• Anonym (Abelb­abel)
  Ons 11 sep 2019 21:50
  1987 visningar
  199 svar
  199
  1987

  Har förskolan rätt?

  Anonym (Ann) skrev 2019-09-11 13:11:27 följande:

  Arbetar du under mötena, menar du?

  Den tid du inte arbetar/studerar är din fritid. På fritiden gör man inte bara roliga saker, man går till tandläkaren, möten på skolan, möten i BRF osv.


  I de flesta länder betalar man själv för sin barnomsorg och bestämmer därmed själv vilka tider man har. Att det är annorlunda i Sverige beror på att förskolan är subventionerad och betalas med skattemedel. Det är våra politiker som bestämt när och hur våra barn får vistas på förskolan. Man kan ju tycka att det är bra. Skattemedel ska ju användas klokt. Men det är synd att det inte finns någon flexibilitet i systemet. Det är ju exempelvis bättre för ett barn att vara på förskolan när föräldrar går till tandläkaren, på möten och dylikt än att vara hos en barnvakt (det är en oreglerad bransch med större risker för barnet än förskolan). Många kommuner gör redan det. I de kommunerna får man lämna upp till heltid utan några frågor. Tycker fattigare/snålare kommuner borde införa ett alternativ att man kan köpa extra service på förskolan om man behöver barnomsorg utöver minimum som lagen reglerar. Win win för alla. Kommuner slipper gå back och föräldrar kan ha sina barn på förskolan istället för med någon 15-åring som inte har koll på barnsäkerhet.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Ons 11 sep 2019 21:52
  #51
  Anonym (Finländare) skrev 2019-09-11 21:46:20 följande:

  I Finland är det ingen som lägger sig i vad man gör medan barnet är på dagis. Man behöver inte hålla tyst om läkartider eller smussla undan shoppingkassar. Och det är fullständigt acceptabelt av vara ledig en hel dag och samtidigt ha barnet på dagis. Ensamförsörjare gör gärna så för att kunna sköta ärenden utan att behöva ha barnen med. Jag skulle inte stå ut med det svenska systemet. Den ursprungliga tanken med ert system var säkert god, men nu har det ju spårat ur helt. En diskussion som denna är ju absurd.


  Sverige är ett sönderreglerat land. Det är en särskild sorts mentalitet som råder här.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Tor 12 sep 2019 08:33
  #69
  Anonym (??) skrev 2019-09-12 06:03:59 följande:

  Jag anser att det är en tvåårings rättighet att vara kvar i sin trygga miljö när en sådan finns, vid de få tillfällen på ett år. Anser då att det är i barnets intresse att slippa bli kring dragen lämnad hämtad lämnad hämtad. Dessutom faktorer som avbrott i förskolans verksamheten.

  Då är det väl bra mycket bättre för barnet att få vara kvar i förskolan, bättre för personalen och bättre för mig som förälder.

  Varan hjärndött om personalen hade svarat mig ?nej har du möte med skola och inte får inkomst under den tiden så får du hämta lillan gå på ditt möte komma tillbaka med lillan som tyvärr nog kommer bli ledsen över att behöva komma tillbaka till förskola o sen får du hämta igen när du går hem för dagen.

  Barn är logiken i det. Tror få förskolepersonal hade hållt fast vid det.

  O jo för att förtydliga OM jag kommer överens med förskolepersonal då har jag rätt till det.


  Lagen reglerar vilka barn som har RÄTT att vistas på förskolan och när. Lite förenklat.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Tor 12 sep 2019 08:41
  #73
  Anonym (??) skrev 2019-09-12 08:07:11 följande:

  Vi talar nog om rätt i olika bemärkelser. Om jag samtalar med pedagoger om mitt möte och dom säger att mitt barn kan vara kvar på förskolan så har dom givit mig RÄTTEN att slippa göra mitt barn upprört genom att tvingas lämnas o hämtas 2 ggr.


