Forum Föräldraskap - Känsliga rummet
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Barnets åsikt gällande vaccin?

  Mån 21 sep 07:42 Läst 0 gånger Totalt 77 svar
  Anonym (Chock­ad)
  Visa endast
  Mån 21 sep 07:42

  Mitt barn går i femman oct har nu blivit erbjuden gardasil. Båda föräldrar ska skriva på, men i veckobrevet står det att de respekterar barnets åsikt, så om hen inte vill även efter att ha informerats om vad vaccinet är för etc så kommer de inte gå emot barnets vilja.

  Är det likadant överallt eller är vår skola sjuk? Hur kan en elvaårings vilja vara tyngre än föräldrarnas i en sån här fråga?

 • Anonym (ooo)
  Visa endast
  Mån 21 sep 08:02 #1
  Anonym (Chockad) skrev 2020-09-21 07:42:51 följande:

  Mitt barn går i femman oct har nu blivit erbjuden gardasil. Båda föräldrar ska skriva på, men i veckobrevet står det att de respekterar barnets åsikt, så om hen inte vill även efter att ha informerats om vad vaccinet är för etc så kommer de inte gå emot barnets vilja.

  Är det likadant överallt eller är vår skola sjuk? Hur kan en elvaårings vilja vara tyngre än föräldrarnas i en sån här fråga?


  Det handlar givetvis om respekt för barnet i fråga (läs Barnkonventionen) . Det är ju ändå dennes kropp det gäller. Ni får diskutera med ert barn hemma noga, innan ni lämnar in blanketten. 

  Det kan finnas vissa barn som är så rädda för sprutor att de inte kan tänka sig att ta den. Det måste en förälder i så fall hantera. Det hjälper ju inte då att förklara varför det är en viktig vaccination, barnet kan inte ta in det utan man får försöka resonera på andra sätt och hjälpa barnet komma över den rädslan. 
 • Anonym (Chock­ad) Trådstartaren
  Visa endast
  Mån 21 sep 10:38 #2
  Anonym (ooo) skrev 2020-09-21 08:02:10 följande:

  Det handlar givetvis om respekt för barnet i fråga (läs Barnkonventionen) . Det är ju ändå dennes kropp det gäller. Ni får diskutera med ert barn hemma noga, innan ni lämnar in blanketten. 

  Det kan finnas vissa barn som är så rädda för sprutor att de inte kan tänka sig att ta den. Det måste en förälder i så fall hantera. Det hjälper ju inte då att förklara varför det är en viktig vaccination, barnet kan inte ta in det utan man får försöka resonera på andra sätt och hjälpa barnet komma över den rädslan. 


  Men tycker inte att det är rimligt att en elvaåring ska bestämma gällande vaccin, de är inte mogna nog att förstå eventuella konsekvenser av sina val.
 • Anonym (E)
  Visa endast
  Mån 21 sep 10:51 #3
  Anonym (Chockad) skrev 2020-09-21 10:38:16 följande:
  Men tycker inte att det är rimligt att en elvaåring ska bestämma gällande vaccin, de är inte mogna nog att förstå eventuella konsekvenser av sina val.
  Du har helt rätt i att de inte är mogna att förstå konsekvenserna av sina val gällande vaccin.

  Men det är inte vad det handlar om heller. Fungerar det inte att ta detta i skolan pga barnet inte vill så får ni göra detta privat istället. Kan du få ditt barn att ta vaccinet då är det ju inga problem.
  Men det spelar ingen roll för ingen sitter och blåhåller en 11 åring för att ta vaccin samt ingen sköterska vaccinerar om inte personen sitter stilla. Det kan finnas flera olika anledningar till varför en 11 åring inte vill.
  Prata med barnet istället och peppa där, det brukar gå bra till slut.
 • Anonym (A)
  Visa endast
  Mån 21 sep 15:35 #4
  Anonym (Chockad) skrev 2020-09-21 10:38:16 följande:
  Men tycker inte att det är rimligt att en elvaåring ska bestämma gällande vaccin, de är inte mogna nog att förstå eventuella konsekvenser av sina val.
  Håller med, de har konsekvenstänk då.
 • Anonym (Läs på)
  Visa endast
  Mån 21 sep 16:13 #5 -4

  Kopierat..... viktigt..... Läs.....

