• Anonym (Funde­rsam)
  Ons 11 sep 2019 13:04
  1565 visningar
  199 svar
  199
  1565

  Har förskolan rätt?

  Förskolan påstår att jag inte får ha barnet där när jag ska på möten i de stora barnens skola, stämmer verkligen det?

 • Svar på tråden Har förskolan rätt?
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Tor 12 sep 2019 22:36
  Anonym (.) skrev 2019-09-12 09:15:09 följande:
  Vilka fakta?
  Att RÄTTEN till förskola är reglerad i lag?
  Att RÄTTEN till förskola enbart avser arbete och studier?

  Vad är det som inte stämmer anser du?
  Vad är det du vill diskutera?

  Alltså kastar man upp påstående liknande ditt måste man kunna argumentera vad det är man tycker och varför.
  Här kan man läsa vad som står i lagen. Det är inte enbart arbete och studier som ger rätt till förskola.

  Jag hittar inget om att det är förbjudet med t.ex. ett en timmes läkarbesök medan barnet är i förskolan. "Trygg omsorg" för barnet är ju precis det som behövs under den tiden.

  Den som känner till något dokument som i detalj reglerar föräldrarnas förehavanden under tiden som barnet är i förskolan, berätta gärna var man kan hitta det dokumentet. Det där med att tvingas hämta och lämna inom en timme mitt på dagen låter så fullständigt galet, att jag har svårt att tro att det faktiskt måste göras på det sättet.

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

  Allmänna bestämmelser
  Utbildningens syfte

  2 §   Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.


  Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.


  Erbjudande av förskola

  3 §   Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).


  4 §   Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.


  5 §   Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.


  6 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.


  7 §   Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.


 • Anonym (Fråga­)
  Tor 12 sep 2019 23:22

  De enda som kan svara på det är de ansvariga för förskolan. Jag sökte lite snabbt och hittar nästan ingen information om det. Nora kommun var på sin hemsida tydliga med att det är ok att ha ett barn på förskola och vara med det äldre barnet i skolan. Observera att det gäller tid enligt inlämnat schema. Se fråga 10 i länken:

  www.nora.se/utbildningbarnomsorg/barnochskolbarnsomsorg/fragorochsvarombarnomsorg.4.355d4c7012d99b50140800064832.html

  Men då detta inte är reglerat i lag eller förordningar är det upp till varje kommun att sätta reglerna. Däremot är det för mig självklart att den flexibiliteten egentligen måste finnas där, men tyvärr är verkligheten mer stelbent än vad den borde vara.

 • Anonym (Nädu)
  Tor 12 sep 2019 23:42
  +1
  Anonym (.) skrev 2019-09-12 12:33:13 följande:

  Det är inte sant. Kanske är det så i din stad men det hör faktiskt inte till en principdiskussion.


  Bor i Stockholm så har ganska stora valmöjligheter. Fortfarande ingen vårdcentral på min sida av staden som har öppet längre än kontorstider förutom de som har akuttider kvällstid. I övrigt får man tidsbokade tider till allmänläkare och specialister på kontorstid. Tror du är ett undantag som har hittat en doktor som jobbar andra tider. Så man kan inte ha en principdiskussion som grundar sig på.något som du är den enda som lyckats med.
 • Fre 13 sep 2019 07:51
  Tiina87 skrev 2019-09-12 18:51:37 följande:
  Cornellia skrev 2019-09-12 14:35:48 följande:

  Nej. Eftersom jag har en vettig fsk, som inser att det bara skulle bli merjobb för dem om jag gjorde det.

  Nu löser jag dock det mesta på tid som jag ändå är ledig, och jag har ett nätverk som hjälper mig, så oftast behöver jag inte på något sätt överutnyttja fsk.


  Ja? Du citerar mig, men ställer ingen fråga? 


   

 • Fre 13 sep 2019 08:02

  Förvånad över svaren i tråden faktiskt. Jag hade ärligt talat inte haft en tanke på att det inte skulle vara okej under barnets normala tider. Glad att inte vår är lika strikt, får hålla en tumme för att det gäller den nya med.

  Har man inte rätt att vabba för vissa sådana samtal? Eller är det bara för vårdkontakter?

  Lite OT men för övrigt går jag till läkare etc under betald arbetstid också (de få gånger det händer). Helt enligt avtal.

 • Anonym (Fråga­)
  Fre 13 sep 2019 08:44
  Jemp skrev 2019-09-13 08:02:32 följande:

  Förvånad över svaren i tråden faktiskt. Jag hade ärligt talat inte haft en tanke på att det inte skulle vara okej under barnets normala tider. Glad att inte vår är lika strikt, får hålla en tumme för att det gäller den nya med.

