Nya restriktioner införs – det här gäller från och med idag

Inte helt säker på vilka restriktioner och rekommendationer som börjar gälla från och med idag, den 12 januari? Här är hela listan.

Från och med idag, den 12 januari 2022, gäller nya restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. Arikvbilder.
Från och med idag, den 12 januari 2022, gäller nya restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. Arikvbilder.

Från och med den 12 januari gäller nya råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Här är de nya restriktionerna som gäller från och med den 12 januari 2022:

1. Begränsa antalet nära kontakter

· Alla vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus och avstå från större middagar, fester och liknande sociala sammanhang. De tidigare allmänna råden om hemarbete, att undvika trängsel, hålla avstånd och undvika att resa med kollektivtrafik under rusningstrafik står fast.

2. Serveringsställen stänger klockan 23.00

· Vill du gå på krogen blir du inte ute sent. Serveringsställen måste stänga senast klockan 23.00. Max 8 personer per sällskap tillåts och endast sittande gäster. En meter måste finnas mellan varje sällskap.

3. Deltagande i cuper och läger avråds

· Avrådan för deltagande i cuper och läger inomhus förlängs till och med den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

4. Restriktioner vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

· Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts endast sittande deltagare och sällskap på max 8 personer. Det ska vara minst en meter mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. Undantag gäller däremot för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.

5. Vaccinationsbevis och minst 10 kvadratmeter per person

· För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. Det måste också finnas en yta på minst 10 kvadratmeter per person.

6. Universitet och högskolor ska delvis bedriva distansundervisning

· Rekommendationen för lärosäten (universitet och högskolor) om att delvis bedriva distansundervisning som åtgärd för att glesa ut i lokalerna står fast men det ska däremot inte gälla som heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, bör genomföras på plats med smittskyddsåtgärder. Rekommendationen gäller inte övrig utbildning för vuxna.

Sedan tidigare gäller följande restriktioner:

1. Undvik trängsel

· Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.

2. Jobba hemma

· Alla som kan bör arbeta hemifrån. Endast arbetstagare som måste vara på plats ska vara det.

3. Sitt ner i kollektivtrafiken

· Endast sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.

4. Munskydd i kollektivtrafik

· Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte är möjligt att hålla avstånd.

5. Restriktioner vid handelsplatser

· Krav på minst tio kvadratmeter per person och att undvika trängsel vid handelsplatser.

6. Restriktioner för kultur- och fritidsverksamheter

· För kultur och fritidsverksamheter gäller krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Ett undantag gäller för verksamheter som riktar sig till enbart barn och unga, som träningar och tävlingar.

7. Undervisning på plats för obligatoriska skolformer

· Undervisning på plats för grundskola, och andra obligatoriska skolformer, gymnasieskola och gymnasiesärskola är huvudprincipen. Smittskyddsåtgärder bör däremot vidtas, som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika stora grupper inomhus och att undvika att blanda klasser.