Tips på hur du skriver förlossningsbrev

En sak man kan vara säker på när det kommer till din förlossning: den kommer förmodligen inte gå som planerat.

Trots det vill många planera i förväg, även om det alltid går att prata med barnmorskan under förlossningen hur man vill ha det. Ett brev med en förlossningsplan som ges till vårdpersonalen när du kommer till BB med dina förväntningar är däremot vanligt och kan underlätta förlossningen, och komplettera det ni redan har diskuterat i journalen.

Vad bör då förlossningsbrevet innehålla?

Var noga med att skriva namn och personnummer, så att personalen verkligen vet vems brevet är. Ta sen med en kort beskrivning av dig själv, där du nämner dina styrkor och svagheter som person, hur du fungerar i olika situationer och så vidare.

Det är också vanligt att ta med något gällande dessa punkter:

• smärtlindring

• förlossningsställningar

• tiden på BB

• matning och skötsel av barnet

Ta gärna upp om du är orolig eller rädd för något speciellt som har med förlossningen att göra, men även vad du ser fram emot! Har du fött barn tidigare är det bra att ta med det i brevet, och om det var något speciellt som du tyckte var bra eller dåligt då. Också den som följer med vid förlossningen kan ”behöva” en förlossningsplan, och det är bra att ta upp speciella önskemål från denne; det kan exempelvis vara om hen är väldigt känslig för blod eller liknande. Förlossningsbrevet är personligt, och det finns inga regler för vad du väljer att ta med eller inte! Tänk bara på att personalen inte alltid har mycket tid på sig att läsa långa brev, så försök att hålla det informativt. Däremot är inget för pinsamt eller konstigt att skriva. På Vårdguiden1177s hemsida finns det en mall att ladda ner om man är osäker på hur man ska formulera sitt brev.

Varje förlossningsupplevelse är unik och fantastisk i sitt slag. Vi hoppas att din går bra och att förlossningsbrevet hjälper till!