  GARDASIL någon? Vår dotter fick erbjudandet. Jag svarade skolan så här:

  Hej!

  Vår dotter har fått information om vaccin mot HPV, Humant Papillom Virus. Det uppfattade hon som ?ta vaccin eller få cancer och dö?. Hon fick även med sig ett brev hem där det står att vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70% av all livmoderhalscancer?. Jag hade inte tänkt ta diskussionen alls, utan helt enkelt bara tacka nej. Men med de faktafel som sprids känner jag mig nödgad att ta till orda. Det vore beklagligt om andra föräldrar fattar ett sådant här viktigt och kanske avgörande beslut på helt fel grunder. Jag tänker så här:

  ? Det anges inte vilket vaccin det rör sig om. Gardasil? Berätta gärna det i så fall samt vad det innehåller - till alla föräldrar. Man får förutsätta att även andra har intresse i att veta vad som kommer att injiceras i deras barn.

  ? Vaccinet skyddar inte mot cancer som ni angett. Man vaccinerar sig alltså inte mot cancer. Det antas däremot ge skydd mot Papillomvirus (HPV) 6, 11, 16 och 18, varav HPV 6 och 11 kan ge kondylom och HPV 16 och 18 är förknippade med cancer. Utöver detta finns oändligt många olika papillomvirus som i sin tur kan ge cellförändringar, som i sin tur kan leda till cancer långt senare. Vaccinet antas skydda mot enbart ett fåtal av dessa virus, inte alla. Vaccinet är alltså mot ett virus (några få av dem), inte mot cancer. Att ange att vaccinet skyddar mot cancer är gravt missvisande och felaktigt. Att sedan dra till med en siffra som inte finns belagd känns mycket oseriöst. Var kommer siffran ?70%? ifrån? (Jag kan gissa. Det kommer från antagandet att vaccinet skyddar mot 70% av de HPV-infektioner som vaccinet innehåller, som i sin tur KAN leda till cancer? Och i så fall är det så att man mätt antikroppar och antar att det finns ett skydd, inte att man faktiskt noterat något skydd.)

  ? Enligt lag är ni skyldiga att informera både om eventuella fördelar och nackdelar av ett vaccin. Inga biverkningarna nämns. I FASS kan man läsa att smärta, svullnad, rodnad, huvudvärk, blåmärken, klåda, smärta i extremitet, feber, illamående, nässelfeber, andningssvårigheter, bronkospasm, svimningar, skakningar, stelhet, allergiska reaktioner, svullna körtlar, (hals, armhåla eller ljumske), muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen, eller förvirring, Guillain-Barrés syndrom, akut disseminerad encefalomyelit, yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner på injektionsstället är möjliga biverkningar. Dessutom rapporteras det friskt från vårt grannland (Danmark) om unga kvinnor som drabbats av POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, alltså ortostatisk inolerans / konstanta svimningar), och CRPS (Complex Regional Pain Syndrome, kroniskt smärttillstånd). Detta har även rapporterats i Sverige: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx&artikel=6256062. I en studie kan man läsa om en ung kvinna som efter den här cocktailen drabbades av autoimmun blödarsjuka där immunförsvaret förstör trombocyter som är nödvändiga för normal blodkoagulering: www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27312165/.

  ? Biverkningar av Gardasil är under utredning. Vi vet alltså inte med säkerhet att Gardasil är ett säkert vaccin. Ändå används det. I Danmark finns forskare som föreslår att man skall pausa vaccineringen därför: www.bt.dk/sygdomme/dansk-forsker-bekymret-for-bivirkninger-vi-skal-tage-en-time-out-i-hpv-vaccinerne. Japanska myndigheter har slutat rekommendera Gardasil pga allt för många och allt för allvarliga biverkningar: www.tokyotimes.com/hpv-vaccine-seen-differently-by-japan-and-the-u-s/.

