• Tis 14 sep 2021 21:36
  1347 visningar
  25 svar
  25
  1347

  Går ej att göra en Boupteckning, vite om 10 000kr.

  Nån som vet eller har erfarenhet från Skattemyndighetens bouptecknings avdelnings handläggare och vad de gör bakom kulisserna med ärenden där en boupteckning inte går att igenomföra (går ej att få fram de två förättnings
  männen, där den "oförvillige" dödsbo förvaltaren inte har kännedom om
  den avlidne och dennes eventuella umgänges kretts, etc) och där nuvarande dödsboföreträdaren vill avsäga sig updraget då skattemyndigheten hotat denne om vite a 10 000kr för att boupteckningen inte lämnats in. Alltså ett moment 22.

  Bouptecknings avdelningen överlämnar ärendet till en "vitesavdelning" enligt deras utsago efter att en viss tids intervall uppnått.

  Dödsboförvaltaren har satt dödsboet i konken hos Tingsrätten på grund av
  detta men ochså på grund av att dödsboet är defakto insolvent , en konkursförvaltare har tillsatts men Skatteverket vill inte kännas vid detta.

  Nån som vet om konkurs förvaltaren gör en förenklad form av boupteckning om det nu fins en sådan för konkursade dödsbon, och anväder sig då av två gode män som lagtext snackar om, eller om denne skiter i detta?

  Bouptecknings man skall det inte ansökas om på grund av att då kommer den kostnaden att läggas på den som ansökte om detta och inte på det insolventa dödsboet. 

  En del inom "systämät" har medgett att Ärvdabalken är gammal och ur led
  med tiden och därav skapar många av problemen men det är en dålig ursäkt
  för skatteverket har satt i system att förja vissa delar av den lagen medans de kokar ihop egna påhitt när det kommer till andra delar av den lagen.

  Det är extremt mycket tjafss och medveten missinformation och ifrån skyllande från skattemyndigheten men ochså andra statliga och privata instanser rörande allting kring dödsbo och Skatteverkets boupteckningsavdelning (spridd på 3 olika orter i Svergie) verkar bestå av en samling småaktiga sadister!


   
 • Svar på tråden Går ej att göra en Boupteckning, vite om 10 000kr.
 • Ons 15 sep 2021 13:35
  #11
  Herr Klaus Schwab skrev 2021-09-15 13:31:22 följande:
  dödsbo är i konken
  Anonym (?) skrev 2021-09-15 08:50:06 följande:

  Nyfiken fråga, när skedde dödsfallet?


  Fråga en advokat oavsett! 
 • Anonym (aaa)
  Ons 15 sep 2021 13:48
  #12

  Det är väl givetvis rätt enkelt att kontakta en ny advokat och be om hjälp. 

 • Anonym (Z)
  Ons 15 sep 2021 13:55
  #13

  Vad är din undran egentligen? Om skulderna överstiger tillgångarna sätts ett dödsbo i konkurs men arvingarna kan aldrig ärva skulder.

  lawline.se/answers/kan-man-forsatta-ett-dodsbo-i-konkurs-hur-gor-man-det-drabbar-det-arvingarna

 • Ons 15 sep 2021 19:36
  #14
  -1

  Ja jösses, verkar vara divison 5 här på FL som yttrar sig i jurdiskt komplexa frågor. Börja med att läsa första inlägget och vad som efterfrågas.

 • Anonym (arvta­gare)
  Ons 15 sep 2021 20:06
  #15

  Om dödsbot hade koll på sin ekonomi och sina ekonomiska förfarande innan bortgången hade det inte uppstått svårigheter.

 • Anonym (?)
  Ons 15 sep 2021 20:13
  #16
  Herr Klaus Schwab skrev 2021-09-15 19:36:42 följande:

  Ja jösses, verkar vara divison 5 här på FL som yttrar sig i jurdiskt komplexa frågor. Börja med att läsa första inlägget och vad som efterfrågas.


  Jag har erfarenhet av skattemyndigheten ang bouppteckning och det har alltid funderat smidigt och problemfritt.

  Vid ett tillfälle behövde vi mer tid och fick anstånd utan problem.

  Men du har rätt i att gäller det komplexa juridiska frågor är fl fel forum.
 • Ons 15 sep 2021 20:38
  #17
  -1
  Anonym (arvtagare) skrev 2021-09-15 20:06:58 följande:

  Om dödsbot hade koll på sin ekonomi och sina ekonomiska förfarande innan bortgången hade det inte uppstått svårigheter.


  Ja jävlars vilket "godag yxskaft" till svar från ännu en
  "anonym" som inte ens bemödat läsa vad det handlar om!
 • Ons 15 sep 2021 20:41
  #18

  Verkar vara att folk hellre läser "det de vill se" än vad det "som faktiskt står"
  sen själva i ett dilerium diktar ihop frågor och svar på nått som alldrig ställts!

 • Ons 15 sep 2021 21:03
  #19
  -1
  Anonym (arvtagare) skrev 2021-09-15 20:06:58 följande:

  Om dödsbot hade koll på sin ekonomi och sina ekonomiska förfarande innan bortgången hade det inte uppstått svårigheter.


