Mensrubbningar efter vaccination mot covid-19 ska granskas på nytt

Det europeiska läkemedelsverket (EMA) ska återigen utreda mensrubbningar efter vaccinering mot covid-19. Det handlar både om kraftiga menstruationer och utebliven menstruation.

I Sverige har minst 5 700 kvinnor hittills rapporterat mensrubbningar efter covid-19-vaccinering.
I Sverige har minst 5 700 kvinnor hittills rapporterat mensrubbningar efter covid-19-vaccinering.

Det är vaccinerna Comirnaty och Spikevax som ska granskas, skriver svenska Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. Den nya utvärderingen sker efter att rapporter om menstruationsrubbningar kommit in till myndigheterna, samt "ny information som publicerats".

I Sverige har minst 5 700 kvinnor hittills rapporterat mensrubbningar efter covid-19-vaccinering.

EMA:s vetenskapliga kommitté, PRAC, har tidigare analyserat rapporter om mensrubbningar efter vaccination med covid-19-vacciner och drog då slutsatsen att det inte finns ett troligt orsakssamband.

Mensrubbningar vanligt

Att mensen rubbas är mycket vanligt och kan ha en mängd olika förklaringar, som stress, trötthet eller underliggande medicinska tillstånd, skriver Läkemedelsverket. Det finns även rapporter om menstruationsrubbningar efter infektion med covid-19.