Petidin förlossning: Det är petidin och då används det

Att det gör ont att föda barn är nog de flesta rörande överens om. Det finns dock smärtlindring att få – vissa metoder är vanligare än andra. Petidin är inte vanligt längre, men det förekommer. Läs allt om petidin vid förlossning här.

Petidin förlossning: Det är petidin och då används det
Petidin förlossning: Det är petidin och då används det

Petidin är ett smärtlindrande medel som tillhör familjen opioider. Petidin är en morfinliknande smärtlindrande substans och är inte vanligt förekommande på svenska förlossningskliniker idag.

Vad är petidin?

Petidin är en opioid som har samma egenskaper som morfin. Det kan ges under förlossningens olika faser men är en ovanlig smärtlindring i svensk förlossningsvård. I andra länder ges petidin mer rutinmässigt. I Sverige tog man dock beslutet att sluta använda petidin vid förlossningssmärta på 80-talet eftersom man ansåg att det hade en ganska dåligt smärtlindrande effekt på den typen av smärta det innebär när någon föder barn.

Kan petidin påverka barnet?

Svaret är ja, det kan det. Eftersom det är en opioid passerar läkemedlet över moderkakan till bebisens blodomlopp och kan göra bebisen trött och kan påverka andningen i samband med att barnet föds. Därför vill man helst vara försiktig med morfinpreparat om förlossningen är nära och måste man ge – exempelvis vid ett akut kejsarsnitt – är man beredd på att hjälpa barnet med andningen när hen kommer ut.

När kan man få petidin?

I Sverige är det som sagt ovanligt att ge petidin, däremot ger man ibland morfin. Morfin är ett liknande preparat och det ges antingen som tablettform eller som injektion till en gravid, framförallt under den första fasen av förlossningen – latensfasen. Om den gravida har mycket sammandragningar och inte kunnat sova ordentligt men förlossningen är fortfarande i ett tidigt skede då kan man ge morfin. Det ges då tillsammans med läkemedel som pausar sammandragningarna och annan smärtlindring så den födande kan få en paus från smärtan och få sova några timmar. Det brukar kallas för sovdos.

Ultiva – remifentanil vid förlossning

I de fall där den födande inte kan få en epiduralbedövning av olika orsaker finns det ett alternativ där man ger något som heter Ultiva. Ultiva är också en opioid som innehåller den aktiva substansen remifentanil. Den ges kontinuerligt lite i taget till den födande via en pump. Remifentanil är ett väldigt potent läkemedel och det finns stor risk för andningsdepression hos den som får det – därför krävs kontinuerligt övervak av barnmorska under hela förlossningen. Det är väldigt ovanligt att någon får ultiva och det erbjuds inte på alla kliniker i landet.

I andra länder ges morfin och petidin oftare och mer på rutin, men det slutade man som sagt med i Sverige på 80-talet. Däremot finns det flera andra alternativ, bland annat lustgas som är populärt i Sverige men som inte erbjuds alls i andra länder. Om du vill läsa mer om vilka smärtlindringsmetoder som erbjuds på svenska förlossningskliniker kan du göra det här.

Läs mer: Lustgas – den vanligaste smärtlindringen vid en förlossning

Epiduralbedövning – så går det till

Artikeln är skriven av Rebecca Nilsson, leg. Barnmorska