Vaccination mot covid-19 under graviditet har ingen koppling till dödföddhet

Coronavaccination under graviditet innebär inte någon ökad risk för komplikationer så som dödföddhet, för tidig födsel eller behov av neonatalvård – det visar en ny studie.

Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplad till någon ökad risk för komplikationer – varken för dödföddhet, för tidig födsel eller behov av neonatalvård, visar en ny studie.
Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplad till någon ökad risk för komplikationer – varken för dödföddhet, för tidig födsel eller behov av neonatalvård, visar en ny studie.

Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplad till någon ökad risk för komplikationer – varken för dödföddhet, för tidig födsel eller behov av neonatalvård, visar en ny studie.

"Resultaten är betryggande och kan förhoppningsvis leda till en ökad vaccinationsvilja bland gravida", säger Anne Örtqvist Rosin, forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska institutet och en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Riskfyllt för gravida att insjukna i covid-19

Studien, genomförd av forskare vid vid Karolinska institutet i Solna och Folkhälsoinstitutet i Norge, omfattar närmare 160 000 gravida.

Tidigare studier har visat att gravida tillhör en riskgrupp för allvarlig, intensivvårdskrävande covid-19-sjukdom med ökad risk för död, jämfört med icke-gravida kvinnor. Gravida som drabbas av svår covid-19 har även en ökad risk att föda för tidigt.

Få gravida vaccinerar sig

Sedan maj förra året i Sverige och augusti i Norge rekommenderas alla gravida att vaccinera sig mot covid-19.

"Vi ser ändå att de vaccinerar sig i lägre utsträckning än den övriga befolkningen, så det kan ha funnits en oro för hur vaccinerna påverkar den gravida och fostret. När vaccinerna togs fram inkluderades inte gravida i de stora kliniska studierna och fram till nu har det saknats populationsbaserade data för eventuella risker under graviditeten", säger Anne Örtqvist Rosin.

Läs mer: Krönika: Gravida – varför vaccinerar ni er inte?

Mammans antikroppar ger visst skydd åt barnet

En potentiell fördel med vaccination under graviditeten är att den kvinnans antikroppar, som bildas som svar på vaccinet, passerar moderkakan och ger det nyfödda barnet ett visst skydd mot covid-19.

Den svensk-norsk studien är publicerad i medicinska tidskriften Jama.