• Anonym (.)
  Mon 17 Oct 2022 12:36
  23438 visningar
  262 svar
  +1
  262
  23438

  Vem ska betala fakturan?

  TS, syftet med fakturan är inte att uppdostra ditt barn. Syftet är att ersätta kostnaden för brandutryckningen. NÅGON måste ju betala, eller hur?

  Jag jobbar som lärare i högstadiet och jag anser att skolan och föräldrarna delar på ansvaret för barnen när barnen är i skolan. Vi lärare sysslar en väldig massa med barnuppfostran, helt enkelt för att vi måste. Det skulle inte gå att genomföra lektioner om vi inte hade ordningsregler eller tillrättvisade elever som inte skötte sig. Vi önskar nog dock allihop att vi kunde lägga mindre tid på uppfostran, eftersom det tar så mycket tid från undervisningen.

  Självklart har även föräldrar ett ansvar för hur deras barn uppför sig i skolan. Annars skulle ju skolan aldrig behöva ringa hem eller ha samtal med föräldrar vars barn inte beter sig som de ska.

  När det kommer till ekonomisk ersättning för skador så anser jag att det ansvaret alltid ska ligga på föräldrarna. Alla pengar skolan lägger ut måste ju tas från en budget som istället hade kunnat läggas på eleverna och undervisningen. Ska skolan betala varje gång någon elev orsakat skada eller startat brandlarmet, så blir det ju väldigt stora summor.

 • Anonym (.)
  Tue 18 Oct 2022 07:22
  iamwonderful skrev 2022-10-17 18:17:47 följande:
  Jag håller med om att föräldrar och skola ska samverka. Men är inte fostran ett lärande? I skolan fostrar man väl generation av framtida samhällsmedborgare. Man fostrar barn i samhällssystem. Om barnet drar ett brandlarm, har inte skolan då brustit i uppsyn? Vad hade istället hänt om barnet hade skadat sig? Gått iväg, klättrat upp på en klippkant och ramlat ner och brutit benet. Hade man då sagt att det är föräldernas ansvar? Skulle föräldrarna kunna skicka faktura på mellanskillnaden på förlorad inkomst för att man måste sitta hemma med sitt barn? Behöver inte argument kunna användas konsekvent åt båda håll?

  Ett barn dog i somras på en förskola. Var det föräldrarnas fel att man inte lärt barnet att klättra?
  Jo, jag skriver ju det i inlägget du citerar, att föräldrarna och skolan delar på ansvaret för barnen när barnen är i skolan. Jag skriver också att skolan bedriver mycket barnuppfostran, så jag vet inte varför du argumenterar emot mig. Självklart har skolan ansvar för elevers säkerhet. Om skolan vet att den har en elev som har väldigt dålig impulskontroll och ofta ägnar sig åt riskfyllt beteende, krävs naturligtvis åtgärder för att säkerställa att eleven inte skadar sig allvarligt. Något du dock måste vara medveten om, är att skolan (och förskolan) är underbemannad. Det är alldeles för få vuxna i förhållande till antal barn. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för personalen att hålla koll på varenda elev varje minut. När allvarliga händelser inträffar, borde det vara en signal till politikerna att minska storleken på barngrupperna och öka antalet vuxna i skolan eller förskolan, men det verkar gå trögt på den fronten. Lägg skulden där den hör hemma, dock.
 • Anonym (.)
  Tue 18 Oct 2022 18:01
  +1
  iamwonderful skrev 2022-10-18 17:27:12 följande:

  Jag har nu, ett tag för er att förstå att ni behöver ta reda på mer fakta och resonera mer fram och tillbaka, se andra perspektiv, m.m
  Det känns som att väldigt många här inne glömt det man lär sig i skolan. 

  Faktakontroll, källkritik, att resonera fram och tillbaka. Verkar som att många skulle behöva gå i skolan igen för skolan har nog misslyckats här. 

  Det är alltså inte mitt barn, jag är rektor på skolan. Vi hade detta som övning/workshop/utbildning.

  Scenario:
  Barnet är en hon (man antog att det var en han)
  Barnet är 8år.
  Barnet tryckte på larmet när en lärare stod i korridoren, barnet står bakom läraren 1 meter bort.
  Barnets föräldrar är nyskilda.
  Barnet berättar för kuratorn att man har en "challange" bland eleverna som man tagit från Youtube. 


  Du hade som övning i en workshop att starta en tråd på Familjeliv? Ok. Själv hade jag ju gapskrattat om min chef föreslog det och bett hen komma med något seriöst.
 • Anonym (.)
  Tue 18 Oct 2022 21:01
  iamwonderful skrev 2022-10-18 19:41:38 följande:

  Vad innebär tillsynsansvaret och vilket tillsynsansvar har förskolan och skolan?


  Det finns inga bestämmelser i skollagstiftningen som reglerar tillsynsansvaret för barn och elever. Enligt föräldrabalken har barnets vårdnadshavare ett tillsynsansvar. Vårdnadshavare ska se till att de själva eller någon annan har uppsikt över barnet och göra vad som behövs för att barnet inte ska skada någon annan. I ansvaret ingår också att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning. Men vårdnadshavarnas ansvar för tillsynen anses gå över till huvudmannen när barnet eller eleven är i förskolan, skolan eller fritidshemmet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse eller motsvarande om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.


  Tillsynsansvaret innebär alltså att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning samt att se till att barnet


  får sina behov tillgodosedda

  inte skadas

  inte skadar något eller någon annan.

  Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Det innebär i de flesta fall att ansvaret för tillsynen är större när det gäller barn som går i förskolan och skolans lägre årskurser.


  Tillsynsansvaret behöver planeras noggrant och det är viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen och eleverna ser ut, ser till att all personal får kompetensutveckling samt har fungerande rutiner.


  Fast frågan gällde ju inte vem som har tillsynsansvar, utan vem som blir ersättningsskyldig när en elev avsiktligen utlöser brandlarmet. Menar du att det följer med nödvändighet av de riktlinjer du hänvisar till, att skolan är ersättningsskyldig då elever orsakar skada under skoltid?
 • Anonym (.)
  Tue 18 Oct 2022 23:41
  Ellie skrev 2022-10-18 22:37:20 följande:
  Skolverket håller inte med dig.
  Var skriver Skolverket om vem som blir ersättningsskyldig för skador som elever orsakar under skoltid? Texten som TS klistrade in nämner inget om det.
 • Anonym (.)
  Wed 19 Oct 2022 05:10
  Ellie skrev 2022-10-18 22:48:08 följande:
  Menar du att rektorn borde gå emot skolverket?
  Skolverket är ingen domstol och kan inte avgöra eller besluta vem som blir skadeståndsskyldig. Skolverket kan endast hänvisa till läroplanen eller skollagen, dvs. skolans styrdokument. Skolverket har ingen juridisk makt.
 • Anonym (.)
  Wed 19 Oct 2022 05:15
  Anonym (Mia) skrev 2022-10-18 23:50:54 följande:

  Nej men skadeståndslagen gäller då och föräldrarnas ansvar.


  https://lawline.se/answers/foraldrars-skadestandsansvar-2


  Jag har skummat igenom dina länkar och såvitt jag kan se, så är det föräldrarna som är skadeståndspliktiga, dvs. motsatsen till det signaturen Ellie skrev. Ellie svarade ju på någon som skrev att TS ska betala, och skrev då: ?Skolverket håller inte med dig?.
 • Anonym (.)
  Wed 19 Oct 2022 05:43
  +3
  iamwonderful skrev 2022-10-16 18:08:34 följande:
  Hur hade du uppfostrat barnet? Ett barn som inte lyssnar?
  PH76 skrev 2022-10-16 16:23:27 följande:
  Du kan jämföra det med att ditt barn går över till grannen och slänger en sten genom dennes fönster, med flit.

  Vem ska betala tycker du? Du eller grannen?
  I det här fallet är det på fritiden. Då har jag som förälder ansvaret att han tillsyn,

  I skolan kan jag omöjligt ha tillsyn, jag är inte där. Vad ska jag göra då?
  Varför skriver du ?jag som förälder? och ?I skolan kan jag omöjligt ha tillsyn, jag är inte där?, om det nu inte var ditt barn? Om hela scenariot är påhittat? Detta är bara ETT exempel i tråden på när du skriver saker som ?mitt barn? osv. Du skriver det överallt.

  Vidare påstår du att detta var ett test för att se hur bra andra människor är på att söka fakta och göra källkritik, men du har aldrig specificerat vilka fakta vi hade fel om. Det enda du har gjort är att klistra in en text om tillsynsansvar från Skolverket, trots att din fråga gällde skadeståndsansvar och inte tillsynsansvar. Att du skulle vara rektor verkar mycket osannolikt. Likaså att en skola skulle ge sina anställda i uppdrag att starta trådar på Familjeliv. Jag tror snarare att du blir stött över att du inte får den förståelse du söker i tråden, och vill sätta oss på plats.
 • Anonym (.)
  Wed 19 Oct 2022 05:51
  iamwonderful skrev 2022-10-18 17:27:12 följande:

  Jag har nu, ett tag för er att förstå att ni behöver ta reda på mer fakta och resonera mer fram och tillbaka, se andra perspektiv, m.m
  Det känns som att väldigt många här inne glömt det man lär sig i skolan. 

  Faktakontroll, källkritik, att resonera fram och tillbaka. Verkar som att många skulle behöva gå i skolan igen för skolan har nog misslyckats här. 

  Det är alltså inte mitt barn, jag är rektor på skolan. Vi hade detta som övning/workshop/utbildning.

  Scenario:
  Barnet är en hon (man antog att det var en han)
  Barnet är 8år.
  Barnet tryckte på larmet när en lärare stod i korridoren, barnet står bakom läraren 1 meter bort.
  Barnets föräldrar är nyskilda.
  Barnet berättar för kuratorn att man har en "challange" bland eleverna som man tagit från Youtube. 


  Vad har barnets kön och det faktum att föräldrarna är nyskilda med saken att göra? Tycker du att man ska ha mer förståelse för barnets agerande för att barnet är en flicka med nyskilda föräldrar? Tror du att en domstol tar hänsyn till de faktorerna när de ska avgöra vem som blir skyldig att betala skadestånd?

  Varför skrev du tidigare i tråden att barnets agerande berodde på tvångstankar om orsaken var en utmaning från YouTube?
 • Anonym (.)
  Wed 19 Oct 2022 18:36
  +1
  iamwonderful skrev 2022-10-19 16:38:06 följande:
  Stött, inte då.
  Sätta er på plats, du får besinna dig. 
  Osannolikt, kanske. 
  Svara på frågorna istället. Varför skriver du ?mitt barn? o. dyl. genomgående i tråden, om allt var påhittat?

  Vad var det för fakta vi hade fel om?
Svar på tråden Vem ska betala fakturan?