  ? Har vaccinet någon effekt? Docent Lennart Waldenlind i Sverige anser inte det. Han har nämligen studerat det vetenskapliga underlaget. Exempelvis kvarstår 4 av 5 oönskade cellförändringar trots vaccin. Han går till och med så långt att han menar att man kan invaggas i falsk säkerhet och inte ta de regelbundna kontrollerna på allvar: www.svd.se/gardasil--ett-vaccin-med-mattlig-effekt/i/senaste.

  ? Cellförändringar är inte cancer. Huvuddelen är övergående och läker ut av sig själv. Hos några få kan dessa cellförändringar så småningom övergå i cancer. Förloppet är mycket långsamt och därför är denna cancerform gynnsam att påverka med preventiva åtgärder som gynekologisk cellprovskontroll. Berätta gärna om det alternativet till alla föräldrar.

  ? Användandet av vaccin mot HPV är omotiverat enligt en annan studie, där man kommit fram till att insjuknandet är så lågt. Samma studie påpekar att antalet fall minskat i exempelvis Indien där man mer tydligt ser att förbättrade levnadsförhållanden och miljö bidragit till detta.

  ? Kuriosa: Kroppen klarar av 95% av alla HPV-infektioner själv (Diane Harper / HPV-forskare). Inga studier visar att Gardasil hjälper mot eller förhindrar en livmoderhalscancer. 80% av alla kvinnor får en HPV-infektion någon gång i sitt liv. Bara en bråkdel av de utvecklar livmoderhalscancer. Av de är det väldigt få som dör. Det förmodade skyddet av vaccin varar bara i några år (alltså, man har bara kvar antikroppar i några år). Men få 12-åringar är sexuellt aktiva. Efter 5 år har kroppen bara kvar antikroppar mot HPV 16. De andra är borta.

  ? I samtal med barnen måste det finnas ett bättre sätt att prata om det här. De måste förstå att de inte kan vaccinera sig mot cancer. De måste förstå att det är en minimal chans att få den här typen av cancer. De måste förstå att de kan förebygga. Prata skydd med dem. Varför inte med killarna också? Prata om vikten av regelbundna kontroller. Men skräm de inte till att vaccinera. Dessutom med något så ogrundat och outrett. Bristfällig information skapar oro. Korrekt information skapar trygga individer som kan fatta egna beslut på rätt grunder.

  ? Slutligen lite inspiration för de som vill se hur det gått för andra unga kvinnor som vaccinerats mot HPV:

  och

  samt

  Läs även om Maja som fick sitt liv förstört av Gardasil: sverigesradio.se/sida/avsnitt/602573.

  PS. Brevet avslutas med en friskrivningsklausul från er sida där ni ?utgår från att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd?. Det får ni inte. Enligt lag måste ni ha båda föräldrarnas godkännande. Särskilt i fall av så här bristfällig information och kunskap i ett ämne, riskerar många föräldrar att hamna i situationen att de inte är överens.

 • Mån 21 sep 16:15 #6

  Ska 11-åringen hålls fast och tvingas annars eller..?

 • Mån 21 sep 16:24 #7
  Anonym (Läs på) skrev 2020-09-21 16:13:31 följande:

  Kopierat..... viktigt..... Läs.....

  GARDASIL någon? Vår dotter fick erbjudandet. Jag svarade skolan så här:

  Hej!

  Vår dotter har fått information om vaccin mot HPV, Humant Papillom Virus. Det uppfattade hon som ?ta vaccin eller få cancer och dö?. Hon fick även med sig ett brev hem där det står att vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70% av all livmoderhalscancer?. Jag hade inte tänkt ta diskussionen alls, utan helt enkelt bara tacka nej. Men med de faktafel som sprids känner jag mig nödgad att ta till orda. Det vore beklagligt om andra föräldrar fattar ett sådant här viktigt och kanske avgörande beslut på helt fel grunder. Jag tänker så här:

  ? Det anges inte vilket vaccin det rör sig om. Gardasil? Berätta gärna det i så fall samt vad det innehåller - till alla föräldrar. Man får förutsätta att även andra har intresse i att veta vad som kommer att injiceras i deras barn.

