Folsyra ger positiva effekter på hjärnans utveckling

Att ta folsyra som kosttillskott när du är gravid har många positiva effekter på fostret.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Att folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck har länge varit känt, men nu tyder en norsk studie på att folsyra även kan minska risken för autism. I den aktuella studien följdes 85 000 barn som föddes mellan 2002 och 2008. Forskarna registrerade mödrarnas kostvanor både innan och under graviditeten och barnen följdes sedan från tre till tio år.

Risken för autism minskade med 40 %

Forskarna såg att risken för autism minskade med 40 procent om mamman åt folsyra minst fyra veckor före graviditeten och åtta veckor efter graviditetens början. Jämfört med om man inte åt folsyra. För autismliknande tillstånd (atypisk autism) och Aspergers syndrom syntes ingen skillnad. Folsyrans positiva effekter på hjärnans utveckling har även visats i tidigare studier då man sett att barns språkutveckling påverkats positivt.

I dagsläget innebär den nya norska studien ingen förändring av de svenska rekommendationerna för folsyra. Svenska livsmedelsverkets rekommendation om folsyra i tablettform om 400 mikrogram per dag för alla kvinnor som kan tänkas bli gravida fram till graviditetsvecka 12 står kvar.
– Vi följer kontinuerligt debatten och ny forskning kring folsyra och även kring autism som område. Just nu jobbar vi med en ny stor studie där vi bland annat tittar på svenskars folathalter i blodet och hur mycket folater vi får i oss naturligt via kosten, säger Veronica Öhrvik, nutritionist vid Livsmedelsverket.

Debatt kring berikande av folsyra i mjöl

Forskare och myndigheter har länge diskuterat frågan om man ska berika livsmedel som mjöl med folsyra för att minska antalet barn som föds med ryggmärgsbråck. Något som redan görs på flera håll i världen.
– Frågan om berikning var uppe senast 2009 hos Livsmedelsverket, grundat på studier om samband med cancer valde Livsmedelsverket att inte införa obligatorisk berikning av mjöl, men vi följer utvecklingen även i den frågan. Det finns idag inget entydigt stöd för att nyttan överväger riskerna. Samband mellan för mycket folsyra och allergi har också visats i studier, så frågan är inte enkel. Nu vill vi väga samman vår studie med andra forskningsrapporter så kan det bli aktuellt att ta upp frågan om berikning igen, säger Veronica Öhrvik.

Källor: Livsmedelsverket, norska Folkhelseinstituttet (fhi.no) och tidskriften JAMA.