  Har man inte rätt att vabba för vissa sådana samtal? Eller är det bara för vårdkontakter?

  Lite OT men för övrigt går jag till läkare etc under betald arbetstid också (de få gånger det händer). Helt enligt avtal.


  Är också förvånad över svaren och att en förskola kan vara så extremt oflexibel.

  Nej, rätt till VAB för kontakt med skolan finns inte. Om barnet faller in under LSS kan man få så kallade kontaktdagar.

  Hmm. Jag får också gå till läkare på betald arbetstid. Får även t.ex. gå på barnens utvecklingssamtal på betald arbetstid. Argumentet är att en förälder som slipper stressa över sådana saker som tid för utvecklingssamtal kommer prestera bättre övrig tid, så den lilla tidsförlusten tas snart igen. Hur skulle TS förskola göra då? Måste jag lämna intyg på att det är betald arbetstid? Snacka om att stressa upp föräldrar helt i onödan.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Fre 13 sep 2019 10:50
  Anonym (Finländare) skrev 2019-09-12 22:36:58 följande:

  Här kan man läsa vad som står i lagen. Det är inte enbart arbete och studier som ger rätt till förskola.

  Jag hittar inget om att det är förbjudet med t.ex. ett en timmes läkarbesök medan barnet är i förskolan. "Trygg omsorg" för barnet är ju precis det som behövs under den tiden.

  Den som känner till något dokument som i detalj reglerar föräldrarnas förehavanden under tiden som barnet är i förskolan, berätta gärna var man kan hitta det dokumentet. Det där med att tvingas hämta och lämna inom en timme mitt på dagen låter så fullständigt galet, att jag har svårt att tro att det faktiskt måste göras på det sättet.

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

  Allmänna bestämmelser

  Utbildningens syfte2 §   Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

  Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

  Erbjudande av förskola3 §   Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).

  4 §   Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

  5 §   Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

  6 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

  7 §   Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.


  5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

  Det är främst den paragrafen som reglerar i vilken omfattning kommunen har skyldighet att erbjuda förskola. Den skyldigheten är absolut. Den sista meningen lämnar utrymme för tolkning MEN i Sverige är någon sorts relativ skyldighet. Generellt krävs det ett utlåtande från socialtjänsten om att barnet har behov av förskola för att barnet ska erbjudas förskola enligt den meningen. Det räcker alltså inte att bara som förälder att hävda att barnet mår bättre av att stanna kvar på förskolan än att vara hos en barnvakt när mamma går till tandläkaren. I praktiken är de flesta förskolor mer generösa än vad som framkommer i tråden. Förskolepersonalen är av goda skäl pragmatiker och har inget intresse av uppenbart olämpliga lösningar. Men så som lagen är utformad så kan förskolan och kommunen i princip kräva att föräldern plockar ut sitt barn från förskolan en timme mitt på dagen under tiden föräldern är hos tandläkaren.
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Fre 13 sep 2019 10:54
  Anonym (Fråga) skrev 2019-09-12 23:22:10 följande:

  De enda som kan svara på det är de ansvariga för förskolan. Jag sökte lite snabbt och hittar nästan ingen information om det. Nora kommun var på sin hemsida tydliga med att det är ok att ha ett barn på förskola och vara med det äldre barnet i skolan. Observera att det gäller tid enligt inlämnat schema. Se fråga 10 i länken:

  www.nora.se/utbildningbarnomsorg/barnochskolbarnsomsorg/fragorochsvarombarnomsorg.4.355d4c7012d99b50140800064832.html

  Men då detta inte är reglerat i lag eller förordningar är det upp till varje kommun att sätta reglerna. Däremot är det för mig självklart att den flexibiliteten egentligen måste finnas där, men tyvärr är verkligheten mer stelbent än vad den borde vara.


  Fråga 3

  Får man lämna sitt barn om man har läkar/tandläkarbesök och inte jobbar?

  Svar: Man får lämna sitt barn vid akuta läkar/tandläkarbesök och specialistbesök, inte till planerade läkarbesök.

  Märk ?lämna? och ?och inte jobbar?. INGEN jobbar under sitt läkarbesök.

  Min tolkning av detta är att om man går till läkaren på som lediga dag, så får man inte lämna barnet till förskolan under den tiden. Ingenting sägs om hur man ska göra när man tillfälligt avbryter sin arbetsdag för att gå till läkaren.
 • Tiina8­7
  Fre 13 sep 2019 11:45
  Cornellia skrev 2019-09-13 07:51:41 följande:

  Ja? Du citerar mig, men ställer ingen fråga? 

