• Aviga
  Wed 29 Mar 10:14
  859 visningar
  23 svar
  23
  859

  Vart har alla gamla hederliga Moderater tagit vägen?

  Nu tillhör jag inte den del av väljarkåren som röstat på moderaterna men har alltid förut uppskattat partiets eftertänksamhet och "skynda långsamt" attityd. De har liksom tjänat som motpol till de övriga partierna i samhällsdebatten.

  Därför ser jag nu med oro att partiet verkar bli alltmer populistiskt och odefinierbart.

  Ja, vart tog de gamla moderaterna vägen?  De försvann kanske samtidigt med " de Nya Moderaterna" FörvånadTRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2023-04-01 10:41
  Tråden handlar inte om Moderaternas partiprogram.

 • Svar på tråden Vart har alla gamla hederliga Moderater tagit vägen?
 • Aviga
  Wed 29 Mar 20:36
  #10
  Anonym (Klassisk moderat) skrev 2023-03-29 12:20:58 följande:

  Det här kommer ni nog inte ihåg eller var inte födda då, men det fanns ett parti som hette "ny demokrati" som rörde om i grytan och skyfflade runt väljare från deras mer traditionella partitrogenhet. De snodde borgerliga väljare av alla typer och även från ett då väldigt litet SD.

  Det var som SD, fast för rika, och hade en populism som hade gått dagens partier, även SD, att blekna i jämförelse.


  Visst kommer jag ihåg Ian och Bert med sina drickes bäckar och "drag under galoscherna". Jo, nog var det populism alltid men då stod ju moderaterna emot.

  Vad hände?
 • Aviga
  Thu 30 Mar 12:52
  #19

  Jag menar inte att Moderata partiet blivit populistiskt.  Inte heller har Liberalerna blivit populistiskt, Vad jag undrar över är vart tog de politiker vägen som öppet tog ställning mot populismen?  

 • Aviga
  Sat 1 Apr 11:02
  #20
  Vad är populism? 

  Populism är en ideologi eller rörelse som genom retoriska metoder vädjar till ?folket? och ser det som nedtryckt av en härskande elit i samhället.

  Tanken grundar sig på ett ?vi och dom? ?tänkande och grupperar människor oberoende social klass.

  Populismens centrala budskap är att de har de enda rätta svaren, och anpassar sig efter aktuella politiska frågor för att utlova förändring och förbättring (t.ex. sänkning av bensin och diesel priset).

  Populistiska rörelser strävar till att uppnå popularitet genom att sprida hat och hets mot folkgrupp.

  Populistiska metoder är därmed att tilltala vissa målgrupper, att spela på människors känslor och att retoriskt förenkla information; med andra ord försöker populismen erbjuda folket en enkel utväg och målar upp en svartvit världsbild istället för att besvara på invecklade samhällsfrågor.

  Till skillnad från diktaturer, grundar sig demokratin på att olika åsikter och synsätt är accepterade i samhället. Därmed skapas det kompromisser vid åsiktsskiljaktigheter, vilket populismen motsätter sig och går ofta in för att motsätta sig saker istället.

  Populismens syn på ?folket? är oviss och motstridig, och representerar enligt populisterna själva, enbart de människor som är av samma åsikt som de. 
 • Aviga
  Sat 1 Apr 12:06
  #22

  Naturligtvis kan man applicera populism över hela höger-vänsterskalan 
  Att det i den offentliga debatten mest är högerpopulism som diskuteras just nu har väl sina orsaker men det är i övergången mellan demokrati och diktatur som populismen frodas,

  Med detta vill jag inte på något sätt påstå att vi är på väg in i en diktatur men det kan vara tecken på att vår demokrati har problem. 

  www.dn.se/debatt/det-har-ar-svenskarna-beredda-att-pausa-demokratin-for/

Svar på tråden Vart har alla gamla hederliga Moderater tagit vägen?