Fler och allvarligare komplikationer efter kejsarsnitt – enligt forskning

Många gravida som önskar planerat kejsarsnitt gör det på grund av att de anser att det är mindre riskfyllt än en vaginal förlossning. Men vårdpersonal uppger det motsatta och så även forskningen, till viss del.

Nya studier visar att komplikationer efter kejsarsnitt är något fler och allvarligare. Arkivbilder.
Nya studier visar att komplikationer efter kejsarsnitt är något fler och allvarligare. Arkivbilder.

Ungefär hälften av alla kejsarsnitt som genomförs i Sverige är planerade. Totalt utgör kejsarsnitt runt 18 procent av den totala andelen förlossningar som sker i Sverige. Kostnaden för operation och vård vid ett planerat kejsarsnitt utan medicinsk indikation i Sverige är cirka 26 000 till 36 000 kronor högre under året efter förlossningen jämfört med en planerad vaginal förlossning kostar.

I intervjustudier som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gjort uppger gravida som önskar planerade snitt att de gör det på grund av att de anser att kejsarsnitt är förknippat med färre risker än en vaginal förlossning. Vårdpersonal som intervjuats uppger dock det motsatta. Så vad utgör planerade förlossningar för risker, jämfört med planerade vaginala förlossningar, enligt forskningen?

Fler och allvarligare komplikationer efter kejsarsnitt

Studien från SBU visar att komplikationer efter kejsarsnitt är något fler och potentiellt allvarligare, jämfört med komplikationer efter vaginala förlossningar. Det kan till exempel handla om komplikationer som uppstår när moderkakan ska växa in i livmoderväggen.

Kejsarsnitt minskar risk för framfall

Förlossningar som genomförs med hjälp av snitt innebär dock minskad risk för förlossningskomplikationer som till exempel framfall, analsfinkterskador och stressinkontinens.

Sammanfattat visar studien på risker för komplikationer hos kvinnan och en viss risk för barnet vid både vaginal förlossning och kejsarsnitt.

Källa: Pressmeddelande, SBU