För tidigt fött barn fick överdos av sjuksköterska – fick hjärtstopp

En nyexaminerad sjuksköterska gav ett för tidigt fött barn en tio gånger starkare dos av läkemedlet kaliumklorid. Då drabbades det nyfödda barnet av två hjärtstopp.

Ett nyfött barn fick överdos av sjuksköterska.
Ett nyfött barn fick överdos av sjuksköterska.

En nyexaminerad sjuksköterska får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att ha gett ett för tidigt fött barn en för hög dos av läkemedlet kaliumklorid, skriver tidningen Vårdfokus.

Drabbades av två hjärtstopp

Barnet som föddes i den 28:e graviditetsveckan i maj 2020 överlevde men drabbades av två hjärtstopp, efter att ha fått läkemedlet intravenöst med en tio gånger starkare dos än vad som hade ordinerats.

Tog inte hjälp av instruktionen

Sjuksköterskan var nyanställd på sjukhuset och hade fått en introduktionsutbildning på avdelningen och en utbildning i läkemedelsberedning. Trots att det fanns en instruktion för hur läkemedlet skulle spädas vid tillfället använde sig sjuksköterskan inte av den.

Ivo: Sjuksköterskan har inte uppfyllt kraven

Ivo kritiserar sjuksköterskan för att inte tillräckligt omsorgsfullt och noggrant ha kontrollerat läkemedlets styrka. Sjuksköterskan har därmed inte uppfyllt kraven om att ge patienten en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård, enligt Ivo.

Ivo skriver att vårdgivaren ska beakta beslutet i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete.