Alvedon gravid – får man ta Alvedon när man är gravid?

Även gravida kan drabbas av vanliga krämpor, som ont i huvudet eller i ryggen. Då är det bra att veta om det går att ta Alvedon och hur mycket, eller om det är farligt för bebisen i magen. Läs allt du behöver veta om alvedon och graviditet här!

Alvedon och gravid – får man ta Alvedon när man är gravid?
Alvedon och gravid – får man ta Alvedon när man är gravid?

Ja, du kan ta Alvedon när du är gravid för att lindra värk och feber, men inte för mycket eller för ofta. Det säger Läkemedelsverket om Alvedon och graviditet.

Kan man ta Alvedon när man är gravid?

Alvedon innehåller den verksamma substansen paracetamol och är samma som exempelvis Panodil. Du som gravid kan ta Alvedon för att lindra exempelvis feber eller värk. Experter har länge sagt att paracetamol är helt ofarligt att använda under en graviditet, men nyare forskning har visat att man kanske ändå ska vara lite försiktig. Som gravid kan du få feber och ont precis som alla andra och det kan behöva lindras, då finns i dagsläget inget bättre alternativ än Alvedon. Däremot ska du inte ta mer än rekommenderad dos och inte under längre tid än nödvändigt.

Läs mer: Gravid vecka för vecka – följ din graviditet från befruktning till förlossning

Alvedon gravid – läkemedelsverkets rekommendationer

Läkemedelsverket rekommenderar Alvedon, eller paracetamol, som förstahandsval om du som gravid behöver behandla med smärtlindrande läkemedel. De skriver så här:

• Generellt bör läkemedel användas i så liten utsträckning som möjligt under graviditet och varje läkemedelsbehandling ska vara medicinskt motiverad.

• Vid tillfälliga/kortvariga smärttillstånd under graviditet bör andra metoder än läkemedel övervägas för att minska smärtan.

• För gravida gäller fortfarande att läkemedel som innehåller paracetamol är förstahandsmedel vid smärttillstånd och feber.

• Vid behov av smärtstillande läkemedel under graviditet under längre tid än några dagar bör en eventuell fortsatt läkemedelsbehandling diskuteras med läkare.

De skriver vidare att andra typer av smärtstillande preparat som innehåller NSAID, som exempelvis Ipren, Treo och Diklofenak ska undvikas helt under hela graviditeten på grund av risken för missbildningar och missfall.

Risker för barnet med för mycket Alvedon

Det finns ett fåtal studier som kunnat påvisa att Alvedon under graviditeten kan störa fosterutvecklingen. I en svensk studie, SELMA-studien, såg man att större mängder av Alvedon i tidig graviditet kan leda till språkförsening hos flickor. Hos pojkar kunde man inte se det sambandet och därför har forskarna dragit slutsatsen att det troligtvis beror på hormonella mekanismer, men att mer forskning behövs.

En annan studie i Norge kom fram till att Alvedon under graviditeten ökar risken att barnet utvecklar ADHD. I Sverige har Läkemedelsverket dock dragit slutsatsen att det är tveksamma orsakssamband mellan paracetamol och fosterutveckling, det betyder att språkförseningen eller ADHD-diagnosen lika gärna kan bero på något annat. Alvedon anses fortfarande vara ett säkert läkemedel för gravida, men man ska inte ta mer än rekommenderad mängd. Om du som gravid har behov av smärtlindring under en längre tid ska du ta kontakt med en läkare för att utreda varför.

Läs mer:

Urinvägsinfektion under graviditet

GBS – Grupp-B streptokocker och graviditet

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. Barnmoska