Få gravida är vaccinerade – trots risk att bli allvarligt sjuka

Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att få gravida är fullvaccinerade.

Ny statistik visar att få gravida är vaccinerade.
Ny statistik visar att få gravida är vaccinerade.

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det är få gravida kvinnor i Sverige som vaccinerat sig. De fastslår även att kvinnor i samma ålder, men som inte är gravida, har vaccinerat sig i större utsträckning än de som är gravida. Om man är gravid så löper man dessutom större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Läs även: Gravida uppmanas vaccinera sig: 20 procent av de kritiskt sjuka i covid-19 är ovaccinerade gravida

Läs även: Krönika: Gravida – varför vaccinerar ni er inte?

Statistiken visar att 47 procent av de kvinnor som fött barn mellan maj och den 13 oktober hade tagit minst en dos vaccin. 43 procent hade fått två doser.

Vaccinationsgraden skiljer sig inte bara mellan de som är gravida och inte, utan man ser också regionala skillnader. Västerbotten hade till exempel högst andel vaccinerade med 62 procent, medan Blekinge hade 34 procent och lägst andel vaccinerade gravida.

Rekommenderar gravida att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten har sedan den 25 maj 2021 rekommenderat gravida att vaccinera sig efter vecka graviditetsvecka 12. De skriver också att det inte finns något som tyder på att vaccination mot covid-19 varken ger den gravida eller fostret några negativa effekter. Det ska inte heller finnas några dokumenterade biverkningar efter vaccination av covid-19.