   


  Frågan ställe jag för länge sedan. Jag citerade dig igen för att du skulle förstå varför jag frågade dig ju ta överutnyttjar förskolan.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Fre 13 sep 2019 12:20
  Anonym (Finländare) skrev 2019-09-13 10:54:59 följande:

  Fråga 3

  Får man lämna sitt barn om man har läkar/tandläkarbesök och inte jobbar?

  Svar: Man får lämna sitt barn vid akuta läkar/tandläkarbesök och specialistbesök, inte till planerade läkarbesök.

  Märk ?lämna? och ?och inte jobbar?. INGEN jobbar under sitt läkarbesök.

  Min tolkning av detta är att om man går till läkaren på som lediga dag, så får man inte lämna barnet till förskolan under den tiden. Ingenting sägs om hur man ska göra när man tillfälligt avbryter sin arbetsdag för att gå till läkaren.


  Lagen reglerar kommunens skyldigheter, alltså miniminivån på kommunal service. Kommuner är fria att erbjuda bättre service än vad lagen kräver men aldrig sämre.

  Många kommuner är generösa och erbjuder mer barnomsorg än vad de har skyldighet att göra enligt lagen. Av den anledningen blir info från en kommun inte allmängiltig för hela Sverige.

  Svaret som du citerar är från Nora kommun och gäller bara där. Det kan vara annorlunda i Gävle eller Göteborg.

  Enligt lagen har man ingen automatisk rätt att lämna sitt barn på förskolan för att kunna besöka läkaren varken akut eller planerat. I Nora kan man tydligen lämna sitt barn för akut läkarbesök men inte planerade. I Stockholm kan man lämna sitt barn 40(?) timmar i veckan oavsett vad man som förälder gör.
 • Anonym (Snuse­n)
  Fre 13 sep 2019 17:02
  +1

  De allra flesta tycker ju att detta behov finns och de är ju skattebetalare också. Eller så kan vi utveckla arbetsplatserna till barnvänliga platser och gå tillbaka till när en jobbade och en skötte hushållet. Då behöver vi snart inte ens ha förskolor. För mycket parametrar krockar som samhället är uppbyggt idag. Två inkomster är ett "måste" men då täcker inte barnomsorgen upp för saker som kommer i kläm. När jag var liten så hade man kvartssamtal/utvecklingssamtal efter skoltid men idag är klasserna större och ersättningen för övertid är väl tid mot tid. Som dom inte kan ta ut iaf. Två stabila inkomster i området som har det jättefint och bra förskola, där man hela tiden behöver ta ledigt under planeringsdagar och möten gör att man tyvärr får bli konservativa och återgå till hur det var förr. Eller så får skola och förskola följa samhällsutvecklingen.

 • Anonym (Finlä­ndare)
  Fre 13 sep 2019 18:48
  Anonym (Abelbabel) skrev 2019-09-13 12:20:31 följande:

  Lagen reglerar kommunens skyldigheter, alltså miniminivån på kommunal service. Kommuner är fria att erbjuda bättre service än vad lagen kräver men aldrig sämre.

  Många kommuner är generösa och erbjuder mer barnomsorg än vad de har skyldighet att göra enligt lagen. Av den anledningen blir info från en kommun inte allmängiltig för hela Sverige.

  Svaret som du citerar är från Nora kommun och gäller bara där. Det kan vara annorlunda i Gävle eller Göteborg.

  Enligt lagen har man ingen automatisk rätt att lämna sitt barn på förskolan för att kunna besöka läkaren varken akut eller planerat. I Nora kan man tydligen lämna sitt barn för akut läkarbesök men inte planerade. I Stockholm kan man lämna sitt barn 40(?) timmar i veckan oavsett vad man som förälder gör.


  Jodå, jag förstår att detta gäller bara i Nora.

  Min poäng var att det finns en bestämmelse om när man får eller inte får lämna sitt barn TILL förskolan enbart av den orsaken att man ska på ett läkarbesök.

  Det är en helt annan sak att tvingas hämta sitt barn FRÅN förskolan (som redan befinner sig där för att man åkte till jobbet på morgonen) därför att man kommer att lämna sin arbetsplats för en timme. Den situationen säger man ingenting om.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Fre 13 sep 2019 18:49

  Alltså det måste vara ett enormt mygel i Sverige gällande förskoletider. Tror inte någon hämtar sitt barn på förskolan mitt på dagen för att de ska till tandläkaren. Sedan skälls det på ensamstående föräldrar för att de stannar till och handlar på vägen till förskolan istället för att hämta bums.

