Vaginal Förlossning

Förlossningsförloppet på en vaginal förlossning brukar man dela upp i tre delar, öppningsskedet, utdrivningsskedet och sist efterbördsskedet. Om man föder vaginalt så går man igenom alla de tre skedena, de olika skedenas längd är olika från person till person.

Öppningskedet

Den allra första delen av en vaginal förlossning är öppningskedet. När livmoderhalsen mognar och öppnas kring fyra centimeter brukar det kallas för den latenta fasen, vilket normalt är den längsta delen av öppningskedet. Den kan vara allt mellan fyra till tjugo timmar, och värkarna brukar vara lätta och kanske oregelbundna. Smärtan känns ofta i ryggen och ner i ljumskarna.

Den latenta fasen följs sedan av den aktiva fasen, då öppnar sig livmoderhalsen från fyra till tio centimeter. Den här delen av förlossningen går vanligtvis snabbare och värkarna kommer starkare och tätare. Värkarna känns nu mot nedre delen av livmodern och höfterna.

Slutet av öppningsskedet kallas övergångsfasen. Livmoderhalsen är nu fullt öppen och det börjar trycka på neråt. Övergångsfasen brukar vara bara några minuter, men finns ju även de som pågår i flera timmar.

Utdrivningsskedet

Den andra delen av förlossningen, så kallade utdrivningsskedet börjar när livmoderhalsen är helt öppen, och är över när barnet är fött. Fasen kan vara allt ifrån ett par minuter till flera timmar. Förlossningen hos förstföderskor brukar i regel vara längre än hos omföderskor.

Eftersom livmoderhalsen är helt öppen så tränger barnet mer och mer ner i bäckenet. Den vrider sig för att anpassa sig efter bäckenkanalens form. Mot slutet av övergångsfasen har barnets huvud trängt ner till bäckenbottenmuskulaturen och är redo att födas ut. Hur man krystar finns hos kvinnor rent instinktivt och är ingenting man lär sig innan. När huvudet har passerat bäckenbottens muskellager tränger det fram mellan blygdläpparna och sträcker de mjuka vävnaderna i vulva. Nu är barnets huvud för första gången synligt.

Efterbördsskedet

När barnet är fött påbörjas den sista delen av förlossningen, detta kallar man för efterbördsskedet och är slut när moderkakan är utkrystad. Barnets andnings startar med skrik, sedan klipps navelsträngen, och om allt är bra så lägger man barnet oftast på mammans mage.

Med en krysting glider moderkakan ut, barnmorskan tar emot den och kontrollerar att den är hel. Allra sist sys eventuella bristningar ihop i slidan och mellangården.

Källor: Vårdguiden och Netdoktor