Missfall

Ca 15 % av alla kända graviditeter med spontanabort. Foto: Istockphoto.com ©
Ca 15 % av alla kända graviditeter med spontanabort. Foto: Istockphoto.com ©

När fostret kommer ut innan vecka 28 räknas det som spontanabort. Några foster kan vara så pass starka att de överlever så tidigt som i vecka 23-28, men faran för komplikationer är stor. En tredjedel av alla graviditeter avbryts inom de första veckorna.

[SHARING_BUTTONS]En fjärdedel av dessa sker utan att kvinnan var medveten om att hon var gravid och ofta vet hon inte ens att hon har varit med om en abort därför att det ser ut som och kommer runt förväntad mens.

Enligt hälsoväsenets statistik slutar ca 15 % av alla kända graviditeter med spontanabort. Omkring 80 % av dessa sker innan slutet av 12:e graviditetsveckan. Risken för spontan abort ökar med 20 % vid slutet av kvinnans fertila ålder (Bergsjø et. al. 2004).

Endast 1-2 procent av alla kvinnor i fertil ålder upplever tre till flera spontanaborter (Cochraine Library). Det är därför relativt troligt att en kvinna som har spontanabort en gång kommer att ha det igen.

Symtom:

Även om de allra flesta graviditeter fortsätter fram till runt förlossningsdatum utan problem eller kriser är det bra att veta hur varningssignalerna ser ut så att du snabbt kan få hjälp om nödvändigt. De vanligaste symtomen är blödning. Här kan du läsa mer om blödning under graviditeten.

Om du blöder ofta eller mycket under graviditeten bör du uppsöka läkare!

Varför sker en abort spontant

Man tror att de allra flesta aborter händer därför att det är något fel på fostret och/eller att det inte fäster sig i livmoderväggen. Tidig abort förklaras i regel på kromosom fel hos fostret. Om orsaken ligger hos kvinnan kan det bero på onormala tillstånd i livmodern så som stora muskelknutar och hormonell obalans. Blodpropp, blödning eller dålig genomblödning i moderkakan kan vara andra orsaker. Enkla infektioner, som ex. listeriainfektion, kan också leda till missfall. Utvidgad livmoderhals kan leda till missfall, men är ett sällsynt tillstånd. Förmodligen kan även dålig kost, infektioner, kroniska sjukdomar, alkohol och medicinmissbruk också påverka graviditeten negativt. Kvinnor som röker spontanaborterar oftare än icke-rökare. Flerlinggraviditeter ökar abortrisken. Om orsaken ligger hos mannan kan det innebära onormal säd eller en blodtyp som får mamman att producera antikroppar mot partnerns blod. Dessa antikroppar angriper då fostret.

Olika uttryck för olika typer av abort:

 • SA:

  Forkortelse for Spontan Abort.

 • Hotande abort:

  En abort kan ske, men är inte oundviklig. Det kommer blod från slidan, och möjligen känner du smärta, men graviditeten fortlöper normalt efter detta. Detta händer 10 % av alla graviditeter.

 • Oundviklig abort:

  Blödning från slidan därför att livmodern dras ihop. Om livmoderhalsen utvidgas är det dessvärre oundvikligt att fostret stötts ut.

 • Komplett abort:

  Fostret och moderkakan stöts ut ur livmodern, ibland utan symtom. Det bekräftas vid ultraljudsundersökning.

 • "Missed abortion" (MA):

  Fostret och moderkakan dör, men kan ligga i livmodern ett tag - ibland i månader innan de stöts ut. Graviditetssymtom försvinner då också.

 • Inkomplett abort:

  En abort har skett, men vävnad som fostervattenhinnor eller moderkaka ligger fortfarande i livmodern.

 • Septisk abort:

  I vår del av världen är detta ett mycket sällsynt tillstånd. Förekommer som komplikation vid inkomplett abort och ofta förorsakat av grupp A-streptokocker. I utvecklingsländer och i länder med restriktiva abortlagar är detta mer utbrett som ett resultat av illegalt provocerade (ohygieniska) aborter, och är ett stort hälsoproblem och väsentlig orsak till den höga mödradödligheten i världen.

 • Habituell abort:

  Tre eller flera aborter med samma partner. Relativt sällsynt. I 70 % av dessa fall kan man inte påvisa någon entydig orsak, och behandlingsmöjligheterna är därför begränsade. Vid habituell abort är det ändå viktigt att bli undersökt, och några orsaker kan behandlas så att en ny graviditet kan fortlöpa normalt. Om du skulle vara en av dem som har varit med om tre habituella aborter är det 70 % chans att du kommer att få en normal graviditet nästa gång!

 • Utomkvedshavandeskap (ektopisk graviditet):

  Det befruktade ägget har slagit sig ner utanför livmoderkroppen, vanligtvis i äggledaren. Graviditet utanför livmodern är inte förenlig med liv. Äggledaren brister om man inte tar ut fostret i tid. Symtom på att graviditeten inte utvecklas normalt kommer vanligtvis runt vecka 6. Kvinnan kan uppleva smärtor i magen, evt. också i skuldrorna. Om äggledaren spricker blir kvinnan mycket sjuk, få starka smärtor, bli blek, snabb puls och fallande blodtryck. Detta tillstånd måste behandlas med operativt ingrepp så fort som möjligt!

Behandling

Om du blöder måste du lägga dig och stanna i sängen till blödningarna slutar. Ansträngande aktiviteter och samlag måste undvikas. Om blödningen ger sig kommer du förmodligen att föda ett friskt barn.

Om det verkar som om en abort är oundviklig finns det inte mycket läkare kan göra för att förhindra den. Både komplett och inkomplett abort bör behandlas på sjukhus. Vid inkomplett abort måste en utskrapning ske. Livmodern töms vid skrapning eller vakuum, för att undvika infektioner. Efter utskrapningen är det normalt att ha en mensliknande blödning eller mindre i några dagar, upp till 1-2 veckor. Några har också svagare menstruationssmärtor. Du behöver inte avstå från fysisk aktivitet, men så länge denna blödning pågår bör man avstå från att använda tampong, ha samlag eller bada i badkar.

Det är även angeläget att behandla en ”missed abortion”. Om det inte kommer en spontan abort är utskrapning nödvändigt. Om "missed abortion" uppträder sent i graviditeten får man mediciner som kan sätta igång födseln av det döda fostret.

Psykiska reaktioner:

Kvinnor som har spontan abort genomgår psykologisk och känslomässig stress. Denna typ av stress ökar ofta hos kvinnor som har genomgått flera spontana aborter.

Några får tankar om att de själva har förorsakat aborten. Några får också ångest och depression. Det är viktigt att prata med en barnmorska eller läkare om dessa känslor. (Cochrane Library, Lee 1996)

Den psykiska belastningen och sorgereaktionen många upplever efter en spontanabort får inte undervärderas. En starkt efterlängtad graviditet som avslutas kan skapa nästan lika mycket sorg och förtvivlan som när detta sker under sista delen av en graviditet. (Bergsjø et. al, 2004)

Nytt forsök!

Efter en spontanabort blir de flesta snabbt gravida igen. Det kan vara bra att vänta till man har gått igenom en normal menstruationscykel innan man blir gravid igen. Slemhinnorna i livmodern ska vara helt återställda, och en ny graviditet får de bästa förutsättningarna.

Om du har haft flera aborter och orsaken är öppen livmoderhals (cervix-insuffisiens), kan man sy ihop livmoderhalsen vid nästa graviditet.