Två kvinnor allvarligt skadade vid kejsarsnitt

Två kejsarsnittsförlossningar genomförda på Danderyds sjukhus har resulterat i allvarliga skador hos patienterna. Nu lex-Maria anmäler sjukhuset sig själva.

Danderyds sjukhus lex Maria-anmäler två händelser där en patient drabbats av allvarliga vårdskador efter akut kejsarsnitt.
Danderyds sjukhus lex Maria-anmäler två händelser där en patient drabbats av allvarliga vårdskador efter akut kejsarsnitt.

Två kvinnor fick allvarliga vårdskador efter att de genomgått kejsarsnitt på Danderyds sjukhus. Nu lex-Maria anmäler sjukhuset sig själv i båda fallen.

Drabbades av blodförgiftning efter kejsarsnitt

Den ena kvinnan drabbades av blodförgiftning efter att ha förlösts med akut kejsarsnitt. Orsaken till blodförgiftningen var bakterier som fanns i katetern som satt på patientens hand, enligt sjukhuset.

Skadad livmoder under kejsarsnitt

Den andra kvinnan fick en skada på livmodern i samband kejsarsnitt. Enligt sjukhuset behandlades skadan inte enligt rutin, och bidrog till en stor blödning. Patientens äggledare skadades under behandlingen och behövde tas bort. Händelserna har rapporterats in under 2022.

Båda patienterna fick förlängd vårdtid och "fick utstå mycket lidande, både psykiskt och fysiskt", vilket Expressen har rapporterat om.