Ny forskning visar: Mängden dagsljus kan påverka foster

Gravida kan påverka framtida neurologiska eller psykiska sjukdomar hos barnet- det menar forskare vid Umeås universitet.

Forskare vid Umeås universitet menar att foster påverkas av dagsljus.
Forskare vid Umeås universitet menar att foster påverkas av dagsljus.

En forskargrupp vid Umeås universitet har tillsammans med forskare i Cincinnati, USA, kommit fram till att nervcellerna hos ett foster påverkas av dagsljus. Det innebär att ett foster som exponeras för mycket dagsljus har minskad risk för neurologiska störningar i vuxen ålder, trots att det ligger i magen.

– Upptäckten kan i förlängningen öppna möjligheter att med enkla medel som rätt ljusstimulering under graviditeten minska risken för neurologiska störningar i vuxen ålder, säger Lena Gunhaga, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet.

När på året du är född spelar roll

Forskningsresultat skulle kunna ange orsaken till varför förutsättningarna för att drabbas av vissa neurologiska eller psykiska sjukdomar varierar, bland annat beroende på när på året man är född.

Mer forskning krävs

Forskningsresultatet pekar ut en ljusreceptor, Opsin3 - en molekyl i kroppen som aktiveras av blått ljus. Den kan ha en inverkan på hur nervceller och nervbanor i hjärnan och ryggmärgen skapas.

– Det krävs förstås mer forskning innan man kan gå ut med rekommendationer om specifika ljusbehandlingar av gravida, men det är helt klart ett spännande spår vi är inne på och som kan få stor betydelse på sikt, säger professor Lena Gunhaga.