  ? Vaccinet skyddar inte mot cancer som ni angett. Man vaccinerar sig alltså inte mot cancer. Det antas däremot ge skydd mot Papillomvirus (HPV) 6, 11, 16 och 18, varav HPV 6 och 11 kan ge kondylom och HPV 16 och 18 är förknippade med cancer. Utöver detta finns oändligt många olika papillomvirus som i sin tur kan ge cellförändringar, som i sin tur kan leda till cancer långt senare. Vaccinet antas skydda mot enbart ett fåtal av dessa virus, inte alla. Vaccinet är alltså mot ett virus (några få av dem), inte mot cancer. Att ange att vaccinet skyddar mot cancer är gravt missvisande och felaktigt. Att sedan dra till med en siffra som inte finns belagd känns mycket oseriöst. Var kommer siffran ?70%? ifrån? (Jag kan gissa. Det kommer från antagandet att vaccinet skyddar mot 70% av de HPV-infektioner som vaccinet innehåller, som i sin tur KAN leda till cancer? Och i så fall är det så att man mätt antikroppar och antar att det finns ett skydd, inte att man faktiskt noterat något skydd.)

  ? Enligt lag är ni skyldiga att informera både om eventuella fördelar och nackdelar av ett vaccin. Inga biverkningarna nämns. I FASS kan man läsa att smärta, svullnad, rodnad, huvudvärk, blåmärken, klåda, smärta i extremitet, feber, illamående, nässelfeber, andningssvårigheter, bronkospasm, svimningar, skakningar, stelhet, allergiska reaktioner, svullna körtlar, (hals, armhåla eller ljumske), muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen, eller förvirring, Guillain-Barrés syndrom, akut disseminerad encefalomyelit, yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner på injektionsstället är möjliga biverkningar. Dessutom rapporteras det friskt från vårt grannland (Danmark) om unga kvinnor som drabbats av POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, alltså ortostatisk inolerans / konstanta svimningar), och CRPS (Complex Regional Pain Syndrome, kroniskt smärttillstånd). Detta har även rapporterats i Sverige: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx&artikel=6256062. I en studie kan man läsa om en ung kvinna som efter den här cocktailen drabbades av autoimmun blödarsjuka där immunförsvaret förstör trombocyter som är nödvändiga för normal blodkoagulering: www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27312165/.

  ? Biverkningar av Gardasil är under utredning. Vi vet alltså inte med säkerhet att Gardasil är ett säkert vaccin. Ändå används det. I Danmark finns forskare som föreslår att man skall pausa vaccineringen därför: www.bt.dk/sygdomme/dansk-forsker-bekymret-for-bivirkninger-vi-skal-tage-en-time-out-i-hpv-vaccinerne. Japanska myndigheter har slutat rekommendera Gardasil pga allt för många och allt för allvarliga biverkningar: www.tokyotimes.com/hpv-vaccine-seen-differently-by-japan-and-the-u-s/.

  ? Har vaccinet någon effekt? Docent Lennart Waldenlind i Sverige anser inte det. Han har nämligen studerat det vetenskapliga underlaget. Exempelvis kvarstår 4 av 5 oönskade cellförändringar trots vaccin. Han går till och med så långt att han menar att man kan invaggas i falsk säkerhet och inte ta de regelbundna kontrollerna på allvar: www.svd.se/gardasil--ett-vaccin-med-mattlig-effekt/i/senaste.

  ? Cellförändringar är inte cancer. Huvuddelen är övergående och läker ut av sig själv. Hos några få kan dessa cellförändringar så småningom övergå i cancer. Förloppet är mycket långsamt och därför är denna cancerform gynnsam att påverka med preventiva åtgärder som gynekologisk cellprovskontroll. Berätta gärna om det alternativet till alla föräldrar.

