Mässling

Mässling
Mässling

Mässling är en av de mest smittsamma barnsjukdomarna och förorsakas av Morbilliviruset (mässlingviruset). I u-länder är mässling en vanlig dödsorsak hos barn.

[SHARING_BUTTONS]

Latin: morbilli (measles eng.)

Smittväg:

Mässling smittar via droppsmitta och kontaktsmitta med sekret från luftvägarna. Barnet är smittsam från de första tidiga symtomen bryter ut till tre till fem dagar efter utslagen slagit ut.

Vaccination:

Mässling är den farligaste barnsjukdomen i världen, och orsakar årligen ca 770 000 dödsfall runt om i världen. Genom vaccination har man dock minskat dödligheten och andra allvarliga följdsjukdomar. Vaccinet ges tillsammans med vaccin mot påssjuka och rödahund, MPR vaccinet, vid 18 månader respektive sex till åtta års ålder.

Inkubationstid:

10 - 14 dagar.

Smittsam:

i 3-4 dagar före utslagen syns till fem dagar efter. Droppsmitta – sprids via luften när någon som är smittad hostar eller nyser.

Symtom:

  • Först feber, hosta, snuva, ögonirritation
  • Fläckar på tungan
  • Febern faller något, för att öka igen efter utslagen kommit.
  • Efter 2-5 dagar: småprickar startar bakom öronen och i ansiktet, och sprids sedan och flyter samman till större fläckar över hela kroppen.

Längd:

7-10 dagar

Behandling av mässling:

Det finns ingen behandling mot denna virussjukdom. Får barnet däremot komplikationer, måste det behandlas hos läkare.

När kan barnet gå tillbaka till förskolan/skolan?

När det har varit feberfritt i 3-5 dagar.

Komplikationer och följdsjukdomar:

Följdsjukdomar uppträder ganska ofta efter mässlingen ebbar ut, ca 30 % av alla med mässling får någon typ av komplikationer, orsakad av bakterieinfektioner som till exempel öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation eller hjärnhinneinflammation, vilka kräver antibiotikabehandling.

Kontakta läkare om du misstänker att ditt barn har mässling!

Utslag med feber och andra symtom varar vanligtvis två till fem dagar. Feber utöver utslagsstadiet kan vara tecken på komplikation.