  RÄTTEN att få vistas på förskolan är reglerad i lag.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Tor 12 sep 2019 10:17
  Anonym (.) skrev 2019-09-12 09:15:09 följande:

  Vilka fakta?

  Att RÄTTEN till förskola är reglerad i lag?

  Att RÄTTEN till förskola enbart avser arbete och studier?

  Vad är det som inte stämmer anser du?

  Vad är det du vill diskutera?

  Alltså kastar man upp påstående liknande ditt måste man kunna argumentera vad det är man tycker och varför.


  Precis så är det. Men kommuner kan erbjuda mer förskola än vad de har skyldighet att göra om de vill. Många kommuner erbjuder ju exempelvis förskola på heltid till alla som vill ha det.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Tor 12 sep 2019 16:08
  Anonym (.) skrev 2019-09-12 13:32:36 följande:

  Så otroligt larvigt att ta till sandlådan och spaden när du saknar argument. 

  Jag provocerar inte men du väljer att bli provocerad.

  Du får helt enkelt ta ansvar4 för det du själv känner. 

  Sanningen är att det TS skriver om inte är en RÄTTIGHET, sanningen är även att varje felutnyttjad timme kostar skattebetalarna pengar. Sammanlagt blir det många miljoner eftersom felutnyttjandet är mycket utbrett och många försvarar det med näbbar och klor.


  Kommuner har en lagenlig skyldighet att erbjuda barnomsorg efter vissa behov som föräldrarna har men inte alla. Det innebär att föräldrar kan ha större behov än vad den kommunala barnomsorgen kan tillfredsställa. Att föräldrar får alla sina behov av barnomsorg helt tillfredsställda kan inte ses som felutnyttjande ur ett föräldraperspektiv i alla fall.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Tor 12 sep 2019 16:12
  Anonym (.) skrev 2019-09-12 13:32:36 följande:

  Så otroligt larvigt att ta till sandlådan och spaden när du saknar argument. 

  Jag provocerar inte men du väljer att bli provocerad.

  Du får helt enkelt ta ansvar4 för det du själv känner. 

  Sanningen är att det TS skriver om inte är en RÄTTIGHET, sanningen är även att varje felutnyttjad timme kostar skattebetalarna pengar. Sammanlagt blir det många miljoner eftersom felutnyttjandet är mycket utbrett och många försvarar det med näbbar och klor.


  All utnyttjad timme belastar skattebetalarna.

  Egentligen kan man säga att vi har en rätt dåligt barnomsorg då man i teorin tvingas hämta sitt barn på förskolan och lämna det hos en barnvakt för att kunna gå till tandläkaren. I de flesta andra länder är det helt okej att ha kvar sina barn på förskolan hur man vill, så länge man kan betala för det). Det kostar kanske mer men det blir mycket smidigare och också mer barnvänligt.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Fre 13 sep 2019 10:50
  Anonym (Finländare) skrev 2019-09-12 22:36:58 följande:

  Här kan man läsa vad som står i lagen. Det är inte enbart arbete och studier som ger rätt till förskola.

  Jag hittar inget om att det är förbjudet med t.ex. ett en timmes läkarbesök medan barnet är i förskolan. "Trygg omsorg" för barnet är ju precis det som behövs under den tiden.

  Den som känner till något dokument som i detalj reglerar föräldrarnas förehavanden under tiden som barnet är i förskolan, berätta gärna var man kan hitta det dokumentet. Det där med att tvingas hämta och lämna inom en timme mitt på dagen låter så fullständigt galet, att jag har svårt att tro att det faktiskt måste göras på det sättet.

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

  Allmänna bestämmelser

  Utbildningens syfte2 §   Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

  Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

  Erbjudande av förskola3 §   Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).

  4 §   Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

  5 §   Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

  6 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

  7 §   Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.