  ? Användandet av vaccin mot HPV är omotiverat enligt en annan studie, där man kommit fram till att insjuknandet är så lågt. Samma studie påpekar att antalet fall minskat i exempelvis Indien där man mer tydligt ser att förbättrade levnadsförhållanden och miljö bidragit till detta.

  ? Kuriosa: Kroppen klarar av 95% av alla HPV-infektioner själv (Diane Harper / HPV-forskare). Inga studier visar att Gardasil hjälper mot eller förhindrar en livmoderhalscancer. 80% av alla kvinnor får en HPV-infektion någon gång i sitt liv. Bara en bråkdel av de utvecklar livmoderhalscancer. Av de är det väldigt få som dör. Det förmodade skyddet av vaccin varar bara i några år (alltså, man har bara kvar antikroppar i några år). Men få 12-åringar är sexuellt aktiva. Efter 5 år har kroppen bara kvar antikroppar mot HPV 16. De andra är borta.

  ? I samtal med barnen måste det finnas ett bättre sätt att prata om det här. De måste förstå att de inte kan vaccinera sig mot cancer. De måste förstå att det är en minimal chans att få den här typen av cancer. De måste förstå att de kan förebygga. Prata skydd med dem. Varför inte med killarna också? Prata om vikten av regelbundna kontroller. Men skräm de inte till att vaccinera. Dessutom med något så ogrundat och outrett. Bristfällig information skapar oro. Korrekt information skapar trygga individer som kan fatta egna beslut på rätt grunder.

  ? Slutligen lite inspiration för de som vill se hur det gått för andra unga kvinnor som vaccinerats mot HPV:

  och

  samt

  Läs även om Maja som fick sitt liv förstört av Gardasil: sverigesradio.se/sida/avsnitt/602573.

  PS. Brevet avslutas med en friskrivningsklausul från er sida där ni ?utgår från att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd?. Det får ni inte. Enligt lag måste ni ha båda föräldrarnas godkännande. Särskilt i fall av så här bristfällig information och kunskap i ett ämne, riskerar många föräldrar att hamna i situationen att de inte är överens.


  Jag antar att du är en sån som tror att kolloidalt silver botar cancer också... eller att en massa vitaminer botar covid?
 • Mån 21 sep 16:25 #8
  fjanten skrev 2020-09-21 16:15:39 följande:

  Ska 11-åringen hålls fast och tvingas annars eller..?


  Om sprutan ska tas så blir det så i förlängningen. Så skedde när jag gick i skolan, dock inte mot mig personligen.
 • Anonym (Läs på)
  Visa endast
  Mån 21 sep 16:34 #9
  Anonym skrev 2020-09-21 16:24:54 följande:

  Jag antar att du är en sån som tror att kolloidalt silver botar cancer också... eller att en massa vitaminer botar covid?


  Botar cancer var lite o ta i.....

  Vitaminer hjälper ju tillståndet absolut. Fanns ju dessutom fakta på det (de med d-vitaminbrist i riskzonen)?
 • Mån 21 sep 16:49 #10
  Anonym (Läs på) skrev 2020-09-21 16:34:48 följande:
  Botar cancer var lite o ta i.....

  Vitaminer hjälper ju tillståndet absolut. Fanns ju dessutom fakta på det (de med d-vitaminbrist i riskzonen)?
  Jag är med i en grupp på FB som har detta silver i sitt gruppnamn. Mest för underhållningens skull, maken till verklighetfrånvarande människor får man leta efter.
  Det var där jag såg det där löjliga "kontraktet" som man skulle skicka med ungen till skolsköterskan nämligen. Liknande det där tramset du föreslog.

  Det fattar du väl själv att skolsköterskan inte kan garantera något, alla mediciner har mer eller mindre risker med biverkningar. Vacciner som ges i skolan är i det närmaste riskfria.
  Det borde vara straffbart att inte låta sina barn vaccineras, som det är i en del länder.
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Svara i tråden...

Innehåll