Jag kommer att föda för tidigt

Prematur född bebis för tidigt född
Prematur född bebis för tidigt född

Ca. 7% av alla förlossningar sker före vecka 37. 70% av dessa föds i sin tur mellan vecka 34-37. Och då har du kommit så långt i graviditeten att risken för komplikationer är liten. Bara 5% av barn med en födelsevikt under 1500 gram får allvarliga handikapp.

Även om man oftast inte ser någon speciell orsak till att en förlossning startar för tidigt finns det faktiskt ett par saker du kan göra för att reducera risken. Drick inte alkohol och rök inte. Ät sunt, och sist men inte minst, gå på regelbundna graviditetskontroller hos din barnmorksa eller läkare. Oupptäckt havandeskapsförgiftning kan orsaka för tidig förlossning. Läs mer om för tidig födsel och prematura barn

Du behöver alltså inte oroa dig därför att:

  • Risken är väldigt liten för att föda före vecka 34.
  • Du lever sunt och går på graviditetskontroller.
  • Majoriteten av prematura barn klarar sig lika bra jämfört med barn som fötts efter fullgången graviditet.