  5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

  Det är främst den paragrafen som reglerar i vilken omfattning kommunen har skyldighet att erbjuda förskola. Den skyldigheten är absolut. Den sista meningen lämnar utrymme för tolkning MEN i Sverige är någon sorts relativ skyldighet. Generellt krävs det ett utlåtande från socialtjänsten om att barnet har behov av förskola för att barnet ska erbjudas förskola enligt den meningen. Det räcker alltså inte att bara som förälder att hävda att barnet mår bättre av att stanna kvar på förskolan än att vara hos en barnvakt när mamma går till tandläkaren. I praktiken är de flesta förskolor mer generösa än vad som framkommer i tråden. Förskolepersonalen är av goda skäl pragmatiker och har inget intresse av uppenbart olämpliga lösningar. Men så som lagen är utformad så kan förskolan och kommunen i princip kräva att föräldern plockar ut sitt barn från förskolan en timme mitt på dagen under tiden föräldern är hos tandläkaren.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Fre 13 sep 2019 12:20
  Anonym (Finländare) skrev 2019-09-13 10:54:59 följande:

  Fråga 3

  Får man lämna sitt barn om man har läkar/tandläkarbesök och inte jobbar?

  Svar: Man får lämna sitt barn vid akuta läkar/tandläkarbesök och specialistbesök, inte till planerade läkarbesök.

  Märk ?lämna? och ?och inte jobbar?. INGEN jobbar under sitt läkarbesök.

  Min tolkning av detta är att om man går till läkaren på som lediga dag, så får man inte lämna barnet till förskolan under den tiden. Ingenting sägs om hur man ska göra när man tillfälligt avbryter sin arbetsdag för att gå till läkaren.


  Lagen reglerar kommunens skyldigheter, alltså miniminivån på kommunal service. Kommuner är fria att erbjuda bättre service än vad lagen kräver men aldrig sämre.

  Många kommuner är generösa och erbjuder mer barnomsorg än vad de har skyldighet att göra enligt lagen. Av den anledningen blir info från en kommun inte allmängiltig för hela Sverige.

  Svaret som du citerar är från Nora kommun och gäller bara där. Det kan vara annorlunda i Gävle eller Göteborg.

  Enligt lagen har man ingen automatisk rätt att lämna sitt barn på förskolan för att kunna besöka läkaren varken akut eller planerat. I Nora kan man tydligen lämna sitt barn för akut läkarbesök men inte planerade. I Stockholm kan man lämna sitt barn 40(?) timmar i veckan oavsett vad man som förälder gör.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Fre 13 sep 2019 18:49

  Alltså det måste vara ett enormt mygel i Sverige gällande förskoletider. Tror inte någon hämtar sitt barn på förskolan mitt på dagen för att de ska till tandläkaren. Sedan skälls det på ensamstående föräldrar för att de stannar till och handlar på vägen till förskolan istället för att hämta bums.

 • Anonym (Abelb­abel)
  Mån 16 sep 2019 18:15
  Anonym (.) skrev 2019-09-16 17:25:15 följande:

  Jag bor i Stockholm och det du säger är inte sant. 

  Du kan boka de tider du vill men som jag sagt flera gånger, du kan tvingas vänta på att få en tid som passar dig.


  Här i min stad (en medelstor stad) har vårdcentralerna öppet maximalt kl8-17. Har under årens lopp aldrig lyckats boka en tid kl8:00 eller 16:30 fast jag försökt varenda gång. Gissar på att läkarna träffar den första patienten kl8:30 och den sista kl16:30.

  Och sedan är det ju sällan man kan vänta flera månader på läkarbesök. Är man sjuk så vill man ju av naturliga skäl träffa läkaren så fort som möjligt. Ja förstås om det handlar om att åtgärda en fotvårta så kan man ju vänta men jag har då aldrig sökt för nåt sånt. De flesta som söker sjukvård är ju sjuka.
Svar på tråden Har förskolan rätt?
Logga in
Bli medlem