man beter sig aningslöst med?

  Vi har ett annat exempel i en annan tråd som handlar om socioekonomiska normer och förväntningar att alla är minst medelklass och har nätverk eller äger eller kan köpa in campingutrustning och cykel inför en betygsgrundande utflykt. I mitt tycke låter det som en skola som behöver hjälp att reflektera normkritiskt.
  Alla hästar hemma
 • Fre 30 aug 2019 13:49 #118
  KlantSmurfen skrev 2019-08-30 10:24:35 följande:

  "Nu hade du iofs ingen källa på ditt påstående om hur kvinnliga och dåliga pedagoger tar till patriarkatet som förklaring. Det är ett tillfälle när källa behövs."

  Man behöver inte någon källa för en hypotes men man behöver källa för att bekräfta den.


  Du har väl något slags grund för din hypotes? Den lanseras ju som något som äger rum eftersom den till och med har framkallat spyor? Vi är inte dumma i huvudet som läser här, men många är säkert och tycker "Wow!", när du hej vilt blandar länkHiroshima och lösryckta citat som både stödjer och inte stödjer egna påståenden.
  Alla hästar hemma
 • Fre 30 aug 2019 14:59 #119
  pyssel skrev 2019-08-30 13:39:56 följande: #117
  Så stort tolkningsutrymme finns det väl inte för den som är lite bevandrad i skolsystemet men okej då, vad anser du själv om följande

  1. Att ha fallbeskrivningar i t.ex juridikkurser och vård och omsorgskurser som innefattar även samkönade äktenskap eller samboskap.

  3. Exempelvis att använda och uppmärksamma Byggnads kampanj. Att se över sin egen verkstadsjargong. Att med det både skapa ett klimat och tydligt verbalisera att elever ska göra skolan uppmärksam på de saker jag skrev kan inträffa på deras APL(praktik), och hur väl hanterat det kommer bli av skolan om eleven själv är utsatt eller upplever att andra blir det, eller bara reagerar på ett klimat som inte är jämställt och jämlikt.

  4. Att inte ge skoluppgifter där man sätter elever i en position att de utsätter eller blir utsatta för homofobi. T.ex att sluta ge uppgifter att i en konstruerad debatt verbalt ge sig på homosexuellas rättigheter, redan vunna sådana dessutom. Ska homosexuella få gifta sig/adoptera/annat? Eller sluta med att några får i uppgift att ge sig på abort och försvara pro-life, andra tvärtom.

  Har du något emot att ett normkritiskt arbete förs som ställer frågetecken vid de personliga värderingarna, ens omdöme eller det man beter sig aningslöst med?

  Vi har ett annat exempel i en annan tråd som handlar om socioekonomiska normer och förväntningar att alla är minst medelklass och har nätverk eller äger eller kan köpa in campingutrustning och cykel inför en betygsgrundande utflykt. I mitt tycke låter det som en skola som behöver hjälp att reflektera normkritiskt.
  "Så stort tolkningsutrymme finns det väl inte för den som är lite bevandrad i skolsystemet men okej då, vad anser du själv om följande"
  Det finns olika feminister och de kan göra väldigt olika tolkningar av din text.

  3. Ge exempel på verkstadsjargong, sexualiserat språk, homofobi och rasism.

  4. Antingen har du missförstått meningen med debatt eller så tycker du bara att man inte ska diskutera det...och när de hamnar i en diskussion så blir de totalt manglade för att de inte har några argument. Hade jag varit bög hade jag blivit mer förolämpad av påståendet att jag är för ömtålig för en debatt än själva debatten.

  Vad är meningen med
  -Att inte utgå från att alla har någon ur "den äldre generationen" att intervjua.

  "Har du något emot att ett normkritiskt arbete förs som ställer frågetecken vid de personliga värderingarna, ens omdöme eller det man beter sig aningslöst med?"
  Det är inte normkritik i sig men jag har läst för mycket genusflum.

  "I mitt tycke låter det som en skola som behöver hjälp att reflektera normkritisk"
  det är ofta kommunen som är snål så det inte finns budget för det.

 • Anonym (jag)
  Visa endast
  Fre 30 aug 2019 15:02 #120

  Den viktigaste jämställdhetsfrågan är att avliva feminismen som är det absolut största hindret för jämställheten i sverige.

Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Svara i tråden...

Innehåll