 • Anonym (Finlä­ndare)
  Lör 14 sep 2019 06:36
  Anonym (Abelbabel) skrev 2019-09-13 18:49:49 följande:

  Alltså det måste vara ett enormt mygel i Sverige gällande förskoletider. Tror inte någon hämtar sitt barn på förskolan mitt på dagen för att de ska till tandläkaren. Sedan skälls det på ensamstående föräldrar för att de stannar till och handlar på vägen till förskolan istället för att hämta bums.


  Och hur kan förskolan veta att man har stannat till och handlat?
 • Mån 16 sep 2019 07:23
  Tiina87 skrev 2019-09-13 11:45:47 följande:
  Frågan ställe jag för länge sedan. Jag citerade dig igen för att du skulle förstå varför jag frågade dig ju ta överutnyttjar förskolan.
  Och jag svarade att jag inte vet någonting om ts och hens utnyttjande av fsk, och att jag aldrig har uttryckt något om det? 
 • Anonym (.)
  Mån 16 sep 2019 17:25
  Anonym (Nädu) skrev 2019-09-12 23:42:47 följande:
  Bor i Stockholm så har ganska stora valmöjligheter. Fortfarande ingen vårdcentral på min sida av staden som har öppet längre än kontorstider förutom de som har akuttider kvällstid. I övrigt får man tidsbokade tider till allmänläkare och specialister på kontorstid. Tror du är ett undantag som har hittat en doktor som jobbar andra tider. Så man kan inte ha en principdiskussion som grundar sig på.något som du är den enda som lyckats med.
  Jag bor i Stockholm och det du säger är inte sant. 
  Du kan boka de tider du vill men som jag sagt flera gånger, du kan tvingas vänta på att få en tid som passar dig.
 • Anonym (Abelb­abel)
  Mån 16 sep 2019 18:15
  Anonym (.) skrev 2019-09-16 17:25:15 följande:

  Jag bor i Stockholm och det du säger är inte sant. 

  Du kan boka de tider du vill men som jag sagt flera gånger, du kan tvingas vänta på att få en tid som passar dig.


  Här i min stad (en medelstor stad) har vårdcentralerna öppet maximalt kl8-17. Har under årens lopp aldrig lyckats boka en tid kl8:00 eller 16:30 fast jag försökt varenda gång. Gissar på att läkarna träffar den första patienten kl8:30 och den sista kl16:30.

  Och sedan är det ju sällan man kan vänta flera månader på läkarbesök. Är man sjuk så vill man ju av naturliga skäl träffa läkaren så fort som möjligt. Ja förstås om det handlar om att åtgärda en fotvårta så kan man ju vänta men jag har då aldrig sökt för nåt sånt. De flesta som söker sjukvård är ju sjuka.
 • Anonym (Jodi)
  Mån 16 sep 2019 18:46
  +1
  Anonym (.) skrev 2019-09-16 17:25:15 följande:

  Jag bor i Stockholm och det du säger är inte sant. 

  Du kan boka de tider du vill men som jag sagt flera gånger, du kan tvingas vänta på att få en tid som passar dig.


  Jag bor också i Stockholm (innerstan) och har samma erfarenhet av kvartersakutens öppettider (08.00-17.00 dvs kontorstid) som anonym (nädu). Så du kan väl tipsa hen och mig om alla de mottagningar som har kvällsöppet och där det inte handlar om akuttider utan vanliga bokade läkartider. Det räcker om du ger oss fem alternativ (kan ju bli rusning att lista sig där så därför vore det bra med flera att välja på för oss tänker jag).

  Sedan får du gärna svara på mina frågor i inlägg #169
 • Anonym (Nädu)
  Mån 16 sep 2019 20:57
  +1
  Anonym (.) skrev 2019-09-16 17:25:15 följande:

  Jag bor i Stockholm och det du säger är inte sant. 

  Du kan boka de tider du vill men som jag sagt flera gånger, du kan tvingas vänta på att få en tid som passar dig.


  Vad lustigt för jag har ju just varit inne och kollt just öppettider (för att se om jag hade så himla fel) och jag kollade på ca 25 st, från norr till söder, alla hade 8-17 förutom en som hade 7.30- 17. Vilka är det som har andra tider då förutom de med akutmottagning? Hemskt nyfiken.
Svar på tråden Har förskolan rätt?
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.