  Kan informera godag yxskaftet att du bevisligen kan inget om juridik och lagtexter, prjudikat och hur den ska tolkas eftersom den avlidne inte var
  insolvent eller hade dålig ekonomi vid dödstillfället. Du har uppenbarligen
  inte läst vad det handlar om utan bara är här och trollar.
 • Anonym (Z)
  Ons 15 sep 2021 21:45
  #20
  Herr Klaus Schwab skrev 2021-09-15 21:03:11 följande:

  Kan informera godag yxskaftet att du bevisligen kan inget om juridik och lagtexter, prjudikat och hur den ska tolkas eftersom den avlidne inte var

  insolvent eller hade dålig ekonomi vid dödstillfället. Du har uppenbarligen

  inte läst vad det handlar om utan bara är här och trollar.


  Det är nog bättre att du ställer din fråga på Lawline. Vi är antagligen för korkade här för att kunna svara
 • Ons 15 sep 2021 23:00
  #21
  Anonym (Z) skrev 2021-09-15 21:45:54 följande:
  Det är nog bättre att du ställer din fråga på Lawline. Vi är antagligen för korkade här för att kunna svara
  Tragiskt nog har du helt rätt i din analys om det Svännebanska folket!
  Tyvärr så har lawline max 500 frågor per omgång och chansen att få
  in en fråga är extremt liten även om du är tidig i en omgång.
 • Anonym (Wtf)
  Ons 15 sep 2021 23:23
  #22

  Om den avlidne vid dödstillfället var solvent, varför är då dödsboet satt i konkurs? Har tillgångarna tagit slut under tiden dödsboförvaltaren tagit hand om det?

  På din fråga om konkursförvaltaren kommer att göra en förenklad bouppteckning: fråga konkursförvaltaren direkt, denne bör ha kompetens att avgöra om det är möjligt. Anledningen till min fråga i början är, om konkursförvaltaren ser att tillgångar försvunnit på ett olagligt sätt så kommer denne att undersöka det och då blir det inget snabbt och enkelt ärende.

 • Ons 15 sep 2021 23:36
  #23
  -1
  Anonym (Wtf) skrev 2021-09-15 23:23:20 följande:

  Om den avlidne vid dödstillfället var solvent, varför är då dödsboet satt i konkurs? Har tillgångarna tagit slut under tiden dödsboförvaltaren tagit hand om det?

  På din fråga om konkursförvaltaren kommer att göra en förenklad bouppteckning: fråga konkursförvaltaren direkt, denne bör ha kompetens att avgöra om det är möjligt. Anledningen till min fråga i början är, om konkursförvaltaren ser att tillgångar försvunnit på ett olagligt sätt så kommer denne att undersöka det och då blir det inget snabbt och enkelt ärende.


  Din andra fråga, det frågas här för att få reda på andra människors erfarenheter
  om b.la konkursförvaltare, boupteckningar som inte går att igenomföra och process tekniska spörsmå m.ml. Din tredje fråga:  Det förekommer inga oigentligheter, försök istället bersvara huvudfrågan istället för att bygga nya frågor kring godag yxskaft svar från andra anonyma. 
 • Anonym (Wtf)
  Tor 16 sep 2021 00:07
  #24

  Om den avlidne var solvent vid dödsfallet, så bör dödsboet också vara det. Jag förstår inte varför dödsboet är satt i konkurs.

  En konkursförvaltare ska se till att gäldenärerna får ut så mycket som möjligt ur konkursboet. En fråga som konkursförvaltaren kommer att ställa är, "Var är tillgångarna som fanns vid dödsfallet?". Utan svar på den frågan är din fråga omöjlig att svara på.

  Men, om bouppteckningen dragit ut så långt på tiden att Skattemyndigheten hotar med vite, så kvittar det om konkursförvaltaren till slut lämnar in en bouppteckning. Den som skulle gjort det från början åker på vitet i alla fall.

 • Anonym (Z)
  Tor 16 sep 2021 08:51
  #25

  Vet inte vilken roll du själv har i förhållande till detta, men skyldigheten att lämna in en bouppteckning försvinner knappast för att dödsboet har försatts i konkurs.

  Det skickas först ut påminnelse och därefter vitesföreläggande med tidsfrist, och om tidsfristen inte hålls döms vite ut. Om bouppteckning inte kommer in trots vite kan ett nytt vitesföreläggande ställas och ett nytt vite dömas ut. Osv.

  Att dödsboföreträdaren bara kan kliva av sitt åtagande om bouppteckning och därmed komma undan vite låter högst osannolikt. Det är ett åtagande som ska fullgöras, punkt.

  www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/340713.html

  Min egna erfarenhet av konkurser rör enbart företag och inte dödsbon. Vi arbetar med små företag och det är tyvärr inte ovanligt att små företag sötts i konkurs. De konkursförvaltare som jag har varit i kontakt med har varit ytterst professionella och varit bra att ha att göra med. För vår del har det mest gällt att ordna med formella dokument som rört bolaget.

  Det är tråkigt att vi här inte kan hjälpa dig med dina frågor, ett förslag är att ringa konkursförvaltaren. De är ofta mycket rutinerade advokater som vet vad som gäller. Annars, kontakta en jurist för rådgivning som flera redan föreslagit. Det är antagligen det bästa.

Svar på tråden Går ej att göra en Boupteckning, vite om 10 000kr.
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.