Forum Jämställdhet/Genus - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Mycket kunskap om kvinnliga förövare saknas

  Ons 12 feb 19:13 Läst 0 gånger Totalt 0 svar
  Ons 12 feb 19:13
  Så skiljer sig kvinnors övergrepp från mäns
  Mycket kunskap saknas, enligt experterna

  Profilbild Niclas Vent


  av


  Niclas Vent


  PUBLICERAD: TOR 31 OKT 2019


  UPPDATERAD: I DAG  08.57


  NYHETER


  Kunskapen om varför kvinnor sexuellt ofredar eller begår övergrepp mot barn är låg.


  Men lyssnar man på offren är problemet mycket större än vad som syns i brottsstatistiken, menar KI-forskaren Christoffer Rahm.


  ? Klart är att det finns kvinnor som har ett sexuellt intresse för barn och gör det för sin egen lusts skull, säger han.


  KOPIERA LÄNK


  Christoffer Rahm, chefsöverläkare.


  FOTO: PONTUS HÖÖK / TT


  Christoffer Rahm är chefsöverläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet. Han bedriver behandlingsstudier av personer med sexuellt intresse för barn.


  ? Det är klart mycket mer ovanligt, nästan obefintligt, att kvinnor döms för sexuella övergrepp mot barn. Men lyssnar man på offrens historier är det vanligare än man tror att en kvinna är förövaren, säger han.


  Att så få kvinnor fälls beror på flera saker, tror Christoffer Rahm.


  ? Tillvägagångssättet är lite annorlunda, det är ofta mer psykologiska övergrepp och smekningar, mer sällan våld och penetration, även om sadistiska och våldsamma övergrepp av kvinnor också förekommer. Och om det är ett stigma att söka vård för män som märker att de har problem, så är det stigmat ännu större för kvinnor.


  ? Sen har offer som blir utsatta för kvinnor det ännu svårare. Det finns fortfarande ett romantiskt skimmer i samhällsdebatten och i pornografiska sammanhang runt lärarinnan som förför skoleleven, som offer behöver kämpa med. Det är viktigt att man använder samma terminologi som för en man som förgriper sig en flicka: det handlar om våldtäkter och förövare.


  Det finns en låg medvetenhet bland allmänheten om kvinnliga förövare, menar Christoffer Rahm.


  ? Det är så otänkbart i mångas ögon att kvinnor ska vara förövare. Tvärtom är samhällsdebatten så nu, att om det är en kvinna som tar hand om barnen så kan man känna sig lugn och trygg. Det är bilden av kvinnan, och den bilden behöver nyanseras.


  Vanligare bland män

  Katarina Görts Öberg är psykolog och enhetschef på Anova (centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska sjukhuset).


  Katarina Görts-Öberg.


  FOTO: PRIVAT


  Hon är också ansvarig för PrevenTell, en hjälptelefon för personer som till exempel lockas av att ha sex med barn.


  Även hon misstänker att det finns ett mörkertal vad gäller kvinnliga förövare.


  ? Kvinnor kan vara svårare att upptäcka, den fysiska närvaron av kvinnor bland barn uppfattas som mindre uppseendeväckande. Kvinnor står ofta närmre yngre barn och kan ha lättare att både dölja och tillskansa sig otillåtna beteenden, säger Katarina Görts Öberg.


  Men sexualbrott är ändå betydligt vanligare bland män.


  ? Vi har bara siffror på de som kommer till oss för att söka hjälp för sexuell problematik, och i den gruppen är 90 procent män. Så även om det finns ett stort mörkertal bland kvinnor är det här beteendet av något skäl vanligare bland män, säger Katarina Görts-Öberg.


  Vad den skillnaden beror på vet man inte.


  ?Sexuellt intresse?

  Vad som driver kvinnor att begå övergreppen är dock en pågående debatt, som inte är klarlagd eller avgjord, enligt Christoffer Rahm.


  En uppfattning är att kvinnor drivs av att tillfredsställa mäns lustar, genom att till exempel spela in barnpornografiskt material för att sälja.


  En annan att kvinnor ofta har egna sexuella trauman i sin bakgrund, som påverkar dem.


  En tredje att kvinnor bara är förövare på samma sätt som män, och har samma sexuella drivkrafter.


  ? Klart är att det finns kvinnor som har ett sexuellt intresse för barn och gör det för sin egen lusts skull, säger Christoffer Rahm.


  ?Förenklad förklaring?

  En traditionell uppfattning är att kvinnors övergrepp inte handlar om sexuellt intresse, utan om en psykisk ohälsa som man tar ut sexuellt, enligt Katarina Görts Öberg.


  ? Jag tycker att det blir en förenklad förklaring. De riskfaktorer vi brukar prata om ? ett sexuellt intresse för barn, en stark upptagenhet av det sexuella och svårigheter att leva sig in andras situation ? kan lika gärna finnas hos kvinnor.


  ? Ett övergrepp är en typ av beteende som uppstår på grund av en kombination av olika saker. Man måste alltid se det enskilda fallet, säger Katarina Görts Öberg.


  ?Stort underskott?

  Mycket kunskap om kvinnliga förövare saknas. Man vet bland annat inte om de avviker från det normala vad gäller till exempel familjesituation.


  Forskning om män visar dock att pedofila män lika ofta är föräldrar som icke-pedofila män, men att pedofilerna oftare lever ensamma.


  Män som begår övergrepp mot barn har också ofta en bredare neuropsykiatrisk problematik, enligt Christoffer Rahm.


  ? Vad gäller kvinnor finns ett stort underskott av kunskap. Forskarvärlden har börjat inse det och det pågår initiativ, säger Christoffer Rahm.

Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Innehåll

Svara i tråden...

Innehåll