• Tis 17 nov 2020 08:22
  1647 visningar
  6 svar
  Inlägg från Bästa vännen Visa alla inlägg
  6
  1647

  Make som adopterar makas barn?

  Ni kan få mitt barn


  Pälsen  Inläsningstjänst - Portal (svenska 7-9)  Läsförståelse


  1 Hur mår doktor Henck? Hur går hans karriär?


  2 Varför lånar doktor Henck John Richardts päls?


  3 Hur får pälsen doktor Henck att känna sig? Varför?


  4 Hur reagerar fru Henck när doktor Henck kommer hem med pälsen på sig? Varför?


  5 Beskriv kortfattat förhållandet mellan doktor och fru Henck. Vad får dig att tycka så?


  6 Vad menar doktor Henck med att pälsen har förskaffat honom de sista sekunder av lycka


  han känt i livet?  Novelligt


  Hur är stämningen i novellen? Vad i novellen får dig att tycka så?  Finns det sådant ni förstår men som inte sägs rakt ut i texten? Ge exempel  Hjalmar Söderberg använder sig av bildspråk i novellen. Kan du hitta några exempel?  Vad är novellens konflikt?  Vad blir lösningen på konflikten? Är den positiv eller negativ? Motivera  Rita upp en dramaturgisk kurva över novellen. Med vilka händelser förändras kurvan? Tid/Spänning

Svar på tråden Make som adopterar makas barn?
Logga in
Bli medlem