6 barn dog i magen – fördubbling av igångsättningar under 2020

Antalet förlossningar som sätts igång på medicinsk väg har fördubblats under 2020. Familjeliv har pratat om fördelar och nackdelar med igångsättning, tillsammans med Rebecca Nilsson, leg. barnmorskas.

Andelen igångsättningar har fördubblats under 2020.
Andelen igångsättningar har fördubblats under 2020.

Andelen förlossningar som sätts igång har fördubblats – det visar statistik från Socialstyrelsen. Statistiken omfattar perioden mellan 2019 och 2020. Enligt Socialstyrelsen menar att den kraftiga ökningen beror på att flera regioner ändrat sina rutiner för igångsättning – nu startar man i regel förlossningar tidigare än förut.

Genomförde studie – sex barn dog

En av orsakerna som enligt myndigheten kan stå till grund till förändringen är en svensk studie från 2019. Studien, som jämförde igångsättningar i vecka 41 och 42, avbröts tidigare än planerat då sex barn dog under studiens gång. Samtliga fall där barn avled hörde till dem som skulle sättas igång i vecka 42.

"Aldrig riskfritt"

Familjeliv har pratat med Rebecca Nilsson, leg. barnmorska. Enligt henne är igångsättning en viktig åtgärd att kunna vidta, bland annat om det uppstått komplikationer hos den gravida eller hos bebisen i magen:

– Det finns fler olika anledningar till varför en förlossning behöver sättas igång, det kan exempelvis vara för att bebisen är sjuk eller inte har det bra i magen och behöver komma ut. Till exempel på grund av att moderkakan inte funkar som den ska och bebisen inte får tillräckligt med näring och blir tillväxthämmad. Det kan också vara att den gravida är sjuk, exempelvis i havandeskapsförgiftning då man bara kan bli frisk om bebisen föds.

En del inom förlossningsvården är negativt inställda till igångsättning – varför tror du att det är så?

– Att sätta igång en förlossning på medicinsk väg är ju aldrig riskfritt. När vi är där och rubbar det naturliga förloppet så blir det lätt en ond spiral av interventioner som kan leda till olika risker och komplikationer både för både den födande och bebisen. Sen finns det situationer där de medicinska riskerna med att fortsätta vara gravid är större än att sätta igång förlossningen och då ska man såklart sätta igång, säger hon och tillägger:

– Sen är det också så att en igångsättning tar betydligt längre tid än en förlossning där den födande kommer in i värkarbete. Det kan vara två till tre dygn på förlossningen vid en igångsättning. Det tar av resurser som inte riktigt finns på förlossningarna och därför tror jag att många ifrågasätter det stora mängd igångsättningar som har behövts de senaste åren. Om det verkligen finns en medicinsk indikation till alla.

Källa: SVT